نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث بتول مهرسروش مشاهده بتول مهرسروش در شجره نامه مشاهده بتول مهرسروش در شجره نامه

بتول  پنجم فروردین 1327 در اصفهان متولد شده است.1 بتول و همسرش عباسعلي بهنام فر

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
بتول و عباسعلي  به صورت شرعی و قانونی  آبان 1343 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: فرهاد, فيروز, فريبا و پريسا.Page last modified