نمایش یا جمع کردن تمام شاخه های جزئيات بيشتر

مذکر رضا کمال مشاهده رضا کمال در شجره نامه مشاهده رضا کمال در شجره نامه

رضا  بیست و هشتم اسفند 1358 در اصفهان متولد شده است.1 

رضا و همسرش نفيسه براتيان

رضا و نفيسه  به صورت شرعی و قانونی در اصفهان ازدواج کردند.1   آنها دارند یک پسر و یک دختر  به نام: محمدمهدي و زهرا.Page last modified