نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مونث مهديه براتيان مشاهده مهديه براتيان در شجره نامه مشاهده مهديه براتيان در شجره نامه

نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
مهديه  اول بهمن 1388 در اصفهان متولد شده است.1  پدرش محسن براتيان و مادرش زينب طالب زاده می باشد.  جد پدری اش   حسن براتيان و بتول گندمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام: مهشاد.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .
Page last modified