Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena ANNA VANKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny ANNA VANKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny ANNA VANKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

ANNA se narodila 11. června 1827 v Zlukov okr. Tabor 22. Její otec byl VIT  VANEK a matka byla MARIE MAGDALENA MARKOVA. Její prarodiče z otcovy strany byli TOMAS VANEK a KATERINA FLICKOVA; její prarodiče z matčiny strany byli JAKUB MAREK neb DVORAK a MAGDALENA SIMOVA. Měla čtyři bratry a tři sestry, jménem MATEJ, TOMAS, ANTONIN, JAKUB, JAN, MARIE a KATERINA. Byla třetí nejstarší z celkem osmi dětí. Zemřela 14. ledna 1838 ve věku 10 let v Zlukov okr. Tabor 22 (příčina úmrtí – Abzehrung (Tbc, nebo nador)).


zdroje a citace
1838 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu VANKOVA nebo index příjmení rodokmenu rodiny VANKOVA nebo souhrnou zprávu VANKOVA dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Genogram Examples.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.