Wat goed en edel is houdt stand, 't is aan d'onsterflijkheid verwant.
Ancestry

Stamboomgegevens van de families

{Staes - Degrave - Beyen - Boels - Pyson}

Nand Staes
 
 


Nand Staes, voormalig bestuurslid Familiekunde Vlaanderen en Familiekunde Brussel.
Lid van de werkgroep Panneboot P.1 - Vereniging voor maritiem erfgoed van de Westkust.
Medewerker bij het Rijksarchief van Brugge voor de steden Veurne, Lo en Reninge.
Stamboomonderzoek naar de families Staes, Degrave, Beyen, Boels en Pyson.
Mailadres: staes-beyen@proximus.be