Historie rodu Hlisnikovských od XVII. století (Hlisnikovský, Hlisnikowski)

Právě si prohlížíte stránky Historie rodu Hlisnikovských od XVII. století (Hlisnikovský, Hlisnikowski). Obsahují celkem 140 osob a 81 rodin. Abyste se dozvěděli, jak tyto stránky maximálně využít, klikněte na odkaz pro zobrazení nápovědy.
Jestliže máte nainstalovaný program GenoPro na vašem počítači, můžete vystavená data stáhnout a zobrazit ve formátu GNO Zobrazit Historie rodu Hlisnikovských od XVII. století (Hlisnikovský, Hlisnikowski) ve vašem prohlížeči. K dispozici ke stažení je také GEDCOM formát.
Příjmení Hlisnikovský není v ČR příliš rozšířené. Největší četnost výskytu tohoto příjmení je na Frýdecku, resp. Těšínsku (včetně Polska). S velkou pravděpodobností se dá říci, že dnešní nositelé tohoto příjmení mají jediného společného předka, ať už se jedná o Českou republiku nebo USA, Francii, Velkou Británii, popřípadě další země.
Je možné se setkat i s jménem Lisnikovský, výskyt byl zaznamenán v zemích bývalého SSSR. Jeho původ však není jasný, viz. níže.
Je zde zachycena genealogie rodu Hlisnikovských od 17. století, pravděpodobně krátce po příchodu Hlisnikovských na frýdecké panství (Těšínské  Slezsko).
Zde uvedené údaje jsou ve stádiu zpracování a jsou postupně doplňovány, popř. upřesňovány.
K samotnému příchodu Hlisnikovských nebyly nalezeny žádné písemnosti, pouze rodové pověsti hovoří o příchodu dvou (snad bratrů) Hlisnikovských, chudých šlechticů z oblasti okolo města Lvova (Lembergu), pod horu Prašivou ve Slezských Beskydech do obce Vyšní Lhoty. Důvody, které vedly předky k usazení právě zde, nejsou známé.
Přesné místo, odkud Hlisnikovští pocházejí, se zatím nepodařilo identifikovat.
Vzhledem k tomu, že téměř jistě Hlisnikovští okolo roku 1640 již byli na frýdeckém panství, důvodem k odchodu z původní vlasti může být řádění krymských Tatarů (1615 - 1626), které předcházelo nájezdům kozáků a Švédů v pozdějších letech na území dnešní Ukrajiny. Ovšem důvody k odchodu mohou být i jiné. K usazení na Frýdecku došlo v průběhu třicetileté války.
Příbuzenské vztahy dle matrik a gruntovní knihy Vyšních Lhot v 17. století naznačují úzké propojení s rodem Kotasů, kteří v této době vlastnili řadu gruntů a patřila jim v některých obcích na frýdeckém panství fojství. Od Jana Kotase, svého adoptivního otce,  pak v roce 1670 získává grunt Jiří Hlisnikovský.
Hlisnikovský je česká transkripce příjmení, vyskytují se dále tvary Hlisnikowski, Hliśnikowski, v minulosti také Hlisnikowsky. V matrikách lze najít  Lisnikowski, Lisnikovský, popř. Hlisnik, tyto tvary jsou zřejmě způsobené nedůsledností při zápisu.
Etymologie jména Hlisnikovský bude nejspíše souviset s názvy některých léčivých bylin, které se vyskytují napříč ve slovanských jazycích: hlisnik -  hlistnik, hlístník hnízdák (čeština, popř. různá nářečí v ČR), gliśnik - glisnik - glistnik (polština, jihoslovanské jazyky), глисник - глистник(ъ), (ruština) - viz odkazy na slovníky.
Samotné jméno Hlisnikovský je zřejmě odvozeno od názvu určitého (zatím neznámého) místa, Hlisnik, které snad leží v oblasti východních Karpat. Jeho identifikace je komplikována tím, že v průběhu následujících událostí v Polsku a na Ukrajině byla změněna jména mnoha míst.
Hlisnikovský je pravděpodobně adjektivum ke místnímu názvu Hlisnik.
Bylo objeveno místo, které se jmenuje Hlisnik v obci Kvasy mezi Jasennou a Rachovem na Zakarpatské Rusi. Ovšem souvislost se jménem Hlisnikovský je zatím nepotvrzena.
Říčka Hlisnik, která pramení na hoře Prašivé (Slezské Beskydy, obec Vyšní Lhoty a vlévá se do řeky Morávky) je poprvé zmiňována v r. 1664. Jméno říčky nejspíše souvisí s místem, kde se usídlili Hlisnikovští po příchodu na frýdecké panství, viz grunt Jiřího Hlisnikovského. Podobně oblast Vyšních Lhot pojmenována Hlisník. Dodnes se název uvádí v katastrálních mapách.
Je možné, že zaznamenaný výskyt jména Lisnikowski (např. emigrace do USA, loď Carpathia nebo kapitán pilot Semjon Lisnikovský) nesouvisí se jménem Hlisnikovský, může se jednat se odvození od slova Lisnik - Lisnyk - Lesnik. Na druhé straně se může jednat o již výše zmíněnou nedůslednost při zápisu anebo o vynechání původní souhlásky "H".
Uvedené záznamy budou dále doplňovány.
Odkazy s fotografiemi zachycují předmětné záznamy v jednotlivých matrikách, na základě kterých bylo genealogické zkoumání prováděno a z nichž byl rekonstruován rodokmen v širším slova smyslu.

V případě jakýchkoli připomínek, dotazů apod. mě kontaktujte prostřednictvím mailu  jiri.hlisnikovsky@gmail.com.

Nejčastější příjmení

Hlisnikovský  (56), Hlisnikovská  (41), Mucha  (6), Kotasová  (5), Kotas  (3), Gutská  (3), Ščurek  (2), Gutský  (2), Wilczek  (1), Velčovská?  (1), Válková  (1), Stinka  (1), Špoková_(?)  (1), Slovoková  (1), Skotnicová  (1), Škapová  (1), Ščurková  (1), Petrová  (1), Onczka?  (1), Muchová  (1)

Nejčastěji uváděná místa

Vyšní Lhoty  (226), řimskokatolický kostel v Dobré  (150), Státní archív v Opavě - Zemský archív  (130), neznámé  (62), Grunt Jiřího Hlisnikovského  (29), Morávka  (23), hřbitov u římskokatolického kostela v Dobré  (21), Nižní Lhoty  (16), Římskokatolická farnost Dobrá (Dobrá Zemica)  (15), Raškovice  (13), Janovice  (12), Stavovské panství Frýdek  (10), Vojkovice  (9), Dobrá  (8), Vyšní Lhoty č. 79  (7), Vyšní Lhoty č. 74  (6), Vyšní Lhoty č. 85  (5), Vyšní Lhoty č. 86  (4), Slezsko  (3), Krásná  (2)
 Zobrazit kompletní rejstřík příjmení A-Z  Mapa s přehledem všech míst


Genealogická zpráva byla vytvořena v programu GenoPro® verze 3.1.0.1 dne 21.6.2022 použitím uživatelské šablony {CS} Zpráva o rodokmenu (2013.09.17) verze 2020.04.09 .

Vytvořte si svůj rodinný strom za pár minut!Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu nebo index příjmení nebo souhrnou zprávu.
Genealogický hosting.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.