نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر محمدعلي دهقان مشاهده محمدعلي دهقان در شجره نامه مشاهده محمدعلي دهقان در شجره نامه


محمدعلي و همسرش اعظم ابراهيمي

محمدعلي و اعظم  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: مجتبي و زهرا.Page last modified