0 HEAD 1 SOUR GenoPro 2 NAME GenoPro® - Picture Your Family Tree!(TM) 2 VERS 3.1.0.0 2 CORP GenoPro 2 ADDR http://www.genopro.com 1 DATE 26 DEC 2020 1 CHAR UTF-8 1 GEDC 2 VERS 5.5 2 FORM LINAGE-LINKED 0 GLOBAL 1 NAME 2 FULL 3 FORMAT %T %F (%N) %M %L (%L2) %S 2 DISPLAY 3 FORMAT %F %M %L (%L2) 3 LINES 3 1 FONT Arial 1 DISPLAY 2 TAG DoB_DoD_ID 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #000000 4 TEXT #000000 4 FILL #FFFFFF 4 FILL 5 TOP 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 5 BOTTOM 6 LEFT #FF0000 6 RIGHT #FF0000 3 BORDER 4 OUTLINE #6E6EFF 4 FILL #FFFF80 3 LABEL 4 TOP #000000 4 BOTTOM #000000 4 FILL 5 TOP #FFFFFF 5 BOTTOM #FFFFFF 1 TAGS 2 ID Global 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME custom_tag1 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag2 3 DISPLAYNAME custom_tag2 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag3 3 DISPLAYNAME custom_tag3 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag4 3 DISPLAYNAME custom_tag4 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag5 3 DISPLAYNAME custom_tag5 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS custom_tag1, custom_tag2, custom_tag3, custom_tag4, custom_tag5 1 TAGS 2 ID Individual 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME Vallása 3 DESCRIPTION Az illető vallása 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS custom_tag1 1 TAGS 2 ID Family 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME custom_tag1 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS custom_tag1 1 TAGS 2 ID Contact 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME custom_tag1 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 1 TAGS 2 ID SourceCitation 2 TAGDATA 3 NAME custom_tag1 3 DISPLAYNAME custom_tag1 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS custom_tag1 1 TAGS 2 ID Label 2 TAGDATA 3 NAME Vallasa 3 DISPLAYNAME Vallasa 3 DESCRIPTION Az illető vallásának rövidítése 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 1 TAGS 2 ID Shape 2 TAGDATA 3 NAME Vallasa 3 DISPLAYNAME Vallasa 3 DESCRIPTION Az illető vallásának rövidítése 2 DIALOGLAYOUT 3 NAME Címke 3 DESCRIPTION A Címkék mezőiben további információk tárolhatók. A címkék az Eszközök 4 CONC menü Címkeszerkesztő... menüpontjában testreszabhatóak. 3 TAGS Vallasa 1 DOCUMENT 2 TITL unknown 2 DESCRIPTION . 3 CONT 3 CONT Itt van néhány régi fénykép. Segítséget kérek a képen szereplők beazo 3 CONC nosításában! 3 CONT A képek egy része a felvidéken (Igló, Késmárk, Lőcse, Losonc, Királyhe 3 CONC lmec), másik része a délvidéken (Futak, Újvidék, Zombor, Szakálháza) k 3 CONC észült. 3 CONT 3 CONT A képek szereplői elvileg a mellékelt családfa-csonkon szerepelnek. 3 CONT Akiket (azt hiszem, hogy) sikerült beazonosítani, sárga háttérrel lett 3 CONC ek megjelölve. 3 CONT 3 CONT Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget! 3 CONT (A képek az ISMERETLENEK név alatt találhatóak) 3 CONT 1 ACTIVEGENOMAP GenoMap1 0 GENOMAP 1 NAME GenoMap1 1 ZOOM 50 1 POSITION 13,-2978 1 BOUNDARYRECT -4104,-1491,4131,-4465 0 GENOMAP 1 NAME GenoMap2 0 GENOMAP 1 NAME GenoMap3 0 @ind07514@ INDI 1 NAME István (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy István 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN István 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic03999@, @pic04000@, @pic04001@, @pic04002@ 2 PRIMARY @pic03999@ 1 SOURCES @source03280@, @source01905@, @source03281@ 1 CONTACTS @contact00803@, @contact01205@, @contact01795@, @contact00255@ 1 POSITION 430,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 389,-1998,470,-2109 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 3 LABEL 4 TOP #0000FF 4 BOTTOM #0000FF 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 14 Aug 1865 2 NOTE 3 CONT 3 CONT Plachy István ny. MÁV. tisztv. 3 CONT * 1865 Lucfalván. Iskoláinak befejezése után saját kisbirtokán gazdálk 3 CONC odott, majd 1895-ben a MÁV szolgálatába lépett és 30 éven át Budapeste 3 CONC n a MÁV VIII. osztályán teljesített szolgálatot, mint csoportvezető. 1 3 CONC 924-ben nyugalomba vonult. Katonai szolgálatát a cs. és kir. 1 hidász 3 CONC e.-nél teljesítette Pozsonyban és mint főhí- dász szerelt le. Gyömrőn 3 CONC 1914-ben telepedett le és azóta részese a község kultúrális és társada 3 CONC lmi életének. Tagja a Gyömrői Gyóni Géza irodalmi társaságnak, a dal- 3 CONC és önkópző körnek, a Stefánia Szövetségnek. Alapító tagja az Önk. Tűzo 3 CONC ltó testületnek, s a Sakkörnek. Presbitere az ág. h. ev. egyháznak. Fe 3 CONC lesége: Nürnberger Anna. 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03281@ 2 BAPTISM 3 DATE 26 Aug 1865 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István, Scheffarovszky Sámuel 3 GODMOTHER Bakóné Aletisz Amália, Scheffarovszkyné Bartos Anna 3 SOURCE @source01905@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 Apr 1940 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 SOURCE @source03280@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 3 SOURCE @source03280@ 2 NOTE Gyömrőn, 3 CONT Eltemetve: Gyömrőn, a családi (hatos) sírboltan lánya Klementina, fia 3 CONC Aladár, és a 4 feleség mellett. (H.A.K.: 34/1940) 3 CONT Született: Lucfalván, nősült Bgyarmaton, lakottGyömrőn, a Deák Ferenc 3 CONC utca 16 3 CONT Esküvők: 3 CONT Jeszenszky Erzsébet - Bgyarmat, 1900. május 2. (Bgy.HAZ 1900/25. szám 3 CONC alatt) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1900.05.02 1 OCCUPATIONS @occu02016@, @occu02017@, @occu02091@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02464@ 1 FAMS @fam02470@ 1 FAMS @fam02471@ 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07515@ INDI 1 NAME Mária /Palasovszky/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Palasovszky Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Palasovszky 1 SOURCES @source03282@ 1 CONTACTS @contact01257@, @contact00099@ 1 POSITION 535,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 496,-2000,573,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1869 2 NOTE Szülei: Palasovszky József és Hoffman Mária 2 PLAC Jászapáti 3 _XREF @place00236@ 1 DEAT Y 2 DATE 18 Apr 1897 2 CAUSE RespiratoryOrPneumonia 3 DESCRIPTION tüdővész 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 2 SOURCE @source03282@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 3 SOURCE @source03282@ 2 NOTE délben, 13,30-kor Budapesten, lakásán, a VII. Hernád utca 24. szám ala 3 CONC tt. 3 CONT A halál oka: tüdővész. 3 CONT Eltemetve Gyömrőn. 3 CONT Forrás: Bpest. VII.ker HAK 703/1897. 3 CONT 3 CONT A gyászhír [Vasárnapi újság 17. szám, 1897. április 25.-44 évfolyam, 2 3 CONC 74. oldal] szerint elhúnyt Nemes-varbóki PLACHY ISTVÁNNÉ, szül. Palasa 3 CONC vszky Mariska, 28 éves korában, Budapesten. 3 CONT Forrás: 3 CONT http://www.epa.hu/00000/00030/02253/pdf/02253.pdf 3 CONT 3 CONT Palasovszky József és Hoffman Mária leánya. 3 CONT Született: Jászapáti, 1869. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02464@ 0 @ind07528@ INDI 1 NAME Erzsébet (kisjeszeni) /Jeszenszky/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jeszenszky Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet 2 MIDDLE (kisjeszeni) 2 SURN Jeszenszky 2 NPFX br 1 SOURCES @source00207@, @source01289@ 1 CONTACTS @contact00802@, @contact01196@ 1 POSITION 715,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 678,-2000,752,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 8 Feb 1866 2 NOTE Forrás: Szluha 3 CONT Szülei: 3 CONT Jeszenszky József és Folkusházy Auguszta 2 PLAC Bakó 3 _XREF @place00755@ 2 SOURCE @source00207@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 Jan 1917 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 SOURCE @source01289@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 3 SOURCE @source01289@ 2 NOTE és eltemetve Gyömrőn - 1917. Január 5 (a nap bizonytalan). 3 CONT 3 CONT Nemcsvarbóki Plachy Istvánné született kisjeszenei Jeszenszky Erzsébet 3 CONC , életének 61-ik és házasságának 17-ik évében, rövid, de kinos szenved 3 CONC és után Gyömrőn meghalt. 3 CONT Forrás: 3 CONT Pesti Hírlap, 1917. január (39. évfolyam, 1-31. szám) • 1917-01-19 / 1 3 CONC 9. szám 3 CONT 3 CONT Született: Bakón laktak 3 CONT Szülei (Bakón laktak): 3 CONT - kisjeszeni Jeszenszky József vármegyei árvaszéki ülnök 3 CONT (*1836. II. 14. - +1908.) és 3 CONT - Folkusházy Auguszta 3 CONT (*1844. - +1891. VII. 26.) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1900.05.02 1 OCCUPATIONS @occu02023@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02470@ 0 @ind07529@ INDI 1 NAME Anna Hermina /Nürenberger/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Nürenberger Anna Hermina 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna Hermina 2 SURN Nürenberger 1 PICTURES @pic04021@, @pic04022@ 2 PRIMARY @pic04021@ 1 POSITION 855,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 813,-2000,897,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 Jan 1874 2 PLAC Bágyon 3 _XREF @place00086@ 1 DEAT Y 2 DATE 1968 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 NOTE és eltemetve Gyömrőn 3 CONT Született: Bágyonben (Nógrád m.) 3 CONT 3 CONT Halál keltének forrása: 3 CONT Péchy család honlapja 3 CONT http://www.pechy-de-pechujfalu.hu/csaladfa/index.php?id=240616&first_i 3 CONC tem= 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1924.03.04. 1 FAMS @fam02471@ 0 @ind07530@ INDI 1 NAME Erzsébet /Lovas/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Lovas Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet 2 SURN Lovas 1 SOURCES @source03284@, @source03285@ 1 POSITION 105,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 66,-2000,143,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 22 Sep 1872 2 NOTE Szülei: Lovas János (megyei orvos) és Pásztor Veronika 2 PLAC Vác 3 _XREF @place00066@ 2 SOURCE @source03284@ 2 BAPTISM 3 DATE 23 Sep 1872 3 PLAC Vác 4 _XREF @place00066@ 3 OFFICIATOR Kammerer Ferenc 4 TITL Curate 3 GODFATHER Pásztor Imre 3 GODMOTHER Csáki Anna 3 SOURCE @source03284@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 Nov 1939 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03285@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 15 Nov 1939 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 2 NOTE Bgyarmaton. Eltemetve a rk. szertartás szerint a gyarmati temetőben, 1 3 CONC 939. november 15.-én délután 3 órakor. 3 CONT Született: Vác 3 CONT Esküvő: Vác 3 CONT 3 CONT Gyászjelentés 1939.11.13. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1888.01.06 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02472@ 0 @ind07561@ INDI 1 NAME Pál (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Pál 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Pál 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic04085@ 2 PRIMARY @pic04085@ 1 SOURCES @source03300@ 1 CONTACTS @contact00753@, @contact00754@, @contact00202@ 1 POSITION -2195,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2233,-2000,-2157,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 17 Feb 1860 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03300@ 2 BAPTISM 3 DATE 21 Feb 1860 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Vladár János 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Csiba Gergely, Jezermiczky Sándor, Brinza András 3 GODMOTHER Priviczky Wladár Ottilia, Gregori Mária, Morhács Mária, Tokay Mária 3 SOURCE @source03300@ 1 DEAT Y 2 DATE 3 Nov 1943 2 PLAC Losonc 3 _XREF @place00095@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 5 Nov 1943 3 PLAC Losonctamási (Tomasovce) 4 _XREF @place00224@ 2 NOTE reggel 1/2 5-kor lakásán, Losoncon (Beniczky Lajos utca 3.). 3 CONT Eltemetve november 5.-én délután 2 órakor a helyi temető evangélikus r 3 CONC észén. 3 CONT Született: Lucfalva 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02034@ 1 EDUCATIONS @edu00240@, @edu00241@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 1 FAMS @fam02489@ 0 @ind07566@ INDI 1 NAME Anna (detvai) /Gonda/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Gonda Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE (detvai) 2 SURN Gonda 1 POSITION -2115,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2160,-2014,-2070,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE Szülei: Gonda József és Fábry Mária 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1943 2 NOTE Elhunyta ismeetlen. Biztos, hogy 1943. november 3. után, mert ő adta k 3 CONC i férje gyászjelentését. 3 CONT 3 CONT 3 CONT Született: 1860 +/- 10 éve 3 CONT Testvére, Brauner Gyuláné, született detvai Gonda Mária 1904. október 3 CONC 29-én halt meg, Eperjesen, 39 éves korában. A particédulán a gyászoló 3 CONC k között szerepel Anna és férje, Plachy Pál. 3 CONT (Gonda Mária Édesapja Gonda József, Édesanyja Fábnry Mária volt.) 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02489@ 0 @ind07567@ INDI 1 NAME Mihály /Kossaczky/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kossaczky Mihály 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mihály 2 SURN Kossaczky 1 CONTACTS @contact01520@ 1 POSITION 3065,-2065 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 3024,-2019,3106,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1933 2 NOTE előtt, mert Plachy Clementina gyászjelentésén neje már mint özvegy sze 3 CONC repel. 3 CONT 3 CONT Plachy Sámuel utóda Lucfalván, előtte balassagyarmati segédlelkész vo 3 CONC lt. 3 CONT Forrás: Evangélikus Őrálló, 1910 (6. évfolyam) • 1910-07-21 / 30. szám 3 CONT http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangOrallo_1910/?query=SZO%3D(P 3 CONC lachy)&pg=270&layout=s 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1896 előtt 1 OCCUPATIONS @occu02036@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02485@ 0 @ind07568@ INDI 1 NAME Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact01519@ 1 POSITION 3150,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 3106,-2014,3194,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE 3 CONT Fia, Kossatzky Imre *1898 Lucfalva, oo 1935.09.07. (Frank Melánia, *19 3 CONC 01 Sopron) 3 CONT Selypi lakos, cukorgyári gazdasági főintéző 3 CONT 3 CONT Esküvő 1895 végén, vagy 1896 elején lehetett, mert 1896. szeptember 18 3 CONC -án Rákospalotán megszületett kislánya, Kossaczky Kornélia. 3 CONT 3 CONT Gyermekei: 3 CONT K. Dezső Aladár József - *1893.05.19 Lucfalva (SzAK 1893/15) 3 CONC †1894.04.06 (SzAK 1893/15 Ub.) 3 CONT K. Imre *1898 Lucfalva 3 CONT K.Izabella Vilhelmina Klementina - *1900.12.21 Lucfalva 3 CONT K. Dezső *1902.03.03 Lucfalva (SzAK 1902/6) 3 CONT K. Zoltán Sándor Árpád *1913.03.04 Lucfalva (SzAK 1913/10) 3 CONT 3 CONT 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 1 DEAT Y 2 DATE 17 Jan 1947 2 PLAC Rákospalota 3 _XREF @place00507@ 2 NOTE 3 CONT Lakott: Rákospalotán 3 CONT Fia. Kossaczky Imre (*1898 Lucfalva) 3 CONT Leánya: Kossaczky Kornélia (*Luczfalva, 1896. szept. 18, lakás: Rákosp 3 CONC alota) 3 CONT Férje: Nagy Gyula (Nagy István és Varga Mária fia; Vajdahunyad, 1901. 3 CONC március 28, lakás: Bpest I.Fehérvári út 56/a.) 3 CONT Esküvő: 1924.02.01 3 CONT Forrás: HAK, Bp.I.ker, 460. filmkocka) 3 CONT Esküvői tanuk: 3 CONT Steiner István Bpest és Plachy István - Gyömrő 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1896 előtt 1 OCCUPATIONS @occu02037@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02485@ 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07572@ INDI 1 NAME Izabella Ottilia Emma (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Izabella Ottilia Emma 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Izabella Ottilia Emma 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03303@ 1 CONTACTS @contact00752@ 1 POSITION 2715,-2065 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2671,-2019,2758,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 17 Aug 1878 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03303@ 2 BAPTISM 3 DATE 26 Aug 1878 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Wladár János Hankus Lajos 3 GODMOTHER Wladárné Priviczky Ottilia, özv.Streibergerné Batik Etelka 3 SOURCE @source03303@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02038@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07574@ INDI 1 NAME Géza Napóleon (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Géza Napóleon 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Géza Napóleon 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03304@, @source03305@, @source04066@ 1 CONTACTS @contact01336@, @contact00118@, @contact00458@ 1 POSITION -1870,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1909,-2000,-1832,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 14 Apr 1861 2 NOTE Született: Lucfalván 3 CONT Lánya születésekor (1897) lakcíme: Balassagyarmat, Magtár utca (42) 3 CONT János születésekor (1896) lakcíme: Balassagyarmat, Magtár utca (42) 3 CONT Lánya születésekor (1910) lakcíme: Balassagyarmat Bercsényi utca 7. 3 CONT 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03305@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 Apr 1925 2 CAUSE Other 3 DESCRIPTION tüdőlob 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03304@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 5 Apr 1925 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source04066@ 2 NOTE és eltemetve: Bgyarmaton, a családi kriptában. (HAK: 4. kötet 241/22.) 3 CONC 3 CONT Született: Lucfalván 3 CONT Lánya születésekor (1897) lakcíme: Balassagyarmat, Magtár utca (42) 3 CONT János születésekor (1896) lakcíme: Balassagyarmat, Magtár utca (42) 3 CONT Lánya születésekor (1910) lakcíme: Balassagyarmat Bercsényi utca 7. 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Balassagyarmat HAK 4. kötet 241/22. ev. 3 CONT Balassagyarmat HAK 1925/67 polg. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1888.01.06 1 OCCUPATIONS @occu02039@ 1 EDUCATIONS @edu00242@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 1 FAMS @fam02472@ 0 @ind07586@ INDI 1 NAME Tamás József (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Tamás József 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Tamás József 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic04108@ 2 PRIMARY @pic04108@ 1 SOURCES @source01626@, @source03314@ 1 CONTACTS @contact00751@, @contact00174@, @contact00913@ 1 POSITION 1330,-2055 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1288,-1995,1371,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 16 Jan 1876 2 NOTE Házasságának forrása: Lucfalva HAZ 1899/26 ev 3 CONT 3 CONT 3 CONT HU BFL - VII.171.a - 1911 - 0288 3 CONT Levéltári jelzet HU BFL - VII.171.a - 1911 - 0288 3 CONT Adatbázis Közjegyzői okiratok 3 CONT Levéltári irategyüttes VII.171.a - A jogszolgáltatás területi szervei. 3 CONC Hedry Aladár közjegyző iratai. Okiratok 3 CONT Ügytípus közös és kölcsönös végrendelet 3 CONT Évszám 1911 3 CONT Ügyszám 0288 3 CONT Ügyleírás csatolva: egy gépelt másolat 3 CONT magyar 3 CONT Résztvevők 3 CONT Név Plachy Tamás 3 CONT Státus/foglalkozás fürdőtulajdonos 3 CONT Lakhely/telephely Gömör vármegye Lévárdfürdő 3 CONT Név Plachy Tamásné Frick Krechon Róza 3 CONT Státus/foglalkozás fürdőtulajdonos neje 3 CONT Lakhely/telephely Gömör vármegye Lévárdfürdő 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03314@ 2 BAPTISM 3 DATE 2 Feb 1876 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Streiberger István 3 GODMOTHER Streibergerné Batik Etelka 3 SOURCE @source03314@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1933 2 PLAC Pásztó 3 _XREF @place00253@ 2 NOTE - előtt, mert Plachy Klementina gyászjelentésén (1933. október 2.) Kos 3 CONC enuch Mária már mint özvegy jelenik meg. Pontos adatom, információm ni 3 CONC ncs. Lehet, hogy Pásztón halt meg? 3 CONT 3 CONT Lucfalván született. 3 CONT 3 CONT Övé volt Lévárd(fürdő). 3 CONT Forrás: 3 CONT http://www.vasarnap.com/clanok.asp?cl=2504321. 3 CONT Esküvőjekori lakcíme: Túrócszentmárton 3 CONT 3 CONT 3 CONT Közös végrendelet Frick Rózával, második feleségével, 1911-ben (Hedry 3 CONC Aladár közjegyző): 3 CONT Forrás: 3 CONT http://lear3.bparchiv.hu/kozponti/viewrecord.html?id=863261 3 CONT 3 CONT Mi lesz belőle? 3 CONT "A hó sem takarja el..." 3 CONT A Besztercebányáról származó Blaskó család 1928-ban vette át a fürdőt 3 CONC Plachy Tamástól, az akkori tulajdonostól 3 CONT Új Szó, 1991. december (44. évfolyam, 282-302. szám) • 1991-12-23 / 30 3 CONC 0. szám, hétfő 3 CONT http://library.arcanum.hu/hu/view/UjSzo_1991_12/?query=szo%3D%28plachy 3 CONC %3F%29&pg=174&zoom=h&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1899.07.22. 1 OCCUPATIONS @occu02044@, @occu02069@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02491@ 1 FAMS @fam02503@ 1 FAMC @fam02463@ 1 FAMS @fam02510@ 0 @ind07587@ INDI 1 NAME Mária /Koseluch/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Koseluch Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Koseluch 1 POSITION 1530,-2055 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1494,-1995,1565,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 3 Sep 1876 2 NOTE Apja Koseluh Pál 3 CONT Anyja Vályi Mária 3 CONT A házasságkötés dátuma: 1899.07.22. 3 CONT Helység: Pásztó 3 CONT (Nógrád) Folyószám: 26 3 CONT Megjegyzés: Filmkockaszám: 740 2 PLAC Pásztó 3 _XREF @place00253@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1910 2 NOTE 1910 előtt, mert férje, Tamás esküvőjekor (1910. szeptember 14.) az an 3 CONC yakönyvben már mint özvegy szerepel. 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1899.07.22. 1 OCCUPATIONS @occu02045@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02491@ 0 @ind07599@ INDI 1 NAME Rozina /Frick-Krechon/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Frick-Krechon Rozina 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Rozina 2 SURN Frick-Krechon 1 CONTACTS @contact00052@ 1 POSITION 2600,-2065 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2558,-2005,2642,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 Jul 1872 2 NOTE Szülei: 3 CONT Édesanyja Frikkck (Krehon) Teréz 3 CONT Illegitim 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1933 2 NOTE után, mert: 3 CONT 1.) Hedry Aladár közjegyző irodájában ekkor készült férjével a közös 3 CONC és kölcsönös végrendelet 3 CONT 2.) Plachy Clementina 1933. 10.02. kelt gyászjelentésén még (mint özve 3 CONC gyasszony) szerepel. 3 CONT Forrás: 3 CONT http://lear3.bparchiv.hu/kozponti/viewrecord.html?id=4677618 3 CONT Lakása esküvőjekor: 3 CONT Budapest IV., Ferencziek tere 3. 3 CONT Szülei: 3 CONT Édesanyja: Frick (Krehon) Teréz 3 CONT Apa: - nincs 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1910.09.14 1 OCCUPATIONS @occu02050@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02503@ 0 @ind07600@ INDI 1 NAME Sámuel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03318@, @source00552@, @source03319@ 1 CONTACTS @contact00823@, @contact00824@ 1 POSITION -190,-1910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -228,-1850,-153,-1957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 22 Oct 1821 2 NOTE Született: Varbókon 3 CONT Varbók, de melyik? 3 CONT Csábrág-, Kecske-, Korpás- vagy Nemesvarbók?! 3 CONT 3 CONT Keresztszülők: Plachy Pál, Vályus Heléna és Pavlova Anna 3 CONT Forrás: önéletrajza és mormon film 3 CONT Page Number: 230 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00132 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26394-15?cc=155444 3 CONC 3 3 CONT 3 CONT Önéletrajza: 3 CONT Én, Plachy Sámuel születtem Nemes-Varbókon, Nagy Hont megyében, 1821. 3 CONC évi október hó 22. napján. Atyám volt Plachy Mihály, ki 1833-ban kimúl 3 CONC t; anyám pedig Csesznok Anna, aki másfél éves koromban húnyt el. Olvas 3 CONC ásbani elsõ ismeretet otthon nyervén, átmentem Korponára Zólyom megyéb 3 CONC e, hol három évet töltöttem. Ezután Selmecbányái Lyceumban 8 évet tölt 3 CONC öttem grammaticalis osztálytól fogva fel egészen Philosophia utolsó os 3 CONC ztályáig, hallgatva Kunczius, Bolemann, Lichard és Suhayda Tisztelendõ 3 CONC professzor urakat. Pozsonyban két évi teológiai cursust elvégezve, s 3 CONC az illetõ candidaticum és ministeriale vizsgálatot letévén, egész 1845 3 CONC -tõl 1852-ig nevelõ állomásokon voltam legelõször Plachy Zsigmond úrná 3 CONC l Mohorán 1 évig, õ utána Trajtler Mihály úrnál Szügyben 3 évig, végre 3 CONC ismét Mohorán b. Beniczky Antal úrnál 2 1/2 évig. Honnan Dobronyovszk 3 CONC y Károly Kis Csalomi lelkész úrtól segédlelkésznek meghívatván, május 3 CONC 19-én 1852-ben Miskolczon Fõ Tisztelendõ Komáromy József püspöki helye 3 CONC ttes úrtól felszenteltettem. – Melczer János fogsága alatt szolgáltam 3 CONC 1854–56-ban. 3 CONT Forrás: 3 CONT http://pest.lutheran.hu/pest/rakoscsaba/atalakitas%20alatt/7publikacio 3 CONC ink/rketor%20tart%20001/rketor%209%20fuggelek%20lelkeszek 3 CONT Pesti Egyházmegye - A gyülekezetben szolgált lelkészek életrajza 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 SOURCE @source03318@ 2 BAPTISM 3 PLAC Nemesvarbók ? Cseri ? 4 _XREF @place00215@ 3 OFFICIATOR Vladár László ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Plachy Pál 3 GODMOTHER Vályus Heléna, Pavlova Anna 3 SOURCE @source00552@ 1 DEAT Y 2 DATE 25 Oct 1894 2 CAUSE Natural 3 DESCRIPTION végelgyengülés 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03319@ 2 FUNERALS 3 DATE 28 Oct 1894 3 AGENCY Nagytiszteletű Simkó Frigyes nógrádi alesperes és Kiss István sámsonhá 4 CONC zi lelkész 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 28 Oct 1894 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 SOURCE @source03319@ 2 NOTE és eltemetve Lucfalván. 3 CONT 3 CONT Petőfi osztály- és kollégiumi szobatársa lehetett Selmeczbányán, a sel 3 CONC meci ágost. hitv. Lyceumban? [Csáky Károly: Irodalmi kapcsolatok I. - 3 CONC Petőfi és Selmecbánya - Dunaszerdahely, 2004] 3 CONT Aszerint Apja neve: Plachy István lenne! 3 CONT Forrás: 3 CONT http://mek.oszk.hu/02700/02724/02724.pdf 3 CONT 3 CONT 1856-ban Rákoskeresztúron segédlelkész, majd Lucsinban lelkész. 3 CONT 1892-ben - sorozatos betegeskedése miatt - fizetése 60%-val nyugdíjba 3 CONC ment. Utóda Kossaczky Mihály B.gyarmati segédlelkész lett, aki 1910-be 3 CONC n kérte betegsége miatt nyugdíjaztatását. 3 CONT 3 CONT Geduly E. F. pénztáros, az egyházmegyei közgyűlés Plachy Sámuel luczin 3 CONC i, nem tudni miféle lelkésznek további segélyezését az özvegy-árvapénz 3 CONC tárból megtagadta. 3 CONT Az 1893. évi jegyzőkönyv fenti, 40. pontjának kapcsán nagy vitára adot 3 CONC t okot a még le nem mondott Plachy Sámuel szerencsétlenül járt luczini 3 CONC lelkésznek az özvegy-árva intézethez osztalékért benyújtott kérvénye. 3 CONC A múlt évi esperesi közgyűlés határozata maradt érvényben, hogy t.i. 3 CONC ő osztalékot nem kaphat, miután maga is erősen ragaszkodik ahhoz, hogy 3 CONC Luczinnak lelkésze, s az özvegy-árvaintézet alapszabályainak értelméb 3 CONC en csakis elaggott és hivatalképtelenné vált lelkészek részesülhetnek 3 CONC olyanban. 3 CONT 3 CONT 3 CONT 3 CONT 3 CONT A nógrádi esperesség Luczini ág.hitv.ev. gyülekezete vasárnap, október 3 CONC 28-kán délután kísérte örök nyugalomra agg lelki-pásztorát, nemesvarb 3 CONC óki Plachy Sámuelt, aki az Úrnak kertjében, mint hű kertész, hosszú id 3 CONC őn át kitartó szorgalommal hűséggel és lelkesedéssel munkálkodott. Az 3 CONC elköltözött 1820-ban született Nemes-Varbókon. Tanulmányait Selmeczbán 3 CONC yán és Pozsonyban végezte s az előbbi helyen koszorús költőnknek, Pető 3 CONC fi Sándornak lakótársa volt. Az elnyomatás korában, a Bach korszakban 3 CONC , Melczer, várfogságra ítélt és Olmützbe elzárt lelkész-társa helyébe 3 CONC Rákos-Keresztúrra administratornak ment, ahonnét csakhamar a luczini e 3 CONC v.egyház által lelkésznek hívatott meg, s ott 37 éven át szolgálta az 3 CONC Urat. Felesége és hét, ezek közül két kiskorú gyermeke siratja az elhu 3 CONC nytat. - Temetése alkalmával, mely nagy részvét mellett ment végbe, N 3 CONC agytiszteletű Simkó Frigyes nógrádi alesperes és Kiss István sámsonház 3 CONC i lelkész mondtak beszédet 3 CONT 3 CONT Plachi Sámuel luczini nyugalmazott lelkész és Drdos József prágai taní 3 CONC tó, a jobb létre szenderültek. Pihenjenek békében, áldottak legyenek h 3 CONC amvaik! 3 CONT Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület jegyzőkönyvei 1891–1895 3 CONT 1895. augusztus 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1859.01.25. 1 OCCUPATIONS @occu02051@, @occu02052@ 1 EDUCATIONS @edu00245@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 1 FAMS @fam02463@ 0 @ind07601@ INDI 1 NAME Ferenc (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferenc 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00210@, @source03320@ 1 CONTACTS @contact01399@, @contact01400@ 1 POSITION -3135,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -3173,-1855,-3097,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 19 Feb 1804 2 NOTE Page Number: 165 3 CONT Entry Number: 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00098 3 CONT 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26304-30?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source03320@ 2 BAPTISM 3 DATE 19 Feb 1804 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Vályog György 3 GODMOTHER Bibisch Johanna 3 SOURCE @source00210@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 Oct 1894 2 NOTE 3 CONT Született: Korpásvarbók 3 CONT Keresztszülők: Vályog György, Pibisch Johanna és Pavlova(?) Dorothea 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 165 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00098 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26304-30?cc=155444 3 CONC 3 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1832.04.23. 1 OCCUPATIONS @occu02053@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 1 FAMS @fam02515@ 0 @ind07602@ INDI 1 NAME Anna /Csesznák/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Csesznák Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 SURN Csesznák 2 LAST2 Mária 1 POSITION 10,-1765 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -22,-1719,42,-1812 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE Korpás Varbókon lakott (és született?), Csesznák János és Horváth Zsuz 3 CONC sanna leánya 1 DEAT Y 2 DATE 1823 2 NOTE Sámuel önéletrajza szerint, de nem lehet, mert 1825-ben még egy ikerpá 3 CONC rnak adott életet 3 CONT (Vagy ez a Sámuel nem azonos a későbbi lucfalvi parókus lelkésszel.) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1801.11.01. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02497@ 0 @ind07603@ INDI 1 NAME Mihály (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mihály 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mihály 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact00870@ 1 POSITION -125,-1765 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -155,-1719,-95,-1812 1 SEX M 1 BIRT 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 1 DEAT Y 2 DATE 1833 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 NOTE Sámuel önéletrajza szerint. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1801.11.01. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02497@ 1 FAMC @fam02511@ 0 @ind07604@ INDI 1 NAME Sámuel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03321@ 1 CONTACTS @contact01398@ 1 POSITION -3230,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -3266,-1855,-3195,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 18 Jul 1802 2 NOTE Született: Korpás Varbókon, 3 CONT Keresztszülők: Pampuch(?) Mihály - Szénavár, Csesznák Rozália, Vályus 3 CONC Dorothea, Pavlovna Dorothea, Bribisch Johanna 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 157 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00093 3 CONT Forrás: 3 CONT Cseri SzAK 157.oldal 3 CONT akv.: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26172-88?cc 3 CONC =1554443 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source03321@ 2 BAPTISM 3 DATE 18 Jul 1802 3 PLAC Korpás Varbók 4 _XREF @place00216@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Pampuch Mihály 3 GODMOTHER Csesznák Rozália, Vályus Dorothea, Pavlovna Dorothea, Bribisch Johanna 3 SOURCE @source03321@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1821 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 NOTE előtt, mert 1821.10.22-kén született öccse is a Sámuel nevet kapta. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02055@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 0 @ind07605@ INDI 1 NAME Julianna (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Julianna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Julianna 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03322@ 1 POSITION -2930,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2966,-1869,-2895,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 9 Sep 1806 2 NOTE Született: Varbók 3 CONT Keresztszülők: Plachy Pál, Bribisch Johanna, Valyus Dorothea 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 173 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00102 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26400-30?cc=155444 3 CONC 3 3 CONT 3 CONT 3 CONT Varbók, de melyik? 3 CONT Csábrág-, Kecske-, Korpás- vagy Nemesvarbók?! 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 BAPTISM 3 GODFATHER Plachy Pál, 3 GODMOTHER Bribisch Johanna, Vályus Dorothea 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 0 @ind07606@ INDI 1 NAME Anna (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03323@ 1 CONTACTS @contact01401@ 1 POSITION -2630,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2669,-1855,-2592,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 26 Sep 1810 2 NOTE Született: Korpás Varbók 3 CONT Keresztszülők: Kovács János, Csesznák Rozália és Csesznák Mihály 3 CONT Forrás: 3 CONT mormon film, Page Number: 188 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00110 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26140-40?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source03323@ 2 BAPTISM 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Kovács János és Csesznák Márton 3 GODMOTHER Csesznák Rozália 3 SOURCE @source03323@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1819 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 NOTE előtt, mert 1819.10.23-kán született huga is az Anna nevet kapta. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 0 @ind07607@ INDI 1 NAME András (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy András 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN András 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03324@ 1 CONTACTS @contact01402@ 1 POSITION -2545,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2584,-1869,-2507,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 29 Nov 1812 2 NOTE Name: Andreas Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 29 Nov 1812 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Gender: Male 3 CONT Father's Name: Michaël Plachy 3 CONT Mother's Name: Anna Czesznak 3 CONT Született: Kecskevarbók 3 CONT Keresztszülők: Seszták Pál és Csesznok Johanna 3 CONT Page Number: 194 3 CONT Entry Number: 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00113 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26046-29?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 BAPTISM 3 DATE 29 Nov 1812 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Seszták Pál 3 GODMOTHER Csesznok Johanna 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Született: Kecskevarbók 3 CONT Keresztszülők: Sesztáűk(?) Pál és Csesznok Johanna 3 CONT 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 194 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00113 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26046-29?cc=155444 3 CONC 3 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02056@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 0 @ind07608@ INDI 1 NAME Mihály (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mihály 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mihály 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03325@, @source03326@ 1 POSITION -2460,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2496,-1855,-2425,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 1 Sep 1817 2 NOTE Name: Michaël Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 01 Sep 1817 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Gender: Male 3 CONT Father's Name: Michaël Plachy 3 CONT Mother's Name: Anna Czesznak 3 CONT Page Number: 210 3 CONT Entry Number: 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00121 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26433-85?cc=155444 3 CONC 3 3 CONT 3 CONT Varbók, de melyik? 3 CONT Csábrág-, Kecske-, Korpás- vagy Nemesvarbók?! 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03325@ 2 BAPTISM 3 DATE Sep 1817 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Plachy Pál 3 GODMOTHER Pavlozsa (?) Dorothea 3 SOURCE @source03325@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Feb 1819 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03326@ 2 NOTE 3 CONT Született: Kecskevarbók 3 CONT Keresztszülők: Vályog György, Plachy Pál és Bartos Dorothea 3 CONT 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 210 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00121 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26433-85?cc=155444 3 CONC 3 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02057@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 0 @ind07609@ INDI 1 NAME Anna (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03327@ 1 CONTACTS @contact00859@ 1 POSITION -2270,-1915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2308,-1869,-2233,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 23 Oct 1819 2 NOTE Született: Varbók 3 CONT Keresztszülők: Plachy Pál, Valyuss Heléna, Bazslova Dorothea 3 CONT 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 218 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00125 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26404-34?cc=155444 3 CONC 3 3 CONT 3 CONT Leánya, Csesznák Mária, nemesvarbóki lakos, 1867. február 18-án férjhe 3 CONC zment Niklécsy Lajos, Cserii lakoshoz. 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03327@ 2 BAPTISM 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Plachy Pál 3 GODMOTHER Bazslova Dorothea, Valyuss Heléna 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1838.01.08. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 1 FAMS @fam02517@ 0 @ind07612@ INDI 1 NAME Clementina /Folkusházy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Folkusházy Clementina 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Clementina 2 SURN Folkusházy 1 SOURCES @source03329@ 1 CONTACTS @contact00825@, @contact01193@, @contact01194@ 1 POSITION -35,-1910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -74,-1850,3,-1957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1842 2 NOTE Születési időpontja nem hiteles, mert a házasságkötésekor általa bemon 3 CONC dott életkorból lett visszaszámolva. 3 CONT Születési helye is bizonytalan 2 PLAC Folkusfalva 3 _XREF @place00123@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 Dec 1892 2 CAUSE Cancer 3 DESCRIPTION tüdőgyulladás 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03329@ 2 FUNERALS 3 DATE 24 Dec 1892 3 AGENCY Ruttkay Sándor és Kiss István ev. lekészek 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 SOURCE @source03329@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 24 Dec 1892 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 SOURCE @source03329@ 2 NOTE 3 CONT — (Gyászrovat) Elhunytak: Plachy Sámuelné, szül. Folkusházy Klementi 3 CONC na asszony a napokban, Lucinban. Nyolc gyermeke siratja. 3 CONT Forrás: 3 CONT Budapesti Hírlap, 1892 (12. évfolyam, 332-361. szám) • 1892-12-31 / 36 3 CONC 1. szám 3 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1892_12/?query=SZO%3 3 CONC D(Plachy)&pg=512&zoom=h&layout=s 3 CONT 3 CONT Temette: Ruttkay Sándor salgótarjáni, és Kiss István sámsonházi ev. le 3 CONC lkész 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1859.01.25. 1 FAMS @fam02463@ 0 @ind07622@ INDI 1 NAME Jolán /Masszy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Masszy Jolán 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Jolán 2 SURN Masszy 1 SOURCES @source03331@ 1 POSITION 2260,-2060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2221,-2000,2298,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1883 1 DEAT Y 2 DATE 28 Aug 1909 2 PLAC Aranyosmarót 3 _XREF @place00393@ 2 SOURCE @source03331@ 2 FUNERALS 3 DATE 30 Aug 1909 3 PLAC Aranyosmarót 4 _XREF @place00393@ 3 SOURCE @source03331@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 29 Aug 1909 3 PLAC Aranyosmarót 4 _XREF @place00393@ 3 SOURCE @source03331@ 2 NOTE hosszas szenvedés után, Aranyosmaróton. 3 CONT Eltemetve augusztus 29.-én a helybéli rk. temetőben. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1905 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02510@ 0 @ind00065@ INDI 1 NAME Mihály /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mihály 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mihály 2 SURN Plachy 1 POSITION -895,-2560 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -925,-2514,-865,-2607 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1868 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00006@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00025@ 0 @ind00066@ INDI 1 NAME N Palásthy Ilona? /N/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY N N 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN N 2 MIDDLE Palásthy Ilona? 2 SURN N 1 POSITION -695,-2560 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -725,-2528,-665,-2593 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00007@ 1 FAMS @fam00025@ 0 @ind00067@ INDI 1 NAME János /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN János 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact00481@ 1 POSITION -865,-2710 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -895,-2664,-835,-2757 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 NOTE 3 CONT 2 PLAC Mesic 3 _XREF @place00892@ 1 DEAT Y 2 DATE 1928 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00008@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00025@ 1 FAMS @fam00026@ 1 FAMS @fam01087@ 0 @ind00068@ INDI 1 NAME Katalin [ladányi] /Boócz/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Boócz Katalin 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Katalin 2 MIDDLE [ladányi] 2 SURN Boócz 1 POSITION -205,-2715 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -235,-2683,-175,-2762 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00026@ 0 @ind00069@ INDI 1 NAME Károly /Poroszlay/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY (Plachy) Poroszlay Károly 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Károly 2 SURN Poroszlay 2 ALIA (Plachy) 1 PICTURES @pic00050@, @pic00051@, @pic00946@, @pic05078@ 2 PRIMARY @pic00050@ 1 SOURCES @source00276@ 1 CONTACTS @contact00098@, @contact01270@, @contact01271@ 1 POSITION -470,-2860 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -521,-2798,-419,-2909 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 7 Nov 1881 2 NOTE Született: 3 CONT 1.) Tiszaújhely, Ugocsa vm. 3 CONT Forrás: Evangélikus főgymnásium, al-reál tanoda, elemi- és felsőbb leá 3 CONC ny-iskola, Igló, 1866c értesítője 3 CONT 2.) Viss (Szabolcs m.), a felvidéken majd Nagyváradon, végül Budakesz 3 CONC in élt a Kiss János u. 78 alatt (ma Rózsa utca 92?). Itt is halt meg. 3 CONT Forrás: Budakeszi HAK 28/1960 3 CONT 3 CONT Az I. VH-ban megsebesült, a kassai kórházban ápolták. 