Klikněte pro rozbalení/sbalení všech poznámek Klikněte pro rozbalení/sbalení všech dalších detailů

žena TEREZIE HEMMEROVA Klikněte pro zobrazení rodiny TEREZIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Klikněte pro zobrazení rodiny TEREZIE HEMMEROVA ve stromu rodiny Zobrazit časovou osu pro tuto větev rodového stromu Zobrazit Google Mapu s místy spojenými s touto osobou

TEREZIE se narodila 1818 v Mlada Vozice - Bor u Noskova okr. Tabor 241. Její otec byl JAN HEMMER a matka byla MARIE PIKLOVA. Její prarodiče z otcovy strany byli JAN JOSEF HEMMER a LUDMILA ZELLNEROVA; její prarodiče z matčiny strany byli JOSEF PIKL a MARIE ANNA TURKOVA. Měla devět bratrů a čtyři sestry, jménem JOSEF, ANTONIN, FRANTISEK, JAN, JOSEF, KAREL, VINCENC, Hynek, JAKUB, ANNA, MARIE, HELENA a ELEONORA. Byla nejstarší z celkem čtrnácti dětí.


Poslední změna stránky


Tato stránka je uvnitř rámce. Pokud chcete vidět celou zprávu HEMMEROVA nebo index příjmení rodokmenu rodiny HEMMEROVA nebo souhrnou zprávu HEMMEROVA dědictví po 'Rodokmen manzelu Jarmily Traxmandlove a Josefa Vanka'.
Genogram Rules.Copyright © 2011 GenoPro Inc. Všechna práva vyhrazena.