نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بتول مهرسروش مشاهده بتول مهرسروش در شجره نامه مشاهده بتول مهرسروش در شجره نامه

بتول در اصفهان متولد شده است.1 

بتول و همسرش عباسعلي بهنام فر

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بتول و عباسعلي  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.2   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: فرهاد, فيروز, فريبا و پريسا.Page last modified