3 CONT Forrás: 3 CONT http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPageDoc.do?id=9798770 3 CONT 3 CONT Plahy Károly, 11. honvéd gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy, a megej 3 CONC tett felülvizsgálat alapján, «jelenleg szolgálatképtelen» 1916. évi fe 3 CONC bruár hó 1-től számitandó egy hó tartamára. Választott lakhely: Kassa. 3 CONC 3 CONT 1916 január 28 3 CONT Forrás: 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/HonvedsegiKozlony_1916_1_szemelyes/ 3 CONC ?query=Plahy&pg=409&layout=s 3 CONT 3 CONT Budakeszi HAK 1960/28 2 PLAC Viss (Szabolcs m.) 3 _XREF @place00231@ 2 SOURCE @source00276@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 Nov 1960 2 PLAC Budakeszi 3 _XREF @place00232@ 2 SOURCE @source00276@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Budakeszi 4 _XREF @place00232@ 3 SOURCE @source00276@ 2 NOTE és eltemetve Budakeszin. Felesége, Etus mellé temették. (Halált bejele 3 CONC ntette: Varga Jánosné, Bpest. I. Attila krt. 13-21.) 3 CONT 3 CONT A házassági anyakönyvet elírták: aszerint aki esküdött: Plachy János, 3 CONC ZALKODi születésű! Lehet, hogy ott született édesapja, János?! 3 CONT 3 CONT Debreceni (DIG. - postaigazgató, az üzleti osztály vezetője. T.: 22-91 3 CONC ) 3 CONT Lakcíme: Debrecen, gr. Teleki Pál utca 32. Telefon: 17-72 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1953 1 OCCUPATIONS @occu01561@, @occu00009@, @occu01518@ 1 EDUCATIONS @edu00063@, @edu00152@, @edu00393@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00026@ 1 FAMS @fam00027@ 1 FAMS @fam01489@ 0 @ind00070@ INDI 1 NAME Mária (barney) /Jeszenák/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jeszenák Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (barney) 2 SURN Jeszenák 1 PICTURES @pic00052@, @pic00917@ 2 PRIMARY @pic00052@ 1 CONTACTS @contact00151@ 1 POSITION 1035,-2870 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1000,-2810,1069,-2917 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1885 1 DEAT Y 2 DATE 6 Apr 1945 2 PLAC Budapest II. kerület 3 _XREF @place00111@ 2 NOTE este 20,30-kor Budapesten, a Széher út 45.szám alatti kórházban 3 CONT Lakása: Budapest II.ker. Júlia u. 6. 3 CONT Halál oka: bélcsavarodás, májgyulladás 3 CONT Édesapja: Jeszenák Kálmán 3 CONT Édesanyja: Hazsághy Mária. 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1905 előtt 1 OCCUPATIONS @occu00010@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00027@ 0 @ind00071@ INDI 1 NAME Mária /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01476@, @source02791@ 1 POSITION -440,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -479,-2950,-402,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 10 Nov 1905 2 PLAC Nagysáros 3 _XREF @place00276@ 2 SOURCE @source01476@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 Jul 1970 2 CAUSE Cancer 3 DESCRIPTION emlőrák 2 PLAC Füzesabony 3 _XREF @place00813@ 2 SOURCE @source02791@ 2 NOTE Egy leánya volt: Vera 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1923.02.06. 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00064@ 0 @ind00072@ INDI 1 NAME Mónika /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mónika 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mónika 2 SURN Plachy 2 LAST2 Erzsébet 1 PICTURES @pic00053@ 2 PRIMARY @pic00053@ 1 SOURCES @source01600@, @source01475@ 1 POSITION -200,-3015 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -239,-2955,-162,-3062 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 18 Nov 1906 2 NOTE Született: Nagysároson (Eperjesi járás) 2 PLAC Nagysáros 3 _XREF @place00276@ 2 SOURCE @source01475@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 Dec 1993 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source01600@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 DATE 12 Jan 1994 3 PLAC Budapest, Farkasréti Temető 4 _XREF @place00206@ 3 SOURCE @source01600@ 2 NOTE Három gyermek: Kornélia, Ágota és György 3 CONT Forrás: gyászjelentése 3 CONT https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/159116# 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1927.11.26. 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00029@ 0 @ind00073@ INDI 1 NAME Lenke /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lenke 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lenke 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01376@ 1 POSITION 145,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 108,-2950,182,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 Jun 1911 2 NOTE Forrás: 3 CONT Debrecen HAZ 567/1932 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21260-30512-56 2 PLAC Igló 3 _XREF @place00463@ 2 SOURCE @source01376@ 1 DEAT Y 2 DATE 1969 2 NOTE U.b. alapján a lehetséges elhalálozás kelte 3 CONT 3 CONT Gyermekei: György és Zsuzsanna (dr. Török Istvánné sz. Saáry Zsuzsanna 3 CONC 1061 Budapest, Andrássy út 49.) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1932.09.10. 1 OCCUPATIONS @occu01556@ 1 EDUCATIONS @edu00058@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00065@ 0 @ind00074@ INDI 1 NAME Tekla /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Tekla 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Tekla 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic00054@ 2 PRIMARY @pic00054@ 1 POSITION 500,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 461,-2964,538,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 Sep 1915 1 DEAT 2 NOTE Gyermekei: János, Judit és György 1 NOTE 1938.11.09. 1 OCCUPATIONS @occu02075@ 1 EDUCATIONS @edu00057@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00066@ 0 @ind00075@ INDI 1 NAME Ferenc /Poroszlay/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY (Plachy) Poroszlay Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferenc 2 SURN Poroszlay 2 ALIA (Plachy) 1 PICTURES @pic00055@ 2 PRIMARY @pic00055@ 1 SOURCES @source01869@ 1 POSITION 1025,-3015 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 974,-2955,1075,-3062 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 2 Dec 1918 2 NOTE A kivonat fényképéről lemaradt az akv sorszáma 2 PLAC Kassa 3 _XREF @place00192@ 2 SOURCE @source01869@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 Mar 2004 2 PLAC Debrecen 3 _XREF @place00024@ 2 NOTE 3 CONT Született: Kassán 3 CONT Egy leány: Éva 3 CONT 3 CONT 1937-ben érettségizett a DEBRECENI Fazekas Mihály Gimnáziumban: 3 CONT 3 CONT Osztályfőnök: JESCH MÁTYÁS 3 CONT 3 CONT Bagdy László, Baukovác Ferenc, Bánhidi Sándor, Borbély Endre, Cselle L 3 CONC ászló, Enyedi Mihály, Farkas Gábor, Juhász Pál, Kiss Zoltán, Nagy Mikl 3 CONC ós, Németh András, Plachy Ferenc, Sárady Kornél, Szabó Tibor, Szántó Z 3 CONC oltán, Tóth Zoltán, Udvardi Győző 3 CONT 3 CONT Forrás: http://fmg.hu/node/1201 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1948.12.12 1 OCCUPATIONS @occu00011@ 1 EDUCATIONS @edu00019@, @edu00018@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 1 FAMS @fam00067@ 0 @ind00078@ INDI 1 NAME Ernő dr. /Kerekes/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kerekes Ernő dr. 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ernő dr. 2 SURN Kerekes 2 NPFX Dr 1 SOURCES @source01475@ 1 CONTACTS @contact00543@ 1 POSITION -330,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -368,-2950,-293,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 22 Jun 1904 2 PLAC Kolozsvár 3 _XREF @place00110@ 2 SOURCE @source01475@ 1 DEAT Y 2 DATE 1972 2 NOTE A halál kelte a Debrecen_HAZ_859-1927_1126 U.b. szeint valószínű 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1927.11.26. 1 FAMS @fam00029@ 0 @ind00156@ INDI 1 NAME Ferenc /Kunsch/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kunsch Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferenc 2 SURN Kunsch 1 SOURCES @source01425@, @source01476@ 1 CONTACTS @contact01799@ 1 POSITION -560,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -599,-2950,-522,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 Oct 1888 2 PLAC Ungvár 3 _XREF @place00646@ 2 SOURCE @source01476@ 1 DEAT Y 2 DATE 30 Aug 1928 2 CAUSE War 3 DESCRIPTION sebesülés 2 PLAC Debrecen 3 _XREF @place00024@ 2 SOURCE @source01425@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 3 Sep 1928 3 PLAC Debrecen 4 _XREF @place00024@ 3 SOURCE @source01425@ 2 NOTE Kunsch Ferenc, m.kir. siketnéma intézeti tanár 3 CONT életének 39-ik, boldog házasságának 6-ik évében, harctéri sebesülésé 3 CONC ből származó súlyos ideg- betegségben, a halotti szentségek ájtatos 3 CONC felvétele után, a debreceni klinikán f. hó 30-án nemes lel- két viss 3 CONC zaadta teremtőjének, — az Urban csendesen elhunyt. 3 CONT Drága halottunk földi maradványait f. é. szeptember hó 1-én d. u. 4 3 CONC órakor fogjuk, a róm. kath. egyház szertartása szerint, a Sze 3 CONC nt-Anna-utcai temető kápolnájában beszeimteltetni és örök nyugalomra 3 CONC helyezni. 3 CONT Az engesztelő szentmise-áldozat a megboldogult lelki üdvéért f. é. 3 CONC szeptember 3-án d. e. % 9 órakor fog a róm. kath. templomban az Egek 3 CONC Urának bemutattatok Debrecen. 1928 augusztus 30-án. 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára Kricsfalusi - Lautsek (Gy 3 CONC ászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)Kunsch Fer 3 CONC enc 3 CONT 3 CONT Plachy 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1923.02.06. 1 OCCUPATIONS @occu01624@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00064@ 0 @ind00157@ INDI 1 NAME Gábor /Saáry/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Saáry Gábor 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Gábor 2 SURN Saáry 1 SOURCES @source01612@, @source01376@ 1 POSITION 5,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -33,-2950,43,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 10 Mar 1896 2 NOTE Szülei: Saáry Károly és Trajtler Klára 3 CONT Forrás: 3 CONT Debrecen HAZ 567/1932 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21260-30512-56 2 PLAC Besenyőtelek 3 _XREF @place00607@ 2 SOURCE @source01376@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Mar 1968 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source01612@ 2 FUNERALS 3 DATE 22 Mar 1968 3 PLAC Mátyásföldi plébániytemplom 4 _XREF @place00699@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 22 Mar 1968 3 PLAC Budapest, Cinkotai temető 4 _XREF @place00700@ 3 SOURCE @source01612@ 2 NOTE Elhunyt: Cinkota, Ilona-telep 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1932.09.10. 1 OCCUPATIONS @occu01555@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00065@ 0 @ind00158@ INDI 1 NAME János (vitéz) /Balásházy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Balásházy János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN János 2 MIDDLE (vitéz) 2 SURN Balásházy 2 NPFX Dr 2 NSFX vitéz 1 POSITION 320,-3010 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 275,-2964,365,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 NOTE Szülei: Balásházy József és Simon Jolán 3 CONT 3 CONT Vajon melyik családból származik? 3 CONT 3 CONT Balásházy de Balásháza et Gencs 3 CONT Balásházy de Érszentkirály 3 CONT Balásházy de Járom 3 CONT Balásházy de Mindszent 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1942 2 NOTE után, mert neve szerepel édesanyja gyászjelentésén. 3 CONT Édesapja: balásházi Balásházy József 3 CONT Édesanyja: Simon Jolán (*1873 - †1942.06.06 Debrecen) 3 CONT Esküvőjük 1896-ban volt. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1938.11.09. 1 OCCUPATIONS @occu01696@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00066@ 0 @ind00159@ INDI 1 NAME Irén /Sznagyik/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Sznagyik Irén 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Irén 2 SURN Sznagyik 1 POSITION 1140,-3015 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1102,-2955,1177,-3062 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 17 Apr 1920 1 DEAT Y 2 DATE 7 Dec 1982 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1948.12.12 1 FAMS @fam00067@ 0 @ind00160@ INDI 1 NAME Etel(ka) /Miklós/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Miklós Etel(ka) 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Etel(ka) 2 SURN Miklós 1 CONTACTS @contact00097@ 1 POSITION 1160,-2870 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1122,-2824,1197,-2917 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 Apr 1890 2 PLAC Makó 3 _XREF @place00298@ 1 DEAT Y 2 PLAC Budakeszi 3 _XREF @place00232@ 2 DISPOSITION 3 PLAC Budakeszi 4 _XREF @place00232@ 2 NOTE Bkeszin lett eltemtve. 3 CONT (Makón született,) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1953 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam01489@ 0 @ind02989@ INDI 1 NAME Elvira _Ibrány /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Elvira 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Elvira 2 MIDDLE _Ibrány 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00839@ 1 POSITION -260,-2860 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -298,-2800,-223,-2907 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 22 Oct 1884 2 NOTE Született: Ibrány, Szabolcs, Hungary 3 CONT Forrás: mormon film 3 CONT Line Number: 55 3 CONT GS Film number: 623221 3 CONT Digital Folder Number: 4659822 3 CONT Image Number: 264 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XCPX-HPP 3 CONT 3 CONT Balásházy Judit családi emlékei szerint Plachy /Poroszlay/ Károly nagy 3 CONC apámnak volt egy huga Elvira aki férjhez ment / én csak ugy tudom Herm 3 CONC ann.? bácsihoz és kimentek Floridába.1955ben elhaláloztak.1956ban kapt 3 CONC ák meg az országban élő örökösök és csehszlovãkiãban élő örökös? az ör 3 CONC öksėget, mivel gyerekük nem volt,de valaki Amerikában is örökölt. 2 PLAC Ibrány 3 _XREF @place00266@ 2 SOURCE @source00839@ 2 BAPTISM 3 DATE 3 Nov 1884 3 PLAC Ibrány 4 _XREF @place00266@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Priest 1 DEAT Y 2 DATE 1955 2 PLAC Florida 3 _XREF @place00957@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00673@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00026@ 1 FAMS @fam02785@ 0 @ind02994@ INDI 1 NAME Angelika, Gabriela /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Angelika, Gabriela 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Angelika, Gabriela 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03656@ 1 POSITION -730,-2860 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -778,-2814,-683,-2907 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 22 Jun 1879 2 NOTE Született: Zalkod, Szabolcs, Hungary 2 PLAC Zalkod 3 _XREF @place00384@ 2 SOURCE @source03656@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00676@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00026@ 0 @ind02995@ INDI 1 NAME Karolina /Poroszlay/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Poroszlay Karolina 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Karolina 2 SURN Poroszlay 1 POSITION -765,-2710 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -806,-2664,-724,-2757 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE A galíciai Materzickán született, férje a csehországi Mesic helységben 3 CONC . 3 CONT 3 CONT ládányi Boócz Ferencz mérnök (neje Jármy Erzsébet), földbirtokos, vár 3 CONC megyei bizottsági tagnak a testvére!!! 3 CONT 3 CONT DE: a fenti Boócz Ferenc gyászjelentésén testvére, (Plachy János fele 3 CONC sége) nem Poroszlay Karolina, hanem Boroszlai Karolin néven szerepel!! 3 CONC ! 2 PLAC Materzicka 3 _XREF @place00895@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1879 2 NOTE előtt, mert 1879.06.22-kén már Boócz Katalintól született lánya, Angel 3 CONC ika. 3 CONT ládányi Boócz Ferencz mérnök, földbirtokos, vármegyei bizottsági tagna 3 CONC k, az ájtatos szentségek felvétele után 64-ik, s boldog házas-ságának 3 CONC 20-ik évében 1911. év. oktober hó 16-án d. u. 3 órakor hosszas szenved 3 CONC és után történt elhunytát. A boldogult hűlt teteme 1911. év október hó 3 CONC 18-án d. u. 2 órakor fog a róm. kath. vallás szertartása szerint az a 3 CONC nyaföldnek átadatni a vissi róm. kath. sírkertben. Az engesztelő szent 3 CONC mise áldozat október 19-én d. e. 9 órakor fog az egek Urának bemutatta 3 CONC tni. Béke lengjen drága hamvai felett! Kelt Vissen, 1511. év október h 3 CONC ó 16-án. Jármy Jenő, mint após. Özv. Boócz Ferenczné, szül. Jármy Erzs 3 CONC ébet, mint feleség. Plachy Jánosné, szül. Poroszlai Karolin, mint test 3 CONC vér. 3 CONT Poroszlai Karolin - Boócz Ferenc testvére? 3 CONT Lehet, hogy a testvére Boócz Katalinnak is??? 3 CONT NEM ÉRTEM!!! 3 CONT Forrás: 3 CONT http://library.arcanum.hu/hu/view/Nyirvidek_1911_07-12/?query=szo%3D%2 3 CONC 8plachy%3F%29&pg=222&zoom=h&layout=s 3 CONT Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám) 3 CONT 356. 1911-10-22 / 43. szám 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00677@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam01087@ 0 @ind02996@ INDI 1 NAME Oliveria,Xaveria /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Oliveria,Xaveria 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Oliveria,Xaveria 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00980@ 1 POSITION -830,-2860 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -876,-2814,-784,-2907 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 23 Jul 1874 2 NOTE Name Oliveria Xaveria Plachy 3 CONT Event Type Baptism 3 CONT Event Date 23 Jul 1874 3 CONT Event Place Saár, Heves, Hungary 3 CONT Gender Female 3 CONT Father's Name János Plachy 3 CONT Mother's Name Karolina Paroszlay 3 CONT Line Number 7 3 CONT GS Film number 623526 3 CONT Dig.Folder Number 004665903 3 CONT Image Number 00101 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/X2HH-GJ2 2 PLAC Saár 3 _XREF @place00456@ 2 SOURCE @source00980@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00678@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam01087@ 0 @ind00569@ INDI 1 NAME Mátyás (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mátyás 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mátyás 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 POSITION -1080,-3440 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1110,-3394,-1050,-3487 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1699 2 NOTE Nem ellenőrzött, Geni adat !!! 3 CONT Forrás: 3 CONT https://geni.com/people/Mátyás-Plachy/600000049167034309 3 CONT Nem lehet, hiszen ekkor kapták (nem postumus !!!) a nemességet. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00240@ 0 @ind00570@ INDI 1 NAME Zsófia /Mestroviech/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Mestroviech Zsófia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsófia 2 SURN Mestroviech 1 POSITION -990,-3440 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1028,-3408,-953,-3487 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00240@ 0 @ind00572@ INDI 1 NAME György I. (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy György I. 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN György I. 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact00146@ 1 POSITION -990,-3610 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1020,-3578,-960,-3657 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 NOTE Lehet, hogy azonos - ind06400 Györggyel (1700-1777.09.08) ? 1 DEAT Y 2 NOTE Nincs információ 3 CONT 3 CONT Az 1755. évi nemesi összeíráson Nagy-Kürtösön lakott. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1751.01.16. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00222@ 1 FAMC @fam00240@ 0 @ind00573@ INDI 1 NAME István (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy István 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN István 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source02084@ 1 CONTACTS @contact00147@ 1 POSITION -750,-3610 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -786,-3550,-715,-3657 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1694 1 DEAT Y 2 DATE 3 Dec 1784 2 CAUSE Natural 3 DESCRIPTION aggkór 2 PLAC Bakó 3 _XREF @place00755@ 2 SOURCE @source02084@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Bakó 4 _XREF @place00755@ 3 SOURCE @source02084@ 2 NOTE 3 CONT Az 1744-45-ös nemesi összeíráskor (Mártonnal) Becskén lakik, Bakópuszt 3 CONC án hal meg kilencven évesen. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00240@ 0 @ind00574@ INDI 1 NAME Kata (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Kata 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Kata 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 POSITION -680,-3610 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -710,-3578,-650,-3657 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT 2 NOTE 3 CONT Semmi információ nincs róla. 3 CONT FELTÉTELEZÉS: 3 CONT Csesznák Mátyás neje is lehetett. Csesznákék 1699. 11. 02. kaptak neme 3 CONC sséget, amit 1700. február 5.-én hirdettek ki Hont megyében. 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Típus: Illésy 3 CONT Név: Csesznák András n:Bohus Márta 3 CONT gy1:János 3 CONT gy2:Márta 3 CONT gy3:Pál ennek n:Koczur Katalin gy:Dóra,Ilona,Erzsébet 3 CONT gy4:Mátyás ennek n:Plachi Katalin 3 CONT gy5:György ennek n:Bartholovics Katalin 3 CONT gy6:Jakab ennek t:Katalin 3 CONT Kiadó: Lipót 1 - Bécs, 1699.11.21 3 CONT Honos: Hont - 1700.02.05 3 CONT Levéltári jelzet: Y 1 - A Magyar Országos Levéltár Levéltára - Általán 3 CONC os iratok - 496/1904. OL szám 3 CONT Sorszám: 1c377 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00240@ 0 @ind00575@ INDI 1 NAME Anna /Benicz/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Benicz Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 SURN Benicz 1 CONTACTS @contact00819@, @contact00820@ 1 POSITION -865,-3610 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -895,-3578,-835,-3657 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1751.01.16. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00222@ 0 @ind00576@ INDI 1 NAME Ádám (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ádám 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ádám 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source02077@ 1 CONTACTS @contact01485@ 1 POSITION -2545,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2583,-3700,-2508,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 14 Apr 1753 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source02077@ 2 BAPTISM 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Egry Dan 3 SOURCE @source02077@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Apr 1827 2 PLAC Losonc 3 _XREF @place00095@ 2 NOTE Losoncon. 3 CONT Felesége és gyermekei nevénél nem szerepelt a nemesvarbóki előnév, ezé 3 CONC rt bizonytalan idetartozásuk! 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00222@ 1 FAMS @fam01210@ 0 @ind00578@ INDI 1 NAME Teréz (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Teréz 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Teréz 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 POSITION -965,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -995,-3714,-935,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1788 2 NOTE Forrás: familytree 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Házassági engedélyt kapott I.Ferenctől - Bécs, 1808.05.06 3 CONT A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 62. kötet - 318 - 3 CONC 319. oldal 3 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1808 - N°. 4473 3 CONC . 3 CONT 3 CONT Lánya (K. Zsuzsanna) esküvője 1813. november 11-én volt (71. o.51. b 3 CONC ejegyzés - vegyes-I.) Bgyarmaton 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1808.06.28. 1 OCCUPATIONS @occu00061@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00222@ 1 FAMS @fam00243@ 0 @ind00579@ INDI 1 NAME István (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy István 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN István 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 POSITION -865,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -906,-3714,-824,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 FILL #FFFF00 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1835 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 NOTE 1835.05.16 előtt halhatott meg, Ebecken. Ezen a napon folyt a rokonok 3 CONC között az örökösödéssel kapcsolatos megbeszélés. 3 CONT Ellenőrizetlen. 3 CONT Forrás: 3 CONT "1835. május 16-án Ebecken egyezkedett az elhunyt Plachy István rokons 3 CONC ága a nagyon szerény birtokon és ingóságokon. Összesen egy könyvet jeg 3 CONC yeztek fel: 3 CONT „kasznyi, mellyben az irományok találtatnak s egy cseh biblia.” 3 CONT (Fegyver is csak egy volt, érdekes lehetett: egy „restaurationali sebh 3 CONC ellyel ékes kard” . Vagyis a nógrádi tisztújítások valóban olykor vére 3 CONC s ütköztek voltak.)" 3 CONT Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára XII. 1831/1 3 CONT http://dornyaymuzeum.hu/wp-content/uploads/2016/01/muzeum_jav8-2.pdf 3 CONC - 182. oldal 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00222@ 1 FAMS @fam00223@ 1 FAMS @fam00224@ 0 @ind00580@ INDI 1 NAME Éva (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Éva 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Éva 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact00148@ 1 POSITION 265,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 235,-3728,295,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 2 NOTE Nincs információ. 3 CONT Lakik: Bátorfalu 3 CONT Férje: Ebeczky, vagy Plachy Ferdinánd? 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1842.04.21 - ház.engedély 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00222@ 1 FAMS @fam01092@ 0 @ind00581@ INDI 1 NAME Anna /Scherer/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Scherer Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 SURN Scherer 1 POSITION -435,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -465,-3728,-405,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 FAMS @fam00223@ 0 @ind00582@ INDI 1 NAME Julianna Schreiber /Streiberger/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Streiberger Julianna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Julianna 2 MIDDLE Schreiber 2 SURN Streiberger 1 POSITION 1765,-3765 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1730,-3733,1800,-3812 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00224@ 0 @ind00585@ INDI 1 NAME Ferenc (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferenc 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00126@, @source00246@, @source00567@ 1 CONTACTS @contact00277@ 1 POSITION -370,-3910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -408,-3864,-333,-3957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 30 Oct 1806 2 NOTE Ebeck 3 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 3 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 20/1806 és a mormonok: 3 CONT Page Number: 307 3 CONT Entry Number: 20 3 CONT GS Film number: 2055743 3 CONT Digital Folder Number: 05016502 3 CONT Image Number: 00662 3 CONT 3 CONT Forrás: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-7Y4 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23427-25569-78?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00567@ 2 BAPTISM 3 DATE 1806 3 PLAC Ebeck 4 _XREF @place00067@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Tarcsányi Mihály 3 GODMOTHER Péri Julianna 3 SOURCE @source00567@ 1 DEAT Y 2 NOTE Lakik: Ebeczken 3 CONT Forrás: 3 CONT Mikszáth Kálmán összes művei - (Akadémia kiadó, 1956.) 34. kötet. 3 CONT Margócsy István: „…Vedd szívessen csekély iratomat…” (Irodalom családi 3 CONC használatra) Margócsy József 85. születésnapjára. 3 CONT Pongrácz Miklósné Clementis Erzsébet (1831 -1916): Napló (47. oldal) 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00224@ 1 FAMS @fam00226@ 0 @ind00586@ INDI 1 NAME Julianna (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Julianna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Julianna 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00248@ 1 CONTACTS @contact00149@ 1 POSITION 170,-3910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 131,-3850,208,-3957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 Nov 1808 2 NOTE Született (és élt): Ebeck 3 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 3 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 36/1808, és a mormonok 3 CONT Page Number: 311 3 CONT Entry Number: 36 3 CONT GS Film number: 2055743 3 CONT Digital Folder Number: 05016502 3 CONT Image Number: 00666 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23427-25499-70?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00248@ 2 BAPTISM 3 PLAC Ebeck 4 _XREF @place00067@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Tarcsányi Mihály 3 GODMOTHER Péri Julianna 3 SOURCE @source00248@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1873 2 NOTE után. 3 CONT Két fiuk: Tarcsányi Attila Gyula (*1872.09.08 Nagykürtös), és 3 CONT Tarcsányi Kálmán István (*1940.07.11 Nagykürtös) 3 CONT 3 CONT Férje halála után Ebeck községben, az ebecki 16. számú telekjegyzőköny 3 CONC v szerint övé volt az A+1 sor 1-43. rendszám alatt foglalt nemesi lakh 3 CONC áz, gazdasági épületek, malom és regale joga, valamint kb. 130 hold sz 3 CONC ántóföld. 3 CONT (A jegyzőkönyv kelte: 1873. augusztus 31.) 1873. szeptemberében önkén 3 CONC tes árverésre bocsájtotta. 3 CONT Forrás: Hirdetés az Ipoly, 1873. aug. 31. és szeptember 14. számában. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1836 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00224@ 1 FAMS @fam00227@ 0 @ind00587@ INDI 1 NAME Dániel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Dániel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Dániel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source02238@, @source00249@ 1 CONTACTS @contact01524@, @contact01525@ 1 POSITION 1330,-3915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1291,-3855,1368,-3962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 24 Sep 1815 2 NOTE Name: Daniel Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 24 Sep 1815 3 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 3 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 3 CONT Father's Name: Steph Plachy 3 CONT Mother's Name: Juliana Streiberger 3 CONT Page Number: 323 3 CONT Entry Number: 20 3 CONT GS Film number: 2055743 3 CONT Dig Folder Number: 005016502 3 CONT Image Number: 00678 3 CONT 3 CONT Forrás: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-WV1 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23427-25274-57?cc=155444 3 CONC 3 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00249@ 2 BAPTISM 3 PLAC Nagykürtös 4 _XREF @place00068@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Tarcsányi Mihály 3 GODMOTHER Péri Julianna 3 SOURCE @source00249@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1896 2 NOTE előtt, mert felesége a saját (1896. június 22.-én kelt) gyászjelentésé 3 CONC n már mint özvegyasszony szerepel. 3 CONT Született: Ebeck 3 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Tarcsányi Julianna 3 CONT Lakik: Nagyiván szerint Bátorfaluban, de 1841-ben, István születésekor 3 CONC - a keresztlevél szerint biztos, hogy még - Ebecken laktak. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00062@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00224@ 1 FAMS @fam00228@ 0 @ind00589@ INDI 1 NAME Lidia _VALLÁSA?? /Rosnyay/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Rosnyay Lidia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lidia 2 MIDDLE _VALLÁSA?? 2 SURN Rosnyay 1 POSITION -275,-3910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -305,-3878,-245,-3957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT 2 NOTE 3 CONT 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00063@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00226@ 0 @ind00594@ INDI 1 NAME Ezechiel (tarcsányi_és_szemerédi) /Tarcsányi/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Tarcsányi Ezechiel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ezechiel 2 MIDDLE (tarcsányi_és_szemerédi) 2 SURN Tarcsányi 1 SOURCES @source01588@ 1 CONTACTS @contact00479@ 1 POSITION 75,-3910 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 39,-3850,111,-3957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1798 1 DEAT Y 2 DATE 7 May 1871 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source01588@ 2 DISPOSITION 3 DATE 9 May 1871 2 NOTE éjjel 1 órakor. 3 CONT Eltemetve 1871. május 9.-én 9 órakor az ág. ev. hitvallás szerint. 3 CONT 3 CONT Egy fia volt, Tarcsányi Attila Gyula 3 CONT 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1836 1 OCCUPATIONS @occu00068@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00227@ 0 @ind00595@ INDI 1 NAME Klára /Liszka/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Liszka Klára 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Klára 2 SURN Liszka 1 SOURCES @source00473@, @source02391@ 1 CONTACTS @contact00148@, @contact01252@, @contact00150@ 1 POSITION 1420,-3915 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1382,-3855,1457,-3962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1818 2 NOTE Testvére, Liszka Károly a Budapest II. Zsiga utca 4. sz. alatt lakott 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source02391@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 Jun 1896 2 CAUSE Medical 3 DESCRIPTION végelgyengülés 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 2 SOURCE @source02391@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 24 Jun 1896 3 PLAC Budapest, Köztemető 4 _XREF @place00321@ 3 SOURCE @source00473@ 2 NOTE reggel 6,30-kor Budapesti lakásán, a VII. Rottenbiller utca 39. III. 1 3 CONC 4. alatt. 3 CONT Eltemetve a Kőbányai új sírkertben lett evangélikus szertartás szerint 3 CONC , 1896. június 24.-én délután 1/2 4-kor. 3 CONT 3 CONT Nincs több információm. A "Nagyiván" szerint Bátorfaluban lakik, de Is 3 CONC tván születésekor biztos, hogy Ebecken volt. Halála előtt Budapesten, 3 CONC a Rottenbiller utca 39. III. 14. alatt lakott. 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Hungary Civil Registration, 1895-1980 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun Budapes 3 CONC t (V. Kerület) Deaths (Halottak) 1896 (jun) 3 CONT Image: 203 of 375 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00228@ 0 @ind00596@ INDI 1 NAME Erzsébet (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 Terézia 1 SOURCES @source00250@ 1 POSITION 400,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 362,-4014,437,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 30 Oct 1836 2 NOTE Name: Elisabetha Theresia Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 01 Nov 1836 3 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 3 CONT Father's Name: Daniel Plachy 3 CONT Mother's Name: Clara Liszka 3 CONT Page Number: 2 3 CONT Entry Number: 31 3 CONT GS Film number: 2055744 3 CONT Digital Folder No.: 005016503 3 CONT Image Number: 00010 3 CONT 3 CONT Forrás: https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-H2L 3 CONT Az anyakönyv nem érhető el 3 CONT 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00250@ 2 BAPTISM 3 DATE 1 Nov 1836 3 PLAC Ebeck 4 _XREF @place00067@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Priest 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Született: Nagykürtös 3 CONT Fia Sárközy György 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 1 FAMS @fam00828@ 0 @ind00597@ INDI 1 NAME Kálmán,János (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Kálmán,János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Kálmán,János 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00259@, @source02223@ 1 CONTACTS @contact00140@, @contact00853@, @contact01269@ 1 POSITION 540,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 498,-4000,581,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 10 Mar 1839 2 NOTE Event Date: 10 Mar 1839 3 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 3 CONT Gender: Male 3 CONT Father's Name: Dániel Rachy 3 CONT Mother's Name: Klára Liszka 3 CONT Page Number: 8 3 CONT Entry Number: 9 3 CONT GS Film number: 2055744 3 CONT Digital Folder Number: 005016503 3 CONT Image Number: 00015 3 CONT 3 CONT 3 CONT Közkereseti társaság. — A vállalat 1876 év január hó 1-én vette kezdet 3 CONC ét; — bel-tagjai : Placliy Kálmán és Kallina Gyula női divat- és fehér 3 CONC nemű-kereskedők Buda-pesten ; — a társulat képviseletére a bel-tagok e 3 CONC gyformán jogosultak. 3 CONT Forrás: 3 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozponti_Ertesito_1876/?query=SZO%3D 3 CONC (plachy)&pg=11&zoom=h&layout=s 3 CONT 2 PLAC Nagykürtös 3 _XREF @place00068@ 2 SOURCE @source00259@ 2 BAPTISM 3 PLAC Nagykürtös 4 _XREF @place00068@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 SOURCE @source00259@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Nov 1914 2 CAUSE Other 3 DESCRIPTION agyguta 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 2 SOURCE @source02223@ 2 NOTE 3 CONT 3 CONT Neve szerepel az 1900-as budapesti lakcím- és névjegyzékben. 3 CONT 1867-ben tagja a Magyar Történelmi Társulatnak. 3 CONT Forrás: Századok - a Magyar Történelmi Társulat Közlönye 3 CONT Szerkeszti: Thaly Kálmán 3 CONT Pest, 1867. 3 CONT http://books.google.hu/books?id=SyI9AAAAIAAJ&pg=PA226-IA1&dq=Plachy+zs 3 CONC igmond&hl=hu&sa=X&ei=-UyPUu-SHcrBswbQkoCABw&ved=0CEUQ6AEwBTgU#v=onepag 3 CONC e&q=Plachy&f=false 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00069@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 1 FAMS @fam00849@ 1 FAMS @fam02087@ 0 @ind00598@ INDI 1 NAME István József (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy István József 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN István József 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00252@, @source00251@ 1 CONTACTS @contact01521@, @contact01522@, @contact01523@ 1 POSITION 1240,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1200,-4000,1280,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 9 May 1841 2 NOTE Született: Ebecken; 3 CONT Keresztelő: Nagykürtösön 3 CONT Forrás: (ág.hitv.ev. SzAK II. kötet 11.old. 11.bej.) és a mormonok, 3 CONT Page Number: 11 3 CONT Entry Number: 11 3 CONT GS Film number: 2055744 3 CONT Digital Folder Number: 05016503 3 CONT Image Number: 00017 3 CONT 3 CONT 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00251@ 2 BAPTISM 3 DATE 9 May 1841 3 PLAC Nagykürtös 4 _XREF @place00068@ 3 OFFICIATOR Biszkup Nathaniel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Pyry János, Hajós Gedeon 3 GODMOTHER Tarcsányi Julianna, Sárközy Erzsébet 3 SOURCE @source00252@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 Feb 1900 2 PLAC Szakálháza 3 _XREF @place00069@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 2 NOTE Szakálházán, eltemetve Szakálházán (vagy Csenén)? 3 CONT (Szakálháza mára már összeépült Temesvárral) 3 CONT 3 CONT 3 CONT * Alapos tolvajlás. Az sem igen esett még meg, hogy valakinek nemcsak 3 CONC a gyümölcstermését lopják el, hanem egyben egész kertjét is. Plahy Ist 3 CONC ván csenei kertjével történt meg az a ritka eset. Mikor a gazda egyik 3 CONC szép nap reggelén benyitott kertjébe, hogy gyönyörködjék javában érő g 3 CONC yümölcsében, nem volt már a kertben egy szem gyümölcs, de még fa sem. 3 CONC Csak az alig lábnyira meghagyott fatörzsek tetejéről gúnyolódott a fri 3 CONC ss fürészelés nyoma. A tolvajok fástól együtt elvitték Plachy gyümölcs 3 CONC ét. De már kézre kerültek. Kilencen voltak. 3 CONT Forrás: 3 CONT Fővárosi Lapok, 1892. július 3. (29. évfolyam, 183. szám) 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FovarosiLapok_1892_07/?query=(Plach 3 CONC y%20Istv%C3%A1n)%20AND%20Csene*&pg=26&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1889.11.03 1 OCCUPATIONS @occu00070@ 1 EDUCATIONS @edu00394@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 1 FAMS @fam00236@ 1 FAMS @fam00244@ 0 @ind00599@ INDI 1 NAME Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00254@ 1 CONTACTS @contact00048@, @contact01293@ 1 POSITION 1540,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1501,-4014,1578,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 Nov 1849 2 NOTE Született: Ebeck 3 CONT Name: Mária Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 14 Nov 1849 3 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 3 CONT Gender: Female 3 CONT Father's Name: Daniel Plachy 3 CONT Mother's Name: Clára Liszka 3 CONT Page Number: 31 3 CONT Entry Number: 22 3 CONT GS Film number: 2055744 3 CONT Digital Folder Number: 05016503 3 CONT Image Number: 00031 3 CONT 3 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 22/1849 és a mormonok, 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-ZYR 3 CONT az akv nem érhető el 3 CONT 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00254@ 2 BAPTISM 3 PLAC Nagykürtös 4 _XREF @place00068@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 SOURCE @source00254@ 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Plachy és tsa 3 CONT Plachy Lajos Kálmán és Plachy Mária közös női szabó iparüzlete 3 CONT Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam) • 4. rész. Buda 3 CONC pesti czégek • I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél beje 3 CONC gyzett czégek • 5. Magán czégek 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu01486@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 0 @ind00601@ INDI 1 NAME Lajos,Imre (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lajos,Imre 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lajos,Imre 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00257@, @source00622@, @source03695@ 1 CONTACTS @contact00223@, @contact00732@, @contact01277@ 1 POSITION 2735,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2699,-4000,2770,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 9 Sep 1857 2 NOTE Született: Bátorfalu - Hont m. 3 CONT Budapesten pincér. 3 CONT Lakcím: Budapest, VIII. Mária u. 23, de az 1900-as lakcímjegyzék szeri 3 CONC nt már Budapest, VII. kerület Óvoda utca 31. sz. alatt lakott. 3 CONT Született: Bátorfalu, akv.: Alsófehérkút (Dolné Príbelce) 3 CONT Keresztszülők: Blaskovits Pál és Blaskovits született Sárközy Johanna 3 CONT Forrás: mormonok, Page Number: 197 3 CONT Entry Number: 26 3 CONT GS Film number: 2064043 3 CONT Digital Folder Number: 05016574 3 CONT Image Number: 00564 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7111-51?cc=1554443 3 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 2 PLAC Bátorfalu 3 _XREF @place00133@ 2 SOURCE @source00257@ 2 BAPTISM 3 DATE 10 Sep 1857 3 PLAC Bátorfalu 4 _XREF @place00133@ 3 OFFICIATOR Stúr Károly ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Blaskovits Pál 3 GODMOTHER Blaskovitsné Sárközy Johanna 3 SOURCE @source00257@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 Nov 1900 2 CAUSE Medical 3 DESCRIPTION tüdővész 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 2 SOURCE @source00622@ 2 NOTE délután 18 órakor Budapesti lakásán, a VII. kerület Óvoda utca 31. ala 3 CONC tt. 3 CONT Halálának oka: tüdővész. 