Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena MARIE MAGDALENA MARKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny MARIE MAGDALENA MARKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny MARIE MAGDALENA MARKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

MARIE se narodila 14. listopadu 1798 v Drahov okr. Tabor 22. Její otec byl JAKUB MAREK neb DVORAK a matka byla MAGDALENA SIMOVA. Její prarodiče z otcovy strany byli MARTIN MAREK neb DVORAK a ANNA DVORAKOVA; její prarodiče z matčiny strany byli KAREL SIMA a ANNA DUSKOVA. Měla pět bratrů a dvě sestry, jménem FRANTISEK, JAN, MATEJ, JAKUB, TOMAS, ANEZKA a MARIANA. Zemřela 21. dubna 1870 ve věku 71 let v Zlukov okr. Tabor 22.rodina Detaily o rodině MARIE s osobou VIT  VANEK

Zdroje a citace
1821 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 13, 1826 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22, 1821 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22, 1819 Velkostatek Kardasova Recice Drahov 22

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu MARKOVA nebo index příjmení rodokmenu rodiny MARKOVA nebo souhrnou zprávu MARKOVA dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Program na tvorbu rodokmenu.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.