نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهشاد براتيان مشاهده مهشاد براتيان در شجره نامه مشاهده مهشاد براتيان در شجره نامه

مهشاد  بیست و هفتم مرداد 1394 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن براتيان و مادرش زينب طالب زاده می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و بتول گندمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: مهديه.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .



Page last modified