3 CONT Forrás: 3 CONT MACSE honlap - és mormon film: 3 CONT https://das.familysearch.org/das/v1/dgs:004429990.004429990_00687/$dis 3 CONC t 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1896.04.23 1 OCCUPATIONS @occu00071@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 1 FAMS @fam00991@ 0 @ind00602@ INDI 1 NAME Margit /Ballauer/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Ballauer Margit 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Margit 2 SURN Ballauer 1 PICTURES @pic00172@, @pic00173@, @pic00296@ 2 PRIMARY @pic00172@ 1 SOURCES @source00469@, @source00128@ 1 CONTACTS @contact00730@, @contact00729@, @contact01189@ 1 POSITION 2535,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2496,-4000,2574,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 18 Jun 1867 2 PLAC Csene 3 _XREF @place00070@ 2 SOURCE @source00128@ 2 BAPTISM 3 PLAC Csene 4 _XREF @place00070@ 3 OFFICIATOR Franz Brajjer 4 TITL Curate 3 GODFATHER Hahn József 3 GODMOTHER Weinhardt Margit (Hanh Józsefné) 3 SOURCE @source00128@ 1 DEAT Y 2 DATE 10 May 1947 2 CAUSE Natural 2 PLAC Békéscsaba 3 _XREF @place00072@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Szeged Belvárosi temető 4 _XREF @place00073@ 3 SOURCE @source00469@ 2 NOTE Született: Csenén, élt Békésen, elhúnyt Bcsabán, eltemetve: Szegeden, 3 CONC a Belvárosi református temetőnek a lutheránus részén. leánya, Mária me 3 CONC llett 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1889.11.03 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00244@ 0 @ind00603@ INDI 1 NAME Imre.Károly (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Imre.Károly 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Imre.Károly 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic00174@, @pic00175@, @pic00176@, @pic00177@, @pic01521@, @pic01522@ 2 PRIMARY @pic00174@ 1 SOURCES @source00896@, @source01852@ 1 CONTACTS @contact00867@, @contact00868@, @contact00563@, @contact00564@ 1 POSITION 1945,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1907,-4150,1982,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 18 Oct 1887 2 NOTE 3 CONT Született: Csene, Torontál megye 3 CONT Több adat nincs. 3 CONT Forrás: Gudenus János 3 CONT Petőfi irodalmi múzeum http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.php?mit1= 3 CONC N%e9v&ertek1=plachy&mit2=N%e9v&ertek2=&mit3=N%e9v&ertek3=&esvagy1=es&e 3 CONC svagy2=es&pontos1=&pontos2=&valt=kereses&alsoi=1&kul=15&kiaz=6&ertek4= 3 CONC &mit4=N%e9v&esvagy3=es&pontos4=&pontos3=#lapalja 3 CONT 2 PLAC Csene 3 _XREF @place00070@ 2 DOCTOR Jetz Anna szülésznő 2 SOURCE @source01852@ 2 BAPTISM 3 DATE 18 Oct 1887 3 PLAC Csene 4 _XREF @place00070@ 3 OFFICIATOR Gogyánszky Demeter 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Schanen Károly 3 GODMOTHER Steresnyi Anna 3 SOURCE @source01852@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 Dec 1959 2 CAUSE Natural 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 2 SOURCE @source00896@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 1959 3 PLAC Perbenyik 4 _XREF @place00292@ 2 NOTE és eltemetve Perbenyiken, közös sírban a 2. és 3. feleségével (a két 3 CONC Kertész lánnyal) 3 CONT (Apja: ev. Anyja: r.k.) 3 CONT 3 CONT Született: Csene, Torontál megye 3 CONT Több adat nincs. 3 CONT Forrás: Petőfi irodalmi múzeum http://regi.pim.hu/Online/adattar/mei.p 3 CONC hp?mit1=N%e9v&ertek1=plachy&mit2=N%e9v&ertek2=&mit3=N%e9v&ertek3=&esva 3 CONC gy1=es&esvagy2=es&pontos1=&pontos2=&valt=kereses&alsoi=1&kul=15&kiaz=6 3 CONC &ertek4=&mit4=N%e9v&esvagy3=es&pontos4=&pontos3=#lapalja 3 CONT 3 CONT Sír - Perbenyik, 1959.12.02. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1913.07.17 1 OCCUPATIONS @occu01779@, @occu01780@, @occu01468@, @occu00072@ 1 EDUCATIONS @edu00156@, @edu00157@, @edu00158@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00230@ 1 FAMS @fam00237@ 1 FAMS @fam00238@ 1 FAMC @fam00236@ 0 @ind00604@ INDI 1 NAME Lajos Károly (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lajos Károly 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lajos Károly 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic00178@, @pic00179@, @pic00180@, @pic00181@, @pic01016@, @pic01017@ 2 PRIMARY @pic00181@ 1 SOURCES @source01787@ 1 CONTACTS @contact00653@, @contact01276@ 1 POSITION 1380,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1341,-4150,1418,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 11 Jul 1882 2 PLAC Begaszentgyörgy 3 _XREF @place00293@ 2 SOURCE @source01787@ 1 DEAT Y 2 DATE 19 Sep 1960 2 CAUSE Natural 3 DESCRIPTION végelgyengülés 2 PLAC Tata 3 _XREF @place00052@ 2 SOURCE @source01787@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Tata 4 _XREF @place00052@ 2 NOTE a Tatai Kórházban (20 órakor) 3 CONT Eltemetve: Tata Tóvárosi temetőben, menye szüleivel (Ajtay) közös sírb 3 CONC an 3 CONT Született: Begaszentgyörgy (Torontál megye), iskolába Késmárkon jár, D 3 CONC urandon nősül. 3 CONT Trianon után Bajára menekül, felesége halála után fiához, Tatára költö 3 CONC zik. Itt él haláláig. 3 CONT 3 CONT A pénzügyőri főbiztos motor- kerékpárszsrencsétlensége. Plachy Lajos 5 3 CONC -t éves bajai pénzügyőri főbiztos tegnap délután motorkerékpáron jött 3 CONC haza Bajára. A város határában egy éles fordulónál a nagy sebességgel 3 CONC haladó gépről egy éles zökkenőnél lerepült és eszméletlenül terült el. 3 CONC A mentők kórházba vitték, ahol megállapították, hogy kartörést és egy 3 CONC éb súlyos zúzódásokat szenvedett. 3 CONT Forrás: 3 CONT Friss Ujság, 1934. július 19. (39. évfolyam, 161. szám) 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1911.04.29 1 OCCUPATIONS @occu00073@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00229@ 1 FAMC @fam00236@ 0 @ind00605@ INDI 1 NAME Terézia Rebeka /Husz/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Husz Terézia Rebeka 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Terézia Rebeka 2 SURN Husz 1 PICTURES @pic00182@, @pic00183@, @pic00184@, @pic00185@, @pic00186@, @pic00187@ 2 CONC , @pic01018@, @pic01019@ 2 PRIMARY @pic00185@ 1 SOURCES @source00377@ 1 POSITION 1495,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1453,-4148,1537,-4259 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 25 Aug 1887 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source00377@ 2 BAPTISM 3 DATE 11 Sep 1887 3 PLAC Durand 4 _XREF @place00294@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Andersch Gyula 3 GODMOTHER Scvhwarcz Amália 3 SOURCE @source00377@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Jun 1956 2 CAUSE Stroke 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE Jun 1956 3 PLAC Baja, Kálvária temető 4 _XREF @place00026@ 2 NOTE és eltemetve: Baján 3 CONT Édesapja: Husz Frigyes 3 CONT Édsanyja: Andersch Amália 3 CONT Testvérei: Irma és Kornélia 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1911.04.29 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00229@ 0 @ind00608@ INDI 1 NAME Lajos Sándor (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lajos Sándor 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lajos Sándor 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 (nemesvarbóki) 1 PICTURES @pic00202@, @pic00203@, @pic00204@, @pic01021@, @pic01022@ 2 PRIMARY @pic00204@ 1 SOURCES @source00382@, @source01788@, @source01789@ 1 POSITION 1430,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1389,-4298,1470,-4409 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 3 LABEL 4 TOP #0000FF 4 BOTTOM #0000FF 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 27 Jun 1914 2 PLAC Gölnicbánya 3 _XREF @place00295@ 2 SOURCE @source01789@ 2 BAPTISM 3 DATE 11 Jul 1914 3 PLAC Gölnicbánya 4 _XREF @place00295@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Plachy Imre 3 GODMOTHER Skalka Mária 3 SOURCE @source01789@ 1 DEAT Y 2 DATE 5 Jul 1993 2 CAUSE Natural 2 PLAC Gönyü 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source01788@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 DATE 31 Jul 1993 3 PLAC Győr 4 _XREF @place00003@ 3 SOURCE @source00382@ 2 NOTE Gönyün, eltemetve Győrött feleségével, Ajtay Vandával közös sírban 3 CONT Név Születési idő Halálozás dátuma 3 CONT PLACHY LAJOS 1914.06.27. 1993.07.05. 3 CONT Temető Parcella Sor Sírhely 3 CONT Győr, Nádorvárosi köztemető UK XXIX/G 04 3 CONT 3 CONT Született: Gölnitzbányán. (Szepes vm.) 3 CONT 3 CONT Kitüntetései: 3 CONT Dícsérő elismerés a hadiszalag és a kardok egyidejű adományozása melle 3 CONC tt 3 CONT Forrás: 3 CONT Honvédségi Közlöny 1944. július 12. (30). száma; 560. oldal 3 CONT http://dtl.ogyk.hu/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=8005603.xml&dvs=1363 3 CONC 534066257~3&locale=hu_HU&search_terms=&view_profile=user&adjacency=&VI 3 CONC EWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4&usePid1=true&usePid 3 CONC 2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=copyrights3 3 CONT 3 CONT 3 CONT „Mert én tudom, hogy az én Megváltóm él és utoljára az én porom felett 3 CONC megáll." 3 CONT Fájdalommal tudatjuk, hogy PLACHY LAJOS nyug. evangélikus lelkész türe 3 CONC lemmel viselt hosszú betegség után 79 éves korában hirtelen elhunyt. S 3 CONC zeretett halottunk hamvait július 31-én 15 órakor kísérjük örök nyugal 3 CONC omra a györ-nádorvárosi köztemető' új ravatalozójából. Egyben köszönet 3 CONC ét mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, sírjára koszorút 3 CONC , virágot helyeznek. 3 CONT A gyászoló család (60986/ 1F) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1954.05.22 1 OCCUPATIONS @occu00075@ 1 EDUCATIONS @edu00028@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00229@ 1 FAMS @fam00234@ 0 @ind00609@ INDI 1 NAME Zoltán (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Zoltán 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zoltán 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic00205@, @pic00206@, @pic00207@, @pic00951@, @pic00995@, @pic01041@ 2 CONC , @pic01284@, @pic01311@ 2 PRIMARY @pic00205@ 1 SOURCES @source01065@, @source01100@, @source01805@ 1 POSITION 1625,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1586,-4300,1663,-4407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 24 Sep 1917 2 NOTE Menyasszony: Gertrud Sperling (Trudi) 2 PLAC Igló 3 _XREF @place00463@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Sep 1944 2 CAUSE War 3 DESCRIPTION haslövés 2 PLAC Körösmező 3 _XREF @place00464@ 2 SOURCE @source01065@ 2 FUNERALS 3 DATE 1 Oct 1944 3 PLAC Baja 4 _XREF @place00007@ 3 SOURCE @source01100@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 22 Sep 1944 3 PLAC Körösmező 4 _XREF @place00464@ 3 SOURCE @source01805@ 2 NOTE Avatás:1942. december 6. - Tábori száma: A711 3 CONT Bevonult: 1942.12.06. Borgóprund 3 CONT Megsebesült: Havasalja, 1944. 09.21-én 9:30-kor 3 CONT 1.hgy.dd.re (a hadifogoly adatbázis szerint a 26.hv.zlj.) zljpk-ként 3 CONT Temetés: Körösmező - Hősi temető 1944.09.22. 3 CONT Temette: testvérbátyja, Plachy Lajos táb.lelk. (D-458) 3 CONT Tanuk: Lágler Béla táb.lelkész és Egyházas Lajos őrnagy 3 CONT 3 CONT Nemes-várbóki Plachy Zoltán m.kir. főhadnagy, a kardos koszorús tűz 3 CONC - kereszt, II.oszt. német vaskereszt stb. kitüntetés tulajdonosa, él 3 CONC etének 27. évé­ben, a magyar haza védelmében szept. 21-én hősi hal 3 CONC ált halt. Édes testvérbátyja szept. 22-én temette el Kőrösmezőn 3 CONC ide­iglenes sírjába, a magyar anyaföld kar­jaiba fektetve. — 3 CONC Feltámadunk! 3 CONT Forrás: Harangszó, 1944 • 1944-10-08 / 41. szám 3 CONT http://library.hungaricana.hu/hu/view/Harangszo_1944/?query=SZO%3D%28P 3 CONC lachy%29&pg=117&zoom=h&layout=s 3 CONT 3 CONT Nemes várbóki Plachy Zoltán főhad­nagy, több hazai és német h 3 CONC adikitün­tetés tulajdonosa szeptember 21-én, 27 éves korában hős 3 CONC i halált halt. Testvér­bátyja — Plachy Lajos tábori lelkész — 3 CONC ideiglenesen Kőrösmezőn temettette el. Emlékére a bajai templom 3 CONC ban októ­ber 1-én 16 órakoe gyászistentisztelet volt. 3 CONT 3 CONT AKIKÉRT A HARANG SZÓL... (4.) 3 CONT 3 CONT Plachy Zoltán hegyivadász főhadnagy 1944. szeptember 21-én esett el a 3 CONC szomszédos település, Havasalja (Mezőhát) védelmében. 3 CONT A kiválók között a legkiválóbb. 1944. október 25-től viselhette volna 3 CONC a II. osztályú Vaskeresztet. 3 CONT 1944. szeptember 23-án temették Kőrösmezőn, az új temetői parcella III 3 CONC . sorának 2. sírhelyére. 3 CONT Forrás: 3 CONT Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület (3 új képet töltött fel.) 3 CONT https://www.facebook.com/vigyazok (május 22.) 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00076@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00229@ 1 FAMS @fam00241@ 0 @ind00610@ INDI 1 NAME Mária /Skalka/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Skalka Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Skalka 1 PICTURES @pic00208@, @pic00209@, @pic00210@ 2 PRIMARY @pic00208@ 1 CONTACTS @contact00403@ 1 POSITION 2185,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2149,-4150,2220,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 5 Sep 1883 2 NOTE Szülei: Skalka János és Leéb Erzsébet (Djadek Jozefa???) 3 CONT 1 DEAT Y 2 DATE 1924 2 NOTE Elhúnyt 24-ben (?). Sírját (a magyar temetőt) beszántották .... 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1913.07.17. 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00230@ 0 @ind00616@ INDI 1 NAME Vanda Márta /Ajtay/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Ajtay Vanda 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Vanda 2 MIDDLE Márta 2 SURN Ajtay 1 PICTURES @pic00223@, @pic00224@, @pic01023@ 2 PRIMARY @pic00223@ 1 SOURCES @source00380@, @source00381@, @source00483@ 1 POSITION 1535,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1497,-4300,1572,-4407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 25 Apr 1934 2 PLAC Kisvárda 3 _XREF @place00051@ 2 SOURCE @source00483@ 2 BAPTISM 3 PLAC Kisvárda 4 _XREF @place00051@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 1 DEAT Y 2 DATE 3 Sep 2001 2 CAUSE Cancer 2 PLAC Gönyü 3 _XREF @place00001@ 2 SOURCE @source00381@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Cremation 3 DATE 13 Sep 2001 3 PLAC Győr 4 _XREF @place00003@ 3 SOURCE @source00381@ 2 NOTE hajnali 1/2 3-kor. Elaludt. (Rák) 3 CONT Eltemetve: férje, Plachy Lajos melett, Győrben 3 CONT 3 CONT Név Születési idő Halálozás dátuma 3 CONT PLACHY LAJOSNÉ 1934.04.25. 2001.09.03. 3 CONT Temető Parcella Sor Sírhely 3 CONT Győr, Nádorvárosi köztemető UK XXIX/G 04 3 CONT 3 CONT Kisvárdán született. 3 CONT 3 CONT 3 CONT „Örökké való szeretettel szeretlek téged." (Jel. 31:3) 3 CONT Fájdalommal tudatjuk, hogy 3 CONT PLACHY LAJOSNÉ 3 CONT sz.: AJTAY VANDA 3 CONT rövid szenvedés után, 67 éves korában csendesen elhunyt. Szeretett hal 3 CONC ottunk hamvait 2001. szeptember 13-án, csütörtökön 15 órakor kíséijük 3 CONC nyugalomra a győr-nádorvárosi temető új ravatalozójából. 3 CONT „Én terólad el nem felejtkezem." 3 CONT Forrás: 3 CONT Kisalföld, 2001. szeptember 11. (56. évfolyam, 212. szám) 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kisalfold_2001_09/?query=SZO%3D(%22 3 CONC Plachy%22)%20AND%20temet%C3%A9s*%20AND%20DATE%3D(1700--2020)&pg=196&la 3 CONC yout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1954.05.22 1 OCCUPATIONS @occu00078@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00234@ 0 @ind00619@ INDI 1 NAME Zsuzsanna /Weber / 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Weber Zsuzsanna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsuzsanna 2 SURN Weber 1 PICTURES @pic00227@ 2 PRIMARY @pic00227@ 1 POSITION 2290,-4065 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2251,-4005,2328,-4112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1860 2 NOTE A My Heritage honlapjáról, Olga Visokaytól vett, ellenőrizetlen adat! 1 DEAT Y 2 CHILDLESS N 2 DATE 24 Aug 1889 2 PLAC Szakálháza 3 _XREF @place00069@ 2 NOTE A halál helye csak feltéterlezés. 3 CONT Édesapja: Weber Alajos, édesanyja: Klapstein Klára 3 CONT Testvére: Weber Árpád, katonai gyógyszerész 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1882 előtt 1 OCCUPATIONS @occu00081@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00236@ 0 @ind00620@ INDI 1 NAME Magda /Kertész/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kertész Magda 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Magda 2 SURN Kertész 1 PICTURES @pic00228@ 2 PRIMARY @pic00228@ 1 SOURCES @source00896@ 1 POSITION 2315,-4205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2285,-4145,2345,-4252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1900 1 DEAT Y 2 DATE 1946 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 2 SOURCE @source00896@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 1946 3 PLAC Perbenyik 4 _XREF @place00292@ 3 SOURCE @source00896@ 2 NOTE Eltemetve: Perbenyiken, közös sírban férjével, Plachy Imrével, és test 3 CONC vérével, Imre harmadik feleségével. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1926.01.07. 1 CUSTOM_TAG1 izr 1 FAMS @fam00237@ 0 @ind00621@ INDI 1 NAME Margit /Kertész/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kertész Margit 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Margit 2 SURN Kertész 2 NPFX Dr 1 PICTURES @pic00229@, @pic00230@ 2 PRIMARY @pic00229@ 1 SOURCES @source00896@ 1 POSITION 2425,-4205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2395,-4145,2455,-4252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1896 1 DEAT Y 2 DATE 1957 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 2 SOURCE @source00896@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Perbenyik 4 _XREF @place00292@ 3 SOURCE @source00896@ 2 NOTE Eltemetve: Perbenyiken, közös sírban férjével, Plachy Imrével, és test 3 CONC vérével, Imre második feleségével. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1947 1 CUSTOM_TAG1 izr 1 FAMS @fam00238@ 0 @ind00623@ INDI 1 NAME Pál /Pelle/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Pelle Pál 3 FORMAT %A %L %F 2 GIVN Pál 2 SURN Pelle 1 PICTURES @pic00233@, @pic00234@, @pic00235@ 2 PRIMARY @pic00233@ 1 POSITION 1760,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1730,-4164,1790,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1934 2 PLAC Szeged 3 _XREF @place00209@ 2 FUNERALS 3 PLAC Szeged 4 _XREF @place00209@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Szeged Belvárosi temető 4 _XREF @place00073@ 2 NOTE Eltemetve: Szegeden, a Bajai úti protestáns temetőben, a VIII./4./184 3 CONC sírhelyen felesége, Plachy Jolán mellett 3 CONT 3 CONT Három gyermeke: 3 CONT - P. Margit (1912-1981); 3 CONT - P.Mária (1914-2008) és 3 CONT - P.Pál (1916-... ). 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu01519@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02052@ 0 @ind00625@ INDI 1 NAME Trudi /Sperling/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Sperling Trudi 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Trudi 2 SURN Sperling 1 PICTURES @pic00238@, @pic00239@ 2 PRIMARY @pic00239@ 1 POSITION 1720,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1690,-4314,1750,-4407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1920 1 DEAT 2 NOTE Élete végéig gyászolta vőlegényét, Plachy Zoltánt. Egyedül élt és halt 3 CONC meg, Németországban, soha nem ment férjhez. 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00241@ 0 @ind00631@ INDI 1 NAME Sámuel /Kasztner/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kasztner Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 SURN Kasztner 2 LAST2 Sándor 1 POSITION -1080,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1110,-3714,-1050,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1785 2 NOTE Forrás: familytree 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Kasztner Sámuel balassagyarmati lakos és Plachy Terézia házassági enge 3 CONC délye 3 CONT Királyi Könyvek Kiadó: I.Ferenc - Bécs, 1808.05.06 3 CONT Honos: Nógrád 3 CONT Levéltári jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 3 CONC 62. kötet - 318 - 319. oldal 3 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1808 - N°. 4473 3 CONC . 3 CONT Megjegyzés: protestáns 3 CONT Sorszám: 62.148 3 CONT Forrás: 3 CONT http://nfo.arcanum.hu/moldigidat/opt/a090615.htm?v=moldigidat&q=NEV%3D 3 CONC (Plachy)&s=ORIG&m=1&a=rec 3 CONT 3 CONT 3 CONT Házassági engedélyt kapott I.Ferenctől - Bécs, 1808.05.06 3 CONT A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 62. kötet - 318 - 3 CONC 319. oldal 3 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1808 - N°. 4473 3 CONC . 3 CONT 3 CONT Lánya (K. Zsuzsanna) esküvője 1813. november 11-én volt (71. o.51. b 3 CONC ejegyzés - vegyes-I.) Bgyarmaton 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1808.06.28. 1 OCCUPATIONS @occu00082@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00243@ 0 @ind02221@ INDI 1 NAME György /Sárközy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Sárközy György 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN György 2 SURN Sárközy 1 POSITION 250,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 209,-4014,291,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1896 2 NOTE 1896 előtt, mert a gyászjelentés szerint Liszka Klára temetésekor Erzs 3 CONC e már özvegy volt. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00828@ 0 @ind02685@ INDI 1 NAME Anna /Répás/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Répás Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 SURN Répás 1 SOURCES @source00774@, @source01838@ 1 CONTACTS @contact00371@ 1 POSITION 2855,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2817,-4000,2893,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 Mar 1872 2 PLAC Ráckeve 3 _XREF @place00114@ 2 SOURCE @source01838@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1925 2 NOTE előtt, mert fia, Imre Ferenc és Lipsitz Róza házasságkötésekor az anya 3 CONC könyv szerint már nem élt. 3 CONT 3 CONT Született: Ráckevén. 3 CONT Édesapja - Láng Lipót, 3 CONT Édesanyja Répás Borbála. 3 CONT 3 CONT Lakcím: Budapest VIII. Mária u. 23. 3 CONT Második esküvőjekor lakcíme Budapest, VII. ker. Dembinski utca 43. 3 CONT Forrás: Budapest VII. ker. HAZ 221/1904 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1896.04.23 1 OCCUPATIONS @occu00517@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00991@ 1 FAMS @fam01239@ 0 @ind02692@ INDI 1 NAME Imre,Ferenc (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Imre,Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Imre,Ferenc 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01834@, @source04182@ 1 CONTACTS @contact00267@ 1 POSITION 2750,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2713,-4164,2786,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 1 Oct 1896 2 PLAC Budapest I. kerület 3 _XREF @place00223@ 2 SOURCE @source01834@ 2 BAPTISM 3 DATE 8 Oct 1896 3 PLAC Budapest 4 _XREF @place00002@ 3 OFFICIATOR Melis János ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Kovács Ferenc pincér 3 GODMOTHER Pesti Ilona 3 SOURCE @source04182@ 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Lakcím: Budapest, I. Hidegkúti út 72. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1925.05.10 1 OCCUPATIONS @occu00519@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam00995@ 1 FAMC @fam00991@ 0 @ind02693@ INDI 1 NAME Róza (Liebsitz) /Lipsicz/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Lipsicz Róza 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Róza 2 MIDDLE (Liebsitz) 2 SURN Lipsicz 1 SOURCES @source01834@, @source02367@ 1 CONTACTS @contact00583@ 1 POSITION 2850,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2811,-4150,2888,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 Dec 1897 2 NOTE Anyja neve: Liebsitz Regina 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source01834@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 Aug 1928 2 CAUSE CardiacArrest 3 DESCRIPTION szívgyengeség 2 PLAC Budapest I. kerület 3 _XREF @place00223@ 2 SOURCE @source02367@ 2 NOTE 3 CONT Édesanyja: Lipsicz Regina 3 CONT Édesapja: ismeretlen 3 CONT 3 CONT Forrás: anyakönyvi kivonatok 3 CONT HAK Budapest I. ker. 2243.sz. 3 CONT Hungary Civil Registration, 1895-1980 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun Budapes 3 CONC t (I. Kerület) Deaths (Halottak) 1928 (júl) 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCPS-P68?i=74&cc=1452 3 CONC 460 3 CONT 3 CONT HAZ, Budapest I. ker. 615. s.sz., 3 CONT 185. filmkocka 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1925.05.10 1 OCCUPATIONS @occu00520@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam00995@ 0 @ind03360@ INDI 1 NAME Zsuzsanna,Katalin /Trangusz/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Trangusz Zsuzsanna,Katalin 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsuzsanna,Katalin 2 SURN Trangusz 1 POSITION -2245,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2298,-3728,-2192,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT 2 NOTE 3 CONT 3 CONT Neve bizonytalan. Egyik helyen, 1795-ben Ádám felesége Katalin néven s 3 CONC zerepel, 1796-ban T.Zsuzsanna néven 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu00909@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam01210@ 0 @ind03497@ INDI 1 NAME József /Kroner/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kroner József 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN József 2 SURN Kroner 1 POSITION 2620,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2581,-4014,2658,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 27 Nov 1866 2 NOTE Született: Johannesthal (Osztrák Szilézia) 3 CONT 2 PLAC Johannesthal 3 _XREF @place00548@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1904.02.28 1 OCCUPATIONS @occu01011@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam01239@ 0 @ind03709@ INDI 1 NAME Lajos Gyula (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lajos Gyula 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lajos Gyula 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00253@ 1 POSITION 1630,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1593,-4000,1666,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 8 Feb 1852 2 NOTE Született: Ebeck 3 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK, 11/1852 , és a mormonok, 3 CONT Page Number: 40 3 CONT Entry Number: 11 3 CONT GS Film number: 2055744 3 CONT Digital Folder Number: 05016503 3 CONT Image Number: 00037 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source00253@ 2 BAPTISM 3 DATE 8 Feb 1852 3 PLAC Nagykürtös 4 _XREF @place00068@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 SOURCE @source00253@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1858 2 NOTE előtt, mert: 3 CONT - 1857.09.09-én született testvére is a Ljaos nevet kapta, 3 CONT - Édesanyja, Liszka Klára 1896.- június 22-kén kelt gyászjelentésén ne 3 CONC m szerepel. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu01109@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 0 @ind03735@ INDI 1 NAME Gyula András (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Gyula András 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Gyula András 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source00255@ 1 POSITION 1725,-4060 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1685,-4000,1764,-4107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 18 Apr 1855 2 NOTE Született: Alsó Pribél (Lakik: Bátorfalu 1.) 3 CONT Keresztelő: 1855. április 22. 3 CONT Keresztszülők: Blaskovics Antal és Sárközy Erzsébet 3 CONT Forrás: mormonok, Page Number: 181 3 CONT Entry Number: 13 3 CONT GS Film number: 2064043 3 CONT Digital Folder Number: 05016574 3 CONT Image Number: 00552 3 CONT 3 CONT (Alsófehérkút (1891-ig Alsó-Pribel, szlovákul Dolné Príbelce) Fehérkút 3 CONC település része) 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7710-20?cc=1554443 3 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 2 PLAC Alsó Pribél 3 _XREF @place00779@ 2 SOURCE @source00255@ 2 BAPTISM 3 DATE 22 Apr 1855 3 PLAC Bátorfalu 4 _XREF @place00133@ 3 OFFICIATOR Stúr Károly ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Blaskovics Antal 3 GODMOTHER Sárközy Erzsébet 3 SOURCE @source00255@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1896 2 NOTE előtt, mert édesanyja, Liszka Klára 1896. június 22-kén kelt gyászjele 3 CONC ntésén már nem szerepel neve a gyászolók között. 3 CONT 3 CONT Született: Bátorfalu (Lakik: Bátorfalu 1.) 3 CONT Keresztelő: 1855. április 22. 3 CONT Keresztszülők: Blaskovics Antal és Sárközy Erzsébet 3 CONT Forrás: mormonok, Page Number: 181 3 CONT Entry Number: 13 3 CONT GS Film number: 2064043 3 CONT Digital Folder Number: 05016574 3 CONT Image Number: 00552 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7710-20?cc=1554443 3 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu01122@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00228@ 0 @ind04226@ INDI 1 NAME Margit (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Margit 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Margit 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 Mária 1 SOURCES @source02217@ 1 POSITION 1290,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1249,-4298,1330,-4409 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 3 LABEL 4 TOP #0000FF 4 BOTTOM #0000FF 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 29 Dec 1912 2 NOTE Forrás: 3 CONT Szarvasi ev. tanítóképző évkönyve 3 CONT 2 PLAC Poprádremete (Szepes vm.) 3 _XREF @place00504@ 2 SOURCE @source02217@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Feb 1996 2 CAUSE Natural 3 DESCRIPTION combnyaktörés 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Baja, Kálvária temető 4 _XREF @place00026@ 2 NOTE Eltemetve: Férje, Kemény Gábor mellett, Baján 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1935.09.14. 1 EDUCATIONS @edu00069@, @edu00070@ 1 FAMC @fam00229@ 1 FAMS @fam01530@ 0 @ind04227@ INDI 1 NAME Viola (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Viola 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Viola 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01781@, @source00467@, @source00468@ 1 CONTACTS @contact00357@, @contact00356@, @contact00363@ 1 POSITION 1090,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1050,-4298,1129,-4409 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #0000FF 4 FILL #FFFF00 3 LABEL 4 TOP #0000FF 4 BOTTOM #0000FF 2 FLAGS 3 ENABLE b 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 12 Jan 1912 2 NOTE Született: Durand (Szepes megye) 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 2 SOURCE @source01781@ 2 BAPTISM 3 DATE 18 Jan 1912 3 PLAC Durand 4 _XREF @place00294@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 SOURCE @source01781@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Apr 2001 2 CAUSE Natural 3 DESCRIPTION keringési rendellenesség 2 PLAC Budapest III. kerület 3 _XREF @place00163@ 2 SOURCE @source00467@ 2 FUNERALS 3 DATE 11 Apr 2001 3 AGENCY Donáth László ev. lelkész 3 PLAC Óbuda 4 _XREF @place00387@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 11 Apr 2001 3 PLAC Budapest, Óbudai Temető 4 _XREF @place00012@ 3 SOURCE @source00468@ 2 NOTE Elhunyt: Bpesten a Margit kórház intenzív osztályán, április 1-sején 1 3 CONC 3,09-kor. 3 CONT Etemetve Budapest, Óbuda temetőben férjével, Ádám Józseffell 3 CONT (12. parcella, XI. szakasz 0. sor 34-es sírhely) 3 CONT Mellette leánya, Viola - 12. parcella, XI. szakasz 0. sor 35-ös sírhel 3 CONC yén. 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1935.06.15. 1 OCCUPATIONS @occu00074@ 1 EDUCATIONS @edu00148@ 1 FAMC @fam00229@ 1 FAMS @fam01529@ 0 @ind04229@ INDI 1 NAME Jolán (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Jolán 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Jolán 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 Franciska 1 SOURCES @source00836@, @source01136@ 1 POSITION 1845,-4210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1807,-4150,1883,-4257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 29 Jun 1884 2 NOTE Született: Ó-Futak 2 PLAC Futak 3 _XREF @place00101@ 2 SOURCE @source00836@ 2 BAPTISM 3 PLAC Újvidék 4 _XREF @place00081@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 1 DEAT Y 2 DATE 28 Feb 1975 2 CAUSE Medical 3 DESCRIPTION végelgyengülés 2 PLAC Nagykanizsa 3 _XREF @place00017@ 2 SOURCE @source00836@ 2 FUNERALS 3 DATE 5 Mar 1975 3 PLAC Szeged 4 _XREF @place00209@ 3 SOURCE @source01136@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 6 Mar 1975 3 PLAC Szeged Belvárosi temető 4 _XREF @place00073@ 3 SOURCE @source01136@ 2 NOTE Nagykanizsán. 3 CONT Született: Ó-futakon (Újvidék) 3 CONT (A Szegedi belvárosi temető adatbázisa szerint PlacTy Rozál Franciska) 3 CONT Eltemetve: Szegeden, a Bajai úti protestáns temetőben, a VIII./4./184 3 CONC sírhelyen. 3 CONT Vele együtt nyugszik férje, Pelle Pál. 3 CONT Név Született Elhunyt Parc/sor/sír 3 CONT PELLE PÁL †1934 VIII./4./184 3 CONT PELLE PÁLNÉ, PLACHY JOLÁN *1884 †1975 VIII./4./184 3 CONT 3 CONT 3 CONT Három gyermeke: 3 CONT - P. Margit (1912-1981); 3 CONT - P.Mária (1914-2008) és 3 CONT - P.Pál (1916-2017). 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMC @fam00236@ 1 FAMS @fam02052@ 0 @ind04230@ INDI 1 NAME Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01880@ 1 CONTACTS @contact00733@, @contact00734@, @contact00735@, @contact00736@ 1 POSITION 2520,-4215 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 2481,-4155,2558,-4262 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 22 Mar 1891 2 NOTE Forrás: 3 CONT Szakálháza HAZ 1914_0112 2 PLAC Csene 3 _XREF @place00070@ 2 SOURCE @source01880@ 2 BAPTISM 3 DATE 7 Apr 1891 3 PLAC Csene 4 _XREF @place00070@ 3 OFFICIATOR Werler Péter 4 TITL Curate 3 GODFATHER Wéber Auguszt 3 GODMOTHER Ballauer Mária 3 SOURCE @source01880@ 1 DEAT Y 2 DATE 22 Dec 1963 2 PLAC Szeged 3 _XREF @place00209@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 27 Dec 1963 3 PLAC Szeged Belvárosi temető 4 _XREF @place00073@ 2 NOTE reggel, Szegeden. 3 CONT Eltemetve december 27.-én délután 1/2 3-kor Szegeden, a Gyevi (Belvár 3 CONC osi katolikus) Temetőben Édesanyja és férje mellett. 3 CONT Született: Csenén. 3 CONT Forrás: 3 CONT Sír - Szeged 1963.12.22 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1914.01.12 1 FAMC @fam00244@ 0 @ind04427@ INDI 1 NAME Ferdinánd (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ferdinánd 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferdinánd 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact01102@ 1 POSITION 165,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 133,-3714,197,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1805 1 DEAT Y 2 PLAC Bácsujfalu 3 _XREF @place00098@ 2 NOTE Kemény László szerint Meghalt 1841-ben, Bácsujfalu, Bács megye 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1842.04.21 - ház.engedély 1 OCCUPATIONS @occu01412@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam01092@ 0 @ind04437@ INDI 1 NAME Ferenc (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ferenc 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ferenc 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01241@ 1 POSITION -1940,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1978,-3700,-1903,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1753 1 DEAT Y 2 DATE 23 Apr 1803 2 PLAC Korpona 3 _XREF @place00088@ 2 SOURCE @source01241@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 25 Apr 1803 3 PLAC Korpona 4 _XREF @place00088@ 3 SOURCE @source01241@ 2 NOTE és eltemetve április 25.-én Korpona 3 CONT Forrás: Korpona HAK 32/144. filmkocka 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23435-3625-17?cc=1554443 3 CONC &wc=MMVV-8FD:1034210138 3 CONT 3 CONT Plachy de Nemes-varbók Ferencz kineveztetett Pest vármegyében táblabír 3 CONC ónak 1804-ben; János 1818-ban. Czímerpecsét: 3 CONT Polgári Perek fasc. 32. Nr. 11.. fasc. 158. Nr. 75., fasc. 250. 3 CONT Nr. 38., fasc. 254. Nr. 24., fasc. 202. Nr. 23. jelzetek alatt találha 3 CONC tó. 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1784.05.08. 1 OCCUPATIONS @occu01417@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam01521@ 1 FAMC @fam00222@ 0 @ind04438@ INDI 1 NAME Mária (Jezerniczei és Báhonyi) /Jezerniczky/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jezerniczky Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (Jezerniczei és Báhonyi) 2 SURN Jezerniczky 1 SOURCES @source02102@ 1 POSITION -1800,-3760 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1838,-3700,-1763,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 6 May 1760 2 NOTE Szülei: Jezerniczei Pál (*? - †1798, Szügy) 3 CONT Nándori Zsófia Jezerniczky Pálné (*? - †?) 3 CONT 3 CONT 3 CONT Testvérei: 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky Mihály (*? - †1755 évben - Szügy) 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky Zsuzsanna (*1755 Szügy - †?) 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky Gábor (*1758 Szügy - †1759 Szügy) 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky János (*1764 Szügy - †?) 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky József (*1768 Szügy - †1836 Szügy) 3 CONT Jezerniczei Jezerniczky Sándor (*1772 Szügy - †1824 Szügy) 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 1 DEAT Y 2 DATE 24 Jan 1830 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source02102@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 SOURCE @source02102@ 2 NOTE 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1784.05.08. 1 OCCUPATIONS @occu01418@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam01521@ 0 @ind04474@ INDI 1 NAME József /Ádám/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Ádám József 3 FORMAT %A %L %F 2 GIVN József 2 SURN Ádám 1 SOURCES @source01779@, @source04038@, @source01854@ 1 CONTACTS @contact01186@, @contact00357@, @contact00356@, @contact00360@ 1 POSITION 980,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 941,-4300,1018,-4407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 26 Dec 1906 2 NOTE Született délután, 16 órakor 2 PLAC Rudabánya 3 _XREF @place00006@ 2 SOURCE @source01779@ 2 BAPTISM 3 PLAC Rudabánya 4 _XREF @place00006@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Minister 3 SOURCE @source01779@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Jun 1984 2 CAUSE Natural 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source04038@ 2 FUNERALS 3 AGENCY Farkas József ref. lelkész 3 PLAC Budapest, Óbudai Temető 4 _XREF @place00012@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Budapest, Óbudai Temető 4 _XREF @place00012@ 3 SOURCE @source01854@ 2 NOTE Meghalt és eltemetve: Budapest, Óbudai temetőben felesége, Plachy Viol 3 CONC a mellett 3 CONT (12. parcella, XI. szakasz 0. sor 34-es sírhely) 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1935.06.15 1 OCCUPATIONS @occu00191@ 1 EDUCATIONS @edu00383@, @edu00002@, @edu00382@ 1 FAMS @fam01529@ 0 @ind04475@ INDI 1 NAME Gábor /Kemény/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kemény Gábor 3 FORMAT %A %L %F 2 GIVN Gábor 2 SURN Kemény 1 SOURCES @source02216@, @source02218@ 1 POSITION 1190,-4360 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 1152,-4300,1227,-4407 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 3 Mar 1898 2 PLAC Újpazna 3 _XREF @place00707@ 2 SOURCE @source02216@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Oct 1974 2 CAUSE Cancer 3 DESCRIPTION végbélrák 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 SOURCE @source02218@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 25 Oct 1974 3 PLAC Baja, Kálvária temető 4 _XREF @place00026@ 2 NOTE Eltemetve: Baján 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1935.09.14. 1 OCCUPATIONS @occu00190@ 1 FAMS @fam01530@ 0 @ind07626@ INDI 1 NAME Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03332@ 1 POSITION -3645,-2055 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -3683,-1995,-3608,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 27 Apr 1842 2 NOTE Name: Mária Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 28 Apr 1842 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Gender: Female 3 CONT Father's Name: Pál Plachy 3 CONT Mother's Name: Susanna Czesznak 3 CONT Page Number: 318 3 CONT Entry Number: 9 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 00501 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-25932-8?cc=1554443 3 CONT 3 CONT Született: Nemesvarbók 3 CONT Keresztszülők: Gabuli Anna, Csesznák Zsuzsanna, Gabuly Mária, Krsják M 3 CONC árton 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 318 3 CONT Entry Number: 9 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00195 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-25932-8?cc=1554443 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 SOURCE @source03332@ 2 BAPTISM 3 DATE 28 Apr 1842 3 PLAC Nemesvarbók 4 _XREF @place00213@ 3 OFFICIATOR Raphadines Sámuel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Krsják Márton 3 GODMOTHER Gabuli Anna, Csesznák Zsuzsanna, Gabuly Mária 3 SOURCE @source03332@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Apr 1928 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 SOURCE @source03332@ 2 NOTE 3 CONT Született: Nemesvarbók 3 CONT Keresztszülők: Gabuli Anna, Csesznák Zsuzsanna, Gabuly Mária, Krsják M 3 CONC árton 3 CONT Forrás: mormon film, Page Number: 318 3 CONT Entry Number: 9 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 05016482 3 CONT Image Number: 00195 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Cseri ev. SzAK 1842/9 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-25932-8?cc=1554443 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02063@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02519@ 0 @ind07557@ INDI 1 NAME Géza (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Géza 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Géza 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 NPFX Dr 1 SOURCES @source03298@, @source04065@ 1 POSITION -1985,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2024,-2145,-1946,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1888 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 1 DEAT Y 2 DATE 27 May 1920 2 CAUSE Medical 3 DESCRIPTION tüdősorvadás 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03298@ 2 FUNERALS 3 AGENCY Kardos Gyula ev.lelkész Bgyarmat 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 29 May 1920 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source04065@ 2 NOTE Balassagyarmaton, tüdősorvadásban. 3 CONT Forrás: 3 CONT Balassagyarmat HAK 4. kötet 1920/172/57. ev. 3 CONT Balassagyarmat HAK 1920/148 polg 3 CONT Balassagyarmat HAK 1920/22 - Őskereső 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07576@ INDI 1 NAME Ilona (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ilona 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ilona 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03306@ 1 POSITION -2210,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2245,-2159,-2175,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 9 Mar 1885 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03306@ 2 BAPTISM 3 DATE 15 Mar 1885 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Plachy Sámuel lucfalvi lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Brauner Gyula, Krályik Mihály 3 GODMOTHER Brauerné Gonda Mariska, Krályikné Bartos Zsuzsanna 3 SOURCE @source03306@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02489@ 0 @ind07577@ INDI 1 NAME Péter /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Péter 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Péter 2 SURN Plachy 1 POSITION -2150,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2180,-2173,-2120,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 NOTE - 1 EDUCATIONS @edu00243@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02489@ 0 @ind07578@ INDI 1 NAME Katalin /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Katalin 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Katalin 2 SURN Plachy 1 POSITION -2090,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -2120,-2173,-2060,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02489@ 0 @ind07543@ INDI 1 NAME Tibor, Sámuel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Tibor, Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Tibor, Sámuel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 (nemesvarbóki) 1 PICTURES @pic04054@ 2 PRIMARY @pic04054@ 1 SOURCES @source03288@, @source03289@, @source04067@ 1 CONTACTS @contact00866@, @contact01299@, @contact01300@, @contact01817@ 1 POSITION -1200,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1239,-2145,-1161,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 16 Feb 1900 2 NOTE Szül: Bgyarmaton (SzAkv.: IV. kötet 102/28) 1900.02.16-án, 13 órakor 3 CONT Keresztelő: április 14.. Keresztszülők: Plachy István és Jeszenszky Er 3 CONC zsébet 3 CONT A gödöllői járás szolgabírája, majd főszolgabíró, ezért 45-47 között b 3 CONC örtönben ült. Nejei: Jancsó Terézia, Kovács Anna 3 CONT 3 CONT 3 CONT VŐLEGÉNY MENYASSZONY 3 CONT Családneve: Plachy Családneve: Jancsó 3 CONT Keresztneve: Tibor Keresztneve: Terézia 3 CONT Apja családneve: Plachy Apja családneve: Jancsó 3 CONT Apja keresztneve: Géza Apja keresztneve: Béla 3 CONT Anyja családneve: Lovas Anyja családneve: Welmeiter 3 CONT Anyja keresztneve: Erzsébet Anyja keresztneve: Erzsébet 3 CONT A házasságkötés dátuma: 1934.04.28. 