نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های يادداشت نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث زينب طالب زاده مشاهده زينب طالب زاده در شجره نامه مشاهده زينب طالب زاده در شجره نامه

زينب  بیستم آذر 1359 در اصفهان متولد شده است.1 
زينب و همسرش محسن براتيان

عکس های همسر / خانوادگی
زينب و محسن  به صورت شرعی و قانونی  بیست و ششم شهریور 1386 در اصفهانبوسیله حاج آقا رحيمي ازدواج کردند.1  آنها دارند دو دختر به نام: مهديه و مهشاد.Page last modified