تماس با سازنده شجره نامه 

شجره نامه فاميل و منتسبين به خاندان براتيان حسين آبادي

شما در حال تماشای شجره نامه فاميل و منتسبين به خاندان براتيان حسين آبادي شامل 583 فرد و 200 خانوادههستید.

اين شجره نامه توسط اينجانب محمدعلي براتيان و با همکاري ساير اعضاء خاندان براتيان گردآوري و تدوين گرديده است.
براي ارسال پيشنهادات و تکميل اطلاعات فردي با آي دي تلگرام اينجانب به نشاني AliBaratian@ تماس بگيريد.
با ما درکانال تلگرام شجره نامه خاندان براتيان همراه شويد:
https://t.me/BaratianFamilyTree

ريشه اصلي شجره نامه خاندان براتيان ملانادعلي براتيان متولد ١٢٣٠ و متوفي ١٣١٠ میباشد. ملانادعلی داراي سه فرزند پسر به نام هاي محمدرحيم، جواد و حسين بوده است.
1-محمدرحيم (1340-1255) داراي پنج فرزند به نام هاي رضا، تقي، حسين، جعفر و حبيبه. مجموع افراد منتسب به محمدرحيم 180 نفر ميباشد.
2-جواد (1336-1257) داري چهار فرزند به نام هاي محمود، فاطمه، عزت و عصمت. مجموع افراد منتسب به جواد 133 نفر ميباشد.
3-حسين (1324-1270) داري شش فرزند به نام هاي شكرالله، محمدعلي، عباسعلي، كشور سلطان، فاطمه و سكينه. مجموع افراد منتسب به حسين 264 نفر ميباشد.
اولين مولود خاندان ملانادعلي متولد 1230 و آخرين مولود آنيسا مکتوبيان متولد 1396/10/30 ميباشد.
اولين متوفي خاندان مرحوم ملانادعلي براتيان مورخ 1310 و آخرين متوفي حاج حسينعلي هادي مورخ 1397/03/14 ميباشد.
شهداي خاندان: 1- محمدرحيم براتيان تاريخ شهادت آذر 1360 محل شهادت بستان 2- شهيد محمدعلي برايتان تاريخ شهادت بهمن 1365 محل شهادت شلمچه 3- شهيد مرتضي فلاحيان تاريخ شهادت بهمن 1365 محل شهادت شلمچه  

مشهورترین فامیل ها در شجره نامه

براتيان  (106), فلاحيان  (23), حاج_کريمي  (22), دايي_محمد  (14), عطايي  (13), رضايي  (13), هادي  (12), خبوشاني  (12), تبريز_نيا  (11), الهي  (11), لاري  (10), اميني  (9), ابراهيمي  (9), محمدي_زاده_رنجبر  (8), محمدي  (8), دهقان  (8), بهنام_فر  (8), اسماعيليان  (8), مکتوبيان  (7), عبداللهي_شريف_آبادي  (7)

مشهورترین مکان ها در شجره نامه

اصفهان  (704), رفسنجان  (12), تهران  (12), مشهد  (6), تخت فولاد- تکيه روضاتي  (5), گلستان شهدا  (3), آمريكا- ايالت ماساچوست  (3), خيابان حسين آباد  (2), خوزستان- شلمچه  (2), عسلويه  (2), بازار اصفهان  (2), باغ رضوان- قطعه 59- بلوك 4- رديف 14- شماره 2  (1), باغ رضوان- قطعه 59- بلوك 4- رديف 14- شماره 7  (1), تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 6837  (1), باغ رضوان- قطعه 18- بلوك 2- رديف 4- شماره 19  (1), شهرضا  (1), باغ رضوان- قطعه 4- بلوك 10- رديف 11- شماره 28  (1), باغ رضوان- قطعه 43- بلوك 27- رديف 1- شماره 30  (1), تخت فولاد- تکيه روضاتي- قبر شماره 634  (1), خيابان طالقاني  (1)
 فهرست الفبايي نام خانوادگي


سايت شجره نامه خاندان براتيان در روز شنبه مورخ 1396/06/18 مصادف با عيد سعيد غدير راه اندازي و افتتاح گرديد.

ali.baratian44@Gmail.com