3 CONT Helység: VII. kerület (Budapest) 3 CONT Folyószám: 605 3 CONT Megjegyzés: Az ara anyjának neve vélhetően téves bejegyzés, a név hely 3 CONC esen: Welmeister 3 CONT Filmkocka-szám: 532 3 CONT Kapcsolat az anyakönyvhöz a FamilySearch portálon: 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Balassagyarmat SzAK IV. kötete 102/28 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03288@ 2 BAPTISM 3 DATE 14 Apr 1900 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 OFFICIATOR Balázs Frigyes dr. ev.püspök Bgy. 4 TITL Bishop 3 GODFATHER Plachy István 3 GODMOTHER Jeszenszky Erzsébet 3 SOURCE @source03288@ 1 DEAT Y 2 DATE 4 Oct 1973 2 CAUSE HeartAttack 3 DESCRIPTION szívkoszorúérelzáródás 2 PLAC Érd 3 _XREF @place00317@ 2 SOURCE @source04067@ 2 FUNERALS 3 DATE 13 Oct 1973 3 AGENCY Rónay Zoltán ev.lelkész 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source04067@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 13 Oct 1973 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source03289@ 2 NOTE — HALÁLOZÁS: dr. Plachy Tibor okt. 4-én elhunyt. Temetése okt. 13-án, 3 CONC háromnegyed 11-kor lesz a balassagyarmati temetőben. Gyászolják: testv 3 CONC érei, Mátray Gyulá- né, szül. Plachy Olga és Plachy Ervin. (X) 3 CONT Forrás: Magyar Nemzet, 1973. október 10. 3 CONT - Érden, eltemetve október 13.-án 3/4 11-kor Bgyaramaton. 3 CONT Forrás: Bgyarmat SzAk.:1900/38 Ub.: 90/1973, 3 CONT és 3 CONT Szül: Bgyarmaton (SzAkv.: IV. kötet 102/28) 1900.02.16-án, 13 órakor 3 CONT Keresztelő: április 14.. Keresztszülők: Plachy István és Jeszenszky Er 3 CONC zsébet 3 CONT A gödöllői járás szolgabírája, majd főszolgabíró, ezért 45-47 között b 3 CONC örtönben ült. Nejei: Jancsó Terézia, Kovács Anna 3 CONT A világháború - és a börtönévek - után gyümölcsnemesítéssel foglalkozo 3 CONC tt. Egyik eredménye az1959-ben bejegyzett ligeti óriás nevű sárgabarac 3 CONC k. 3 CONT 3 CONT Levéltár: Budapest Főváros Levéltára 3 CONT Adatbázis: Büntetőügyek 3 CONT Levéltári jelzet: HU BFL XXV.1.a 587 - 1946 3 CONT Levéltári irategyüttes: XXV.1.a Budapesti Népbíróság, büntetőperes ira 3 CONC tok 3 CONT Ügytípus: büntetőügy 3 CONT Év: 1946 3 CONT Ügyszám: 587 3 CONT 3 CONT dr. Nemesvarbóki Plachy Tibor: Disznóhajtás Erdélyben 3 CONT cimmel megjelent cikke a Magyar vadászújság 1933. február 1-sejei, 3 CONT a Tavaszi álom télen az 1933. május 20.-i számában. 3 CONT 3 CONT PLAHY TIBOR DR. 3 CONT tartalékos huszárhadnagy 3 CONT (Balassagyarmat, 1900. - ?) Anyja: Lovass Erzsébet. 1930-ban a II. cse 3 CONC ndőrlovas alosztályban szolgált. 3 CONT Forrás: 3 CONT Bene-Szabó: A magyar királyi honvéd huszár tisztikar 1938-45.(Jósa And 3 CONC rás Múzeum Kiadványai 52. Nyíregyháza, 2003) • MAGYAR KIRÁLYI TARTALÉK 3 CONC OS HUSZÁRTISZTEK 3 CONT http://library.arcanum.hu/hu/view/MEGY_SZSZ_Jamk_52_1938_45/?query=szo 3 CONC %3D%28Plahy%29&pg=480&zoom=h&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1934.04.28. 1 OCCUPATIONS @occu02028@, @occu02029@, @occu02030@, @occu02031@ 1 EDUCATIONS @edu00239@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02478@ 1 FAMS @fam02479@ 1 FAMC @fam02472@ 1 FAMS @fam02509@ 0 @ind07544@ INDI 1 NAME Lenke,Emma,Adél (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Lenke,Emma,Adél 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lenke,Emma,Adél 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03290@, @source03291@, @source03292@ 1 CONTACTS @contact00798@ 1 POSITION -1315,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1366,-2145,-1265,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 10 Nov 1897 2 NOTE Született: Balassagyarmat, 1897.11.10. délelőtt 10 órakor. 3 CONT Forrás: Bgyarmat SzAK 1897/244. szám alatt. 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03290@ 2 BAPTISM 3 DATE 18 Nov 1897 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 OFFICIATOR Paulinyi Dániel bgyarmati ev.lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Plachy István 3 GODMOTHER Jeszenszky Erzsébet 3 SOURCE @source03292@ 1 DEAT Y 2 DATE 13 May 1898 2 CAUSE Other 3 DESCRIPTION tüdőgyulladás 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03291@ 2 FUNERALS 3 AGENCY Paulinyi Dániel bgyarmati ev.lelkész 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source03291@ 2 NOTE délután 15 órakor, Balassagyarmaton. Forrás: Bgyarmat HAK 1898/60. 3 CONT 3 CONT http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Hal_Akv_1887_1920/?layout 3 CONC =s&pg=74 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07545@ INDI 1 NAME János (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN János 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03293@, @source03294@ 1 POSITION -1430,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1466,-2145,-1395,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 4 Aug 1896 2 NOTE Született: Balassagyarmat, 1896. augusztus 4. 22 óra. 3 CONT Bejegyezve: SzAK - 1895-1900; 141/1896. sorszám alatt. 3 CONT 3 CONT Gyenge, fél naposan meghalt, ezért szükségből a bába, Káposztási Róza 3 CONC keresztelte meg. 3 CONT Forrás: 3 CONT Bgyarmat ev. SzAK 1896/41 bejegyzés megjegyzése 3 CONT Őskereső Balassagyarmat Balassagyarmat keresztelési anyakönyv 1896. 89 3 CONC . képkocka 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03294@ 2 BAPTISM 3 OFFICIATOR Káposztási Róza 4 TITL Midwife 1 DEAT Y 2 DATE 5 Aug 1896 2 CAUSE Infant 3 DESCRIPTION gyengeség 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03293@ 2 FUNERALS 3 AGENCY Krman Lajos ev.s.lelkész Bgyarmat 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 2 NOTE hajnali 5 órakor Balassagyarmaton. (Bejegyezve: HAK 1896/128. szám ala 3 CONC tt.) 3 CONT Halál oka: veleszületett gyengeség 3 CONT Született: Balassagyarmat, 1896. augusztus 4. 22 óra. 3 CONT Bejegyezve: SzAK - 1895-1900; 141/1896. sorszám alatt, mint Ub. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02032@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07548@ INDI 1 NAME Terézia nyujtódi /Jancsó/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jancsó Terézia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Terézia 2 MIDDLE nyujtódi 2 SURN Jancsó 1 PICTURES @pic04063@ 2 PRIMARY @pic04063@ 1 SOURCES @source03275@ 1 POSITION -1090,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1128,-2159,-1053,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 Oct 1912 2 NOTE 3 CONT 3 CONT VŐLEGÉNY MENYASSZONY 3 CONT Családneve: Plachy Családneve: Jancsó 3 CONT Keresztneve: Tibor Keresztneve: Terézia 3 CONT Apja családneve: Plachy Apja családneve: Jancsó 3 CONT Apja keresztneve: Géza Apja keresztneve: Béla 3 CONT Anyja családneve: Lovas Anyja családneve: Welmeiter 3 CONT Anyja keresztneve: Erzsébet Anyja keresztneve: Erzsébet 3 CONT A házasságkötés dátuma: 1934.04.28. 3 CONT Helység: VII. kerület (Budapest) 3 CONT Folyószám: 605 3 CONT Megjegyzés: Az ara anyjának neve vélhetően téves bejegyzés, a név hely 3 CONC esen talán Weltmeister 3 CONT Filmkocka-szám: 532 3 CONT Kapcsolat az anyakönyvhöz a FamilySearch portálon: 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12394-266995-21 2 PLAC Kézdivásárhely 3 _XREF @place00490@ 2 SOURCE @source03275@ 1 DEAT Y 2 NOTE 3 CONT Született: Kézdivásárhelyen (I01947) 3 CONT Apa: JANCSÓ ?(nyujtódi-Péchy ág)?, Andor-Béla 3 CONT Anya: WELNREITER, Erzsébet (*1889) 3 CONT Testvérei: 3 CONT - Jancsó Erzsébet 3 CONT - Jancsó Ervin 3 CONT 3 CONT Első(?) férje: Plachy Tibor (I03839) Elváltak? 3 CONT Terézia második(?) férje komoróczi és mindszentapáti Dudinszky Pál. 3 CONT Gyermekei (csak a Dudinszkyvel kötött házasságból voltak): 3 CONT - komoróczi és mindszentapáti DUDINSZKY Zsófia és 3 CONT - komoróczi és mindszentapáti DUDINSZKY Ádám 3 CONT 3 CONT Kontrollálandó! Forrás: 3 CONT http://www.gen.jancsocsalad.hu/search.php?action=general&topsearch=yes 3 CONC &query=jancs%C3%B3+ter%C3%A9zia&search=%3E 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1934.04.28. 1 CUSTOM_TAG1 ref 1 FAMS @fam02479@ 0 @ind07549@ INDI 1 NAME Anna /Kovács/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Kovács Anna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Anna 2 SURN Kovács 1 PICTURES @pic04064@ 2 PRIMARY @pic04064@ 1 POSITION -1005,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1035,-2145,-975,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1903 1 DEAT Y 2 DATE 1990 2 NOTE Sírja a Farkasréti temetőben, Csanády Pál (1931-1987) mellett 3 CONT Utána kell nézni!!! 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02479@ 0 @ind07556@ INDI 1 NAME Erzsébet (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 Olga 1 SOURCES @source01399@, @source03296@, @source03297@ 1 CONTACTS @contact00831@ 1 POSITION -1650,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1688,-2145,-1612,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 30 Jul 1893 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source03296@ 2 BAPTISM 3 DATE 20 Aug 1893 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 OFFICIATOR Vladár Viktor szügyi ev.lelkész 3 GODFATHER Balázs Dezső 3 GODMOTHER Salamon Ilona (Balázs Dezsőné) 3 SOURCE @source03296@ 1 DEAT Y 2 DATE 16 Feb 1937 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 SOURCE @source03297@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 19 Feb 1937 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source01399@ 2 NOTE Balassagyarmaton. 3 CONT Eltemetve: Bgyarmaton, közvetlenül az evangélikus. Plachy családi sírb 3 CONC olt mellett 3 CONT Katolikus volt. 3 CONT 3 CONT "Jávor Andorne szül. nemes varbóki Plachy Erzsébet Budapesten meghalt. 3 CONC Pénteken délután temetik a balassagyarmati temetőben." 3 CONT Forrás: 3 CONT Pesti Hírlap, 1937. február (59. évfolyam, 26-48. szám)1937-02-19 / 40 3 CONC . szám 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02482@ 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07558@ INDI 1 NAME Andor /Jávor/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jávor Andor 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Andor 2 SURN Jávor 1 POSITION -1770,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -1800,-2145,-1740,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1892 1 DEAT Y 2 DATE 1979 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02482@ 0 @ind07570@ INDI 1 NAME N /N/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY N N 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN N 2 SURN N 1 POSITION -840,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -870,-2145,-810,-2238 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #C8C8FF 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1875 1 DEAT Y 2 DATE 1952 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02487@ 1 FAMS @fam02509@ 0 @ind07571@ INDI 1 NAME Jenő /Csanády/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Csanády Jenő 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Jenő 2 SURN Csanády 1 POSITION -930,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -960,-2173,-900,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #C8C8FF 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02487@ 0 @ind07531@ INDI 1 NAME Ervin Béla Tibor (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ervin Béla Tibor 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ervin Béla Tibor 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 PICTURES @pic04025@ 2 PRIMARY @pic04025@ 1 SOURCES @source03286@, @source00926@, @source01433@, @source03287@ 1 POSITION -530,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -568,-2145,-493,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 7 Jan 1908 2 NOTE Forrás: 3 CONT Balassagyarmat SzAK IV. kötete 158/20 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03287@ 2 BAPTISM 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 OFFICIATOR Vrábel Vilmos ev.lelkész Bgyarmat 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Kövess Dániel 3 GODMOTHER Benyás Auguszta 3 SOURCE @source03287@ 1 DEAT Y 2 DATE Jul 1979 2 CAUSE Natural 2 PLAC Salgótarján 3 _XREF @place00011@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 11 Jul 1979 3 PLAC Salgótarján 4 _XREF @place00011@ 3 SOURCE @source01433@ 2 NOTE és eltemetve Salgótarjánban. (Régi temető, V. parcella, 463. sírhely) 3 CONT Született: Bgyarmaton (SzAK: 4. kötet, 158/20), majd Starjánba költöz 3 CONC ködött.. 3 CONT Keresztszülők: Kövess Dániel és Benyás Auguszta 3 CONT Lakás: Salgótarján, Rákóczi út 34. 3 CONT Elhunyt: Salgótarjánban. Forrás: SZAK 14/1908; és uott UB/89/1979 3 CONT 3 CONT Nógrád. 1978. szeptember (34. évfolyam. 206-231. szám)1978-09-05 / 209 3 CONC . szám 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT Balassagyarmat SzAK IV. kötete 158/20 - Ub/89/1979 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1939 előtt 1 OCCUPATIONS @occu02024@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02473@ 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07532@ INDI 1 NAME Elza Erzsébet /Jesse/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Jesse Elza Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Elza Erzsébet 2 SURN Jesse 1 SOURCES @source01434@ 1 POSITION -325,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -359,-2145,-291,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1912 1 DEAT Y 2 DATE Dec 1983 2 PLAC Salgótarján 3 _XREF @place00011@ 2 SOURCE @source01434@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 22 Dec 1983 3 PLAC Salgótarján 4 _XREF @place00011@ 3 SOURCE @source01434@ 2 NOTE Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymam 3 CONC a, testvér 3 CONT PLACHY ERVINNÉ sz.v Jesse Elza 3 CONT hosszan tartó súlyos, türelemmel viselt betegség után életének 71. év 3 CONC ében elhunyt. Temetése 1983. december 22- én, 13 órakor lesz a salgó 3 CONC tarjáni központi temetőben. 3 CONT A GYÁSZOLÓ CSALÁD 3 CONT Forrás: 3 CONT Nógrád. 1983. december (39. évfolyam. 283-307. szám)1983-12-20 / 299. 3 CONC szám 3 CONT https://library.hungaricana.hu/hu/view/NogradMegyeiHirlap_1983_12/?que 3 CONC ry=Plachy&pg=145&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1939 előtt 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02473@ 0 @ind07546@ INDI 1 NAME Olga,Adél (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Olga,Adél 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Olga,Adél 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03295@, @source03791@ 1 POSITION 120,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 85,-2145,155,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 7 Mar 1910 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 SOURCE @source03791@ 2 BAPTISM 3 DATE 15 Mar 1910 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Pastor 3 SOURCE @source03791@ 1 DEAT Y 2 DATE 1996 2 PLAC Budapest VI. kerület 3 _XREF @place00054@ 2 SOURCE @source03295@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 1996 3 PLAC Balassagyarmat 4 _XREF @place00094@ 3 SOURCE @source03295@ 2 NOTE Meghalt Budapesten (az Andrássy úton lakott, az Opera mellett) 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02477@ 1 FAMS @fam02486@ 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07547@ INDI 1 NAME István /Koch/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Koch István 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN István 2 SURN Koch 1 POSITION -30,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT -60,-2173,0,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 NOTE 1939 után 1 FAMS @fam02477@ 0 @ind07569@ INDI 1 NAME Gyula /Mátrai/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Mátrai Gyula 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Gyula 2 SURN Mátrai 1 POSITION 50,-2205 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 9,-2159,91,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1973 2 NOTE Biztos, hogy 1973. október 6. előtt, mert akkor Olga - Tibor gyászjele 3 CONC ntésén - már mint özvegy szerepel. 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 FAMS @fam02486@ 0 @ind07516@ INDI 1 NAME Aladár (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Aladár 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Aladár 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 József,István 1 SOURCES @source00668@, @source04185@ 1 CONTACTS @contact00253@, @contact01830@ 1 POSITION 585,-2210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 547,-2150,622,-2257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 16 Apr 1901 2 NOTE 3 CONT 3 CONT Plachy Aladár MÁV. üzemi tisztv. 3 CONT * 1901 Budapest. Középisk. elvégzése után a MÁV. szolgálatába lép. Bud 3 CONC apesten, Kiskunhalason, majd ismét Bpesen a Lipótvárosi állomáson nyer 3 CONC forgalmi beosztást. Tagja a Gyömrői Önképzőkörnek, a Tűzoltó Egyesüle 3 CONC tnek alelnöke, a Casinónak, a MOVE- nak s a vasutasok orsz. gazd. egye 3 CONC sületének. Felesége: Major Margit.' 3 CONT Forrás: 3 CONT Pest-Pilis-Solt vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára (szerk.: 3 CONC Csatár István, dr. Hovhannesian Eghia és Oláh György, 1939. Budapest; 3 CONC 153.o.) 3 CONT 3 CONT Forrás: neje, Plachy Ökrös Mónika 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 DOCTOR Rosenfeld Teréz - bába 2 SOURCE @source04185@ 2 BAPTISM 3 DATE 2 May 1901 3 PLAC Budapest V. kerület 4 _XREF @place00080@ 3 OFFICIATOR Horváth Sándor ev. pap 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Schindler Aladár 3 GODMOTHER Jeszenszky Jolán 1 DEAT Y 2 DATE 1953 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 2 NOTE Gyömrőn. Eltemetve a gyömrői régi temetőben 3 CONT Született: Budapesten. Esküvőjekor a VI. ker. Ambrus utca 8. alatt lak 3 CONC ott 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1931.02.15 1 OCCUPATIONS @occu02018@ 1 EDUCATIONS @edu00232@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02465@ 1 FAMS @fam02469@ 1 FAMC @fam02470@ 0 @ind07517@ INDI 1 NAME Margit /Major/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Major Margit 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Margit 2 SURN Major 1 POSITION 715,-2210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 677,-2150,753,-2257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 21 Feb 1912 2 NOTE Szülei: Major József és Felker Rozália 2 PLAC Monor 3 _XREF @place00531@ 1 DEAT Y 2 DATE 1940 2 PLAC Budapest ? 3 _XREF @place00189@ 2 NOTE Eltemetve a Rákoskeresztúri temető 5/VI. parcella 1. sor 74. sírhelyén 3 CONC . 3 CONT Született: Monor 3 CONT Szülei: 3 CONT Major József és 3 CONT Felker Rozália 3 CONT Esküvőjekori lakcíme: Budapest VI. ker. Petneházy utca 90. 3 CONT 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1931.02.15 1 OCCUPATIONS @occu02019@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMS @fam02465@ 0 @ind07527@ INDI 1 NAME Julianna /Vogel/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Vogel Julianna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Julianna 2 SURN Vogel 1 PICTURES @pic04020@ 2 PRIMARY @pic04020@ 1 POSITION 825,-2210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 795,-2178,855,-2257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 NOTE 1940 után 1 FAMS @fam02469@ 0 @ind07565@ INDI 1 NAME Clementina Erzsébet (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Clementina Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Clementina Erzsébet 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03302@, @source03088@, @source03301@ 1 CONTACTS @contact00254@ 1 POSITION 445,-2210 2 Z 120 2 BOUNDARYRECT 393,-2150,496,-2257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 1 May 1895 2 NOTE Name: Klementina Erzsébet Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 01 Jun 1895 3 CONT Event Place: Nagybárkány, Nógrád, Hungary 3 CONT Gender: Female 3 CONT Father's Name: István Plachy 3 CONT Mother's Name: Mária Palasovszky 3 CONT Line Number: 38 3 CONT GS Film number: 613087 3 CONT Digital Folder Number: 004658918 3 CONT Image Number: 00385 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03301@ 2 BAPTISM 3 DATE 1 Jun 1895 3 PLAC Nagybárkány (Nógrád m.) 4 _XREF @place00235@ 3 OFFICIATOR Neményi Konrád 4 TITL Priest 3 GODFATHER Palasovszky Sándor 3 GODMOTHER Palasovszky Erzsébet 3 SOURCE @source03301@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 Oct 1933 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 SOURCE @source03302@ 2 FUNERALS 3 DATE 5 Oct 1933 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 4 Oct 1933 3 PLAC Gyömrő 4 _XREF @place00218@ 3 SOURCE @source03088@ 2 NOTE Gyömrőn, a Deák Ferenc utca 16 alatt. 3 CONT Eltemetve a gyömrői temetőben, 1933. október 4.-én délután 4 órakor. 3 CONT Forrás: 3 CONT Dunántúl, 1933. október (23. évfolyam, 224-248. szám)1933-10-06 / 227. 3 CONC szám 3 CONT Pesti Hírlap, 1933. október (55. évfolyam, 223-248. szám)1933-10-05 / 3 CONC 226. szám 3 CONT 3 CONT NemesvarbókL Plachy Clementina máv. ny. tisztviselőnő 88-ik évében Gyö 3 CONC mrőn meghalt. Temetése 4-én volt a gyomról temetőben. Az engesztelő sz 3 CONC entmiseáldozatot Gyömrőn a telepi kápolnában mutatják be október 5-én 3 CONC reggel egynegyed 8 órakor. 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/NemzetiUjsag_1933_10/?query=SZO%3D( 3 CONC %22Plachy%22)%20AND%20temet%C3%A9s*%20AND%20DATE%3D(1700--2020)&pg=57& 3 CONC layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE - 1 OCCUPATIONS @occu02035@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam02464@ 0 @ind07635@ INDI 1 NAME Ilona (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ilona 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ilona 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source01551@ 1 POSITION 2980,-2065 2 BOUNDARYRECT 2950,-2019,3010,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1885 2 NOTE Fia, T. Árpád Dénes született Miskolcon, 18 Aug 1905 3 CONT Lajos János Turcsányi, Ilona Plachy SzAK 1006/1905 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source01551@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02506@ 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07636@ INDI 1 NAME Lajos /Turcsányi/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Turcsányi Lajos 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Lajos 2 SURN Turcsányi 1 POSITION 2885,-2065 2 BOUNDARYRECT 2853,-2019,2917,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1883 2 PLAC Lapujtő 3 _XREF @place00710@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02506@ 0 @ind07637@ INDI 1 NAME Etelka Erzsébet (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Etelka Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Etelka Erzsébet 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03349@ 1 CONTACTS @contact01335@ 1 POSITION 205,-2060 2 BOUNDARYRECT 165,-2000,244,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 28 Sep 1862 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03349@ 2 BAPTISM 3 DATE 3 Oct 1862 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István 3 GODMOTHER Aletisz Amália 3 SOURCE @source03349@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Jan 1863 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03349@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 2 NOTE Forrás: Lucfalva SzAK 1862/26 - Ub. 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07638@ INDI 1 NAME Ilona (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Ilona 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Ilona 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03350@ 1 CONTACTS @contact01334@ 1 POSITION 305,-2060 2 BOUNDARYRECT 267,-2000,342,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 20 Jan 1864 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03350@ 2 BAPTISM 3 DATE 24 Jan 1864 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Plachy Sámuel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István, Lekeny Mihály 3 GODMOTHER Aletisz Amália, Folkusházy sz. Okolicsányi Apollónia, Pribisán Erzsébe 4 CONC t 3 SOURCE @source03350@ 1 DEAT Y 2 DATE 29 Jan 1864 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03350@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07639@ INDI 1 NAME Sámuel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03351@ 1 CONTACTS @contact00749@ 1 POSITION 945,-2055 2 BOUNDARYRECT 907,-1995,983,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 28 Mar 1867 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03351@ 2 BAPTISM 3 DATE 11 Apr 1867 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István, Scheffarovszky Sámuel 3 GODMOTHER Bakóné Aletisz Amália, Scheffarovszkyné Bartos Anna 3 SOURCE @source03351@ 1 DEAT Y 2 DATE 11 Aug 1867 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03351@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 2 NOTE Lucfalva SzAK 1867/5 - Ub. 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07640@ INDI 1 NAME Amália Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Amália Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Amália Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03352@ 1 CONTACTS @contact00749@ 1 POSITION 1030,-2055 2 BOUNDARYRECT 991,-2009,1068,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 2 Sep 1868 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03352@ 2 BAPTISM 3 DATE 17 Sep 1868 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István 3 GODMOTHER Bakóné Aletisz Amália 3 SOURCE @source03352@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07641@ INDI 1 NAME Károly János (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Károly János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Károly János 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03353@, @source03354@ 1 CONTACTS @contact00749@ 1 POSITION 1115,-2055 2 BOUNDARYRECT 1075,-1995,1154,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 26 Jan 1871 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03353@ 2 BAPTISM 3 DATE 5 Feb 1871 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István, Wladár János 3 GODMOTHER Bakóné Aletisz Amália, Wladárné Priviczky Ottilia 3 SOURCE @source03353@ 1 DEAT Y 2 DATE 8 Mar 1875 2 CAUSE HeartAttack 3 DESCRIPTION szívgörcs 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03354@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 10 Mar 1875 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 SOURCE @source03354@ 2 NOTE Lucfalva SzAK 1871/1 - Ub. 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07642@ INDI 1 NAME Erzsébet Etelka (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Erzsébet Etelka 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet Etelka 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03355@, @source03356@ 1 CONTACTS @contact00749@ 1 POSITION 1210,-2055 2 BOUNDARYRECT 1165,-1995,1255,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 14 Jan 1873 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03355@ 2 BAPTISM 3 DATE 26 Jan 1873 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Bakó István, Streiberger István 3 GODMOTHER Bakóné Aletisz Amália, Streibergerné Batik Etelka 3 SOURCE @source03355@ 1 DEAT Y 2 DATE 28 Jan 1894 2 CAUSE Other 3 DESCRIPTION szárazbetegég 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03356@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 SOURCE @source03356@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07643@ INDI 1 NAME Gyula (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Gyula 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Gyula 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03357@ 1 POSITION 2800,-2065 2 BOUNDARYRECT 2762,-2019,2838,-2112 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 28 Feb 1882 2 NOTE Az I. VH alatt a a32. gyqalogezrednél szolgált. 3 CONT Megsebesült 1914.októberében. 3 CONT Forrás: 3 CONT Tolnai Világlapja, 1914-10-04 / 40. szám 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 SOURCE @source03357@ 2 BAPTISM 3 DATE 12 Mar 1882 3 PLAC Lucfalva 4 _XREF @place00196@ 3 OFFICIATOR Wladár János sámsonházi ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Wladár János 3 GODMOTHER Wladárné Priviczky Ottilia 3 SOURCE @source03357@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 EDUCATIONS @edu00246@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02463@ 0 @ind07644@ INDI 1 NAME Terézia (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Terézia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Terézia 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03358@ 1 CONTACTS @contact01376@ 1 POSITION -2740,-1915 2 BOUNDARYRECT -2779,-1855,-2702,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 27 Nov 1808 2 NOTE Name: Theresia Plachy 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 27 Nov 1808 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Gender: Female 3 CONT Father's Name: Michaël Plachy 3 CONT Mother's Name: Anna 3 CONT Page Number: 182 3 CONT Entry Number: 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00107 3 CONT 3 CONT Férje: Csesznák Sámuel oo Cseri, 1834.01.06. 3 CONT Fia, Csesznák József 1865.06.19-én elvette feleségül 3 CONT Plachy Zsuzsannát, Plachy Sámuel és Csesznák Zsuzsanna lányát. 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source03358@ 2 BAPTISM 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Levzsac (?) János 3 GODMOTHER Prilisch Johanna 3 SOURCE @source03358@ 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1880 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 NOTE 1880 előtt, mert 1880.07.01-én birtokainak árverésére került sor. 3 CONT 3 CONT 724. A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről kö 3 CONC zhírré tétetik, miszerint Huszár György nemes varbóki lakosnak Cseszna 3 CONC k Saum és neje Plahy Terézia örököse Csesznak (Cserni József) nemes va 3 CONC rbóki lakos ellen 100 frt és járulékai iránti végrehajtási ügyében lef 3 CONC oglalt és a nemes varbóki 26. számú telekköoyv- ben Csesznak Samuel és 3 CONC neje Plahy Terézia nevében vezetett I. 1 — 36. 1—4. + 1 — 119. som. a 3 CONC latti ingatlanok felére, az ottani 76. sz. tjkvben foglalt -f- 1 —15. 3 CONC sorszám alatti ingatlanok felére, és az ottani 113. sz. tjkvben 1—3. s 3 CONC orszám alatt x/3 illetőségük és 497 frt 50 krra becsült ingatlan birto 3 CONC k illető ségük folyó 1880. évi julins hó 2., szükség esetében 1880. év 3 CONC i angnstus hó 2. délelőtti 10 órakor Nemes Varbók község házánál megta 3 CONC rtandó árverésen a végrehajtónál megtekinthető árverési feltételek mel 3 CONC lett el fognak adatni. 3 CONT Forrás: 3 CONT Budapesti Közlöny, 1880. július (14. évfolyam, 148-174. szám)1880-07-0 3 CONC 1 / 148. szám 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiKozlony_1880_07/?query=var 3 CONC b%C3%B3ki%20Pla%3Fhy&pg=8&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1834.01.06. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02497@ 1 FAMS @fam02516@ 0 @ind07659@ INDI 1 NAME Mihály /Plachy/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Plachy Mihály 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mihály 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03372@ 1 POSITION -250,-1590 2 BOUNDARYRECT -288,-1530,-212,-1637 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1773 2 NOTE A HAK és az abban szereplő feltételezett életkorból becsült adat 1 DEAT Y 2 DATE 31 Mar 1833 2 PLAC K.Varbók 3 _XREF @place00771@ 2 SOURCE @source03372@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @ind07660@ INDI 1 NAME Pál (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Pál 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Pál 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 CONTACTS @contact01494@ 1 POSITION -105,-1605 2 BOUNDARYRECT -135,-1573,-75,-1652 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02511@ 0 @ind07661@ INDI 1 NAME Mária /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Csesznák 1 CONTACTS @contact01494@ 1 POSITION 5,-1605 2 BOUNDARYRECT -27,-1573,37,-1652 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02511@ 0 @ind07667@ INDI 1 NAME Mária /Fábri/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Fábri Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Fábri 1 POSITION -3030,-1920 2 BOUNDARYRECT -3060,-1888,-3000,-1967 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1832.04.23. 1 FAMS @fam02515@ 0 @ind07668@ INDI 1 NAME Sámuel /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 SURN Csesznák 1 POSITION -2840,-1915 2 BOUNDARYRECT -2881,-1869,-2799,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1 Jan 1880 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 NOTE 1880 előtt, mert 1880.07.01-én birtokainak árverésére került sor. 3 CONT 3 CONT 724. A korponai kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság részéről kö 3 CONC zhírré tétetik, miszerint Huszár György nemes varbóki lakosnak Cseszna 3 CONC k Saum és neje Plahy Terézia örököse Csesznak (Cserni József) nemes va 3 CONC rbóki lakos ellen 100 frt és járulékai iránti végrehajtási ügyében lef 3 CONC oglalt és a nemes varbóki 26. számú telekköoyv- ben Csesznak Samuel és 3 CONC neje Plahy Terézia nevében vezetett I. 1 — 36. 1—4. + 1 — 119. som. a 3 CONC latti ingatlanok felére, az ottani 76. sz. tjkvben foglalt -f- 1 —15. 3 CONC sorszám alatti ingatlanok felére, és az ottani 113. sz. tjkvben 1—3. s 3 CONC orszám alatt x/3 illetőségük és 497 frt 50 krra becsült ingatlan birto 3 CONC k illető ségük folyó 1880. évi julins hó 2., szükség esetében 1880. év 3 CONC i angnstus hó 2. délelőtti 10 órakor Nemes Varbók község házánál megta 3 CONC rtandó árverésen a végrehajtónál megtekinthető árverési feltételek mel 3 CONC lett el fognak adatni. 3 CONT Forrás: 3 CONT Budapesti Közlöny, 1880. július (14. évfolyam, 148-174. szám)1880-07-0 3 CONC 1 / 148. szám 3 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiKozlony_1880_07/?query=var 3 CONC b%C3%B3ki%20Pla%3Fhy&pg=8&layout=s 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1834.01.06. 1 FAMS @fam02516@ 0 @ind07669@ INDI 1 NAME József /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák József 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN József 2 SURN Csesznák 1 CONTACTS @contact01493@ 1 POSITION -2370,-1920 2 BOUNDARYRECT -2402,-1888,-2338,-1967 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1838.01.08. 1 FAMS @fam02517@ 0 @ind07744@ INDI 1 NAME Mária /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Csesznák 1 SOURCES @source03497@ 1 CONTACTS @contact01476@ 1 POSITION -2345,-2060 2 BOUNDARYRECT -2383,-2014,-2307,-2107 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 14 Mar 1841 2 NOTE Name: Maria Csesznak 3 CONT Event Type: Baptism 3 CONT Event Date: 14 Mar 1841 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Father's Name: Josephus Csesznak 3 CONT Mother's Name: Ana Plachÿ 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 2 SOURCE @source03497@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02517@ 0 @ind07783@ INDI 1 NAME Mária /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Csesznák 1 POSITION -2835,-2055 2 BOUNDARYRECT -2873,-2009,-2797,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 25 Mar 1838 2 NOTE x 2 PLAC Korpás Varbók 3 _XREF @place00216@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMC @fam02516@ 0 @ind07784@ INDI 1 NAME József /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák József 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN József 2 SURN Csesznák 1 SOURCES @source03496@ 1 CONTACTS @contact01475@ 1 POSITION -2735,-2055 2 BOUNDARYRECT -2773,-2009,-2697,-2102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 21 Feb 1841 2 PLAC Korpásvarbók 3 _XREF @place00869@ 2 SOURCE @source03496@ 2 BAPTISM 3 DATE 21 Feb 1841 3 PLAC Korpás Varbók 4 _XREF @place00216@ 3 OFFICIATOR Raphadines Sámuel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Túróczy János 3 GODMOTHER Gregus Mária 3 SOURCE @source03496@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02516@ 0 @ind06202@ INDI 1 NAME Károly /Plachy/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Plachy Károly 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Károly 2 SURN Plachy 1 POSITION -95,-3010 2 BOUNDARYRECT -134,-2950,-57,-3057 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1 Jan 1909 2 NOTE 1909.04.10 előtt, mert a Nagysároson ekkor kelt, özv. Árvajovits János 3 CONC né, szül. Jeszenák Mária particéduláján - Mariska és Mónika nővérével 3 CONC együtt - szerepel a gyászolók között. 2 PLAC Nagysáros 3 _XREF @place00276@ 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1909 2 PLAC Nagysáros 3 _XREF @place00276@ 2 NOTE 1909.04.10 után, mert az ekkor kelt, özv. Árvajovits Jánosné, szül. Je 3 CONC szenák Mária particéduláján - Mariska és Mónika nővérével együtt - sze 3 CONC repel a gyászolók között. 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00027@ 0 @ind07911@ INDI 1 NAME Johanna Janka /Plachy/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Plachy Johanna Janka 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Johanna Janka 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03706@ 1 POSITION -640,-2860 2 BOUNDARYRECT -684,-2800,-596,-2907 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 28 Aug 1880 2 NOTE Forrás: 3 CONT Starján SzAK 1880/380 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-NS8R-G?cc=1743180&per 3 CONC sonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX6VY-7M4 2 PLAC Salgótarján 3 _XREF @place00011@ 2 SOURCE @source03706@ 2 BAPTISM 3 DATE 26 Sep 1880 3 PLAC Salgótarján 4 _XREF @place00011@ 1 DEAT Y 2 DATE 1883 2 CAUSE ChildhoodDisease 2 PLAC Jobbágyi 3 _XREF @place00179@ 2 SOURCE @source03706@ 2 NOTE Forrás: 3 CONT Starján SzAK 1880/380 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-NS8R-G?cc=1743180&per 3 CONC sonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX6VY-7M4 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam00026@ 0 @ind08522@ INDI 1 NAME Hermann /N/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY N Hermann 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Hermann 2 SURN N 1 POSITION -370,-2860 2 BOUNDARYRECT -400,-2814,-340,-2907 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 2 DATE 1955 2 PLAC Florida 3 _XREF @place00957@ 2 NOTE 3 CONT Balásházy Judit: 3 CONT Plachy /Poroszlay/ Károly nagyapámnak volt egy huga Elvira aki férjhez 3 CONC ment / én csak ugy tudom Hermann.? bácsihoz és kimentek Floridába.195 3 CONC 5ben elhaláloztak.1956ban kapták meg az országban élő örökösök és cseh 3 CONC szlovãkiãban élő örökös? az öröksėget, mivel gyerekük nem volt,de vala 3 CONC ki Amerikában is örökölt. 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam02785@ 0 @ind05028@ INDI 1 NAME Magdolna /Geider/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Geider Magdolna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Magdolna 2 SURN Geider 1 POSITION 635,-4055 2 BOUNDARYRECT 597,-4009,672,-4102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Baptism 2 DATE 29 Jun 1852 2 NOTE Semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy 1876. február 20-án hozománya 3 CONC be lett jegyezve: 3 CONT Kallina Gyula nejének sziil. Hirsch Fánninak 6000 ft. készpénz és 899 3 CONC ft. 63 kr. becsérték» in góságokból álló hozománya bejegyeztetett; — P 3 CONC lachy Kálmánné szül. Geider Magdolnának pedig 3000 ft. azaz háromezer 3 CONC ft. készpénz hozománya átkebeleztetett. 3 CONT Forrás: 3 CONT Központi Értesítő, 1876 (1. évfolyam) • 1876-02-20 / 6. szám 3 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozponti_Ertesito_1876/?query=SZO%3D 3 CONC (plachy)&pg=11&zoom=h&layout=s 3 CONT 3 CONT Kálmán a Plachy és Kallina fehérnemű üzlet társtulajdionosa volt! 3 CONT 3 CONT Bizonytalan adat. Forrás: 3 CONT Hungary, Catholic Church Records, 1636-1895 3 CONT 3 CONT Line Number 513 3 CONT GS Film number 453283 3 CONT Digital Folder Number 004594607 3 CONT Image Number 00333 3 CONT Father's Name Ignacz Geider 3 CONT Mother's Name Josepha Hoffmann 3 CONT 2 PLAC Budapest ? 3 _XREF @place00189@ 2 BAPTISM 3 DATE 29 Jun 1852 3 PLAC Budapest Belvárosi rk. templom 4 _XREF @place00654@ 3 OFFICIATOR 4 TITL Priest 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam00849@ 0 @ind05694@ INDI 1 NAME Erzsébet (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Erzsébet 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Erzsébet 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03697@ 1 CONTACTS @contact00479@ 1 POSITION -1210,-3760 2 BOUNDARYRECT -1248,-3714,-1173,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 13 Jan 1766 2 NOTE Létezését a Geni is jelezte: kontrollálni kell!!!! 3 CONT Forrás: 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT99-ZZH?i=148&cc=155 3 CONC 4443 3 CONT 3 CONT 1803.május 23-án házasságot kötött (Tarcsányi Imre és Plachy Erzsébet) 3 CONC lánya, Erzsébet, Csesznák Lászlóval (Csesznák János és Csergő Mária 3 CONC fiával). 3 CONT Ők ebecki illetőségűek, Csesznákék Korpás Varbókiak. 2 PLAC Ebeck 3 _XREF @place00067@ 2 SOURCE @source03697@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1803.05.23. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam00222@ 1 FAMS @fam02186@ 0 @ind06210@ INDI 1 NAME Szidónia /Kreitmeyer/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Kreitmeyer Szidónia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Szidónia 2 SURN Kreitmeyer 1 POSITION 745,-4055 2 BOUNDARYRECT 700,-4009,790,-4102 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 2 DATE 31 Dec 1914 2 NOTE 1914. november 15 után, mert férje halálakor még élőként szerepel az 3 CONC anyakönyvben. 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam02087@ 0 @ind06503@ INDI 1 NAME Imre /Tarcsányi/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Tarcsányi Imre 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Imre 2 SURN Tarcsányi 1 CONTACTS @contact00479@ 1 POSITION -1315,-3760 2 BOUNDARYRECT -1347,-3728,-1283,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1803.05.23. 