نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث سپيده براتيان مشاهده سپيده براتيان در شجره نامه مشاهده سپيده براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
سپيده  هفتم مرداد 1372 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محمدعلي براتيان و مادرش عزت هادي می باشد.  جد پدری اش   جعفر براتيان و حميده توکلي بود. او دارد یک برادر به نام: مهدي.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
سپيده و همسرش پيمان احمدي

عکس های همسر / خانوادگی
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت

عکس های همسر / خانوادگی
سپيده و پيمان  به صورت شرعی و قانونی  بیست و پنجم مهر 1393 در اصفهانبوسیله آقاي اکبر هادي ازدواج کردند.1 Page last modified