Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena TEREZIE TURKOVA Klikněte pro zobrazení rodiny TEREZIE TURKOVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny TEREZIE TURKOVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

TEREZIE se narodila 1. října 1744 v Velice - Nemanice okr. Ces. Budejovice. Její otec byl PAVEL TUREK a matka byla MARKETA BUROVA jinde POLAKOVA. Její dědeček z matčiny strany byl JAKUB BUR. Měla pět bratrů a dvě sestry, jménem PAVEL, ADAM, SIMON, AUGUSTIN, JAN, MARIE a ROZALIE. Byla čtvrtá nejmladší z celkem osmi dětí.

Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu TURKOVA nebo index příjmení rodokmenu rodiny TURKOVA nebo souhrnou zprávu TURKOVA dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Creating a Genogram.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.