1 FAMS @fam02186@ 0 @ind08673@ INDI 1 NAME János /Csesznák/ 2 FORMAT %L (%L2), %F %M 2 DISPLAY Csesznák János 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN János 2 SURN Csesznák 1 CONTACTS @contact00887@ 1 POSITION -1515,-3760 2 BOUNDARYRECT -1547,-3728,-1483,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 FAMS @fam02835@ 0 @ind08674@ INDI 1 NAME Mária /Csergő/ 2 FORMAT %L (%L2), %F %M 2 DISPLAY Csergő Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 SURN Csergő 1 CONTACTS @contact00887@ 1 POSITION -1415,-3760 2 BOUNDARYRECT -1445,-3728,-1385,-3807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 FAMS @fam02835@ 0 @ind07647@ INDI 1 NAME Pál (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Pál 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Pál 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 POSITION -3780,-1755 2 BOUNDARYRECT -3810,-1723,-3750,-1802 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX M 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1802.01.11. 1 FAMS @fam02507@ 1 FAMC @fam02511@ 0 @ind07648@ INDI 1 NAME Zsófia /Pongrácz/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Pongrácz Zsófia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsófia 2 SURN Pongrácz 1 SOURCES @source03362@ 1 POSITION -3620,-1760 2 BOUNDARYRECT -3658,-1700,-3582,-1807 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 1782 2 NOTE A HAK és az abban szeplő feltételezett életkor alapján becsült adat 1 DEAT Y 2 DATE 21 Mar 1835 2 PLAC K.Varbók 3 _XREF @place00771@ 2 SOURCE @source03362@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1802.01.11. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMS @fam02507@ 0 @ind07649@ INDI 1 NAME Mátyás (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mátyás 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mátyás 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03363@, @source03364@ 1 CONTACTS @contact01416@ 1 POSITION -3945,-1915 2 BOUNDARYRECT -3983,-1855,-3907,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 10 Feb 1805 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03363@ 2 BAPTISM 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Sztaricskay Sámuel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Csesznák László, Turánszky János 3 GODMOTHER Pavlova Mária 1 DEAT Y 2 DATE 20 Oct 1828 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03364@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1825.10.30. 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02507@ 1 FAMS @fam02513@ 0 @ind07650@ INDI 1 NAME Terézia (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Terézia 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Terézia 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03365@, @source03366@ 1 CONTACTS @contact01417@ 1 POSITION -3770,-1910 2 BOUNDARYRECT -3808,-1850,-3732,-1957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 10 Feb 1805 2 NOTE Férje: Csesznák Sámuel 3 CONT Leánya: Cs. Mária *1839 †1863 Nemesvarbók 40. szám 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03365@ 2 BAPTISM 3 PLAC Cseri 4 _XREF @place00130@ 3 OFFICIATOR Sztaricskay Sámuel 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Csesznák László, Turánszky János 3 GODMOTHER Pavlova Mária 1 DEAT Y 2 DATE 30 Jul 1821 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03366@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02507@ 0 @ind07654@ INDI 1 NAME Pál (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Pál 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Pál 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03367@, @source03368@ 1 CONTACTS @contact01181@ 1 POSITION -3680,-1910 2 BOUNDARYRECT -3719,-1850,-3642,-1957 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 25 Aug 1807 2 NOTE Page Number: 176 3 CONT Entry Number: 3 CONT GS Film number: 2011172 3 CONT Digital Folder Number: 005016482 3 CONT Image Number: 00104 3 CONT 3 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26386-9?cc=1554443 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 SOURCE @source03367@ 2 BAPTISM 3 DATE 25 Aug 1807 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Pavlov Márton, 3 GODMOTHER Tarcsányiné Sesznák Erzsébet 3 SOURCE @source03367@ 1 DEAT Y 2 DATE 15 Jan 1870 2 PLAC Nemesvarbók 3 _XREF @place00213@ 2 SOURCE @source03368@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 17 Jan 1870 3 PLAC Nemesvarbók 4 _XREF @place00213@ 3 SOURCE @source03368@ 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1839.11.18. 1 OCCUPATIONS @occu02070@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02507@ 1 FAMS @fam02519@ 0 @ind07655@ INDI 1 NAME Sámuel (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Sámuel 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Sámuel 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03369@ 1 CONTACTS @contact01418@ 1 POSITION -3524,-1912 2 BOUNDARYRECT -3562,-1866,-3487,-1959 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 17 Apr 1816 2 NOTE Keresztszülők: Turánszky János, Csesznák Zsuzsanna 3 CONT Event Date: 14 Jul 1816 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT 3 CONT akv.: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26243-30?cc 3 CONC =1554443 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03369@ 2 BAPTISM 3 DATE 17 Apr 1816 3 PLAC Varbók 4 _XREF @place00268@ 3 OFFICIATOR Csery Pál ev. lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Turánszky János 3 GODMOTHER Csesznák Zsuzsanna 3 SOURCE @source03369@ 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02507@ 1 FAMS @fam02579@ 0 @ind07656@ INDI 1 NAME Mária (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Mária 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Mária 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03370@, @source03371@ 1 CONTACTS @contact01419@ 1 POSITION -3350,-1915 2 BOUNDARYRECT -3389,-1855,-3312,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 DATE 27 Dec 1818 2 NOTE Forrás: familytree 3 CONT (Cseri SzAkv. Cerovo, Krupina, Slovakia) 3 CONT Name: Maria Plachy 3 CONT Event Date: 27 Dec 1818 3 CONT Event Place: Cerovo, Krupina, Slovakia 3 CONT Father's Name: Paulus Plachy 3 CONT Mother's Name: Sophia Pongrátz 3 CONT 3 CONT Forrás: 3 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-1W9?i=122&cc=155 3 CONC 4443 3 CONT 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03370@ 1 DEAT Y 2 DATE 7 Aug 1820 2 PLAC Varbók 3 _XREF @place00268@ 2 SOURCE @source03371@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02507@ 0 @ind07664@ INDI 1 NAME Barbara ind6474 /Turjánszky/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Turjánszky Barbara 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Barbara 2 MIDDLE ind6474 2 SURN Turjánszky 1 POSITION -3855,-1915 2 BOUNDARYRECT -3890,-1883,-3821,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1825.10.30. 1 FAMS @fam02513@ 0 @ind07672@ INDI 1 NAME Zsuzsanna /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Zsuzsanna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsuzsanna 2 SURN Csesznák 1 POSITION -3605,-1915 2 BOUNDARYRECT -3641,-1883,-3570,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 BIRT 2 NOTE Szülei: Csesznák László és Plachy Anna 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 NOTE 1839.11.18. 1 FAMS @fam02519@ 0 @ind07888@ INDI 1 NAME Zsuzsanna /Csesznák/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Csesznák Zsuzsanna 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Zsuzsanna 2 SURN Csesznák 1 POSITION -3435,-1915 2 BOUNDARYRECT -3471,-1883,-3400,-1962 1 DISPLAY 2 COLORS 3 BORDER 4 FILL #FFFF80 1 SEX F 1 DEAT Y 1 ISDEAD Y 1 FAMS @fam02579@ 0 @ind07645@ INDI 1 NAME Dezső (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY Plachy Dezső 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Dezső 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 1 SOURCES @source03359@ 1 CONTACTS @contact00830@ 1 POSITION -1875,-2210 2 BOUNDARYRECT -1913,-2150,-1837,-2257 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX M 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 5 Mar 1891 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source03359@ 2 BAPTISM 3 DATE 15 Mar 1891 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 OFFICIATOR Fábry ev.lelkész 4 TITL Pastor 3 GODFATHER Balázs Dezső, Lovász Miklós 3 GODMOTHER Lovász Miklósné 3 SOURCE @source03359@ 1 DEAT Y 2 DATE 21 Mar 1891 2 CAUSE Infant 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source03359@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 SOURCE @source03359@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind07646@ INDI 1 NAME Margit (nemesvarbóki) /Plachy/ 2 FORMAT Custom 2 DISPLAY Plachy Margit 3 FORMAT %A %L %F 3 LINES 2 2 GIVN Margit 2 MIDDLE (nemesvarbóki) 2 SURN Plachy 2 LAST2 Ida 1 SOURCES @source03360@, @source03361@ 1 POSITION -1550,-2205 2 BOUNDARYRECT -1589,-2145,-1512,-2252 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 1 SEX F 1 BIRT 2 CEREMONYTYPE Christening 2 DATE 21 Sep 1895 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source03360@ 2 BAPTISM 3 DATE 29 Sep 1895 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 OFFICIATOR Vladár Viktor szügyi ev.lelkész 3 GODFATHER Balázs Dezső 3 GODMOTHER Salamon Ilona (Balázs Dezsőné) 3 SOURCE @source03360@ 1 DEAT Y 2 DATE 2 Oct 1895 2 CAUSE Infant 3 DESCRIPTION gyengeség 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 SOURCE @source03361@ 2 DISPOSITION 3 TYPE Burial 3 DATE 4 Oct 1895 3 PLAC Szügy 4 _XREF @place00229@ 3 SOURCE @source03361@ 1 ISDEAD Y 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 FAMC @fam02472@ 0 @ind08675@ INDI 1 NAME FÉNYKÉPEI /ISMERETLENEK / 2 FORMAT %A %L %F 2 DISPLAY ISMERETLENEK FÉNYKÉPEI 3 FORMAT %A %L %F 2 GIVN FÉNYKÉPEI 2 SURN ISMERETLENEK 1 PICTURES @pic05180@, @pic05181@, @pic05182@, @pic05183@, @pic05184@, @pic05185@ 2 PRIMARY @pic05180@ 1 POSITION -1300,-2985 2 BOUNDARYRECT -1347,-2923,-1253,-3034 1 DISPLAY 2 COLORS 3 GENDER 4 SYMBOL #FF0000 4 TEXT #DCFFDC 3 BORDER 4 FILL #DCFFDC 2 FLAGS 3 ENABLE bd 1 SEX M 1 BIRT 2 DATE 1880 1 DEAT Y 2 DATE 1950 1 ISDEAD Y 0 @fam02463@ FAM 1 DISPLAYTEXT Szügy, 1859.01.25 1 SOURCES @source03271@ 1 POSITION -110,-1970 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -190,-1970 3 RIGHT -35,-1970 2 BOTTOM 3 LEFT -2195,-1980 3 RIGHT 3150,-1980 1 RELATION Marriage 1 NOTE Szügy vegyes anyakönyvek 1787-1859Házassági anyakönyv 1859. 737. kép 1 UNIONS @marr00566@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07600@ 1 WIFE @ind07612@ 1 CHIL @ind07561@ 1 CHIL @ind07574@ 1 CHIL @ind07637@ 1 CHIL @ind07638@ 1 CHIL @ind07514@ 1 CHIL @ind07639@ 1 CHIL @ind07640@ 1 CHIL @ind07641@ 1 CHIL @ind07642@ 1 CHIL @ind07586@ 1 CHIL @ind07572@ 1 CHIL @ind07643@ 1 CHIL @ind07635@ 1 CHIL @ind07568@ 0 @fam02464@ FAM 1 PICTURES @pic05047@ 2 PRIMARY @pic05047@ 1 POSITION 510,-2125 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 430,-2125 3 RIGHT 535,-2125 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr01420@ 1 HUSB @ind07514@ 1 WIFE @ind07515@ 1 CHIL @ind07565@ 0 @fam02470@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bgyarmat,1900.05.02 1 SOURCES @source04054@ 1 POSITION 560,-2125 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 535,-2125 3 RIGHT 715,-2125 1 RELATION Widowed 1 NOTE Eljegyzésük 1900. márciusában volt Balassagyarmaton 1 UNIONS @marr00568@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07514@ 1 WIFE @ind07528@ 1 CHIL @ind07516@ 0 @fam02471@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp.XVII.1924.03.04 1 POSITION 770,-2125 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 715,-2125 3 RIGHT 855,-2125 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00610@ 1 HUSB @ind07514@ 1 WIFE @ind07529@ 0 @fam02472@ FAM 1 DISPLAYTEXT Vác, 1888. január 6. 1 SOURCES @source03274@ 1 POSITION -1070,-2115 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1870,-2115 3 RIGHT 105,-2115 2 BOTTOM 3 LEFT -1985,-2130 3 RIGHT 120,-2130 1 RELATION Marriage 1 NOTE Eljegyzés: Vácon, 1887. december 2 CONT Forrás: 2 CONT Ország-Világ, 7. évfolyam, 1887-12-10 / 50. szám 1 UNIONS @marr00569@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07574@ 1 WIFE @ind07530@ 1 CHIL @ind07557@ 1 CHIL @ind07645@ 1 CHIL @ind07556@ 1 CHIL @ind07646@ 1 CHIL @ind07545@ 1 CHIL @ind07544@ 1 CHIL @ind07543@ 1 CHIL @ind07531@ 1 CHIL @ind07546@ 0 @fam02485@ FAM 1 DISPLAYTEXT (1896 előtt) 1 POSITION 3105,-2125 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 3065,-2125 3 RIGHT 3150,-2125 1 FAMILYLINE PossiblyMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01351@ 1 HUSB @ind07567@ 1 WIFE @ind07568@ 0 @fam02489@ FAM 1 DISPLAYTEXT Losonc 1 POSITION -2150,-2115 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -2195,-2115 3 RIGHT -2115,-2115 2 BOTTOM 3 LEFT -2210,-2135 3 RIGHT -2090,-2135 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT http://real-eod.mtak.hu/5559/7/A_Nyeki_Mehes_csalad_2.pdf 1 UNIONS @marr00686@ 1 HUSB @ind07561@ 1 WIFE @ind07566@ 1 CHIL @ind07576@ 1 CHIL @ind07577@ 1 CHIL @ind07578@ 0 @fam02491@ FAM 1 DISPLAYTEXT Pásztó 1899.07.22 1 SOURCES @source03277@ 1 POSITION 1430,-2120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1330,-2120 3 RIGHT 1530,-2120 2 BOTTOM 3 LEFT 1330,-2135 3 RIGHT 1530,-2135 1 RELATION Widowed 1 NOTE Forrás: Pásztó HAZ 1899/26 ev 2 CONT MACsE 2 CONT http://www.macse.hu/databases/marriages/marriages.aspx?s=&l=Plachy&f=& 2 CONC u=1 2 CONT 1 UNIONS @marr00577@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07586@ 1 WIFE @ind07587@ 0 @fam02497@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1801.11.01 1 SOURCES @source03507@, @source03279@ 1 POSITION -65,-1820 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -125,-1820 3 RIGHT 10,-1820 2 BOTTOM 3 LEFT -3230,-1830 3 RIGHT 3580,-1830 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BCG?i=366&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00579@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07603@ 1 WIFE @ind07602@ 1 CHIL @ind07604@ 1 CHIL @ind07601@ 1 CHIL @ind07605@ 1 CHIL @ind07644@ 1 CHIL @ind07606@ 1 CHIL @ind07607@ 1 CHIL @ind07608@ 1 CHIL @ind07609@ 1 CHIL @ind07600@ 0 @fam00025@ FAM 1 POSITION -860,-2625 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -895,-2625 3 RIGHT -695,-2625 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00733@ 1 HUSB @ind00065@ 1 WIFE @ind00066@ 1 CHIL @ind00067@ 0 @fam00026@ FAM 1 PICTURES @pic00002@ 2 PRIMARY @pic00002@ 1 POSITION -355,-2765 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -765,-2765 3 RIGHT -205,-2765 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00734@ 1 HUSB @ind00067@ 1 WIFE @ind00068@ 1 CHIL @ind02994@ 1 CHIL @ind07911@ 1 CHIL @ind00069@ 1 CHIL @ind02989@ 0 @fam00027@ FAM 1 PICTURES @pic00886@ 2 PRIMARY @pic00886@ 1 POSITION 50,-2940 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -470,-2940 3 RIGHT 1035,-2940 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr00735@ 1 HUSB @ind00069@ 1 WIFE @ind00070@ 1 CHIL @ind00071@ 1 CHIL @ind00072@ 1 CHIL @ind06202@ 1 CHIL @ind00073@ 1 CHIL @ind00074@ 1 CHIL @ind00075@ 0 @fam00029@ FAM 1 DISPLAYTEXT Debrecen,1927.11.26 1 SOURCES @source04026@ 1 POSITION -280,-3070 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -330,-3070 3 RIGHT -200,-3070 2 BOTTOM 3 LEFT -335,-3090 3 RIGHT -165,-3090 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00655@ 1 HUSB @ind00078@ 1 WIFE @ind00072@ 0 @fam00064@ FAM 1 DISPLAYTEXT Debrecen,1923.02.06 1 SOURCES @source04027@ 1 POSITION -525,-3070 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -560,-3070 3 RIGHT -440,-3070 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00653@ 1 HUSB @ind00156@ 1 WIFE @ind00071@ 0 @fam00065@ FAM 1 DISPLAYTEXT Debrecen,1932.09.10. 1 SOURCES @source03611@ 1 POSITION 70,-3070 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 5,-3070 3 RIGHT 145,-3070 2 BOTTOM 3 LEFT 5,-3090 3 RIGHT 160,-3090 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00657@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00157@ 1 WIFE @ind00073@ 0 @fam00066@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp.1938.11.09 1 SOURCES @source01702@ 1 POSITION 410,-3070 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 320,-3070 3 RIGHT 500,-3070 2 BOTTOM 3 LEFT 320,-3090 3 RIGHT 645,-3090 1 FAMILYLINE PossiblyMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 NOTE plébániatemplomban. 2 CONT Nemesvarbóki Plachy Tekla és dr. vitéz balásházi Balásházy János m. ki 2 CONC r. ezredorvos f. hó 9-én Budapesten házasságot kötöttek. (Minden külön 2 CONC értesítés "helyett.) 2 CONT Forrás: 2 CONT Pesti Hírlap, 1938. november (60. évfolyam, 247-272. szám)1938-11-13 / 2 CONC 258. szám 2 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiHirlap_1938_11/?query=nemesvar 2 CONC b%C3%B3ki&pg=289&layout=s 1 UNIONS @marr00302@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00158@ 1 WIFE @ind00074@ 0 @fam00067@ FAM 1 DISPLAYTEXT Miskolc,1948.12.12 1 PICTURES @pic04980@ 2 PRIMARY @pic04980@ 1 POSITION 1065,-3075 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1025,-3075 3 RIGHT 1140,-3075 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT Északmagyarország Észak-Magyarország, 1948. december (5. évfolyam, 279 2 CONC -304. szám)1948-12-14 / 290. szám 2 CONT https://library.hungaricana.hu/en/view/EszakMagyarorszag_1948_12/?quer 2 CONC y=SZO%3D(S%C3%A1ndor%20M%C3%A1ria)&pg=71&layout=s 2 CONT 1 UNIONS @marr00749@ 1 HUSB @ind00075@ 1 WIFE @ind00159@ 0 @fam01087@ FAM 1 POSITION -810,-2765 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -865,-2765 3 RIGHT -765,-2765 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr01073@ 1 HUSB @ind00067@ 1 WIFE @ind02995@ 1 CHIL @ind02996@ 0 @fam00222@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bakó,1751.01.16 1 SOURCES @source02085@ 1 POSITION -920,-3665 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -990,-3665 3 RIGHT -865,-3665 2 BOTTOM 3 LEFT -2545,-3695 3 RIGHT 265,-3695 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00419@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00572@ 1 WIFE @ind00575@ 1 CHIL @ind04437@ 1 CHIL @ind00576@ 1 CHIL @ind05694@ 1 CHIL @ind00578@ 1 CHIL @ind00579@ 1 CHIL @ind00580@ 0 @fam00223@ FAM 1 POSITION -740,-3835 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -865,-3835 3 RIGHT -435,-3835 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00785@ 1 HUSB @ind00579@ 1 WIFE @ind00581@ 0 @fam00224@ FAM 1 POSITION 265,-3835 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -435,-3835 3 RIGHT 1765,-3835 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00786@ 1 HUSB @ind00579@ 1 WIFE @ind00582@ 1 CHIL @ind00585@ 1 CHIL @ind00586@ 1 CHIL @ind00587@ 0 @fam00226@ FAM 1 POSITION -325,-3970 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -370,-3970 3 RIGHT -275,-3970 2 BOTTOM 3 LEFT -625,-3980 3 RIGHT 5,-3980 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00788@ 1 HUSB @ind00585@ 1 WIFE @ind00589@ 0 @fam00227@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1836 1 POSITION 105,-3975 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 75,-3975 3 RIGHT 170,-3975 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00021@ 1 HUSB @ind00594@ 1 WIFE @ind00586@ 0 @fam00228@ FAM 1 POSITION 1375,-3970 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1330,-3970 3 RIGHT 1420,-3970 2 BOTTOM 3 LEFT 400,-3985 3 RIGHT 2735,-3985 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00789@ 1 HUSB @ind00587@ 1 WIFE @ind00595@ 1 CHIL @ind00596@ 1 CHIL @ind00597@ 1 CHIL @ind00598@ 1 CHIL @ind00599@ 1 CHIL @ind03709@ 1 CHIL @ind03735@ 1 CHIL @ind00601@ 0 @fam00229@ FAM 1 DISPLAYTEXT Durand, 1911.ápr.29 1 PICTURES @pic00027@, @pic05041@ 2 PRIMARY @pic00027@ 1 SOURCES @source01853@, @source01810@ 1 POSITION 1440,-4270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1380,-4270 3 RIGHT 1495,-4270 2 BOTTOM 3 LEFT 1090,-4285 3 RIGHT 1625,-4285 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00022@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00604@ 1 WIFE @ind00605@ 1 CHIL @ind04227@ 1 CHIL @ind04226@ 1 CHIL @ind00608@ 1 CHIL @ind00609@ 0 @fam00230@ FAM 1 DISPLAYTEXT Szeged, 1913.júl.17. 1 SOURCES @source01809@ 1 POSITION 2065,-4285 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1945,-4285 3 RIGHT 2185,-4285 2 BOTTOM 3 LEFT 1945,-4300 3 RIGHT 2185,-4300 1 RELATION Divorce 1 UNIONS @marr00023@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00603@ 1 WIFE @ind00610@ 0 @fam00234@ FAM 1 DISPLAYTEXT Tata, 1954.máj.22 1 PICTURES @pic00030@ 2 PRIMARY @pic00030@ 1 SOURCES @source00487@ 1 POSITION 1485,-4440 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1430,-4440 3 RIGHT 1535,-4440 2 BOTTOM 3 LEFT 1430,-4450 3 RIGHT 1535,-4450 1 FAMILYLINE ToBeCompleted 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00025@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00608@ 1 WIFE @ind00616@ 0 @fam00236@ FAM 1 PICTURES @pic05042@ 2 PRIMARY @pic05042@ 1 POSITION 1510,-4120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1240,-4120 3 RIGHT 2290,-4120 1 FAMILYLINE PossiblyMoreChildren 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr00296@ 1 HUSB @ind00598@ 1 WIFE @ind00619@ 1 CHIL @ind00604@ 1 CHIL @ind04229@ 1 CHIL @ind00603@ 0 @fam00237@ FAM 1 DISPLAYTEXT Nyíregyháza,1926.01.07 1 POSITION 2265,-4285 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2185,-4285 3 RIGHT 2315,-4285 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 NOTE Megjelent a Nyírvidék, 1926 (47. évfolyam, 1-25. szám) 4. oldalán. 2 CONT http://library.arcanum.hu/hu/view/Nyirvidek_1926_01/?query=szo%3D%28pl 2 CONC achy%3F%29&pg=39&zoom=h&layout=s 2 CONT 2 CONT Világ, 1926. január (17. évfolyam, 1-18. szám)1926-01-17 / 6. szám 2 CONT Nemesvarbóki Plachy Imre és Kertész Magda január 7-én Nyíregyházán ház 2 CONC asságot kötöttek (Minden külön értesítés helyett.) 2 CONT vhttps://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Vilag_1926_01/?query=nemesvarb%C3% 2 CONC B3ki&pg=102&layout=s 1 UNIONS @marr00701@ 1 HUSB @ind00603@ 1 WIFE @ind00620@ 0 @fam00238@ FAM 1 DISPLAYTEXT Pebenyik,1947 1 POSITION 2360,-4285 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2315,-4285 3 RIGHT 2425,-4285 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00704@ 1 HUSB @ind00603@ 1 WIFE @ind00621@ 0 @fam00240@ FAM 1 POSITION -1040,-3520 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1080,-3520 3 RIGHT -990,-3520 2 BOTTOM 3 LEFT -2805,-3550 3 RIGHT -680,-3550 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00791@ 1 HUSB @ind00569@ 1 WIFE @ind00570@ 1 CHIL @ind00573@ 1 CHIL @ind00572@ 1 CHIL @ind00574@ 0 @fam00241@ FAM 1 POSITION 1650,-4440 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1625,-4440 3 RIGHT 1720,-4440 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Engagement 1 UNIONS @marr00792@ 1 HUSB @ind00609@ 1 WIFE @ind00625@ 0 @fam00243@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bgyarmat,1808.06.28 1 SOURCES @source02690@, @source01574@ 1 POSITION -1025,-3825 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1080,-3825 3 RIGHT -965,-3825 2 BOTTOM 3 LEFT -1110,-3840 3 RIGHT -945,-3840 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 NOTE Házasság: Bgyarmat, 1808.06.28 2 CONT 2 CONT Házassági engedély: 2 CONT 165. Tétel - Típus: K 2 CONT Név: Kasztner Sámuel balassagyarmati lakos, Plachy Terézia 2 CONT Kiadó: Ferenc 1 2 CONT Hely: Bécs. 1808.05.06 2 CONT 2 CONT Minősítés: házassági engedély 2 CONT Jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 62. kötet 2 CONC - 318. oldal 2 CONT Jelzet: A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1808 - 2 CONC N°. 4473. 2 CONT Honos: Nógrád 2 CONT Sorszám: 62.148 2 CONT Kapcsolódó képek: 62/0318.jpg 2 CONT Megjegyzés: protestáns 1 UNIONS @marr00028@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind00631@ 1 WIFE @ind00578@ 0 @fam00244@ FAM 1 DISPLAYTEXT Szakálháza (Carpinis) 1889. november 3. 1 SOURCES @source01835@ 1 POSITION 2450,-4120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2290,-4120 3 RIGHT 2535,-4120 1 FAMILYLINE ToBeCompleted 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00029@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00598@ 1 WIFE @ind00602@ 1 CHIL @ind04230@ 0 @fam00828@ FAM 1 POSITION 350,-4110 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 250,-4110 3 RIGHT 400,-4110 2 BOTTOM 3 LEFT 235,-4125 3 RIGHT 440,-4125 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00974@ 1 HUSB @ind02221@ 1 WIFE @ind00596@ 0 @fam00849@ FAM 1 POSITION 615,-4120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 540,-4120 3 RIGHT 635,-4120 2 BOTTOM 3 LEFT 530,-4135 3 RIGHT 850,-4135 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00979@ 1 HUSB @ind00597@ 1 WIFE @ind05028@ 0 @fam00991@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp.IX.1896.ápr.23 1 SOURCES @source04198@, @source04199@, @source04200@ 1 POSITION 2805,-4120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2735,-4120 3 RIGHT 2855,-4120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00152@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind00601@ 1 WIFE @ind02685@ 1 CHIL @ind02692@ 0 @fam00995@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bpest,1925.máj.10 1 SOURCES @source01834@ 1 POSITION 2805,-4285 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2750,-4285 3 RIGHT 2850,-4285 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00154@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind02692@ 1 WIFE @ind02693@ 0 @fam01092@ FAM 1 DISPLAYTEXT Ház.eng:1842.04.21. 1 SOURCES @source00341@ 1 POSITION 165,-3820 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 165,-3820 3 RIGHT 265,-3820 1 RELATION TemporaryRelation 1 NOTE Adatbázisok > A 57, K 19 Libri Regii · Királyi Könyvek 1527—1918 > Rek 2 CONC ord adatlapja < Vissza Nyomtatás Kiemelés ki 2 CONT Típus : K 2 CONT Név : Plachy de Nemesvarbók Ferdinánd ügyvéd,bácsújfalui lakos, Plachy 2 CONC Éva 2 CONT Kiadó : Ferdinánd 5 | Bécs | 1842.04.21 | házassági engedély 2 CONT Jelzet : A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 67. köte 2 CONC t - 280. oldal 2 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1842 - N°. 6068 2 CONC . 2 CONT Honos : Bács 2 CONT Birtok : n.a. 2 CONT Sorszám : 67.257 2 CONT Megjegyzés : protestánsok 1 UNIONS @marr00307@ 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind04427@ 1 WIFE @ind00580@ 0 @fam01210@ FAM 1 POSITION -2320,-3820 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -2545,-3820 3 RIGHT -2245,-3820 2 BOTTOM 3 LEFT -2615,-3840 3 RIGHT -2155,-3840 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01126@ 1 HUSB @ind00576@ 1 WIFE @ind03360@ 0 @fam01239@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp.VII. 1904.feb.28 1 POSITION 2695,-4120 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 2620,-4120 3 RIGHT 2735,-4120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00231@ 1 HUSB @ind03497@ 1 WIFE @ind02685@ 0 @fam01521@ FAM 1 DISPLAYTEXT Szügy, 1784.05.08 1 SOURCES @source02088@ 1 POSITION -1870,-3820 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1940,-3820 3 RIGHT -1800,-3820 2 BOTTOM 3 LEFT -2050,-3835 3 RIGHT -1610,-3835 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00422@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind04437@ 1 WIFE @ind04438@ 0 @fam01529@ FAM 1 DISPLAYTEXT Baja, 1935.jún.15 1 PICTURES @pic01857@ 2 PRIMARY @pic01857@ 1 SOURCES @source01774@ 1 POSITION 1090,-4445 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 980,-4445 3 RIGHT 1090,-4445 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00310@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind04474@ 1 WIFE @ind04227@ 0 @fam01530@ FAM 1 DISPLAYTEXT Baja, 1935.09.14 1 PICTURES @pic01858@ 2 PRIMARY @pic01858@ 1 POSITION 1235,-4445 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 1190,-4445 3 RIGHT 1290,-4445 1 FAMILYLINE NoMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT Pesti Hírlap, 1935. szeptember 14. (57. évfolyam, 209. szám) 1 UNIONS @marr00311@ 1 HUSB @ind04475@ 1 WIFE @ind04226@ 0 @fam02478@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bpest VII. 1934.04.28 1 SOURCES @source01254@, @source03275@ 1 POSITION -1155,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1200,-2270 3 RIGHT -1100,-2270 1 RELATION Widowed 1 NOTE VŐLEGÉNY MENYASSZONY 2 CONT Családneve: Plachy Családneve: Jancsó 2 CONT Keresztneve: Tibor Keresztneve: Terézia 2 CONT Apja családneve: Plachy Apja családneve: Jancsó 2 CONT Apja keresztneve: Géza Apja keresztneve: Béla 2 CONT Anyja családneve: Lovas Anyja családneve: Welmeiter 2 CONT Anyja keresztneve: Erzsébet Anyja keresztneve: Erzsébet 2 CONT A házasságkötés dátuma: 1934.04.28. 2 CONT Helység: VII. kerület (Budapest) 2 CONT Folyószám: 605 2 CONT Megjegyzés: Az ara anyjának neve vélhetően téves bejegyzés, a név hely 2 CONC esen: Welmeister 2 CONT Filmkocka-szám: 532 2 CONT Kapcsolat az anyakönyvhöz a FamilySearch portálon: 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12394-266995-21 1 UNIONS @marr00574@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07543@ 0 @fam02479@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1955 1 POSITION -1005,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1100,-2270 3 RIGHT -1005,-2270 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01424@ 1 HUSB @ind07543@ 1 WIFE @ind07549@ 1 WIFE @ind07548@ 0 @fam02482@ FAM 1 POSITION -1700,-2280 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -1770,-2280 3 RIGHT -1650,-2280 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01427@ 1 HUSB @ind07558@ 1 WIFE @ind07556@ 0 @fam02487@ FAM 1 POSITION -885,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -930,-2270 3 RIGHT -840,-2270 2 BOTTOM 3 LEFT -930,-2280 3 RIGHT -840,-2280 1 RELATION Widowed 1 UNIONS @marr01430@ 1 HUSB @ind07571@ 1 WIFE @ind07570@ 0 @fam02473@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1939 előtt, Bgyarmat vagy Starján ?? 1 POSITION -430,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -530,-2270 3 RIGHT -325,-2270 2 BOTTOM 3 LEFT -605,-2285 3 RIGHT -280,-2285 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00570@ 1 HUSB @ind07531@ 1 WIFE @ind07532@ 0 @fam02477@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1939 után 1 POSITION 50,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT -30,-2270 3 RIGHT 50,-2270 1 RELATION Separation 1 UNIONS @marr00573@ 1 HUSB @ind07547@ 1 WIFE @ind07546@ 0 @fam02486@ FAM 1 POSITION 50,-2270 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 50,-2270 3 RIGHT 120,-2270 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01429@ 1 HUSB @ind07569@ 1 WIFE @ind07546@ 0 @fam02465@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp.VI_1931.febr.15 1 SOURCES @source03272@ 1 POSITION 670,-2275 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 585,-2275 3 RIGHT 715,-2275 2 BOTTOM 3 LEFT 505,-2295 3 RIGHT 850,-2295 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00567@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07516@ 1 WIFE @ind07517@ 0 @fam02469@ FAM 1 DISPLAYTEXT 1940 után 1 POSITION 715,-2275 2 Z 110 2 TOP 3 LEFT 715,-2275 3 RIGHT 825,-2275 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01423@ 1 HUSB @ind07516@ 1 WIFE @ind07527@ 0 @fam02503@ FAM 1 DISPLAYTEXT Bp,IX.k.1910.szept.14. 1 SOURCES @source04204@, @source03333@, @source00775@, @source04203@ 1 POSITION 2430,-2120 2 TOP 3 LEFT 2260,-2120 3 RIGHT 2600,-2120 1 FAMILYLINE PossiblyMoreChildren 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00580@, @marr02038@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07586@ 1 WIFE @ind07599@ 0 @fam02506@ FAM 1 POSITION 2935,-2125 2 TOP 3 LEFT 2885,-2125 3 RIGHT 2980,-2125 2 BOTTOM 3 LEFT 2880,-2135 3 RIGHT 2990,-2135 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01975@ 1 HUSB @ind07636@ 1 WIFE @ind07635@ 0 @fam02510@ FAM 1 DISPLAYTEXT Aranyosmarót, 1905 1 POSITION 1895,-2120 2 TOP 3 LEFT 1530,-2120 3 RIGHT 2260,-2120 2 BOTTOM 3 LEFT 1530,-2135 3 RIGHT 2260,-2135 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01396@ 1 HUSB @ind07586@ 1 WIFE @ind07622@ 0 @fam02511@ FAM 1 POSITION -50,-1665 2 TOP 3 LEFT -105,-1665 3 RIGHT 5,-1665 2 BOTTOM 3 LEFT -3780,-1680 3 RIGHT 4125,-1680 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01977@ 1 HUSB @ind07660@ 1 WIFE @ind07661@ 1 CHIL @ind07647@ 1 CHIL @ind07603@ 0 @fam02515@ FAM 1 DISPLAYTEXT Korpás-Varbók,1832.04.23 1 SOURCES @source03337@ 1 POSITION -3110,-1980 2 TOP 3 LEFT -3135,-1980 3 RIGHT -3030,-1980 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-B4S?i=387&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00584@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07601@ 1 WIFE @ind07667@ 0 @fam02516@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1834.01.06. 1 SOURCES @source03338@ 1 POSITION -2790,-1980 2 TOP 3 LEFT -2840,-1980 3 RIGHT -2740,-1980 2 BOTTOM 3 LEFT -2835,-1990 3 RIGHT -2735,-1990 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-YB4?i=389&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00585@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07668@ 1 WIFE @ind07644@ 1 CHIL @ind07783@ 1 CHIL @ind07784@ 0 @fam02517@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1838.01.08. 1 SOURCES @source03339@ 1 POSITION -2290,-1980 2 TOP 3 LEFT -2370,-1980 3 RIGHT -2270,-1980 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-YB8?i=394&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00586@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07669@ 1 WIFE @ind07609@ 1 CHIL @ind07744@ 0 @fam01489@ FAM 1 DISPLAYTEXT Budakeszi, 1953 1 SOURCES @source00938@ 1 POSITION 1075,-2940 2 TOP 3 LEFT 1035,-2940 3 RIGHT 1160,-2940 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr00333@ 1 CUSTOM_TAG1 rk 1 HUSB @ind00069@ 1 WIFE @ind00160@ 0 @fam02785@ FAM 1 POSITION -365,-2920 2 TOP 3 LEFT -370,-2920 3 RIGHT -260,-2920 1 HUSB @ind08522@ 1 WIFE @ind02989@ 0 @fam02052@ FAM 1 POSITION 1820,-4265 2 TOP 3 LEFT 1760,-4265 3 RIGHT 1845,-4265 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01604@ 1 HUSB @ind00623@ 1 WIFE @ind04229@ 0 @fam02087@ FAM 1 POSITION 680,-4120 2 TOP 3 LEFT 635,-4120 3 RIGHT 745,-4120 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01609@ 1 HUSB @ind00597@ 1 WIFE @ind06210@ 0 @fam02186@ FAM 1 POSITION -1255,-3835 2 TOP 3 LEFT -1315,-3835 3 RIGHT -1210,-3835 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BCL?i=368&cc=155 2 CONC 4443 2 CONT 2 CONT Első felesége P. György és Benicz Anna leánya, P. Erzsébet, 2 CONT második felesége P. János 1 UNIONS @marr01403@ 1 DISPLAY 2 COLOR #000000 1 HUSB @ind06503@ 1 WIFE @ind05694@ 0 @fam02835@ FAM 1 POSITION -1505,-3835 2 TOP 3 LEFT -1515,-3835 3 RIGHT -1415,-3835 1 HUSB @ind08673@ 1 WIFE @ind08674@ 0 @fam02507@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1802.01.11 1 SOURCES @source03334@ 1 POSITION -3725,-1815 2 TOP 3 LEFT -3780,-1815 3 RIGHT -3620,-1815 2 BOTTOM 3 LEFT -4100,-1825 3 RIGHT -3350,-1825 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-BQL?i=367&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00581@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07647@ 1 WIFE @ind07648@ 1 CHIL @ind07649@ 1 CHIL @ind07650@ 1 CHIL @ind07654@ 1 CHIL @ind07655@ 1 CHIL @ind07656@ 0 @fam02513@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1825.10.30. 1 SOURCES @source03336@ 1 POSITION -3905,-1980 2 TOP 3 LEFT -3945,-1980 3 RIGHT -3855,-1980 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-B8C?i=383&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00583@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07649@ 1 WIFE @ind07664@ 0 @fam02519@ FAM 1 DISPLAYTEXT Cseri,1839.11.18. 1 SOURCES @source03341@ 1 POSITION -3645,-1975 2 TOP 3 LEFT -3680,-1975 3 RIGHT -3605,-1975 2 BOTTOM 3 LEFT -3645,-1995 3 RIGHT -3645,-1995 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BQT?i=395&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr00588@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 CUSTOM_TAG1 ev 1 HUSB @ind07654@ 1 WIFE @ind07672@ 1 CHIL @ind07626@ 0 @fam02579@ FAM 1 DISPLAYTEXT Nemesvarbók,1839.11.18 1 SOURCES @source03530@ 1 POSITION -3480,-1975 2 TOP 3 LEFT -3524,-1975 3 RIGHT -3435,-1975 1 RELATION Marriage 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BQT?i=395&cc=155 2 CONC 4443 1 UNIONS @marr01996@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 1 HUSB @ind07655@ 1 WIFE @ind07888@ 0 @fam02509@ FAM 1 POSITION -970,-2270 2 TOP 3 LEFT -1005,-2270 3 RIGHT -930,-2270 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01976@ 1 HUSB @ind07543@ 1 WIFE @ind07570@ 0 @fam02018@ FAM 1 POSITION 655,-2255 2 TOP 3 LEFT 655,-2255 3 RIGHT 760,-2255 1 RELATION Marriage 1 UNIONS @marr01598@ 0 @marr00566@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 15 Jan 1859 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 OFFICIATOR Dobryk Dániel mohorai ev.lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Vladár János sámsonházi lelkész, Folkusházy Ferenc 1 SOURCE @source03271@ 0 @marr01420@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00568@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 2 May 1900 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 OFFICIATOR Hajdu Lajos ev.s.lelkész Bgyarmat 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Schindler Dénes, Sztranyovszky Géza 1 SOURCE @source04054@ 1 NOTE Jeszenszky Erzsébet - Bgyarmat, 1900. május 2. (Bgy.HAZ 1900/25. szám 2 CONC alatt - 1900/3 esketések IV.kötet (1895-1924) 2 CONT 0 @marr00610@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 4 Mar 1924 0 @marr00569@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 16 Jan 1888 1 PLAC Vác 2 _XREF @place00066@ 1 OFFICIATOR Bucsek István 2 TITL Priest 1 WITNESSES Franyó István, Morlin Zsigmond 1 SOURCE @source03274@ 0 @marr01351@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00686@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00577@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 22 Jul 1899 1 PLAC Pásztó 2 _XREF @place00253@ 1 OFFICIATOR Duch Aladár 2 TITL Notary 1 DIVORCE 2 DATE 7 Mar 1905 2 PLAC Pásztó 3 _XREF @place00253@ 1 NOTE Magyar Királyi Curia 1905.03.07. kelt 9744/1905. sz. ítélete alapján a 2 CONC házasság felbontatott. 