نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث فريبا بهنام فر مشاهده فريبا بهنام فر در شجره نامه مشاهده فريبا بهنام فر در شجره نامه

فريبا  هفتم تیر 1346 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش عباسعلي بهنام فر و مادرش بتول مهرسروش می باشد.  جد پدری اش   حسين براتيان و صغري براتيان بود. او دارد دو برادر و یک خواهر  به نام: فرهاد, فيروز و پريسا.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .
فريبا و همسرش سعيد مهندس

عکس های همسر / خانوادگی
فريبا و سعيد  به صورت شرعی و قانونی  بیست و یکم تیر 1377 در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند دو پسر و یک دختر  به نام: عليرضا, احسان و ريحانه.Page last modified