Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena JAN VANEK Klikněte pro zobrazení rodiny JAN VANEK ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny JAN VANEK ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

JAN se narodila 9. července 1821 v Zlukov okr. Tabor 22. Její otec byl VIT  VANEK a matka byla MARIE MAGDALENA MARKOVA. Její prarodiče z otcovy strany byli TOMAS VANEK a KATERINA FLICKOVA; její prarodiče z matčiny strany byli JAKUB MAREK neb DVORAK a MAGDALENA SIMOVA. Měla čtyři bratry a tři sestry, jménem MATEJ, TOMAS, ANTONIN, JAKUB, MARIE, ANNA a KATERINA. Byla nejstarší z celkem osmi dětí. Zemřela 1. prosince 1885 ve věku 64 let v Zlukov okr. Tabor 22 (příčina úmrtí – souchotiny).rodina Detaily o rodině JAN s osobou ANNA JENICKOVA

Zdroje a citace
1826 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22, 1838 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22, 1838 Velkostatek Kardasova Recice Zlukov 22

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu VANEK nebo index příjmení rodokmenu rodiny VANEK nebo souhrnou zprávu VANEK dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Family Systems Theory.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.