2 CONT Forrás: Pásztó HAZ 1899/26 U.b. 2 CONT MACsE 2 CONT http://www.macse.hu/databases/marriages/marriages.aspx?s=&l=Plachy&f=& 2 CONC u=1 2 CONT 0 @marr00579@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1 Jan 1801 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 OFFICIATOR Plachy Pál 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Csesznák András, Menyus János 1 SOURCE @source03279@ 0 @marr00580@ Marriage 1 TYPE Civil 1 DATE 14 Sep 1910 1 PLAC Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 OFFICIATOR Papport Győző dr 2 TITL Notary 1 WITNESSES Feyuk Károly és Berczik Árpád 1 SOURCE @source00775@ 0 @marr02038@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 14 Sep 1910 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 OFFICIATOR Raffay Sándor 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Bercsik Árpád, Fejuk Károly 1 SOURCE @source04203@ 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1902_1925/?pg 2 CONC =230&layout=s 0 @marr01975@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00581@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 11 Jan 1802 1 PLAC K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 OFFICIATOR Molissy (?) János 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Csesznák János 1 SOURCE @source03334@ 0 @marr01396@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1905 1 PLAC Aranyosmarót 2 _XREF @place00393@ 0 @marr01977@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00583@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 30 Oct 1825 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 OFFICIATOR Plachy 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Plachy Mihály, Gyurkovics N 1 SOURCE @source03336@ 0 @marr00584@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 23 Apr 1832 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 OFFICIATOR Raphanides Sámuel ev. lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Niklétzky János, Antorka ? N. 1 SOURCE @source03337@ 0 @marr00585@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 6 Jan 1834 1 PLAC K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 OFFICIATOR Raphanides Sámuel ev. lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Ambrózy Dániel, Thuránszky János 1 SOURCE @source03338@ 0 @marr00586@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 8 Jan 1838 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 OFFICIATOR Raphanides Sámuel ev. lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Plachy Pál, Csesznák László 1 SOURCE @source03339@ 0 @marr00588@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 18 Nov 1839 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 OFFICIATOR Raphanides Sámuel ev. lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Plachy Pál, Thuróczy János 1 SOURCE @source03341@ 0 @marr01996@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 18 Nov 1839 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 OFFICIATOR Raphanides Sámuel ev. lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Túróczi János, Plachy Pál 1 SOURCE @source03530@ 0 @marr00733@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00734@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00735@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00655@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 26 Nov 1927 0 @marr00653@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 6 Feb 1923 1 SOURCE @source04027@ 0 @marr00657@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 10 Sep 1932 0 @marr00302@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 9 Nov 1938 0 @marr00749@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 12 Dec 1948 1 PLAC Miskolc 2 _XREF @place00261@ 0 @marr01073@ Marriage 1 TYPE Other 0 @marr00333@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 1953 1 PLAC Budakeszi 2 _XREF @place00232@ 1 SOURCE @source00938@ 0 @marr00419@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 16 Jan 1751 1 PLAC Bakó 2 _XREF @place00755@ 1 OFFICIATOR 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Dirjk Pál, Sárközi Szofi 1 SOURCE @source02085@ 0 @marr00785@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00786@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00788@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00021@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1836 0 @marr00789@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00022@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 29 Apr 1911 1 PLAC Durand 2 _XREF @place00294@ 1 OFFICIATOR Achatz János 2 TITL Notary 1 WITNESSES Halász Ferenc, Andersch Frigyes 1 SOURCE @source01810@ 0 @marr00023@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 17 Jul 1913 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 OFFICIATOR 2 TITL Pastor 1 SOURCE @source01809@ 1 ISANNULLED Y 1 DIVORCE 2 DATE 31 Mar 1924 2 PLAC Kassa 3 _XREF @place00192@ 2 SOURCE @source01809@ 2 REQUESTEDBY Both 1 NOTE Válásuk bejegyezve a szegedi HAZ akv. 1913/324 számon, mint U.b. 0 @marr00025@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 22 May 1954 1 PLAC Tata-Tóváros 2 _XREF @place00058@ 1 OFFICIATOR 2 TITL Pastor 1 SOURCE @source00487@ 0 @marr00296@ Marriage 1 TYPE Religious 1 OFFICIATOR 2 TITL Pastor 0 @marr00701@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 7 Jan 1926 0 @marr00704@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 1947 0 @marr00791@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00792@ Marriage 1 TYPE CommitmentCeremony 0 @marr00028@ Marriage 1 TYPE CommitmentCeremony 1 DATE 1808 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source02690@ 0 @marr00029@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 3 Nov 1889 1 PLAC Szakálháza 2 _XREF @place00069@ 1 OFFICIATOR Uitz Péter 2 TITL Priest 1 WITNESSES Heinrich János, Haku Alajos 1 SOURCE @source01835@ 0 @marr00974@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00979@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00152@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 23 Apr 1896 1 PLAC Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 OFFICIATOR Kühnel Gyula 2 TITL Notary 1 WITNESSES Németh Károly, Bankel Gyula 1 SOURCE @source04198@ 1 DIVORCE 2 SOURCE @source04200@ 0 @marr00154@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 10 May 1925 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 1 OFFICIATOR Olay Béla 2 TITL Notary 1 WITNESSES Láng Lipót, Tündik György 1 SOURCE @source01834@ 0 @marr00307@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 21 Apr 1842 1 PLAC Bácsujfalu 2 _XREF @place00098@ 1 SOURCE @source00341@ 0 @marr01126@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00231@ Marriage 1 DATE 28 Feb 1904 0 @marr00422@ Marriage 1 TYPE Religious 1 DATE 8 May 1784 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 OFFICIATOR 2 TITL Pastor 1 SOURCE @source02088@ 0 @marr00310@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 15 Jun 1935 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 1 OFFICIATOR Kocsis János 2 TITL Notary 1 WITNESSES Szendrey Ferenc, Maros Miklós 1 SOURCE @source01774@ 0 @marr00311@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 14 Sep 1935 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 0 @marr00370@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 9 Jun 1919 1 PLAC Budapest XX. kerület 2 _XREF @place00240@ 1 OFFICIATOR Szuhovszky Gyula ev. pap 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Liszka Károly, Schulhof Nándor 1 SOURCE @source04207@ 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1902_1925/?pg 2 CONC =405&layout=s 0 @marr01604@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 0 @marr01609@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr01403@ Marriage 1 TYPE Other 1 DATE 23 May 1803 0 @marr00574@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 28 Apr 1934 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 1 OFFICIATOR Varsányi ev.lelkész 2 TITL Pastor 1 WITNESSES Ajtay Ernő, Jákó István 1 SOURCE @source03275@ 0 @marr01424@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 0 @marr01427@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr01430@ Marriage 1 TYPE Other 0 @marr01976@ Marriage 1 TYPE Religious 0 @marr00570@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 1 Jan 1939 0 @marr00573@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 31 Dec 1939 0 @marr01429@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 0 @marr00567@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 1 DATE 15 Feb 1931 1 PLAC Budapest VI. kerület 2 _XREF @place00054@ 1 OFFICIATOR Zsigmond Vilmos 2 TITL Notary 1 WITNESSES Szarka József, Bernhardt Ferenc 1 SOURCE @source03272@ 0 @marr01423@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 0 @marr01598@ Marriage 1 TYPE ReligiousCivil 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02464@ 1 INDIVIDUAL @ind07514@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02464@ 1 INDIVIDUAL @ind07515@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02470@ 1 INDIVIDUAL @ind07528@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02470@ 1 INDIVIDUAL @ind07514@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02471@ 1 INDIVIDUAL @ind07529@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02471@ 1 INDIVIDUAL @ind07514@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07514@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07530@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07561@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02485@ 1 INDIVIDUAL @ind07567@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02485@ 1 INDIVIDUAL @ind07568@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07568@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07574@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07574@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02489@ 1 INDIVIDUAL @ind07566@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02489@ 1 INDIVIDUAL @ind07561@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02491@ 1 INDIVIDUAL @ind07587@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02491@ 1 INDIVIDUAL @ind07586@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07601@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07602@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07603@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07604@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07605@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07606@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07607@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07608@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07609@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07600@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00065@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00066@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00025@ 1 INDIVIDUAL @ind00067@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind00067@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind00068@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind00069@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00069@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00070@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00071@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00072@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00073@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00074@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind00075@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00029@ 1 INDIVIDUAL @ind00078@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00029@ 1 INDIVIDUAL @ind00072@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00156@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00064@ 1 INDIVIDUAL @ind00071@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00065@ 1 INDIVIDUAL @ind00157@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00065@ 1 INDIVIDUAL @ind00073@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00158@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00066@ 1 INDIVIDUAL @ind00074@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00067@ 1 INDIVIDUAL @ind00159@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00067@ 1 INDIVIDUAL @ind00075@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind02989@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind02994@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01087@ 1 INDIVIDUAL @ind02995@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01087@ 1 INDIVIDUAL @ind00067@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00572@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00575@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00576@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00578@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00579@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind00580@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00223@ 1 INDIVIDUAL @ind00579@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00223@ 1 INDIVIDUAL @ind00581@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00224@ 1 INDIVIDUAL @ind00579@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00224@ 1 INDIVIDUAL @ind00582@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00224@ 1 INDIVIDUAL @ind00585@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00224@ 1 INDIVIDUAL @ind00586@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00224@ 1 INDIVIDUAL @ind00587@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00226@ 1 INDIVIDUAL @ind00585@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00226@ 1 INDIVIDUAL @ind00589@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00227@ 1 INDIVIDUAL @ind00594@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00227@ 1 INDIVIDUAL @ind00586@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00587@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00595@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00596@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00597@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00598@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00599@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind00601@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind00604@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind00605@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind04227@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind00608@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind00609@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00230@ 1 INDIVIDUAL @ind00603@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00230@ 1 INDIVIDUAL @ind00610@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00234@ 1 INDIVIDUAL @ind00608@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00234@ 1 INDIVIDUAL @ind00616@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00236@ 1 INDIVIDUAL @ind00598@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00236@ 1 INDIVIDUAL @ind00619@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00237@ 1 INDIVIDUAL @ind00620@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00237@ 1 INDIVIDUAL @ind00603@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00238@ 1 INDIVIDUAL @ind00621@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00238@ 1 INDIVIDUAL @ind00603@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00240@ 1 INDIVIDUAL @ind00570@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00240@ 1 INDIVIDUAL @ind00572@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00240@ 1 INDIVIDUAL @ind00573@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00240@ 1 INDIVIDUAL @ind00574@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00240@ 1 INDIVIDUAL @ind00569@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00236@ 1 INDIVIDUAL @ind04229@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00236@ 1 INDIVIDUAL @ind00604@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00241@ 1 INDIVIDUAL @ind00609@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00241@ 1 INDIVIDUAL @ind00625@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00236@ 1 INDIVIDUAL @ind00603@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00243@ 1 INDIVIDUAL @ind00631@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00243@ 1 INDIVIDUAL @ind00578@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00244@ 1 INDIVIDUAL @ind00602@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00244@ 1 INDIVIDUAL @ind00598@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00244@ 1 INDIVIDUAL @ind04230@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00229@ 1 INDIVIDUAL @ind04226@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00828@ 1 INDIVIDUAL @ind02221@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00828@ 1 INDIVIDUAL @ind00596@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00849@ 1 INDIVIDUAL @ind00597@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00991@ 1 INDIVIDUAL @ind02685@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00991@ 1 INDIVIDUAL @ind00601@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00995@ 1 INDIVIDUAL @ind02693@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00995@ 1 INDIVIDUAL @ind02692@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00991@ 1 INDIVIDUAL @ind02692@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01092@ 1 INDIVIDUAL @ind00580@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01210@ 1 INDIVIDUAL @ind03360@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01210@ 1 INDIVIDUAL @ind00576@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01239@ 1 INDIVIDUAL @ind03497@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01239@ 1 INDIVIDUAL @ind02685@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind03709@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00228@ 1 INDIVIDUAL @ind03735@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01521@ 1 INDIVIDUAL @ind04438@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01521@ 1 INDIVIDUAL @ind04437@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07557@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02489@ 1 INDIVIDUAL @ind07576@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02489@ 1 INDIVIDUAL @ind07577@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02489@ 1 INDIVIDUAL @ind07578@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02478@ 1 INDIVIDUAL @ind07543@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02479@ 1 INDIVIDUAL @ind07549@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02479@ 1 INDIVIDUAL @ind07543@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02482@ 1 INDIVIDUAL @ind07558@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02482@ 1 INDIVIDUAL @ind07556@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02487@ 1 INDIVIDUAL @ind07571@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02487@ 1 INDIVIDUAL @ind07570@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07543@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07544@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07545@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07556@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02473@ 1 INDIVIDUAL @ind07531@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02473@ 1 INDIVIDUAL @ind07532@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02477@ 1 INDIVIDUAL @ind07547@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02477@ 1 INDIVIDUAL @ind07546@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02486@ 1 INDIVIDUAL @ind07569@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02486@ 1 INDIVIDUAL @ind07546@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07531@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07546@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02465@ 1 INDIVIDUAL @ind07516@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02465@ 1 INDIVIDUAL @ind07517@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02469@ 1 INDIVIDUAL @ind07527@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02469@ 1 INDIVIDUAL @ind07516@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02470@ 1 INDIVIDUAL @ind07516@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02464@ 1 INDIVIDUAL @ind07565@ 1 POSITION 2 Z 100 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02503@ 1 INDIVIDUAL @ind07586@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02503@ 1 INDIVIDUAL @ind07599@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07586@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02506@ 1 INDIVIDUAL @ind07635@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02506@ 1 INDIVIDUAL @ind07636@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07635@ 1 DISPLAY 2 COLOR #FF0000 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07637@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07638@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07639@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07640@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07641@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07642@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07572@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07643@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02497@ 1 INDIVIDUAL @ind07644@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07612@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02463@ 1 INDIVIDUAL @ind07600@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02510@ 1 INDIVIDUAL @ind07586@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02510@ 1 INDIVIDUAL @ind07622@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02511@ 1 INDIVIDUAL @ind07660@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02511@ 1 INDIVIDUAL @ind07661@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02515@ 1 INDIVIDUAL @ind07601@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02515@ 1 INDIVIDUAL @ind07667@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02516@ 1 INDIVIDUAL @ind07644@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02516@ 1 INDIVIDUAL @ind07668@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02517@ 1 INDIVIDUAL @ind07609@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02517@ 1 INDIVIDUAL @ind07669@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02511@ 1 INDIVIDUAL @ind07603@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02517@ 1 INDIVIDUAL @ind07744@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02516@ 1 INDIVIDUAL @ind07783@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02516@ 1 INDIVIDUAL @ind07784@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01489@ 1 INDIVIDUAL @ind00069@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01489@ 1 INDIVIDUAL @ind00160@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam01087@ 1 INDIVIDUAL @ind02996@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00027@ 1 INDIVIDUAL @ind06202@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00026@ 1 INDIVIDUAL @ind07911@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02785@ 1 INDIVIDUAL @ind02989@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02785@ 1 INDIVIDUAL @ind08522@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01092@ 1 INDIVIDUAL @ind04427@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind04437@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01529@ 1 INDIVIDUAL @ind04474@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01529@ 1 INDIVIDUAL @ind04227@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01530@ 1 INDIVIDUAL @ind04226@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam01530@ 1 INDIVIDUAL @ind04475@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam00849@ 1 INDIVIDUAL @ind05028@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam00222@ 1 INDIVIDUAL @ind05694@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02052@ 1 INDIVIDUAL @ind00623@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02052@ 1 INDIVIDUAL @ind04229@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02087@ 1 INDIVIDUAL @ind00597@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02087@ 1 INDIVIDUAL @ind06210@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02186@ 1 INDIVIDUAL @ind05694@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02186@ 1 INDIVIDUAL @ind06503@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02835@ 1 INDIVIDUAL @ind08673@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02835@ 1 INDIVIDUAL @ind08674@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07647@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07648@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00057@ 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07649@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 TWIN @twin00057@ 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07650@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07654@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07655@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02507@ 1 INDIVIDUAL @ind07656@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02513@ 1 INDIVIDUAL @ind07649@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02513@ 1 INDIVIDUAL @ind07664@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02519@ 1 INDIVIDUAL @ind07654@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02519@ 1 INDIVIDUAL @ind07672@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02519@ 1 INDIVIDUAL @ind07626@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02579@ 1 INDIVIDUAL @ind07655@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02579@ 1 INDIVIDUAL @ind07888@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02511@ 1 INDIVIDUAL @ind07647@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07645@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02479@ 1 INDIVIDUAL @ind07548@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02509@ 1 INDIVIDUAL @ind07543@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Parent 1 FAMILY @fam02509@ 1 INDIVIDUAL @ind07570@ 0 PEDIGREELINK 1 PEDIGREELINK Biological 1 FAMILY @fam02472@ 1 INDIVIDUAL @ind07646@ 0 @pic03976@ Picture 1 PATH media/PySameul-FolkushazyKlementina_HAZ_1851_0125_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PySameul-FolkushazyKlementina_HAZ_1851_0125_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PySameul-FolkushazyKlementina_HAZ_1851_0125_Szugy.jpg 2 REPORT media/PySameul-FolkushazyKlementina_HAZ_1851_0125_Szugy.jpg 1 NAME PySameul-FolkushazyKlementina_HAZ_1851_0125_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 82422 2 DIMENSION 1743x177 2 MEGAPIXELS 0.30 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 25 Jan 1859 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02111@ 0 @pic05047@ Picture 1 PATH media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 2 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 3 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_NurnbergerHe 3 CONC rmina_Gyomro2.jpg 2 REPORT media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 3 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 1 NAME PyIstvánRagályDénesnéPajorMaria_RévaiMagda_Jeszenszkyfiuk_NürnbergerHe 2 CONC rmina_Gyömrő2 1 CACHE 2 FILESIZE 689919 2 DIMENSION 2011x1247 2 MEGAPIXELS 2.50 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1935 1 PLAC Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 SOURCE @source04050@ 0 @pic03980@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_JeszenszkyErzsebet_HAZ_1900_0502_Balassagyarmat.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_JeszenszkyErzsebet_HAZ_1900_0502_Balassagyarmat.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_JeszenszkyErzsebet_HAZ_1900_0502_Balassagyarmat.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_JeszenszkyErzsebet_HAZ_1900_0502_Balassagyarmat.jpg 1 NAME PyIstvan_JeszenszkyErzsebet_HAZ_1900_0502_Balassagyarmat 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Haz_Akv_1895_1924/?layout 2 CONC =r&pg=47 1 CACHE 2 FILESIZE 57234 2 DIMENSION 1765x245 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2 May 1900 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source04054@ 0 @pic03981@ Picture 1 PATH media/PyGeza_LovasErzsebet_HAZ_1888_0116.jpg 2 RELATIVE media/PyGeza_LovasErzsebet_HAZ_1888_0116.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeza_LovasErzsebet_HAZ_1888_0116.jpg 2 REPORT media/PyGeza_LovasErzsebet_HAZ_1888_0116.jpg 1 NAME PyGeza_LovasErzsebet_HAZ_1888_0116 1 CACHE 2 FILESIZE 547604 2 DIMENSION 2445x3477 2 MEGAPIXELS 8.50 2 BPP 8 2 DPI 300 1 DATE 16 Jan 1888 1 PLAC Vác 2 _XREF @place00066@ 0 @pic03984@ Picture 1 PATH media/PyTibor_JancsoTerezia_HAZ_BpI_1934_0428.jpg 2 RELATIVE media/PyTibor_JancsoTerezia_HAZ_BpI_1934_0428.jpg 2 FILEUNIQUE PyTibor_JancsoTerezia_HAZ_BpI_1934_0428.jpg 2 REPORT media/PyTibor_JancsoTerezia_HAZ_BpI_1934_0428.jpg 1 NAME PyTibor_JancsoTerezia_HAZ_BpI_1934_0428 1 CACHE 2 FILESIZE 59926 2 DIMENSION 1754x236 2 MEGAPIXELS 0.41 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Apr 1934 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 0 @pic03987@ Picture 1 PATH media/PyTamas_KoseluhMaria_Paszto_1899_0722.png 2 RELATIVE media/PyTamas_KoseluhMaria_Paszto_1899_0722.png 2 FILEUNIQUE PyTamas_KoseluhMaria_Paszto_1899_0722.png 2 REPORT media/PyTamas_KoseluhMaria_Paszto_1899_0722.png 1 NAME PyTamas_KoseluhMaria_Paszto_1899_0722 1 CACHE 2 FILESIZE 975873 2 DIMENSION 1669x538 2 MEGAPIXELS 0.89 2 BPP 32 2 DPI *96 1 DATE 22 Jul 1899 1 PLAC Pásztó 2 _XREF @place00253@ 0 @pic03993@ Picture 1 PATH media/PyMihaly-CsesznakAnna_HAZ_Cseri_1801_1101.jpg 2 RELATIVE media/PyMihaly-CsesznakAnna_HAZ_Cseri_1801_1101.jpg 2 FILEUNIQUE PyMihaly-CsesznakAnna_HAZ_Cseri_1801_1101.jpg 2 REPORT media/PyMihaly-CsesznakAnna_HAZ_Cseri_1801_1101.jpg 1 NAME PyMihaly-CsesznakAnna_HAZ_Cseri_1801_1101 1 CACHE 2 FILESIZE 163300 2 DIMENSION 1860x411 2 MEGAPIXELS 0.76 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Nov 1801 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02595@ 0 @pic03999@ Picture 1 PATH media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 2 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 3 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_NurnbergerHe 3 CONC rmina_Gyomro2.jpg 2 REPORT media/PyIstvanRagalyDenesnePajorMaria_RevaiMagda_Jeszenszkyfiuk_Nurnbe 3 CONC rgerHermina_Gyomro2.jpg 1 NAME Plachy István - Ragály Dénesné Pajor Maria - Révai Magda es a Jeszensz 2 CONC kyfiuk - Nürnberger Hermina -Gyömrő2 1 DESCRIPTION A Gyömrőn készült képen balról jobbra: Plachy István, Ragály Dénesné s 2 CONC zületett Pajor Mária, Rávai Magdolna, a Jeszenszky-fiúk, valamint Nürn 2 CONC berger Anna Hermina látható. 1 CACHE 2 FILESIZE 689919 2 DIMENSION 2011x1247 2 MEGAPIXELS 2.50 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic04000@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_Gyomro2.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_Gyomro2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_Gyomro2.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_Gyomro2.jpg 1 NAME Plachy István gyömrői háza udvarán 1 DESCRIPTION Gyömrői otthonában készült kép. 1 CACHE 2 FILESIZE 656174 2 DIMENSION 1279x2016 2 MEGAPIXELS 2.57 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic04001@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_NurnbergerHemina_XX_YY_Gyomro.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_NurnbergerHemina_XX_YY_Gyomro.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_NurnbergerHemina_XX_YY_Gyomro.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_NurnbergerHemina_XX_YY_Gyomro.jpg 1 NAME Plachy István, Nürenberger Hermina - Gyömrő 1 DESCRIPTION Gyömrőn készült kép. 1 CACHE 2 FILESIZE 424777 2 DIMENSION 1961x1397 2 MEGAPIXELS 2.74 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic04002@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_Gyomro.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_Gyomro.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_Gyomro.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_Gyomro.jpg 1 NAME Plachy István és Nürenberger Hermina - Gyömrőn 1 DESCRIPTION Plachy István és felesége, Nürenberger Hermina Gyömrői házuk bejáratán 2 CONC ál 1 CACHE 2 FILESIZE 129673 2 DIMENSION 861x630 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic04003@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_HAL_1940_0419.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_HAL_1940_0419.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_HAL_1940_0419.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_HAL_1940_0419.jpg 1 NAME PyIstvan_HAL_1940_0419 1 CACHE 2 FILESIZE 382270 2 DIMENSION 1641x1196 2 MEGAPIXELS 1.96 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic04004@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 57625 2 DIMENSION 1616x157 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Aug 1865 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04005@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyIstvan_SzAK_1865_0814_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 55073 2 DIMENSION 1604x164 2 MEGAPIXELS 0.26 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Aug 1865 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04006@ Picture 1 PATH media/PyIstvanne-PalasovszkyMaria_HAK_Bpest-VII_1897_0418.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanne-PalasovszkyMaria_HAK_Bpest-VII_1897_0418.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanne-PalasovszkyMaria_HAK_Bpest-VII_1897_0418.jpg 2 REPORT media/PyIstvanne-PalasovszkyMaria_HAK_Bpest-VII_1897_0418.jpg 1 NAME PyIstvánné-PalasovszkyMária_HAK_Bpest-VII_1897_0418 1 CACHE 2 FILESIZE 1504121 2 DIMENSION 4772x3298 2 MEGAPIXELS 15.73 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 1897 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 SOURCE @source00166@ 0 @pic05167@ Picture 1 PATH media/PyAladar_SzAK_Bpest-V_1901_0416.jpg 2 RELATIVE media/PyAladar_SzAK_Bpest-V_1901_0416.jpg 2 FILEUNIQUE PyAladar_SzAK_Bpest-V_1901_0416.jpg 2 REPORT media/PyAladar_SzAK_Bpest-V_1901_0416.jpg 1 NAME PyAladar_SzAK_Bpest-V_1901_0416 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1900_1906/?pg 2 CONC =75&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 51892 2 DIMENSION 1762x241 2 MEGAPIXELS 0.42 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Apr 1901 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04185@ 0 @pic04007@ Picture 1 PATH media/PyAladar_KulikKaroly_Kne-PyMargit_Rk.JPG 2 RELATIVE media/PyAladar_KulikKaroly_Kne-PyMargit_Rk.JPG 2 FILEUNIQUE PyAladar_KulikKaroly_Kne-PyMargit_Rk.JPG 2 REPORT media/PyAladar_KulikKaroly_Kne-PyMargit_Rk.JPG 1 NAME PyAladar_KulikKaroly_Kne-PyMargit_Rk 1 CACHE 2 FILESIZE 811758 2 DIMENSION 2048x1536 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2005 1 PLAC Budapest, Köztemető 2 _XREF @place00321@ 1 SOURCE @source03283@ 0 @pic04021@ Picture 1 PATH media/NurnbergerHermina_Rliget1950.jpg 2 RELATIVE media/NurnbergerHermina_Rliget1950.jpg 2 FILEUNIQUE NurnbergerHermina_Rliget1950.jpg 2 REPORT media/NurnbergerHermina_Rliget1950.jpg 1 NAME NürnbergerHermina_Rliget1950 1 DESCRIPTION Egyik utolsó képe, 1950-ben, Rákosligeten készült. 1 CACHE 2 FILESIZE 425745 2 DIMENSION 1279x1279 2 MEGAPIXELS 1.63 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1950 0 @pic04022@ Picture 1 PATH media/NurnbergerHermina_Nyitra_kb1900.jpg 2 RELATIVE media/NurnbergerHermina_Nyitra_kb1900.jpg 2 FILEUNIQUE NurnbergerHermina_Nyitra_kb1900.jpg 2 REPORT media/NurnbergerHermina_Nyitra_kb1900.jpg 1 NAME NürnbergerHermina_Nyitra_kb1900 1 DESCRIPTION Nyitrán, özvegy Lüger Gusztávné műtermében készült kép. 1 CACHE 2 FILESIZE 1446115 2 DIMENSION 1878x3797 2 MEGAPIXELS 7.13 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1900 0 @pic04023@ Picture 1 PATH media/LovasErzsebet_Klev_1872_0922.jpg 2 RELATIVE media/LovasErzsebet_Klev_1872_0922.jpg 2 FILEUNIQUE LovasErzsebet_Klev_1872_0922.jpg 2 REPORT media/LovasErzsebet_Klev_1872_0922.jpg 1 NAME LovasErzsebet_Klev_1872_0922 1 CACHE 2 FILESIZE 475986 2 DIMENSION 2445x3477 2 MEGAPIXELS 8.50 2 BPP 8 2 DPI 300 1 DATE 30 Sep 1939 1 PLAC Vác 2 _XREF @place00066@ 0 @pic04024@ Picture 1 PATH media/PyGezane-LovasErzsebet_gyj_Bgy_1939_1113_320.jpg 2 RELATIVE media/PyGezane-LovasErzsebet_gyj_Bgy_1939_1113_320.jpg 2 FILEUNIQUE PyGezane-LovasErzsebet_gyj_Bgy_1939_1113_320.jpg 2 REPORT media/PyGezane-LovasErzsebet_gyj_Bgy_1939_1113_320.jpg 1 NAME PyGezane-LovasErzsebet_gyj_Bgy_1939_1113__320 1 CACHE 2 FILESIZE 628215 2 DIMENSION 3427x2370 2 MEGAPIXELS 8.12 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 13 Nov 1939 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic05066@ Picture 1 PATH media/PyTiborSamuel_HAK_Bgyarmat_1973_1004.jpg 2 RELATIVE media/PyTiborSamuel_HAK_Bgyarmat_1973_1004.jpg 2 FILEUNIQUE PyTiborSamuel_HAK_Bgyarmat_1973_1004.jpg 2 REPORT media/PyTiborSamuel_HAK_Bgyarmat_1973_1004.jpg 1 NAME PyTiborSamuel_HAK_Bgyarmat_1973_1004 1 DESCRIPTION Érdi telkén halt meg, A 17.001-B-33/1973. számú halottszállítási enged 2 CONC éllyel szállították haza Balassagyarmatra. 2 CONT http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Hal_Akv_1965_2017/?layout 2 CONC =s&pg=28 1 CACHE 2 FILESIZE 27321 2 DIMENSION 1284x163 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 4 Oct 1973 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source04067@ 0 @pic04062@ Picture 1 PATH media/PlachyErzsebetEsOlga_Bgy.JPG 2 RELATIVE media/PlachyErzsebetEsOlga_Bgy.JPG 2 FILEUNIQUE PlachyErzsebetEsOlga_Bgy.JPG 2 REPORT media/PlachyErzsebetEsOlga_Bgy.JPG 1 NAME PlachyErzsébet és Olga_Bgy 1 CACHE 2 FILESIZE 814488 2 DIMENSION 2048x1536 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1996 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source03295@ 0 @pic04607@ Picture 1 PATH media/PyOlga_SzAK_Bgyarmat_1910_0307.jpg 2 RELATIVE media/PyOlga_SzAK_Bgyarmat_1910_0307.jpg 2 FILEUNIQUE PyOlga_SzAK_Bgyarmat_1910_0307.jpg 2 REPORT media/PyOlga_SzAK_Bgyarmat_1910_0307.jpg 1 NAME PyOlga_SzAK_Bgyarmat_1910_0307 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GPXW-N7P?i=58&wc=92SF 2 CONC -T38%3A40678701%2C40987301%2C41123501&cc=1452460 1 CACHE 2 FILESIZE 87678 2 DIMENSION 1856x238 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 15 Mar 1910 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source03791@ 0 @pic04083@ Picture 1 PATH media/PyGeza_HAK_1920_0527_Bgy.jpg 2 RELATIVE media/PyGeza_HAK_1920_0527_Bgy.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeza_HAK_1920_0527_Bgy.jpg 2 REPORT media/PyGeza_HAK_1920_0527_Bgy.jpg 1 NAME PyGeza_HAK_1920_0527_Bgy 1 CACHE 2 FILESIZE 96560 2 DIMENSION 1915x335 2 MEGAPIXELS 0.64 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 27 May 1920 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic05064@ Picture 1 PATH media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1920_0527.jpg 2 RELATIVE media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1920_0527.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeza_HAK_Bgyarmat_1920_0527.jpg 2 REPORT media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1920_0527.jpg 1 NAME PyGeza_HAK_Bgyarmat_1920_0527 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Hal_Akv_1887_1920/?layout 2 CONC =s&pg=244 1 CACHE 2 FILESIZE 30794 2 DIMENSION 1432x168 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 27 May 1920 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source04065@ 0 @pic04085@ Picture 1 PATH media/PyPal_gyj_Losonc_1943_1103.jpg 2 RELATIVE media/PyPal_gyj_Losonc_1943_1103.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal_gyj_Losonc_1943_1103.jpg 2 REPORT media/PyPal_gyj_Losonc_1943_1103.jpg 1 NAME PyPál_gyj_Losonc_1943_1103 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/586031/4328815_00352 2 CONC _mormon.jpg?sequence=4&isAllowed=y 1 CACHE 2 FILESIZE 131408 2 DIMENSION 1217x845 2 MEGAPIXELS 1.02 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 3 Nov 1943 1 PLAC Losonc 2 _XREF @place00095@ 1 SOURCE @source01516@ 0 @pic04086@ Picture 1 PATH media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 199108 2 DIMENSION 1606x661 2 MEGAPIXELS 1.06 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 17 Feb 1860 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04087@ Picture 1 PATH media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyPal_SzAK_1860_0217_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 90070 2 DIMENSION 1621x274 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 17 Feb 1860 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04093@ Picture 1 PATH media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 137802 2 DIMENSION 1587x340 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 17 Aug 1878 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04094@ Picture 1 PATH media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyIzabella_SzAK_1878_0817_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 127873 2 DIMENSION 1561x332 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 17 Aug 1878 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04095@ Picture 1 PATH media/PyGeza_HAK_1925_0402_Bgy.jpg 2 RELATIVE media/PyGeza_HAK_1925_0402_Bgy.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeza_HAK_1925_0402_Bgy.jpg 2 REPORT media/PyGeza_HAK_1925_0402_Bgy.jpg 1 NAME PyGeza_HAK_1925_0402_Bgy 1 CACHE 2 FILESIZE 134822 2 DIMENSION 1920x437 2 MEGAPIXELS 0.83 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2 Apr 1925 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04096@ Picture 1 PATH media/PyGeiza_Szak_1861_0414.jpg 2 RELATIVE media/PyGeiza_Szak_1861_0414.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeiza_Szak_1861_0414.jpg 2 REPORT media/PyGeiza_Szak_1861_0414.jpg 1 NAME PyGeiza_Szak_1861_0414 1 CACHE 2 FILESIZE 323809 2 DIMENSION 2447x3472 2 MEGAPIXELS 8.49 2 BPP 8 2 DPI 300 1 DATE 11 Apr 1883 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic05065@ Picture 1 PATH media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1925_0402.jpg 2 RELATIVE media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1925_0402.jpg 2 FILEUNIQUE PyGeza_HAK_Bgyarmat_1925_0402.jpg 2 REPORT media/PyGeza_HAK_Bgyarmat_1925_0402.jpg 1 NAME PyGeza_HAK_Bgyarmat_1925_0402 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Hal_Akv_1921_1965/?layout 2 CONC =r&pg=40 1 CACHE 2 FILESIZE 21687 2 DIMENSION 1533x112 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2 Apr 1925 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source04066@ 0 @pic04099@ Picture 1 PATH media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 272682 2 DIMENSION 1569x941 2 MEGAPIXELS 1.47 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 9 Mar 1885 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04100@ Picture 1 PATH media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyIlonaMelaniaSzende_SzAK_1885_0309_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 299180 2 DIMENSION 1583x982 2 MEGAPIXELS 1.55 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 9 Mar 1885 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04108@ Picture 1 PATH media/PyTamas_Levartfurdo.jpg 2 RELATIVE media/PyTamas_Levartfurdo.jpg 2 FILEUNIQUE PyTamas_Levartfurdo.jpg 2 REPORT media/PyTamas_Levartfurdo.jpg 1 NAME PyTamás_Lévártfürdő 1 CACHE 2 FILESIZE 40193 2 DIMENSION 512x340 2 MEGAPIXELS 0.17 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic04109@ Picture 1 PATH media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 245090 2 DIMENSION 1569x808 2 MEGAPIXELS 1.26 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Jan 1876 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04110@ Picture 1 PATH media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyTamas_SzAK_1876_0116_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 220894 2 DIMENSION 1544x820 2 MEGAPIXELS 1.26 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Jan 1876 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04128@ Picture 1 PATH media/PySamuel_SzAK_NVarbok_1821_1022.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_SzAK_NVarbok_1821_1022.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_SzAK_NVarbok_1821_1022.jpg 2 REPORT media/PySamuel_SzAK_NVarbok_1821_1022.jpg 1 NAME PySamuel_SzAK_NVarbok_1821_1022 1 CACHE 2 FILESIZE 217746 2 DIMENSION 1839x616 2 MEGAPIXELS 1.13 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic04129@ Picture 1 PATH media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 205416 2 DIMENSION 1300x955 2 MEGAPIXELS 1.24 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Oct 1894 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04130@ Picture 1 PATH media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PySamuel_1894_1025_HAK_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 178873 2 DIMENSION 1256x977 2 MEGAPIXELS 1.22 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Oct 1894 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04131@ Picture 1 PATH media/PyFerenc_SzAK_KorpasVarbok_1804_0219.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc_SzAK_KorpasVarbok_1804_0219.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc_SzAK_KorpasVarbok_1804_0219.jpg 2 REPORT media/PyFerenc_SzAK_KorpasVarbok_1804_0219.jpg 1 NAME PyFerenc_SzAK_KorpasVarbok_1804_0219 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 98. kép 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-1W5 1 CACHE 2 FILESIZE 164579 2 DIMENSION 1827x472 2 MEGAPIXELS 0.86 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 19 Feb 1804 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 0 @pic04132@ Picture 1 PATH media/PySamuel_SzAK_Cseri_1802_0718.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_SzAK_Cseri_1802_0718.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_SzAK_Cseri_1802_0718.jpg 2 REPORT media/PySamuel_SzAK_Cseri_1802_0718.jpg 1 NAME PySamuel_SzAK_Cseri_1802_0718 1 CACHE 2 FILESIZE 302012 2 DIMENSION 1666x857 2 MEGAPIXELS 1.42 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1802 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source00269@ 0 @pic04133@ Picture 1 PATH media/PyJulianna_SzAK_Varbok_1806_0909.jpg 2 RELATIVE media/PyJulianna_SzAK_Varbok_1806_0909.jpg 2 FILEUNIQUE PyJulianna_SzAK_Varbok_1806_0909.jpg 2 REPORT media/PyJulianna_SzAK_Varbok_1806_0909.jpg 1 NAME PyJulianna_SzAK_Varbok_1806_0909 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 102. kép 1 CACHE 2 FILESIZE 196957 2 DIMENSION 1763x572 2 MEGAPIXELS 1.00 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 9 Sep 1806 1 PLAC Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 SOURCE @source02286@ 0 @pic04134@ Picture 1 PATH media/PyAnna_SzAK_Cseri_1810_0926.jpg 2 RELATIVE media/PyAnna_SzAK_Cseri_1810_0926.jpg 2 FILEUNIQUE PyAnna_SzAK_Cseri_1810_0926.jpg 2 REPORT media/PyAnna_SzAK_Cseri_1810_0926.jpg 1 NAME PyAnna_SzAK_Cseri_1810_0926 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 110.kép 1 CACHE 2 FILESIZE 140094 2 DIMENSION 1640x415 2 MEGAPIXELS 0.68 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 26 Sep 1810 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 SOURCE @source02346@ 0 @pic04135@ Picture 1 PATH media/PyAndras_SzAK_KVarbok_1812_1129.jpg 2 RELATIVE media/PyAndras_SzAK_KVarbok_1812_1129.jpg 2 FILEUNIQUE PyAndras_SzAK_KVarbok_1812_1129.jpg 2 REPORT media/PyAndras_SzAK_KVarbok_1812_1129.jpg 1 NAME PyAndras_SzAK_KVarbok_1812_1129 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 113. kép 1 CACHE 2 FILESIZE 105464 2 DIMENSION 1719x298 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 29 Nov 1812 1 PLAC K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 SOURCE @source02285@ 0 @pic04136@ Picture 1 PATH media/PyMihaly_SzAK_Cseri_1817_0901.jpg 2 RELATIVE media/PyMihaly_SzAK_Cseri_1817_0901.jpg 2 FILEUNIQUE PyMihaly_SzAK_Cseri_1817_0901.jpg 2 REPORT media/PyMihaly_SzAK_Cseri_1817_0901.jpg 1 NAME PyMihaly_SzAK_Cseri_1817_0901 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 121.kép 1 CACHE 2 FILESIZE 131744 2 DIMENSION 1668x400 2 MEGAPIXELS 0.66 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Sep 1817 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02273@ 0 @pic04137@ Picture 1 PATH media/PyMihaly_HAK_Cseri_1819_0201.jpg 2 RELATIVE media/PyMihaly_HAK_Cseri_1819_0201.jpg 2 FILEUNIQUE PyMihaly_HAK_Cseri_1819_0201.jpg 2 REPORT media/PyMihaly_HAK_Cseri_1819_0201.jpg 1 NAME PyMihaly_HAK_Cseri_1819_0201 1 CACHE 2 FILESIZE 61484 2 DIMENSION 1609x183 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Feb 1819 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02516@ 0 @pic04138@ Picture 1 PATH media/PyAnna_SzAK_Nvarbok_1819_1023.jpg 2 RELATIVE media/PyAnna_SzAK_Nvarbok_1819_1023.jpg 2 FILEUNIQUE PyAnna_SzAK_Nvarbok_1819_1023.jpg 2 REPORT media/PyAnna_SzAK_Nvarbok_1819_1023.jpg 1 NAME PyAnna _SzAK_Nvarbok_1819_1023 1 DESCRIPTION Cseri SzAK 1819.10.23 1 CACHE 2 FILESIZE 160456 2 DIMENSION 1703x410 2 MEGAPIXELS 0.69 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Oct 1819 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 SOURCE @source02362@ 0 @pic04140@ Picture 1 PATH media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-1.jpg 1 NAME PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 201359 2 DIMENSION 1577x640 2 MEGAPIXELS 1.00 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 22 Dec 1892 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04141@ Picture 1 PATH media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-2.jpg 1 NAME PySamune-FolkushazyKlemi_HAK_1892_1221-Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 182458 2 DIMENSION 1562x641 2 MEGAPIXELS 1.00 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 22 Dec 1892 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04162@ Picture 1 PATH media/PyTamasne-MasszyJolan_gyj_Aranyosmarot_1909_0828_349.jpg 2 RELATIVE media/PyTamasne-MasszyJolan_gyj_Aranyosmarot_1909_0828_349.jpg 2 FILEUNIQUE PyTamasne-MasszyJolan_gyj_Aranyosmarot_1909_0828_349.jpg 2 REPORT media/PyTamasne-MasszyJolan_gyj_Aranyosmarot_1909_0828_349.jpg 1 NAME PyTamasne-MasszyJolan_gyj_Aranyosmarot_1909_0828__349 1 CACHE 2 FILESIZE 457350 2 DIMENSION 3116x2188 2 MEGAPIXELS 6.81 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 28 Aug 1909 1 PLAC Aranyosmarót 2 _XREF @place00393@ 1 SOURCE @source03331@ 0 @pic04169@ Picture 1 PATH media/PyMaria_SzAK_Cseri_1842_0427.jpg 2 RELATIVE media/PyMaria_SzAK_Cseri_1842_0427.jpg 2 FILEUNIQUE PyMaria_SzAK_Cseri_1842_0427.jpg 2 REPORT media/PyMaria_SzAK_Cseri_1842_0427.jpg 1 NAME PyMaria_SzAK_Cseri_1842_0427 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 195.kép 1 CACHE 2 FILESIZE 69151 2 DIMENSION 1847x190 2 MEGAPIXELS 0.35 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 27 Apr 1842 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 SOURCE @source02335@ 0 @pic05177@ Picture 1 PATH media/PyTamas_FrickRozina_HAZ_BpIX_1910_0914.jpg 2 RELATIVE media/PyTamas_FrickRozina_HAZ_BpIX_1910_0914.jpg 2 FILEUNIQUE PyTamas_FrickRozina_HAZ_BpIX_1910_0914.jpg 2 REPORT media/PyTamas_FrickRozina_HAZ_BpIX_1910_0914.jpg 1 NAME PyTamas_FrickRozina_HAZ_BpIX_1910_0914 1 CACHE 2 FILESIZE 579800 2 DIMENSION 3880x857 2 MEGAPIXELS 3.32 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Sep 1910 1 PLAC Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 0 @pic04170@ Picture 1 PATH media/PyJozsef-FrickRozina_Bpest-V_1910_0914.jpg 2 RELATIVE media/PyJozsef-FrickRozina_Bpest-V_1910_0914.jpg 2 FILEUNIQUE PyJozsef-FrickRozina_Bpest-V_1910_0914.jpg 2 REPORT media/PyJozsef-FrickRozina_Bpest-V_1910_0914.jpg 1 NAME PyJozsef-FrickRozina_Bpest-V_1910_0914 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1902_1925/?pg 2 CONC =230&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 89819 2 DIMENSION 1720x420 2 MEGAPIXELS 0.72 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Sep 1910 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 0 @pic04171@ Picture 1 PATH media/PyPal-PongraczZsofia_HAZ_Cseri_1802_0111.jpg 2 RELATIVE media/PyPal-PongraczZsofia_HAZ_Cseri_1802_0111.