نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر عباسعلي بهنام فر مشاهده عباسعلي بهنام فر در شجره نامه مشاهده عباسعلي بهنام فر در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عباسعلي  شانزدهم آذر 1317 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش حسين براتيان و مادرش صغري براتيان بود.  جد پدری اش   نادعلي براتيان و فاطمه براتيان بود. او داشت دو برادر و سه خواهر  به نام: شکرالله, محمدعلي, کشور سلطان, فاطمه و سکينه.  او فرزند آخر از شش فرزند بود .  او  در سن 78 سالگی    اول اردیبهشت 1396 در اصفهان درگذشت.  او  دوم اردیبهشت 1396 در باغ رضوان- قطعه 6- بلوك 10- رديف 7- شماره 35به خاک سپرده شد.2 1 عباسعلي و همسرش بتول مهرسروش

عباسعلي و بتول  به صورت شرعی و قانونی  آبان 1343 در اصفهانبوسیله آيت الله طاهري ازدواج کردند.1   آنها داشتند دو پسر و دو دختر  به نام: فيروز, <نامشخص>, فريبا و پريسا.Page last modified