نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر مهدي براتيان مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه مشاهده مهدي براتيان در شجره نامه

مهدي  اول آذر 1378 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش عزت هادي می باشد.  جد پدری اش   جعفر براتيان و حميده توکلي بود. او دارد یک خواهر به نام: سپيده.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .

Page last modified