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal-PongraczZsofia_HAZ_Cseri_1802_0111.jpg 2 REPORT media/PyPal-PongraczZsofia_HAZ_Cseri_1802_0111.jpg 1 NAME PyPal-PongraczZsofia_HAZ_Cseri_1802_0111 1 CACHE 2 FILESIZE 184158 2 DIMENSION 1856x504 2 MEGAPIXELS 0.93 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 11 Jan 1802 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02602@ 0 @pic04173@ Picture 1 PATH media/PyMatyas-TurjanszkyBarbara_HAZ_Cseri_1825_1030.jpg 2 RELATIVE media/PyMatyas-TurjanszkyBarbara_HAZ_Cseri_1825_1030.jpg 2 FILEUNIQUE PyMatyas-TurjanszkyBarbara_HAZ_Cseri_1825_1030.jpg 2 REPORT media/PyMatyas-TurjanszkyBarbara_HAZ_Cseri_1825_1030.jpg 1 NAME PyMatyas-TurjanszkyBarbara_HAZ_Cseri_1825_1030 1 CACHE 2 FILESIZE 207948 2 DIMENSION 1837x543 2 MEGAPIXELS 0.99 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 30 Oct 1825 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02625@ 0 @pic04174@ Picture 1 PATH media/PyFerenc-FabriMaria_HAZ_Cseri_1832_0423.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc-FabriMaria_HAZ_Cseri_1832_0423.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc-FabriMaria_HAZ_Cseri_1832_0423.jpg 2 REPORT media/PyFerenc-FabriMaria_HAZ_Cseri_1832_0423.jpg 1 NAME PyFerenc-FabriMaria_HAZ_Cseri_1832_0423 1 CACHE 2 FILESIZE 155492 2 DIMENSION 1810x379 2 MEGAPIXELS 0.68 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Apr 1832 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02631@ 0 @pic04175@ Picture 1 PATH media/CsesznakSamuel-PyTerezia_HAZ_Cseri_1834_0106.jpg 2 RELATIVE media/CsesznakSamuel-PyTerezia_HAZ_Cseri_1834_0106.jpg 2 FILEUNIQUE CsesznakSamuel-PyTerezia_HAZ_Cseri_1834_0106.jpg 2 REPORT media/CsesznakSamuel-PyTerezia_HAZ_Cseri_1834_0106.jpg 1 NAME CsesznakSamuel-PyTerezia_HAZ_Cseri_1834_0106 1 CACHE 2 FILESIZE 187793 2 DIMENSION 1849x530 2 MEGAPIXELS 0.98 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 6 Jan 1834 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02640@ 0 @pic04176@ Picture 1 PATH media/CsesznakJozsef-PyAnna_HAZ_Cser_1838_0108.jpg 2 RELATIVE media/CsesznakJozsef-PyAnna_HAZ_Cser_1838_0108.jpg 2 FILEUNIQUE CsesznakJozsef-PyAnna_HAZ_Cser_1838_0108.jpg 2 REPORT media/CsesznakJozsef-PyAnna_HAZ_Cser_1838_0108.jpg 1 NAME CsesznakJozsef-PyAnna_HAZ_Cser_1838_0108 1 CACHE 2 FILESIZE 137137 2 DIMENSION 1821x455 2 MEGAPIXELS 0.82 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 8 Jan 1838 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02647@ 0 @pic04178@ Picture 1 PATH media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 REPORT media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 1 NAME PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118 1 CACHE 2 FILESIZE 190646 2 DIMENSION 1866x523 2 MEGAPIXELS 0.97 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 18 Nov 1839 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02652@ 0 @pic04332@ Picture 1 PATH media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 2 REPORT media/PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118.jpg 1 NAME PySamuel-CsesznakZsuzsanna_HAZ_Cseri_1839_1118 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BQT?i=395&cc=155 2 CONC 4443 1 CACHE 2 FILESIZE 190646 2 DIMENSION 1866x523 2 MEGAPIXELS 0.97 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 18 Nov 1839 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 SOURCE @source03530@ 0 @pic04187@ Picture 1 PATH media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 168975 2 DIMENSION 1602x453 2 MEGAPIXELS 0.72 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Sep 1862 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04188@ Picture 1 PATH media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyEtelkaOrzse_SzAK_1862_0928_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 139171 2 DIMENSION 1602x454 2 MEGAPIXELS 0.72 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Sep 1862 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04189@ Picture 1 PATH media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 149687 2 DIMENSION 1628x508 2 MEGAPIXELS 0.82 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 20 Jan 1864 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04190@ Picture 1 PATH media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyIlona_SzAK_1864_0120_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 139728 2 DIMENSION 1603x486 2 MEGAPIXELS 0.77 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 20 Jan 1864 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04191@ Picture 1 PATH media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 207901 2 DIMENSION 1602x654 2 MEGAPIXELS 1.04 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Mar 1867 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04192@ Picture 1 PATH media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PySamuel_SzAK_1867_0328_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 183681 2 DIMENSION 1608x665 2 MEGAPIXELS 1.06 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Mar 1867 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04193@ Picture 1 PATH media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 319928 2 DIMENSION 1599x860 2 MEGAPIXELS 1.37 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2 Sep 1868 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04194@ Picture 1 PATH media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyAmalia_SzAK_1868_0902_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 242190 2 DIMENSION 1599x883 2 MEGAPIXELS 1.41 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2 Sep 1868 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04195@ Picture 1 PATH media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 100496 2 DIMENSION 1287x303 2 MEGAPIXELS 0.39 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 26 Jan 1871 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04196@ Picture 1 PATH media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyKarolyJanos_SzAK_1871_0126_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 85914 2 DIMENSION 1291x298 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 26 Jan 1871 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04197@ Picture 1 PATH media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 246824 2 DIMENSION 1548x738 2 MEGAPIXELS 1.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 8 Mar 1878 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04198@ Picture 1 PATH media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyKarolyJanos_HAK_1878_0308_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 225200 2 DIMENSION 1597x759 2 MEGAPIXELS 1.21 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 8 Mar 1878 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04199@ Picture 1 PATH media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 135871 2 DIMENSION 1556x457 2 MEGAPIXELS 0.71 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Jan 1873 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04200@ Picture 1 PATH media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyErzsebetEtelka_SzAK_1873_0114_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 138040 2 DIMENSION 1568x451 2 MEGAPIXELS 0.70 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Jan 1873 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04201@ Picture 1 PATH media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 104516 2 DIMENSION 1588x427 2 MEGAPIXELS 0.67 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Jan 1894 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04202@ Picture 1 PATH media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyErzsebetEtelka_HAK_1894_0128_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 108297 2 DIMENSION 1563x474 2 MEGAPIXELS 0.74 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Jan 1894 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04203@ Picture 1 PATH media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-1.jpg 2 RELATIVE media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-1.jpg 2 FILEUNIQUE PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-1.jpg 2 REPORT media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-1.jpg 1 NAME PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-1 1 CACHE 2 FILESIZE 269189 2 DIMENSION 1577x686 2 MEGAPIXELS 1.08 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Feb 1882 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04204@ Picture 1 PATH media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-2.jpg 2 RELATIVE media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-2.jpg 2 FILEUNIQUE PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-2.jpg 2 REPORT media/PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-2.jpg 1 NAME PyGyula_SzAK_1882_0228_Lucfalva-2 1 CACHE 2 FILESIZE 247787 2 DIMENSION 1580x675 2 MEGAPIXELS 1.06 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Feb 1882 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04205@ Picture 1 PATH media/PyTerezia_SzAK_Cseri_1808_1127.jpg 2 RELATIVE media/PyTerezia_SzAK_Cseri_1808_1127.jpg 2 FILEUNIQUE PyTerezia_SzAK_Cseri_1808_1127.jpg 2 REPORT media/PyTerezia_SzAK_Cseri_1808_1127.jpg 1 NAME PyTerezia_SzAK_Cseri_1808_1127 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-176?i=106&cc=155 2 CONC 4443 1 CACHE 2 FILESIZE 234472 2 DIMENSION 1669x621 2 MEGAPIXELS 1.03 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 27 Nov 1808 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02447@ 0 @pic04206@ Picture 1 PATH media/PyDezso_SzAK_1891_0303_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyDezso_SzAK_1891_0303_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyDezso_SzAK_1891_0303_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyDezso_SzAK_1891_0303_Szugy.jpg 1 NAME PyDezso_SzAK_1891_0303_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 39484 2 DIMENSION 1788x130 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 3 Mar 1891 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02117@ 0 @pic04209@ Picture 1 PATH media/PyPalne-PongraczZsofia_HAK_Cseri_1835_0321.jpg 2 RELATIVE media/PyPalne-PongraczZsofia_HAK_Cseri_1835_0321.jpg 2 FILEUNIQUE PyPalne-PongraczZsofia_HAK_Cseri_1835_0321.jpg 2 REPORT media/PyPalne-PongraczZsofia_HAK_Cseri_1835_0321.jpg 1 NAME PyPalne-PongráczZsofia_HAK_Cseri_1835_0321 1 CACHE 2 FILESIZE 46054 2 DIMENSION 1807x119 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 21 Mar 1835 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02542@ 0 @pic04210@ Picture 1 PATH media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 RELATIVE media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 FILEUNIQUE PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 REPORT media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 1 NAME PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 100. kép 1 CACHE 2 FILESIZE 173145 2 DIMENSION 1766x476 2 MEGAPIXELS 0.84 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 10 Feb 1805 1 PLAC Kecskevarbók 2 _XREF @place00383@ 1 SOURCE @source02265@ 0 @pic04211@ Picture 1 PATH media/PyMatyas_HAK_Cseri_1828_1020.jpg 2 RELATIVE media/PyMatyas_HAK_Cseri_1828_1020.jpg 2 FILEUNIQUE PyMatyas_HAK_Cseri_1828_1020.jpg 2 REPORT media/PyMatyas_HAK_Cseri_1828_1020.jpg 1 NAME PyMatyas_HAK_Cseri_1828_1020 1 CACHE 2 FILESIZE 67482 2 DIMENSION 1597x192 2 MEGAPIXELS 0.30 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 20 Oct 1828 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02528@ 0 @pic04212@ Picture 1 PATH media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 RELATIVE media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 FILEUNIQUE PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 2 REPORT media/PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210.jpg 1 NAME PyMatyas-es-Terezia_SzAK_Kecskevarbok_1805_0210 1 DESCRIPTION Film # 005016482 - 100. kép 1 CACHE 2 FILESIZE 173145 2 DIMENSION 1766x476 2 MEGAPIXELS 0.84 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 10 Feb 1805 1 PLAC Kecskevarbók 2 _XREF @place00383@ 1 SOURCE @source02265@ 0 @pic04213@ Picture 1 PATH media/PyTerezia_HAK_Cseri_1821_0730.jpg 2 RELATIVE media/PyTerezia_HAK_Cseri_1821_0730.jpg 2 FILEUNIQUE PyTerezia_HAK_Cseri_1821_0730.jpg 2 REPORT media/PyTerezia_HAK_Cseri_1821_0730.jpg 1 NAME PyTerezia_HAK_Cseri_1821_0730 1 CACHE 2 FILESIZE 72158 2 DIMENSION 1614x194 2 MEGAPIXELS 0.31 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 30 Jul 1821 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02521@ 0 @pic04214@ Picture 1 PATH media/PyPal_SzAK_Cseri_1807_0825.jpg 2 RELATIVE media/PyPal_SzAK_Cseri_1807_0825.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal_SzAK_Cseri_1807_0825.jpg 2 REPORT media/PyPal_SzAK_Cseri_1807_0825.jpg 1 NAME PyPal_SzAK_Cseri_1807_0825 1 CACHE 2 FILESIZE 177697 2 DIMENSION 1649x530 2 MEGAPIXELS 0.87 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic04215@ Picture 1 PATH media/PyPal_HAK_Cseri_1870_0115.jpg 2 RELATIVE media/PyPal_HAK_Cseri_1870_0115.jpg 2 FILEUNIQUE PyPal_HAK_Cseri_1870_0115.jpg 2 REPORT media/PyPal_HAK_Cseri_1870_0115.jpg 1 NAME PyPal_HAK_Cseri_1870_0115 1 CACHE 2 FILESIZE 137526 2 DIMENSION 1809x291 2 MEGAPIXELS 0.52 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 15 Jan 1870 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02584@ 0 @pic04216@ Picture 1 PATH media/PySamuel_SzAK_Cseri_1816_0417.jpg 2 RELATIVE media/PySamuel_SzAK_Cseri_1816_0417.jpg 2 FILEUNIQUE PySamuel_SzAK_Cseri_1816_0417.jpg 2 REPORT media/PySamuel_SzAK_Cseri_1816_0417.jpg 1 NAME PySamuel_SzAK_Cseri_1816_0417 1 CACHE 2 FILESIZE 204658 2 DIMENSION 1775x577 2 MEGAPIXELS 1.02 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic04217@ Picture 1 PATH media/PyMaria_SzAK_Cseri_1818_1227.jpg 2 RELATIVE media/PyMaria_SzAK_Cseri_1818_1227.jpg 2 FILEUNIQUE PyMaria_SzAK_Cseri_1818_1227.jpg 2 REPORT media/PyMaria_SzAK_Cseri_1818_1227.jpg 1 NAME PyMaria_SzAK_Cseri_1818_1227 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-1W9?i=122&cc=155 2 CONC 4443 1 CACHE 2 FILESIZE 107929 2 DIMENSION 1480x324 2 MEGAPIXELS 0.48 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 27 Dec 1818 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02453@ 0 @pic04218@ Picture 1 PATH media/PyMaria_HAK_Cseri_1820_0807.jpg 2 RELATIVE media/PyMaria_HAK_Cseri_1820_0807.jpg 2 FILEUNIQUE PyMaria_HAK_Cseri_1820_0807.jpg 2 REPORT media/PyMaria_HAK_Cseri_1820_0807.jpg 1 NAME PyMaria_HAK_Cseri_1820_0807 1 CACHE 2 FILESIZE 98661 2 DIMENSION 1795x259 2 MEGAPIXELS 0.46 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 7 Aug 1820 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02519@ 0 @pic04219@ Picture 1 PATH media/PyMihaly_HAK_Cseri_1833_0331.jpg 2 RELATIVE media/PyMihaly_HAK_Cseri_1833_0331.jpg 2 FILEUNIQUE PyMihaly_HAK_Cseri_1833_0331.jpg 2 REPORT media/PyMihaly_HAK_Cseri_1833_0331.jpg 1 NAME PyMihaly_HAK_Cseri_1833_0331 1 CACHE 2 FILESIZE 46255 2 DIMENSION 1702x140 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 31 Mar 1833 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source02540@ 0 @pic05162@ Picture 1 PATH media/TurcsanyiArpad_SzAK_Miskolc_1905_0818.jpg 2 RELATIVE media/TurcsanyiArpad_SzAK_Miskolc_1905_0818.jpg 2 FILEUNIQUE TurcsanyiArpad_SzAK_Miskolc_1905_0818.jpg 2 REPORT media/TurcsanyiArpad_SzAK_Miskolc_1905_0818.jpg 1 NAME TurcsanyiArpad_SzAK_Miskolc_1905_0818 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P6B-9CF3?i=752 1 CACHE 2 FILESIZE 80496 2 DIMENSION 410x940 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 18 Aug 1905 1 PLAC Miskolc 2 _XREF @place00261@ 1 SOURCE @source04176@ 0 @pic04308@ Picture 1 PATH media/CsesznakMaria_SzAK_KorpasVarbok_1841_0314.jpg 2 RELATIVE media/CsesznakMaria_SzAK_KorpasVarbok_1841_0314.jpg 2 FILEUNIQUE CsesznakMaria_SzAK_KorpasVarbok_1841_0314.jpg 2 REPORT media/CsesznakMaria_SzAK_KorpasVarbok_1841_0314.jpg 1 NAME CsesznakMaria_SzAK_KorpasVarbok_1841_0314 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B55?cc=1554443&p 2 CONC ersonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKDNG-H76 1 CACHE 2 FILESIZE 109291 2 DIMENSION 1511x360 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Mar 1841 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 SOURCE @source03497@ 0 @pic04307@ Picture 1 PATH media/CsesznakJozsefSamuel_SzAK_Varbok_1841_0221.JPG 2 RELATIVE media/CsesznakJozsefSamuel_SzAK_Varbok_1841_0221.JPG 2 FILEUNIQUE CsesznakJozsefSamuel_SzAK_Varbok_1841_0221.JPG 2 REPORT media/CsesznakJozsefSamuel_SzAK_Varbok_1841_0221.JPG 1 NAME CsesznakJozsefSamuel_SzAK_Varbok_1841_0221 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B55?cc=1554443&p 2 CONC ersonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKDNG-H74 1 CACHE 2 FILESIZE 141761 2 DIMENSION 1524x490 2 MEGAPIXELS 0.74 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 21 Feb 1841 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 SOURCE @source03496@ 0 @pic00002@ Picture 1 PATH media/PyJanos_nejjel_2.jpg 2 RELATIVE media/PyJanos_nejjel_2.jpg 2 FILEUNIQUE PyJanos_nejjel_2.jpg 2 REPORT media/PyJanos_nejjel_2.jpg 1 NAME Plachy Janos és neje 1 CACHE 2 FILESIZE 97030 2 DIMENSION 612x869 2 MEGAPIXELS 0.53 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00886@ Picture 1 PATH media/PyK_nejJeszM1939maj19.jpg 2 RELATIVE media/PyK_nejJeszM1939maj19.jpg 2 FILEUNIQUE PyK_nejJeszM1939maj19.jpg 2 REPORT media/PyK_nejJeszM1939maj19.jpg 1 NAME Plachy Károly és neje Jeszenák Mária 1939 majus 19 1 DESCRIPTION Unokájától, Ágitól (Kerekes Ágotától) kaptam. 1 CACHE 2 FILESIZE 104239 2 DIMENSION 872x566 2 MEGAPIXELS 0.49 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 19 May 1939 0 @pic04389@ Picture 1 PATH media/SaaryGabor-PyLenke_HAZ_Debrecen_1932_0910.jpg 2 RELATIVE media/SaaryGabor-PyLenke_HAZ_Debrecen_1932_0910.jpg 2 FILEUNIQUE SaaryGabor-PyLenke_HAZ_Debrecen_1932_0910.jpg 2 REPORT media/SaaryGabor-PyLenke_HAZ_Debrecen_1932_0910.jpg 1 NAME SaaryGabor-PyLenke_HAZ_Debrecen_1932_0910 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9PV2-93YS?i=188 1 CACHE 2 FILESIZE 230058 2 DIMENSION 1843x469 2 MEGAPIXELS 0.86 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 10 Sep 1932 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source03610@ 0 @pic04980@ Picture 1 PATH media/PoroszlayFerenc-SznagyikIren_akvi-hirek_Miskolc-1948_1212.jpg 2 RELATIVE media/PoroszlayFerenc-SznagyikIren_akvi-hirek_Miskolc-1948_1212.jpg 2 FILEUNIQUE PoroszlayFerenc-SznagyikIren_akvi-hirek_Miskolc-1948_1212.jpg 2 REPORT media/PoroszlayFerenc-SznagyikIren_akvi-hirek_Miskolc-1948_1212.jpg 1 NAME PoroszlayFerenc-SznagyikIrén_akvi-hirek_Miskolc-1948_1212 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT https://library.hungaricana.hu/en/view/EszakMagyarorszag_1948_12/?quer 2 CONC y=SZO%3D(%22Poroszlay%20Ferenc%20Sznagyik%20Ir%C3%A9n%22)&pg=71&layout 2 CONC =s 1 CACHE 2 FILESIZE 56117 2 DIMENSION 417x707 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 12 Dec 1948 1 PLAC Miskolc 2 _XREF @place00261@ 1 SOURCE @source04023@ 0 @pic00050@ Picture 1 PATH media/PyKaroly.jpg 2 RELATIVE media/PyKaroly.jpg 2 FILEUNIQUE PyKaroly.jpg 2 REPORT media/PyKaroly.jpg 1 NAME Plachy Károly 1 CACHE 2 FILESIZE 94284 2 DIMENSION 609x810 2 MEGAPIXELS 0.49 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00051@ Picture 1 PATH media/PyKaroly_mellkep.jpg 2 RELATIVE media/PyKaroly_mellkep.jpg 2 FILEUNIQUE PyKaroly_mellkep.jpg 2 REPORT media/PyKaroly_mellkep.jpg 1 NAME Plachy Károly 1 CACHE 2 FILESIZE 86569 2 DIMENSION 606x847 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00946@ Picture 1 PATH media/PyKarolyEzustKatonaiErdemermSzalagjanKardokkal.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyEzustKatonaiErdemermSzalagjanKardokkal.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyEzustKatonaiErdemermSzalagjanKardokkal.jpg 2 REPORT media/PyKarolyEzustKatonaiErdemermSzalagjanKardokkal.jpg 1 NAME PyKarolyEzüstKatonaiErdemermSzalagjanKardokkal 1 DESCRIPTION 1918-ban főhadnagy, kitüntették az ezüst "Katonai érdemérem a katonai 2 CONC érdemkereszt szalagján a kardokkal" kitüntetéssel, és tartalékállomány 2 CONC ba helyezték. 1 CACHE 2 FILESIZE 4693 2 DIMENSION 106x164 2 MEGAPIXELS 0.01 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 1918 0 @pic05078@ Picture 1 PATH media/PyKaroly-postatitkar.jpg 2 RELATIVE media/PyKaroly-postatitkar.jpg 2 FILEUNIQUE PyKaroly-postatitkar.jpg 2 REPORT media/PyKaroly-postatitkar.jpg 1 NAME PyKaroly-postatitkar 1 DESCRIPTION https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OrszagVilag_1930/?query=Plachy&pg=1 2 CONC 69&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 19584 2 DIMENSION 263x457 2 MEGAPIXELS 0.12 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1930 1 SOURCE @source04081@ 0 @pic01786@ Picture 1 PATH media/PyKaroly_HAL_1960_1108.jpg 2 RELATIVE media/PyKaroly_HAL_1960_1108.jpg 2 FILEUNIQUE PyKaroly_HAL_1960_1108.jpg 2 REPORT media/PyKaroly_HAL_1960_1108.jpg 1 NAME PyKaroly_HAL_1960_1108 1 DESCRIPTION Plachy - Poroszlay - Károly 1 CACHE 2 FILESIZE 363652 2 DIMENSION 828x597 2 MEGAPIXELS 0.49 2 BPP 24 2 DPI 75 1 DATE 1960 1 PLAC Budakeszi 2 _XREF @place00232@ 1 SOURCE @source00008@ 0 @pic00052@ Picture 1 PATH media/PyKarolyne_JeszenakMaria.jpg 2 RELATIVE media/PyKarolyne_JeszenakMaria.jpg 2 FILEUNIQUE PyKarolyne_JeszenakMaria.jpg 2 REPORT media/PyKarolyne_JeszenakMaria.jpg 1 NAME Plachy Károlyné Jeszenák Mária 1 DESCRIPTION MÁV féláru igazolványkép 1 CACHE 2 FILESIZE 78659 2 DIMENSION 549x869 2 MEGAPIXELS 0.47 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00917@ Picture 1 PATH media/cimer_Jeszenak.jpg 2 RELATIVE media/cimer_Jeszenak.jpg 2 FILEUNIQUE cimer_Jeszenak.jpg 2 REPORT media/cimer_Jeszenak.jpg 1 NAME _cimer_Jeszenák 1 CACHE 2 FILESIZE 120596 2 DIMENSION 454x504 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI 72 0 @pic03434@ Picture 1 PATH media/KunschFerencne-PyMarta_HAK_1970_0730_Fabony.jpg 2 RELATIVE media/KunschFerencne-PyMarta_HAK_1970_0730_Fabony.jpg 2 FILEUNIQUE KunschFerencne-PyMarta_HAK_1970_0730_Fabony.jpg 2 REPORT media/KunschFerencne-PyMarta_HAK_1970_0730_Fabony.jpg 1 NAME KunschFerencne-PyMarta_HAK_1970_0730_Fabony 1 CACHE 2 FILESIZE 187084 2 DIMENSION 1881x552 2 MEGAPIXELS 1.03 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic00053@ Picture 1 PATH media/PyMonika_1979marc30.jpg 2 RELATIVE media/PyMonika_1979marc30.jpg 2 FILEUNIQUE PyMonika_1979marc30.jpg 2 REPORT media/PyMonika_1979marc30.jpg 1 NAME Plachy Mónika (Kerekesné) 1 CACHE 2 FILESIZE 70707 2 DIMENSION 615x730 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 30 Mar 1979 0 @pic02355@ Picture 1 PATH media/PyMonika-KerekesErnone_gyj_Bpest_1993_1222.jpg 2 RELATIVE media/PyMonika-KerekesErnone_gyj_Bpest_1993_1222.jpg 2 FILEUNIQUE PyMonika-KerekesErnone_gyj_Bpest_1993_1222.jpg 2 REPORT media/PyMonika-KerekesErnone_gyj_Bpest_1993_1222.jpg 1 NAME PyMónika-KerekesErnone_gyj_Bpest_1993_1222 1 CACHE 2 FILESIZE 134940 2 DIMENSION 1575x1104 2 MEGAPIXELS 1.73 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 22 Dec 1993 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source01601@ 0 @pic00054@ Picture 1 PATH media/PyTekla_.jpg 2 RELATIVE media/PyTekla_.jpg 2 FILEUNIQUE PyTekla_.jpg 2 REPORT media/PyTekla_.jpg 1 NAME Plachy Tekla (Balásházi Jánosné) 1 CACHE 2 FILESIZE 44482 2 DIMENSION 607x607 2 MEGAPIXELS 0.36 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00055@ Picture 1 PATH media/PyFerenc42feb21.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc42feb21.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc42feb21.jpg 2 REPORT media/PyFerenc42feb21.jpg 1 NAME Plachy Ferenc 1 CACHE 2 FILESIZE 80224 2 DIMENSION 587x877 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 21 Feb 1942 0 @pic02571@ Picture 1 PATH media/Pyerenc_Szak_1918_12_04.jpg 2 RELATIVE media/Pyerenc_Szak_1918_12_04.jpg 2 FILEUNIQUE Pyerenc_Szak_1918_12_04.jpg 2 REPORT media/Pyerenc_Szak_1918_12_04.jpg 1 NAME Pyerenc_Szak_1918_12_04 1 CACHE 2 FILESIZE 1049743 2 DIMENSION 1736x1223 2 MEGAPIXELS 2.12 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 4 Dec 1918 1 PLAC Kassa 2 _XREF @place00192@ 0 @pic02361@ Picture 1 PATH media/SaaryGabor_gyj_1968_0319.jpg 2 RELATIVE media/SaaryGabor_gyj_1968_0319.jpg 2 FILEUNIQUE SaaryGabor_gyj_1968_0319.jpg 2 REPORT media/SaaryGabor_gyj_1968_0319.jpg 1 NAME SaáryGabor_gyj_1968_0319 1 CACHE 2 FILESIZE 77107 2 DIMENSION 1086x720 2 MEGAPIXELS 0.78 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 19 Mar 1968 1 PLAC Budapest XVI. kerület 2 _XREF @place00434@ 1 SOURCE @source01611@ 0 @pic04429@ Picture 1 PATH media/PyElvira_SzAK_Ibrany_1884_1103.jpg 2 RELATIVE media/PyElvira_SzAK_Ibrany_1884_1103.jpg 2 FILEUNIQUE PyElvira_SzAK_Ibrany_1884_1103.jpg 2 REPORT media/PyElvira_SzAK_Ibrany_1884_1103.jpg 1 NAME PyElvira_SzAK_Ibrany_1884_1103 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-FC9F-C6?cc=1743180&pe 2 CONC rsonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AXCPX-HPR 1 CACHE 2 FILESIZE 64605 2 DIMENSION 1788x243 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 3 Nov 1884 1 PLAC Ibrány 2 _XREF @place00266@ 1 SOURCE @source00839@ 0 @pic04430@ Picture 1 PATH media/PyAngelikaGabriella_SzAK_Zalkod_1879_0722.jpg 2 RELATIVE media/PyAngelikaGabriella_SzAK_Zalkod_1879_0722.jpg 2 FILEUNIQUE PyAngelikaGabriella_SzAK_Zalkod_1879_0722.jpg 2 REPORT media/PyAngelikaGabriella_SzAK_Zalkod_1879_0722.jpg 1 NAME PyAngelikaGabriella_SzAK_Zalkod_1879_0722 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-11W6-1?cc=1743180&per 2 CONC sonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX281-PY5 1 CACHE 2 FILESIZE 44290 2 DIMENSION 1653x222 2 MEGAPIXELS 0.36 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 22 Jul 1879 1 PLAC Zalkod 2 _XREF @place00384@ 1 SOURCE @source03656@ 0 @pic04428@ Picture 1 PATH media/PyOliveriaXaveria_SzAK_Saar_1874_0723.jpg 2 RELATIVE media/PyOliveriaXaveria_SzAK_Saar_1874_0723.jpg 2 FILEUNIQUE PyOliveriaXaveria_SzAK_Saar_1874_0723.jpg 2 REPORT media/PyOliveriaXaveria_SzAK_Saar_1874_0723.jpg 1 NAME PyOliveriaXaveria_SzAK_Saar_1874_0723 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-1RLS-Z?cc=1743180&per 2 CONC sonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX2HH-GJV 1 CACHE 2 FILESIZE 71761 2 DIMENSION 1821x178 2 MEGAPIXELS 0.32 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Jul 1874 1 PLAC Saár 2 _XREF @place00456@ 1 SOURCE @source00980@ 0 @pic04467@ Picture 1 PATH media/PyJohanna_SzAK_Starjan_1880_0926.jpg 2 RELATIVE media/PyJohanna_SzAK_Starjan_1880_0926.jpg 2 FILEUNIQUE PyJohanna_SzAK_Starjan_1880_0926.jpg 2 REPORT media/PyJohanna_SzAK_Starjan_1880_0926.jpg 1 NAME PyJohanna_SzAK_Starjan_1880_0926 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT Starján SzAK 1880/380 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:9398-NS8R-G?cc=1743180&per 2 CONC sonaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AX6VY-7M4 1 CACHE 2 FILESIZE 174665 2 DIMENSION 1902x643 2 MEGAPIXELS 1.22 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 26 Sep 1880 1 PLAC Salgótarján 2 _XREF @place00011@ 1 SOURCE @source03706@ 0 @pic02796@ Picture 1 PATH media/PyGorgy-BeniczAnna_HAZ_1751_0116_Bako.jpg 2 RELATIVE media/PyGorgy-BeniczAnna_HAZ_1751_0116_Bako.jpg 2 FILEUNIQUE PyGorgy-BeniczAnna_HAZ_1751_0116_Bako.jpg 2 REPORT media/PyGorgy-BeniczAnna_HAZ_1751_0116_Bako.jpg 1 NAME PyGorgy-BeniczAnna_HAZ_1751_0116_Bako 1 CACHE 2 FILESIZE 127361 2 DIMENSION 1734x402 2 MEGAPIXELS 0.69 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Jan 1751 1 PLAC Bakópuszta 2 _XREF @place00756@ 0 @pic00027@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_nejevel.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_nejevel.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_nejevel.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_nejevel.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos es HuszTerezia -Kesmark 1 CACHE 2 FILESIZE 62554 2 DIMENSION 518x653 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1910 0 @pic05041@ Picture 1 PATH media/Szalonnasutes_Iglo.jpg 2 RELATIVE media/Szalonnasutes_Iglo.jpg 2 FILEUNIQUE Szalonnasutes_Iglo.jpg 2 REPORT media/Szalonnasutes_Iglo.jpg 1 NAME Szalonnasütés_Iglo 1 CACHE 2 FILESIZE 51387 2 DIMENSION 657x449 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1913 0 @pic02519@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_HuszTerez_haz_1911_0429_1o.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_HuszTerez_haz_1911_0429_1o.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_HuszTerez_haz_1911_0429_1o.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_HuszTerez_haz_1911_0429_1o.jpg 1 NAME idPyLajos_HuszTerez_haz_1911_0429_1o 1 CACHE 2 FILESIZE 485198 2 DIMENSION 1690x1092 2 MEGAPIXELS 1.84 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 29 Apr 1911 1 PLAC Durand 2 _XREF @place00294@ 0 @pic02518@ Picture 1 PATH media/IdPyImre_SkalkaMaria_haz_1913_0717.jpg 2 RELATIVE media/IdPyImre_SkalkaMaria_haz_1913_0717.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyImre_SkalkaMaria_haz_1913_0717.jpg 2 REPORT media/IdPyImre_SkalkaMaria_haz_1913_0717.jpg 1 NAME IdPyImre_SkalkaMaria_haz_1913_0717 1 CACHE 2 FILESIZE 368957 2 DIMENSION 1742x1226 2 MEGAPIXELS 2.13 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 17 Jul 1913 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 0 @pic00030@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_es_AjtayWanda_eskuvoTata_1954.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_es_AjtayWanda_eskuvoTata_1954.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_es_AjtayWanda_eskuvoTata_1954.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_es_AjtayWanda_eskuvoTata_1954.jpg 1 NAME ifj. Plachy Lajos es Ajtay Vanda eskuvo (Tata) 1 CACHE 2 FILESIZE 134713 2 DIMENSION 537x807 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1954 0 @pic01853@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522 1 CACHE 2 FILESIZE 630644 2 DIMENSION 1175x1636 2 MEGAPIXELS 1.92 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 22 May 1954 1 PLAC Tata 2 _XREF @place00052@ 0 @pic05042@ Picture 1 PATH media/idPyLajosneHuszTe_PyViolaGittaLajos_Iglo_szureti_buli_kb1915-Col 2 CONC orized.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosneHuszTe_PyViolaGittaLajos_Iglo_szureti_buli_kb1915-Col 3 CONC orized.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosneHuszTe_PyViolaGittaLajos_Iglo_szureti_buli_kb1915-Colorized 3 CONC .jpg 2 REPORT media/idPyLajosneHuszTe_PyViolaGittaLajos_Iglo_szureti_buli_kb1915-Col 3 CONC orized.jpg 1 NAME idPyLajosneHuszTe_PyViolaGittaLajos_Iglo_szureti_buli_kb1915-Colorized 1 DESCRIPTION A képen id.Plachy lajosné Husz Terézia, és kányai, Viola és Gitta, Pla 2 CONC chy-Poroszlay Károly, Plachy István, 1 CACHE 2 FILESIZE 92851 2 DIMENSION 858x623 2 MEGAPIXELS 0.53 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1916 1 PLAC Igló 2 _XREF @place00463@ 0 @pic03244@ Picture 1 PATH media/Kasztner_PyTerezis_hazEng_Ferenc1Becs1808-05-06_HazEng.jpg 2 RELATIVE media/Kasztner_PyTerezis_hazEng_Ferenc1Becs1808-05-06_HazEng.jpg 2 FILEUNIQUE Kasztner_PyTerezis_hazEng_Ferenc1Becs1808-05-06_HazEng.jpg 2 REPORT media/Kasztner_PyTerezis_hazEng_Ferenc1Becs1808-05-06_HazEng.jpg 1 NAME Kasztner_PyTerezis_hazEng_Ferenc1Bécs1808-05-06_HazEng 1 CACHE 2 FILESIZE 264363 2 DIMENSION 1602x1067 2 MEGAPIXELS 1.70 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 6 May 1808 1 PLAC Bécs, Kancellária 2 _XREF @place00801@ 0 @pic03245@ Picture 1 PATH media/KasztnerSamuel-PyTerezia_HAZ_Bgyarmat_1808_0628.jpg 2 RELATIVE media/KasztnerSamuel-PyTerezia_HAZ_Bgyarmat_1808_0628.jpg 2 FILEUNIQUE KasztnerSamuel-PyTerezia_HAZ_Bgyarmat_1808_0628.jpg 2 REPORT media/KasztnerSamuel-PyTerezia_HAZ_Bgyarmat_1808_0628.jpg 1 NAME KasztnerSamuel-PyTerezia_HAZ_Bgyarmat_1808_0628 1 CACHE 2 FILESIZE 82687 2 DIMENSION 1854x220 2 MEGAPIXELS 0.40 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Jun 1808 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source02691@ 0 @pic02543@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_BallauerMargit_HAZ_1889_1103.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_BallauerMargit_HAZ_1889_1103.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_BallauerMargit_HAZ_1889_1103.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_BallauerMargit_HAZ_1889_1103.jpg 1 NAME PyIstvan_BallauerMargit_HAZ_1889_1103 1 CACHE 2 FILESIZE 1190260 2 DIMENSION 988x1609 2 MEGAPIXELS 1.59 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 3 Nov 1889 1 PLAC Szakálháza 2 _XREF @place00069@ 0 @pic02546@ Picture 1 PATH media/PyLajosImre_RepasAnna_HAZ_Bp_1896_0423-ev.jpg 2 RELATIVE media/PyLajosImre_RepasAnna_HAZ_Bp_1896_0423-ev.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajosImre_RepasAnna_HAZ_Bp_1896_0423-ev.jpg 2 REPORT media/PyLajosImre_RepasAnna_HAZ_Bp_1896_0423-ev.jpg 1 NAME PyLajosImre_RepasAnna_HAZ_Bp_1896_0423-ev 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1889_1901/?pg 2 CONC =211&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 165900 2 DIMENSION 1765x726 2 MEGAPIXELS 1.28 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Apr 1896 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04200@ 0 @pic02542@ Picture 1 PATH media/PyImreFerenc_LipsitzRoza_HAZ_1925_0510.jpg 2 RELATIVE media/PyImreFerenc_LipsitzRoza_HAZ_1925_0510.jpg 2 FILEUNIQUE PyImreFerenc_LipsitzRoza_HAZ_1925_0510.jpg 2 REPORT media/PyImreFerenc_LipsitzRoza_HAZ_1925_0510.jpg 1 NAME PyImreFerenc_LipsitzRoza_HAZ_1925_0510 1 CACHE 2 FILESIZE 702273 2 DIMENSION 4110x1104 2 MEGAPIXELS 4.53 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 10 May 1925 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 0 @pic02799@ Picture 1 PATH media/PyFerenc-JezerniczkyMaria_HAZ_1784_0508_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc-JezerniczkyMaria_HAZ_1784_0508_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc-JezerniczkyMaria_HAZ_1784_0508_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyFerenc-JezerniczkyMaria_HAZ_1784_0508_Szugy.jpg 1 NAME PyFerenc-JezerniczkyMaria_HAZ_1784_0508_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 89916 2 DIMENSION 1766x293 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 8 May 1784 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02088@ 0 @pic01857@ Picture 1 PATH media/Adam_gyerekek_Laci_Viola_Zoli_1956.jpg 2 RELATIVE media/Adam_gyerekek_Laci_Viola_Zoli_1956.jpg 2 FILEUNIQUE Adam_gyerekek_Laci_Viola_Zoli_1956.jpg 2 REPORT media/Adam_gyerekek_Laci_Viola_Zoli_1956.jpg 1 NAME Adam gyerekek: Laci, Viola és Zoli 1 DESCRIPTION A kép Nagykanizsán, a postán készült. 1 CACHE 2 FILESIZE 156943 2 DIMENSION 712x1154 2 MEGAPIXELS 0.82 2 BPP 24 2 DPI 200 1 DATE 1956 0 @pic02479@ Picture 1 PATH media/ifjAdamJozsef_PyViola_haz_1935_0615.jpg 2 RELATIVE media/ifjAdamJozsef_PyViola_haz_1935_0615.jpg 2 FILEUNIQUE ifjAdamJozsef_PyViola_haz_1935_0615.jpg 2 REPORT media/ifjAdamJozsef_PyViola_haz_1935_0615.jpg 1 NAME ifjAdamJozsef_PyViola_haz_1935_0615 1 CACHE 2 FILESIZE 1837147 2 DIMENSION 4677x3307 2 MEGAPIXELS 15.46 2 BPP 24 2 DPI 400 1 DATE 1 Jul 1935 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 0 @pic01858@ Picture 1 PATH media/PyGitta_es_KemenyGabor_ezustlakodalom.jpg 2 RELATIVE media/PyGitta_es_KemenyGabor_ezustlakodalom.jpg 2 FILEUNIQUE PyGitta_es_KemenyGabor_ezustlakodalom.jpg 2 REPORT media/PyGitta_es_KemenyGabor_ezustlakodalom.jpg 1 NAME Plachy Gitta es Kemeny Gabor ezustlakodalma 1 CACHE 2 FILESIZE 466191 2 DIMENSION 1237x765 2 MEGAPIXELS 0.94 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic02795@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_HAK_1784_1203_Bako.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_HAK_1784_1203_Bako.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_HAK_1784_1203_Bako.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_HAK_1784_1203_Bako.jpg 1 NAME PyIstvan_HAK_1784_1203_Bako 1 CACHE 2 FILESIZE 54956 2 DIMENSION 1650x175 2 MEGAPIXELS 0.28 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 3 Dec 1784 1 PLAC Bakó 2 _XREF @place00755@ 0 @pic02789@ Picture 1 PATH media/PyAdam_SzAK_1753_0414_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyAdam_SzAK_1753_0414_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyAdam_SzAK_1753_0414_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyAdam_SzAK_1753_0414_Szugy.jpg 1 NAME PyAdam_SzAK_1753_0414_Szugy 1 CACHE 2 FILESIZE 233609 2 DIMENSION 1672x741 2 MEGAPIXELS 1.23 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Apr 1753 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 0 @pic02987@ Picture 1 PATH media/PyFerenc_SzAK_Kiskurtos_1806_1030.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc_SzAK_Kiskurtos_1806_1030.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc_SzAK_Kiskurtos_1806_1030.jpg 2 REPORT media/PyFerenc_SzAK_Kiskurtos_1806_1030.jpg 1 NAME PyFerenc_SzAK_Kiskürtös_1806_1030 1 DESCRIPTION Film # 005016502 - 662.kép 1 CACHE 2 FILESIZE 65286 2 DIMENSION 1563x214 2 MEGAPIXELS 0.33 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 30 Oct 1806 1 PLAC Kiskürtös 2 _XREF @place00773@ 1 SOURCE @source02347@ 0 @pic02970@ Picture 1 PATH media/PyJulianna_SzAK_Nagykurtos_1808_1113.jpg 2 RELATIVE media/PyJulianna_SzAK_Nagykurtos_1808_1113.jpg 2 FILEUNIQUE PyJulianna_SzAK_Nagykurtos_1808_1113.jpg 2 REPORT media/PyJulianna_SzAK_Nagykurtos_1808_1113.jpg 1 NAME PyJulianna_SzAK_Nagykurtos_1808_1113 1 DESCRIPTION Film # 005016502 - 666. kép 2 CONT 1 CACHE 2 FILESIZE 87807 2 DIMENSION 1675x240 2 MEGAPIXELS 0.40 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 13 Nov 1808 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 SOURCE @source02326@ 0 @pic02909@ Picture 1 PATH media/PyDaniel_SzAK_Nagykurtos_1815_0924.jpg 2 RELATIVE media/PyDaniel_SzAK_Nagykurtos_1815_0924.jpg 2 FILEUNIQUE PyDaniel_SzAK_Nagykurtos_1815_0924.jpg 2 REPORT media/PyDaniel_SzAK_Nagykurtos_1815_0924.jpg 1 NAME PyDaniel_SzAK_Nagykürtös_1815_0924 1 DESCRIPTION Film # 005016502 - 678. kép 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMY-BSX 1 CACHE 2 FILESIZE 130608 2 DIMENSION 1812x348 2 MEGAPIXELS 0.63 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 24 Sep 1815 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 SOURCE @source02237@ 0 @pic01773@ Picture 1 PATH media/PyDaniel_SzAK_Ebeck_1815_0924.jpg 2 RELATIVE media/PyDaniel_SzAK_Ebeck_1815_0924.jpg 2 FILEUNIQUE PyDaniel_SzAK_Ebeck_1815_0924.jpg 2 REPORT media/PyDaniel_SzAK_Ebeck_1815_0924.jpg 1 NAME PyDaniel_SzAK_Ebeck_1815_0924 1 CACHE 2 FILESIZE 80016 2 DIMENSION 1358x170 2 MEGAPIXELS 0.23 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1815 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 SOURCE @source00249@ 0 @pic03008@ Picture 1 PATH media/PyJulia_SzAK_1847_0404_Czered.jpg 2 RELATIVE media/PyJulia_SzAK_1847_0404_Czered.jpg 2 FILEUNIQUE PyJulia_SzAK_1847_0404_Czered.jpg 2 REPORT media/PyJulia_SzAK_1847_0404_Czered.jpg 1 NAME PyJulia_SzAK_1847_0404_Czered 1 CACHE 2 FILESIZE 162507 2 DIMENSION 1868x494 2 MEGAPIXELS 0.92 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic03010@ Picture 1 PATH media/PyLajos-Laszlo-Andras_SzAK_Czered_1851_1201.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos-Laszlo-Andras_SzAK_Czered_1851_1201.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos-Laszlo-Andras_SzAK_Czered_1851_1201.jpg 2 REPORT media/PyLajos-Laszlo-Andras_SzAK_Czered_1851_1201.jpg 1 NAME PyLajos-Laszlo-Andras_SzAK_Czered_1851_1201 1 DESCRIPTION Film # 004665943 - Image 422 of 499 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-1RPJ-N?i=421 1 CACHE 2 FILESIZE 53367 2 DIMENSION 1889x146 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Dec 1851 1 PLAC Czered (Nógrád m.) 2 _XREF @place00219@ 1 SOURCE @source02379@ 0 @pic02349@ Picture 1 PATH media/TarcsanyiEzechiel_gyj_Ebeck_1871_0507.jpg 2 RELATIVE media/TarcsanyiEzechiel_gyj_Ebeck_1871_0507.jpg 2 FILEUNIQUE TarcsanyiEzechiel_gyj_Ebeck_1871_0507.jpg 2 REPORT media/TarcsanyiEzechiel_gyj_Ebeck_1871_0507.jpg 1 NAME TarcsanyiEzechiel_gyj_Ebeck_1871_0507 1 CACHE 2 FILESIZE 164396 2 DIMENSION 1510x1142 2 MEGAPIXELS 1.72 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 7 May 1871 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 SOURCE @source01589@ 0 @pic01844@ Picture 1 PATH media/PyDanielne-LiszkaKlara_gyj_Bpest_1896_0622_314.jpg 2 RELATIVE media/PyDanielne-LiszkaKlara_gyj_Bpest_1896_0622_314.jpg 2 FILEUNIQUE PyDanielne-LiszkaKlara_gyj_Bpest_1896_0622_314.jpg 2 REPORT media/PyDanielne-LiszkaKlara_gyj_Bpest_1896_0622_314.jpg 1 NAME PyDanielne-LiszkaKlara_gyj_Bpest_1896_0622__314 1 CACHE 2 FILESIZE 508526 2 DIMENSION 3210x2310 2 MEGAPIXELS 7.41 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 22 Jun 1896 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 0 @pic03019@ Picture 1 PATH media/PyDanielne-LiszkaKlara_HAK_1896_0622_BpestVII.jpg 2 RELATIVE media/PyDanielne-LiszkaKlara_HAK_1896_0622_BpestVII.jpg 2 FILEUNIQUE PyDanielne-LiszkaKlara_HAK_1896_0622_BpestVII.jpg 2 REPORT media/PyDanielne-LiszkaKlara_HAK_1896_0622_BpestVII.jpg 1 NAME PyDanielne-LiszkaKlara_HAK_1896_0622_BpestVII 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4ZT-9G?i=202&cc=1452 2 CONC 460 1 CACHE 2 FILESIZE 100869 2 DIMENSION 1776x264 2 MEGAPIXELS 0.46 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 22 Jun 1896 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source02392@ 0 @pic02895@ Picture 1 PATH media/PyJanosKalman_HAK_1914_1115_Bpest-VII.jpg 2 RELATIVE media/PyJanosKalman_HAK_1914_1115_Bpest-VII.jpg 2 FILEUNIQUE PyJanosKalman_HAK_1914_1115_Bpest-VII.jpg 2 REPORT media/PyJanosKalman_HAK_1914_1115_Bpest-VII.jpg 1 NAME PyJanosKalman_HAK_1914_1115_Bpest-VII 1 DESCRIPTION Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun Budapest (VII. Kerület) Deaths (Halottak) 1914 2 CONC (júl) 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6PCZ-Q3Y?i=106&cc=145 2 CONC 2460 1 CACHE 2 FILESIZE 97453 2 DIMENSION 1809x272 2 MEGAPIXELS 0.49 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 15 Nov 1914 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 0 @pic02576@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 1 NAME PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old 1 DESCRIPTION A Magyar kr. Belügyminisztéium elnöki fordító osztálya által készített 2 CONC hivatalos fordítás 1 CACHE 2 FILESIZE 1803685 2 DIMENSION 1227x1749 2 MEGAPIXELS 2.14 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 14 May 1943 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 0 @pic02577@ Picture 1 PATH media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_2_old.