Click to expand/collapse all notes Click to expand/collapse all other details Hide this popup frame

NG Kerk Makwassie Display Google Map of this location (if available)

NG Kerk Makwassie is a church at Phillipstraat 24, Makwassie, North West, South Africa.
  • Place Notes
      .Die NG gemeente Makwassie is 'n gemeente van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Sinode Goudland (voorheen Sinode van Wes-Transvaal).

      Die kerkgebou is geleë by Phillipstraat 24. In 2013 was die leraar ds. Hans Barnard. Daar was in daardie jaar 65 doop- en 279 belydende lidmate.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of , or surname index or report summary.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2011 GenoPro Inc. All rights reserved.