Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena KATERINA VANKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny KATERINA VANKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny KATERINA VANKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

KATERINA se narodila 17. března 1838 v Zlukov okr. Tabor 22. Její otec byl VIT  VANEK a matka byla MARIE MAGDALENA MARKOVA. Její prarodiče z otcovy strany byli TOMAS VANEK a KATERINA FLICKOVA; její prarodiče z matčiny strany byli JAKUB MAREK neb DVORAK a MAGDALENA SIMOVA. Měla čtyři bratry a tři sestry, jménem MATEJ, TOMAS, ANTONIN, JAKUB, JAN, MARIE a ANNA. Byla druhá nejmladší z celkem osmi dětí.


zdroje a citace
1838 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu VANKOVA nebo index příjmení rodokmenu rodiny VANKOVA nebo souhrnou zprávu VANKOVA dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Rodokmen předků.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.