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_2_old.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvan_keresztl_1841_0509_2_old.jpg 2 REPORT media/PyIstvan_keresztl_1841_0509_2_old.jpg 1 NAME PyIstvan_keresztl_1841_0509_2_old 1 DESCRIPTION A Magyar kr. Belügyminisztéium elnöki fordító osztálya által készített 2 CONC hivatalos fordítás 1 CACHE 2 FILESIZE 1379025 2 DIMENSION 1227x1749 2 MEGAPIXELS 2.14 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 14 May 1943 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 0 @pic01775@ Picture 1 PATH media/PyLajos_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 REPORT media/PyLajos_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 1 NAME PyLajos_SzAK_Bátorfalu_1857_0909 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT99-4Y9?i=563&cc=155 2 CONC 4443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKXQB-ZJH 1 CACHE 2 FILESIZE 1627347 2 DIMENSION 5103x2886 2 MEGAPIXELS 14.72 2 BPP 8 2 DPI *96 1 DATE 1857 1 PLAC Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 SOURCE @source00258@ 0 @pic02506@ Picture 1 PATH media/PyLajos_Bp-VII_HAK_1900_1104a.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos_Bp-VII_HAK_1900_1104a.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos_Bp-VII_HAK_1900_1104a.jpg 2 REPORT media/PyLajos_Bp-VII_HAK_1900_1104a.jpg 1 NAME PyLajos_Bp-VII_HAK_1900_1104a 1 CACHE 2 FILESIZE 525095 2 DIMENSION 3961x749 2 MEGAPIXELS 2.96 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 6 Nov 1900 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 0 @pic04461@ Picture 1 PATH media/PyLajosImre_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 RELATIVE media/PyLajosImre_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajosImre_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 2 REPORT media/PyLajosImre_SzAK_Batorfalu_1857_0909.jpg 1 NAME PyLajosImre_SzAK_Batorfalu_1857_0909 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT99-4Y9?i=563&cc=155 2 CONC 4443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKXQB-ZJH 1 CACHE 2 FILESIZE 75604 2 DIMENSION 1862x203 2 MEGAPIXELS 0.37 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 10 Sep 1857 1 PLAC Alsófehérkút 2 _XREF @place00336@ 1 SOURCE @source03694@ 0 @pic00172@ Picture 1 PATH media/PyIstvanne_RomvariMargit_1925.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanne_RomvariMargit_1925.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanne_RomvariMargit_1925.jpg 2 REPORT media/PyIstvanne_RomvariMargit_1925.jpg 1 NAME ozv. Plachy Isrvanne es Romvari Margit (Szeged 1925) 1 DESCRIPTION Özvegy Plachy Istvánné - Ballauer Margit unokájával, Romvári Margittal 2 CONC . 1 CACHE 2 FILESIZE 113343 2 DIMENSION 837x647 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1925 0 @pic00173@ Picture 1 PATH media/PyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 REPORT media/PyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 1 NAME Plachy Istvánne - Ballauer Margit - sirja Szegeden 1 DESCRIPTION Plachy Istvánné, született Ballauer Margit sírja Szegeden. 1 CACHE 2 FILESIZE 283660 2 DIMENSION 1159x871 2 MEGAPIXELS 1.01 2 BPP 24 2 DPI 96 0 @pic00296@ Picture 1 PATH media/BallauerMargit_RomvariIvanneBallauerErzsi_RoeserMiklosneBTerezRi 2 CONC zaneni_RoeserBaba1915.jpg 2 RELATIVE media/BallauerMargit_RomvariIvanneBallauerErzsi_RoeserMiklosneBTerezRi 3 CONC zaneni_RoeserBaba1915.jpg 2 FILEUNIQUE BallauerMargit_RomvariIvanneBallauerErzsi_RoeserMiklosneBTerezRizaneni 3 CONC _RoeserBaba1915.jpg 2 REPORT media/BallauerMargit_RomvariIvanneBallauerErzsi_RoeserMiklosneBTerezRi 3 CONC zaneni_RoeserBaba1915.jpg 1 NAME Ballauer Margit, Romvari Ivanne, Ballauer Erzsi - Roeser Miklosne, Ba 2 CONC llauer Terez (Riza neni), Roeser Baba - 1915 1 DESCRIPTION A fényképen az idős hölgy özv. Plachy Istvánné - Ballauer Margit, a ké 2 CONC p baloldalán Romvári Ivánné - Ballauer Erzsébet, mellette Röser Miklós 2 CONC né - Ballauer Terézia (Riza néniÍ), és a pici Röser Baba (?). 1 CACHE 2 FILESIZE 258565 2 DIMENSION 856x617 2 MEGAPIXELS 0.52 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1915 0 @pic01838@ Picture 1 PATH media/PlachyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 RELATIVE media/PlachyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 FILEUNIQUE PlachyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 2 REPORT media/PlachyIstvanne_BallauerMargit_sirja-Szegeden.jpg 1 NAME PlachyIstvánné_BallauerMargit_sirja-Szegeden 1 CACHE 2 FILESIZE 283660 2 DIMENSION 1159x871 2 MEGAPIXELS 1.01 2 BPP 24 2 DPI 96 1 DATE 1947 1 PLAC Szeged Belvárosi temető 2 _XREF @place00073@ 0 @pic01839@ Picture 1 PATH media/BallauerMargit_SzAK_Szakaalhaza_1867_0618.jpg 2 RELATIVE media/BallauerMargit_SzAK_Szakaalhaza_1867_0618.jpg 2 FILEUNIQUE BallauerMargit_SzAK_Szakaalhaza_1867_0618.jpg 2 REPORT media/BallauerMargit_SzAK_Szakaalhaza_1867_0618.jpg 1 NAME BallauerMargit_SzAK_Szakaalhaza_1867_0618 1 CACHE 2 FILESIZE 1267697 2 DIMENSION 1053x1713 2 MEGAPIXELS 1.80 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 6 Aug 1941 1 PLAC Carpinis 2 _XREF @place00388@ 0 @pic00174@ Picture 1 PATH media/idPlaIm2.jpg 2 RELATIVE media/idPlaIm2.jpg 2 FILEUNIQUE idPlaIm2.jpg 2 REPORT media/idPlaIm2.jpg 1 NAME id. Plachy Imre (Perbenyik) 1 CACHE 2 FILESIZE 130857 2 DIMENSION 784x861 2 MEGAPIXELS 0.67 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1950 0 @pic00175@ Picture 1 PATH media/IdPyIm_mellkep_bakaruhaban.jpg 2 RELATIVE media/IdPyIm_mellkep_bakaruhaban.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyIm_mellkep_bakaruhaban.jpg 2 REPORT media/IdPyIm_mellkep_bakaruhaban.jpg 1 NAME id. Plachy Imre mellkep katonaruhaban 1 CACHE 2 FILESIZE 97314 2 DIMENSION 689x707 2 MEGAPIXELS 0.48 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1944 0 @pic00176@ Picture 1 PATH media/idPyImre_1925_1006.jpg 2 RELATIVE media/idPyImre_1925_1006.jpg 2 FILEUNIQUE idPyImre_1925_1006.jpg 2 REPORT media/idPyImre_1925_1006.jpg 1 NAME id. Plachy Imre (Saújhely) 1 CACHE 2 FILESIZE 86703 2 DIMENSION 546x861 2 MEGAPIXELS 0.47 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 6 Oct 1925 0 @pic00177@ Picture 1 PATH media/IdPyIm_motoron.jpg 2 RELATIVE media/IdPyIm_motoron.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyIm_motoron.jpg 2 REPORT media/IdPyIm_motoron.jpg 1 NAME id. Plachy Imre (Perbenyik) motoron 1 CACHE 2 FILESIZE 188598 2 DIMENSION 882x601 2 MEGAPIXELS 0.53 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1915 0 @pic01521@ Picture 1 PATH media/IdPyImre_motoron.jpg 2 RELATIVE media/IdPyImre_motoron.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyImre_motoron.jpg 2 REPORT media/IdPyImre_motoron.jpg 1 NAME id. Plachy Imre (Perbenyik) motoron 1 DESCRIPTION ifj. Plachy Imre hagyatékában találtam 1 CACHE 2 FILESIZE 1645807 2 DIMENSION 3816x2742 2 MEGAPIXELS 10.46 2 BPP 8 2 DPI 600 1 DATE 1915 0 @pic01522@ Picture 1 PATH media/idPyImrePyBabyIfjPyImre_katonatarsak_Skoda.jpg 2 RELATIVE media/idPyImrePyBabyIfjPyImre_katonatarsak_Skoda.jpg 2 FILEUNIQUE idPyImrePyBabyIfjPyImre_katonatarsak_Skoda.jpg 2 REPORT media/idPyImrePyBabyIfjPyImre_katonatarsak_Skoda.jpg 1 NAME id. Plachy Imre Perbenyiken (Plachy Baby, Ifj. Plachy Imre, katonatars 2 CONC ai - Skodával 1 DESCRIPTION ifj. Plachy Imre hagyatékában találtam 1 CACHE 2 FILESIZE 885328 2 DIMENSION 4625x3115 2 MEGAPIXELS 14.40 2 BPP 8 2 DPI 600 1 DATE 1916 0 @pic01959@ Picture 1 PATH media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit3_1959.JPG 2 RELATIVE media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit3_1959.JPG 2 FILEUNIQUE PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit3_1959.JPG 2 REPORT media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit3_1959.JPG 1 NAME Plachy Imre és feleségei (a Kertész lányok) sírja 1 CACHE 2 FILESIZE 806923 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI 314 1 DATE 2 Dec 1959 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 0 @pic02556@ Picture 1 PATH media/idPyImre_keresztlevel_1887_1018.jpg 2 RELATIVE media/idPyImre_keresztlevel_1887_1018.jpg 2 FILEUNIQUE idPyImre_keresztlevel_1887_1018.jpg 2 REPORT media/idPyImre_keresztlevel_1887_1018.jpg 1 NAME idPyImre_keresztlevel_1887_1018 1 DESCRIPTION Az eredeti szerb nyelvű akvi kivonatot fordította: Kojiac Christofor 2 CONT A másolatot hitelesítette: dr. Horthy István közjegyző 1 CACHE 2 FILESIZE 399315 2 DIMENSION 1235x1766 2 MEGAPIXELS 2.18 2 BPP 8 2 DPI *96 1 DATE 25 Nov 1925 1 PLAC Nyíregyháza 2 _XREF @place00471@ 0 @pic03032@ Picture 1 PATH media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 RELATIVE media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 REPORT media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 1 NAME IdPyImre_oneletrajz 1 DESCRIPTION Fia, ifj. Plachy Imre hagyatékából, a perbenyiki polgármestertől kapta 2 CONC m 1 CACHE 2 FILESIZE 648152 2 DIMENSION 1255x1729 2 MEGAPIXELS 2.17 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1958 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 SOURCE @source02414@ 0 @pic03031@ Picture 1 PATH media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 RELATIVE media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 REPORT media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 1 NAME IdPyImre_oneletrajz 1 DESCRIPTION Fia, ifj. Plachy Imre hagyatékából, a perbenyiki polgármestertől kapta 2 CONC m 1 CACHE 2 FILESIZE 648152 2 DIMENSION 1255x1729 2 MEGAPIXELS 2.17 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1958 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 SOURCE @source02414@ 0 @pic03033@ Picture 1 PATH media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 RELATIVE media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 FILEUNIQUE IdPyImre_oneletrajz.jpg 2 REPORT media/IdPyImre_oneletrajz.jpg 1 NAME IdPyImre_oneletrajz 1 CACHE 2 FILESIZE 648152 2 DIMENSION 1255x1729 2 MEGAPIXELS 2.17 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic00181@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_KESMARK.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_KESMARK.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_KESMARK.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_KESMARK.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos (Kesmark) 1 CACHE 2 FILESIZE 232266 2 DIMENSION 1029x1569 2 MEGAPIXELS 1.61 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1912 0 @pic00178@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_mellk.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_mellk.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_mellk.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_mellk.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos (Tata) 1 DESCRIPTION 1956-1960 körül készülhetett 1 CACHE 2 FILESIZE 16246 2 DIMENSION 252x303 2 MEGAPIXELS 0.07 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1960 0 @pic00179@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_1916.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_1916.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_1916.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_1916.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos 1 CACHE 2 FILESIZE 91215 2 DIMENSION 523x934 2 MEGAPIXELS 0.48 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1916 0 @pic00180@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_mellkep.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_mellkep.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_mellkep.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_mellkep.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos mellkep 1 CACHE 2 FILESIZE 253166 2 DIMENSION 925x1412 2 MEGAPIXELS 1.30 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1910 0 @pic01016@ Picture 1 PATH media/PyLajos_Tata1.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos_Tata1.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos_Tata1.jpg 2 REPORT media/PyLajos_Tata1.jpg 1 NAME Plachy Lajos sírja - Tata1 1 CACHE 2 FILESIZE 811730 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic01017@ Picture 1 PATH media/PyLajos_Tata2.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos_Tata2.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos_Tata2.jpg 2 REPORT media/PyLajos_Tata2.jpg 1 NAME Plachy Lajos sírja - Tata2 1 CACHE 2 FILESIZE 826677 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic02489@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_HAK_1960_0919.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_HAK_1960_0919.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_HAK_1960_0919.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_HAK_1960_0919.jpg 1 NAME idPyLajos_HAK_1960_0919 1 CACHE 2 FILESIZE 211072 2 DIMENSION 1144x1636 2 MEGAPIXELS 1.87 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 21 Sep 1960 1 PLAC Tata 2 _XREF @place00052@ 0 @pic00185@ Picture 1 PATH media/idPyLajosne_HuszTe_ernyovel_Kesmark_1910.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosne_HuszTe_ernyovel_Kesmark_1910.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosne_HuszTe_ernyovel_Kesmark_1910.jpg 2 REPORT media/idPyLajosne_HuszTe_ernyovel_Kesmark_1910.jpg 1 NAME id. Plachy Lajosne HuszTerezia -Kesmark 1 CACHE 2 FILESIZE 288824 2 DIMENSION 609x888 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1910 0 @pic00182@ Picture 1 PATH media/HuszTerezia1936.jpg 2 RELATIVE media/HuszTerezia1936.jpg 2 FILEUNIQUE HuszTerezia1936.jpg 2 REPORT media/HuszTerezia1936.jpg 1 NAME Husz Terezia - id. Plachy Lajosne (Baja, 1936) 1 DESCRIPTION Festette: Kürti (a bajai evanglkus templom oltárának festője az oltár 2 CONC kép megfestése után) - 1936-ban 2 CONT 1 CACHE 2 FILESIZE 241485 2 DIMENSION 769x1030 2 MEGAPIXELS 0.79 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1936 0 @pic00183@ Picture 1 PATH media/idPyLajosne_HuszTerezia.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosne_HuszTerezia.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosne_HuszTerezia.jpg 2 REPORT media/idPyLajosne_HuszTerezia.jpg 1 NAME id. Plachy Lajosne HuszTerezia 1 CACHE 2 FILESIZE 99600 2 DIMENSION 604x845 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1918 0 @pic00184@ Picture 1 PATH media/idPyLajos_neje_gyerekei.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajos_neje_gyerekei.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajos_neje_gyerekei.jpg 2 REPORT media/idPyLajos_neje_gyerekei.jpg 1 NAME id. Plachy Lajos csaladja 1 CACHE 2 FILESIZE 301610 2 DIMENSION 1485x1135 2 MEGAPIXELS 1.68 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1930 0 @pic00186@ Picture 1 PATH media/idPyLajosne_HuszTerezia_1953.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosne_HuszTerezia_1953.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosne_HuszTerezia_1953.jpg 2 REPORT media/idPyLajosne_HuszTerezia_1953.jpg 1 NAME id. Plachy Lajosne HuszTerezia Baja 1 CACHE 2 FILESIZE 64617 2 DIMENSION 477x580 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1953 0 @pic00187@ Picture 1 PATH media/idPyLajosneHuszTe_Baja_kb_1954.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosneHuszTe_Baja_kb_1954.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosneHuszTe_Baja_kb_1954.jpg 2 REPORT media/idPyLajosneHuszTe_Baja_kb_1954.jpg 1 NAME id. Plachy Lajosné, Husz Terézia Baja 1 DESCRIPTION Baján készült. Ez a harmadik agyvérzése (és halála) előtti utolsó fény 2 CONC kép. 1 CACHE 2 FILESIZE 512127 2 DIMENSION 1228x1323 2 MEGAPIXELS 1.62 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1954 0 @pic01018@ Picture 1 PATH media/PyLajosneHuszTerezia_Baja1.jpg 2 RELATIVE media/PyLajosneHuszTerezia_Baja1.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajosneHuszTerezia_Baja1.jpg 2 REPORT media/PyLajosneHuszTerezia_Baja1.jpg 1 NAME Plachy Lajosné HuszTerézia_Baja1 1 CACHE 2 FILESIZE 811615 2 DIMENSION 2048x1536 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic01019@ Picture 1 PATH media/idPyLajosne_HuszTerezia-Baja4.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosne_HuszTerezia-Baja4.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosne_HuszTerezia-Baja4.jpg 2 REPORT media/idPyLajosne_HuszTerezia-Baja4.jpg 1 NAME Plachy Lajosné HuszTerézia_Baja4 1 CACHE 2 FILESIZE 834455 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic01823@ Picture 1 PATH media/idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o.jpg 2 RELATIVE media/idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o.jpg 2 FILEUNIQUE idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o.jpg 2 REPORT media/idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o.jpg 1 NAME idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o 1 CACHE 2 FILESIZE 510840 2 DIMENSION 1694x1076 2 MEGAPIXELS 1.82 2 BPP 24 2 DPI 150 1 PLAC Durand 2 _XREF @place00294@ 1 SOURCE @source00377@ 0 @pic00204@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_pipaskat.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_pipaskat.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_pipaskat.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_pipaskat.jpg 1 NAME ifj. Plachy Lajos pipas katonakep 1 CACHE 2 FILESIZE 274069 2 DIMENSION 1129x1740 2 MEGAPIXELS 1.96 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1940 0 @pic00202@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_erettskep.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_erettskep.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_erettskep.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_erettskep.jpg 1 NAME ifj. Plachy Lajos erettsegi kep 1 CACHE 2 FILESIZE 65356 2 DIMENSION 553x808 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1932 0 @pic00203@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos.jpg 1 NAME ifj. Plachy Lajos 1 CACHE 2 FILESIZE 110428 2 DIMENSION 558x805 2 MEGAPIXELS 0.44 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1933 0 @pic01021@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_Győr1 1 CACHE 2 FILESIZE 812204 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2002 0 @pic01022@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_Győr2 1 CACHE 2 FILESIZE 814715 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2002 0 @pic01827@ Picture 1 PATH media/PyLajos-ifj_gyjel_1993_0705.jpg 2 RELATIVE media/PyLajos-ifj_gyjel_1993_0705.jpg 2 FILEUNIQUE PyLajos-ifj_gyjel_1993_0705.jpg 2 REPORT media/PyLajos-ifj_gyjel_1993_0705.jpg 1 NAME PyLajos-ifj_gyjel_1993_0705 1 DESCRIPTION Temetés: Győr, Nádorvárosi temető 1 CACHE 2 FILESIZE 174429 2 DIMENSION 1236x877 2 MEGAPIXELS 1.08 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 5 Jul 1993 1 PLAC Győr 2 _XREF @place00003@ 0 @pic02490@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_HAK_1993_0705.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_HAK_1993_0705.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_HAK_1993_0705.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_HAK_1993_0705.jpg 1 NAME ifjPyLajos_HAK_1993_0705 1 CACHE 2 FILESIZE 649376 2 DIMENSION 1711x1206 2 MEGAPIXELS 2.06 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic01937@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_1old.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_1old.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_1old.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_1old.jpg 1 NAME ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_1old 1 DESCRIPTION Hátlapja a "ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old" címen található 1 CACHE 2 FILESIZE 514742 2 DIMENSION 1148x1740 2 MEGAPIXELS 1.99 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 9 Apr 1925 1 PLAC Gölnicbánya 2 _XREF @place00295@ 1 SOURCE @source00837@ 0 @pic01938@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old.jpg 1 NAME ifjPyLajos_SzAK_1914_0624_2old 1 DESCRIPTION Az akvi kivonat hátlapja - fordítás hitelesítés 1 CACHE 2 FILESIZE 447829 2 DIMENSION 1074x1613 2 MEGAPIXELS 1.73 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 9 Apr 1925 1 PLAC Gölnicbánya 2 _XREF @place00295@ 1 SOURCE @source00837@ 0 @pic00205@ Picture 1 PATH media/PyZo.jpg 2 RELATIVE media/PyZo.jpg 2 FILEUNIQUE PyZo.jpg 2 REPORT media/PyZo.jpg 1 NAME Plachy Zoltan (eltavon) 1 CACHE 2 FILESIZE 41178 2 DIMENSION 382x551 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1942 0 @pic00206@ Picture 1 PATH media/PyZo_kb1925.jpg 2 RELATIVE media/PyZo_kb1925.jpg 2 FILEUNIQUE PyZo_kb1925.jpg 2 REPORT media/PyZo_kb1925.jpg 1 NAME Plachy Zoltan 1 CACHE 2 FILESIZE 118493 2 DIMENSION 592x809 2 MEGAPIXELS 0.47 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1925 0 @pic00207@ Picture 1 PATH media/PyZo_frEgyenruhaban.jpg 2 RELATIVE media/PyZo_frEgyenruhaban.jpg 2 FILEUNIQUE PyZo_frEgyenruhaban.jpg 2 REPORT media/PyZo_frEgyenruhaban.jpg 1 NAME Plachy Zoltan (feher egyenruha) 1 CACHE 2 FILESIZE 86596 2 DIMENSION 498x780 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1944 0 @pic00951@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_II-VH-II_o_Vaaskereszt.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_II-VH-II_o_Vaaskereszt.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_II-VH-II_o_Vaaskereszt.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_II-VH-II_o_Vaaskereszt.jpg 1 NAME PyZoltán_II-VH-II_o_Vaaskereszt 1 DESCRIPTION II. osztályú vaskereszt - 1944-ben kapta a Don-kanyarban. (Megjelent a 2 CONC Honvédségi Közlöny 47. számában - 1944. okt.25. - a 220. oldalon) 1 CACHE 2 FILESIZE 7607 2 DIMENSION 148x300 2 MEGAPIXELS 0.04 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1944 0 @pic00995@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_PyBaby_RomvariOlga.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_PyBaby_RomvariOlga.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_PyBaby_RomvariOlga.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_PyBaby_RomvariOlga.jpg 1 NAME Plachy Zoltán Plachy Baby és Romvári Olga 1 DESCRIPTION A képet unokatestvérétől, dr. Háznagy Andrásnétól (Romvári Olgától) ka 2 CONC ptam kölcsön. 1 CACHE 2 FILESIZE 160970 2 DIMENSION 877x616 2 MEGAPIXELS 0.54 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1940 0 @pic01041@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_korosmezo.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_korosmezo.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_korosmezo.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_korosmezo.jpg 1 NAME PyZoltan_korosmezo 1 DESCRIPTION A neten találtam - 2 CONT Háborús keresőszolgálat 2 CONT [Fotók » Magyar katonasírok Körösmezőn (Fotók: Havasi János)] 2 CONT 2 CONT Forrás: http://www.haboruskeresoszolgalat.hu/__images/2008_10/1628_284 2 CONC 043/0l.jpg 1 CACHE 2 FILESIZE 166438 2 DIMENSION 960x640 2 MEGAPIXELS 0.61 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2008 0 @pic01284@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztjeHdiszalagon-kardokkal_1944. 2 CONC jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztjeHdiszalagon-kardokkal_1944. 3 CONC jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztjeHdiszalagon-kardokkal_1944.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztjeHdiszalagon-kardokkal_1944. 3 CONC jpg 1 NAME PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztjeHdiszalagon-kardokkal_1944 1 DESCRIPTION A visszavonuláskor megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. (Megje 2 CONC lent a 49. sz. Honvédségi Közlönyben, a 982. oldalon. 1944. október 1. 2 CONC ) 1 CACHE 2 FILESIZE 103055 2 DIMENSION 514x675 2 MEGAPIXELS 0.34 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1944 0 @pic01311@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztje-Hadiszalagon-kardokkal_194 2 CONC 4.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztje-Hadiszalagon-kardokkal_194 3 CONC 4.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztje-Hadiszalagon-kardokkal_1944.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztje-Hadiszalagon-kardokkal_194 3 CONC 4.jpg 1 NAME PyZoltan_MagyarErdemrendLovagkersztje-Hadiszalagon-kardokkal_1944 1 DESCRIPTION A visszavonuláskor megkapta a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét. (Megje 2 CONC lent a 49. sz. Honvédségi Közlönyben, de már csak halála után, a 982. 2 CONC oldalon. 1944. október 1.) 1 CACHE 2 FILESIZE 24576 2 DIMENSION 431x366 2 MEGAPIXELS 0.15 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1944 0 @pic02514@ Picture 1 PATH media/PyZoltan_gyjel_Baja_1944_0921.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltan_gyjel_Baja_1944_0921.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltan_gyjel_Baja_1944_0921.jpg 2 REPORT media/PyZoltan_gyjel_Baja_1944_0921.jpg 1 NAME PyZoltan_gyjel_Baja_1944_0921 1 CACHE 2 FILESIZE 539804 2 DIMENSION 1712x1199 2 MEGAPIXELS 2.05 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 24 Jun 1944 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 0 @pic00208@ Picture 1 PATH media/SkalkaMaria_PyBabyval_1916marc.jpg 2 RELATIVE media/SkalkaMaria_PyBabyval_1916marc.jpg 2 FILEUNIQUE SkalkaMaria_PyBabyval_1916marc.jpg 2 REPORT media/SkalkaMaria_PyBabyval_1916marc.jpg 1 NAME Skalka Maria Plachy Babyval 1 CACHE 2 FILESIZE 260442 2 DIMENSION 601x858 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1 Mar 1916 0 @pic00209@ Picture 1 PATH media/SkalkaMaria_PyBaby_ifjPyImre_1916.jpg 2 RELATIVE media/SkalkaMaria_PyBaby_ifjPyImre_1916.jpg 2 FILEUNIQUE SkalkaMaria_PyBaby_ifjPyImre_1916.jpg 2 REPORT media/SkalkaMaria_PyBaby_ifjPyImre_1916.jpg 1 NAME Skalka Maria, Plachy Baby és ifj. Plachy Imre 1 CACHE 2 FILESIZE 368508 2 DIMENSION 568x851 2 MEGAPIXELS 0.48 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1916 0 @pic00210@ Picture 1 PATH media/SkalkaMaria.jpg 2 RELATIVE media/SkalkaMaria.jpg 2 FILEUNIQUE SkalkaMaria.jpg 2 REPORT media/SkalkaMaria.jpg 1 NAME Skalka Mária 1 CACHE 2 FILESIZE 22893 2 DIMENSION 274x292 2 MEGAPIXELS 0.08 2 BPP 8 2 DPI 150 0 @pic01930@ Picture 1 PATH media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit2_1959.JPG 2 RELATIVE media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit2_1959.JPG 2 FILEUNIQUE PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit2_1959.JPG 2 REPORT media/PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit2_1959.JPG 1 NAME PyImre_KerteszMagda-KerteszMargit2_1959 1 CACHE 2 FILESIZE 805663 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI 314 1 DATE 1991 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 SOURCE @source00685@ 0 @pic00223@ Picture 1 PATH media/AjtayVanda_1954.jpg 2 RELATIVE media/AjtayVanda_1954.jpg 2 FILEUNIQUE AjtayVanda_1954.jpg 2 REPORT media/AjtayVanda_1954.jpg 1 NAME Ajtay Vanda - ifj. Plachy Lajosne (1954) 1 CACHE 2 FILESIZE 45820 2 DIMENSION 363x522 2 MEGAPIXELS 0.18 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1954 0 @pic00224@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajosne_AjtayWanda_Tata.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajosne_AjtayWanda_Tata.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajosne_AjtayWanda_Tata.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajosne_AjtayWanda_Tata.jpg 1 NAME ifj. Plachy Lajosne Ajtay Vanda (Tata) 1 CACHE 2 FILESIZE 143903 2 DIMENSION 677x1025 2 MEGAPIXELS 0.69 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1956 0 @pic01023@ Picture 1 PATH media/pic01023.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 RELATIVE media/pic01023.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 FILEUNIQUE pic01023.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 2 REPORT media/pic01023.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor1.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_Győr1 1 CACHE 2 FILESIZE 812204 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic01826@ Picture 1 PATH media/pic01826.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 RELATIVE media/pic01826.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 FILEUNIQUE pic01826.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 2 REPORT media/pic01826.0.ifjPyLajos_AjtayVanda_Gyor2.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_Győr2 1 CACHE 2 FILESIZE 814715 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2001 1 PLAC Győr 2 _XREF @place00003@ 1 SOURCE @source00379@ 0 @pic01825@ Picture 1 PATH media/PlachyLajosneAjtayVanda_Gyor2001.JPG 2 RELATIVE media/PlachyLajosneAjtayVanda_Gyor2001.JPG 2 FILEUNIQUE PlachyLajosneAjtayVanda_Gyor2001.JPG 2 REPORT media/PlachyLajosneAjtayVanda_Gyor2001.JPG 1 NAME PlachyLajosneAjtayVanda_Gyor2001 1 CACHE 2 FILESIZE 240529 2 DIMENSION 2261x1539 2 MEGAPIXELS 3.48 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 3 Sep 2001 1 PLAC Győr 2 _XREF @place00003@ 0 @pic01851@ Picture 1 PATH media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 RELATIVE media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 FILEUNIQUE ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 2 REPORT media/ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522.jpg 1 NAME ifjPyLajos_AjtayVanda_haz_1954_0522 1 CACHE 2 FILESIZE 630644 2 DIMENSION 1175x1636 2 MEGAPIXELS 1.92 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 22 May 1954 1 PLAC Tata 2 _XREF @place00052@ 0 @pic00227@ Picture 1 PATH media/PyIstvanne_szulWeberZsu1880.jpg 2 RELATIVE media/PyIstvanne_szulWeberZsu1880.jpg 2 FILEUNIQUE PyIstvanne_szulWeberZsu1880.jpg 2 REPORT media/PyIstvanne_szulWeberZsu1880.jpg 1 NAME Plachy Istvánné Weber Zsuzsanna 1 CACHE 2 FILESIZE 280591 2 DIMENSION 534x876 2 MEGAPIXELS 0.46 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1880 0 @pic00228@ Picture 1 PATH media/idPlane_KerMagda.jpg 2 RELATIVE media/idPlane_KerMagda.jpg 2 FILEUNIQUE idPlane_KerMagda.jpg 2 REPORT media/idPlane_KerMagda.jpg 1 NAME id. Plachy Imre 2. felesége Kertesz Magda (Perbenyik) 1 CACHE 2 FILESIZE 107395 2 DIMENSION 651x861 2 MEGAPIXELS 0.56 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1945 0 @pic00229@ Picture 1 PATH media/idPyImre_es_KerteszMargit_Perbenyik_1953_aug.jpg 2 RELATIVE media/idPyImre_es_KerteszMargit_Perbenyik_1953_aug.jpg 2 FILEUNIQUE idPyImre_es_KerteszMargit_Perbenyik_1953_aug.jpg 2 REPORT media/idPyImre_es_KerteszMargit_Perbenyik_1953_aug.jpg 1 NAME id. Plachy Imre és 3. felesége, Dr. Kertész Margit 1 CACHE 2 FILESIZE 71733 2 DIMENSION 438x561 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 1957 0 @pic00230@ Picture 1 PATH media/idPyImre_KerteszMagda_Berlin_1928_0408.jpg 2 RELATIVE media/idPyImre_KerteszMagda_Berlin_1928_0408.jpg 2 FILEUNIQUE idPyImre_KerteszMagda_Berlin_1928_0408.jpg 2 REPORT media/idPyImre_KerteszMagda_Berlin_1928_0408.jpg 1 NAME id. Plachy Imre és neje Kertész Magda -Berlin 1 DESCRIPTION Plachy Imre és harmadik felesége - Berlin 1 CACHE 2 FILESIZE 46162 2 DIMENSION 541x870 2 MEGAPIXELS 0.47 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 8 Apr 1928 0 @pic00233@ Picture 1 PATH media/idPellePal_ifjPellePal.jpg 2 RELATIVE media/idPellePal_ifjPellePal.jpg 2 FILEUNIQUE idPellePal_ifjPellePal.jpg 2 REPORT media/idPellePal_ifjPellePal.jpg 1 NAME id. Pelle Pal-ifj.Pelle Pal 1 CACHE 2 FILESIZE 249825 2 DIMENSION 606x646 2 MEGAPIXELS 0.39 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1918 0 @pic00234@ Picture 1 PATH media/idPellePal_ifjPellePal_esMargit_191x.jpg 2 RELATIVE media/idPellePal_ifjPellePal_esMargit_191x.jpg 2 FILEUNIQUE idPellePal_ifjPellePal_esMargit_191x.jpg 2 REPORT media/idPellePal_ifjPellePal_esMargit_191x.jpg 1 NAME id. Pelle Pal-ifj.Pelle Pal es Margit 191x 1 CACHE 2 FILESIZE 289383 2 DIMENSION 820x627 2 MEGAPIXELS 0.51 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1917 0 @pic00235@ Picture 1 PATH media/idPellePal_PyJolan_1912_nov22kontrazstosabb.jpg 2 RELATIVE media/idPellePal_PyJolan_1912_nov22kontrazstosabb.jpg 2 FILEUNIQUE idPellePal_PyJolan_1912_nov22kontrazstosabb.jpg 2 REPORT media/idPellePal_PyJolan_1912_nov22kontrazstosabb.jpg 1 NAME id. Pelle Pal Plachy Jolan (kontrasztos) 1 CACHE 2 FILESIZE 183287 2 DIMENSION 1597x1179 2 MEGAPIXELS 1.88 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 22 Nov 1912 0 @pic00239@ Picture 1 PATH media/PyZo_SperlingTrudi_Baja1941_0415.jpg 2 RELATIVE media/PyZo_SperlingTrudi_Baja1941_0415.jpg 2 FILEUNIQUE PyZo_SperlingTrudi_Baja1941_0415.jpg 2 REPORT media/PyZo_SperlingTrudi_Baja1941_0415.jpg 1 NAME Plachy Zoltan és SperlingTrudi -Baja 1 CACHE 2 FILESIZE 29940 2 DIMENSION 305x530 2 MEGAPIXELS 0.16 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 15 Apr 1941 0 @pic00238@ Picture 1 PATH media/PyZo_SperlingTrudi_es_Klari2_Baja1941_0415.jpg 2 RELATIVE media/PyZo_SperlingTrudi_es_Klari2_Baja1941_0415.jpg 2 FILEUNIQUE PyZo_SperlingTrudi_es_Klari2_Baja1941_0415.jpg 2 REPORT media/PyZo_SperlingTrudi_es_Klari2_Baja1941_0415.jpg 1 NAME Plachy Zoltán, SperlingTrudi és Klari - Baja 1 CACHE 2 FILESIZE 74473 2 DIMENSION 562x849 2 MEGAPIXELS 0.47 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 15 Apr 1941 0 @pic01833@ Picture 1 PATH media/PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914_1209_333.jpg 2 RELATIVE media/PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914_1209_333.jpg 2 FILEUNIQUE PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914_1209_333.jpg 2 REPORT media/PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914_1209_333.jpg 1 NAME PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914_1209_333 1 CACHE 2 FILESIZE 583000 2 DIMENSION 3373x2428 2 MEGAPIXELS 8.19 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE Mar 1916 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 0 @pic02788@ Picture 1 PATH media/ZsurkaiBalazs-PyHajnalka_HAZ_1919_0609_Bpest.XX.jpg 2 RELATIVE media/ZsurkaiBalazs-PyHajnalka_HAZ_1919_0609_Bpest.XX.jpg 2 FILEUNIQUE ZsurkaiBalazs-PyHajnalka_HAZ_1919_0609_Bpest.XX.jpg 2 REPORT media/ZsurkaiBalazs-PyHajnalka_HAZ_1919_0609_Bpest.XX.jpg 1 NAME ZsurkaiBalazs-PyHajnalka_HAZ_1919_0609_Bpest.XX 1 CACHE 2 FILESIZE 130558 2 DIMENSION 1533x409 2 MEGAPIXELS 0.62 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 9 Jun 1919 1 PLAC Budapest XX. kerület 2 _XREF @place00240@ 0 @pic05164@ Picture 1 PATH media/PyHajnalka_SzAK_Bpest-V_1878_1220.jpg 2 RELATIVE media/PyHajnalka_SzAK_Bpest-V_1878_1220.jpg 2 FILEUNIQUE PyHajnalka_SzAK_Bpest-V_1878_1220.jpg 2 REPORT media/PyHajnalka_SzAK_Bpest-V_1878_1220.jpg 1 NAME PyHajnalka_SzAK_Bpest-V_1878_1220 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1878_1889/?pg 2 CONC =23&layout=s 2 CONT 1 CACHE 2 FILESIZE 60734 2 DIMENSION 1744x320 2 MEGAPIXELS 0.55 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 20 Dec 1878 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04179@ 0 @pic05166@ Picture 1 PATH media/PyImre_SzAK_Bpest-V_1896_1001.jpg 2 RELATIVE media/PyImre_SzAK_Bpest-V_1896_1001.jpg 2 FILEUNIQUE PyImre_SzAK_Bpest-V_1896_1001.jpg 2 REPORT media/PyImre_SzAK_Bpest-V_1896_1001.jpg 1 NAME PyImre_SzAK_Bpest-V_1896_1001 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1890_1900/?pg 2 CONC =346&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 54377 2 DIMENSION 1701x222 2 MEGAPIXELS 0.37 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Oct 1896 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04182@ 0 @pic03000@ Picture 1 PATH media/PyImrene-LiebsitzRoza_HAK_1928_0828_Bpest-I.jpg 2 RELATIVE media/PyImrene-LiebsitzRoza_HAK_1928_0828_Bpest-I.jpg 2 FILEUNIQUE PyImrene-LiebsitzRoza_HAK_1928_0828_Bpest-I.jpg 2 REPORT media/PyImrene-LiebsitzRoza_HAK_1928_0828_Bpest-I.jpg 1 NAME PyImrene-LiebsitzRoza_HAK_1928_0828_Bpest-I 1 DESCRIPTION Hungary Civil Registration, 1895-1980 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun Budapes 2 CONC t (I. Kerület) Deaths (Halottak) 1928 (júl) 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCPS-P68?i=74&cc=1452 2 CONC 460 1 CACHE 2 FILESIZE 128630 2 DIMENSION 1762x247 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 28 Aug 1928 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 0 @pic04328@ Picture 1 PATH media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1800_1121.jpg 2 RELATIVE media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1800_1121.jpg 2 FILEUNIQUE PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1800_1121.jpg 2 REPORT media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1800_1121.jpg 1 NAME PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1800_1121 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TM8-71H?i=553&cc=155 2 CONC 4443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKX7V-DTV 1 CACHE 2 FILESIZE 88322 2 DIMENSION 1664x255 2 MEGAPIXELS 0.42 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 21 Nov 1800 1 PLAC Losonc 2 _XREF @place00095@ 1 SOURCE @source03526@ 0 @pic03009@ Picture 1 PATH media/PyMihaly_SzAK_Czered_1850_0918.jpg 2 RELATIVE media/PyMihaly_SzAK_Czered_1850_0918.jpg 2 FILEUNIQUE PyMihaly_SzAK_Czered_1850_0918.jpg 2 REPORT media/PyMihaly_SzAK_Czered_1850_0918.jpg 1 NAME PyMihaly_SzAK_Czered_1850_0918 1 DESCRIPTION Film # 004665943, Image 420 of 499 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-1RRZ-G?i=419 1 CACHE 2 FILESIZE 54592 2 DIMENSION 1920x131 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 18 Sep 1850 1 PLAC Czered (Nógrád m.) 2 _XREF @place00219@ 1 SOURCE @source02378@ 0 @pic01774@ Picture 1 PATH media/PyGyula_SzAK_Batorfalu_1855_0418.jpg 2 RELATIVE media/PyGyula_SzAK_Batorfalu_1855_0418.jpg 2 FILEUNIQUE PyGyula_SzAK_Batorfalu_1855_0418.jpg 2 REPORT media/PyGyula_SzAK_Batorfalu_1855_0418.jpg 1 NAME PyGyula_SzAK_Bátorfalu_1855_0418 1 CACHE 2 FILESIZE 1636158 2 DIMENSION 5211x2878 2 MEGAPIXELS 14.99 2 BPP 8 2 DPI *96 1 DATE 1855 1 PLAC Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 SOURCE @source00256@ 0 @pic04326@ Picture 1 PATH media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1792_1220.jpg 2 RELATIVE media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1792_1220.jpg 2 FILEUNIQUE PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1792_1220.jpg 2 REPORT media/PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1792_1220.jpg 1 NAME PyZsuzsanna_SzAK_Losonc_1792_1220 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTM8-WNK?i=532&cc=155 2 CONC 4443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKX7V-H6C 1 CACHE 2 FILESIZE 79651 2 DIMENSION 1793x213 2 MEGAPIXELS 0.38 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 20 Dec 1792 1 PLAC Losonc 2 _XREF @place00095@ 1 SOURCE @source03525@ 0 @pic02886@ Picture 1 PATH media/KemenyGabor-PlachyMargit_HAZ_Baja_1935_0908.jpg 2 RELATIVE media/KemenyGabor-PlachyMargit_HAZ_Baja_1935_0908.jpg 2 FILEUNIQUE KemenyGabor-PlachyMargit_HAZ_Baja_1935_0908.jpg 2 REPORT media/KemenyGabor-PlachyMargit_HAZ_Baja_1935_0908.jpg 1 NAME KemenyGabor-PlachyMargit_HAZ_Baja_1935_0908 1 CACHE 2 FILESIZE 188026 2 DIMENSION 1805x609 2 MEGAPIXELS 1.09 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 8 Sep 1935 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 0 @pic02483@ Picture 1 PATH media/ifjAdamJozsefne_PyViola_SzAK_1912_0112_1o.jpg 2 RELATIVE media/ifjAdamJozsefne_PyViola_SzAK_1912_0112_1o.jpg 2 FILEUNIQUE ifjAdamJozsefne_PyViola_SzAK_1912_0112_1o.jpg 2 REPORT media/ifjAdamJozsefne_PyViola_SzAK_1912_0112_1o.jpg 1 NAME ifjAdamJozsefne_PyViola_SzAK_1912_0112_1o 1 CACHE 2 FILESIZE 1704110 2 DIMENSION 1686x1226 2 MEGAPIXELS 2.06 2 BPP 24 2 DPI 150 0 @pic01836@ Picture 1 PATH media/ifjAdamJozsefne_PyViola_HAK_2001_0401.jpg 2 RELATIVE media/ifjAdamJozsefne_PyViola_HAK_2001_0401.jpg 2 FILEUNIQUE ifjAdamJozsefne_PyViola_HAK_2001_0401.jpg 2 REPORT media/ifjAdamJozsefne_PyViola_HAK_2001_0401.jpg 1 NAME ifjAdamJozsefne_PyViola_HAK_2001_0401 1 CACHE 2 FILESIZE 1641762 2 DIMENSION 1663x1214 2 MEGAPIXELS 2.01 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 2001 1 PLAC Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 0 @pic01837@ Picture 1 PATH media/AdamJozsefne-ifj_PyViola_gyjel_2001_0401.jpg 2 RELATIVE media/AdamJozsefne-ifj_PyViola_gyjel_2001_0401.jpg 2 FILEUNIQUE AdamJozsefne-ifj_PyViola_gyjel_2001_0401.jpg 2 REPORT media/AdamJozsefne-ifj_PyViola_gyjel_2001_0401.jpg 1 NAME AdamJozsefne-ifj_PyViola_gyjel_2001_0401 1 CACHE 2 FILESIZE 95035 2 DIMENSION 1755x1240 2 MEGAPIXELS 2.17 2 BPP 8 2 DPI 150 1 DATE 1 Apr 2001 1 PLAC Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 0 @pic01996@ Picture 1 PATH media/PyJolan_PellePalne_gyj_Njkanizsa_1975_0228.jpg 2 RELATIVE media/PyJolan_PellePalne_gyj_Njkanizsa_1975_0228.jpg 2 FILEUNIQUE PyJolan_PellePalne_gyj_Njkanizsa_1975_0228.jpg 2 REPORT media/PyJolan_PellePalne_gyj_Njkanizsa_1975_0228.jpg 1 NAME PyJolan_PellePalne_gyj_Njkanizsa_1975_0228 1 CACHE 2 FILESIZE 79786 2 DIMENSION 1136x706 2 MEGAPIXELS 0.80 2 BPP 24 2 DPI 72 1 DATE 28 Feb 1975 1 PLAC Nagykanizsa 2 _XREF @place00017@ 0 @pic02587@ Picture 1 PATH media/PyMaria_keresztl_1891_0822.jpg 2 RELATIVE media/PyMaria_keresztl_1891_0822.jpg 2 FILEUNIQUE PyMaria_keresztl_1891_0822.jpg 2 REPORT media/PyMaria_keresztl_1891_0822.jpg 1 NAME PyMaria_keresztl_1891_0822 1 CACHE 2 FILESIZE 1334472 2 DIMENSION 1113x1700 2 MEGAPIXELS 1.89 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 6 Aug 1941 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 0 @pic03635@ Picture 1 PATH media/PyAnna_SzAK_Korpona_1788_0114.jpg 2 RELATIVE media/PyAnna_SzAK_Korpona_1788_0114.jpg 2 FILEUNIQUE PyAnna_SzAK_Korpona_1788_0114.jpg 2 REPORT media/PyAnna_SzAK_Korpona_1788_0114.jpg 1 NAME PyAnna_SzAK_Korpona_1788_0114 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T9H-394?i=12&cc=1554 2 CONC 443&personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKDVL-YBL 1 CACHE 2 FILESIZE 91076 2 DIMENSION 1750x249 2 MEGAPIXELS 0.43 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Jan 1788 1 PLAC Korpona 2 _XREF @place00088@ 1 SOURCE @source03104@ 0 @pic05111@ Picture 1 PATH media/PyAnna_HAK_Korpona_1812_0414.jpg 2 RELATIVE media/PyAnna_HAK_Korpona_1812_0414.jpg 2 FILEUNIQUE PyAnna_HAK_Korpona_1812_0414.jpg 2 REPORT media/PyAnna_HAK_Korpona_1812_0414.jpg 1 NAME PyAnna_HAK_Korpona_1812_0414 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT97-3BB?i=43&wc=9PQ9 2 CONC -6TR%3A107654101%2C109468701%2C117661001%2C117671602&cc=1554443 1 CACHE 2 FILESIZE 40557 2 DIMENSION 1797x127 2 MEGAPIXELS 0.22 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 14 Apr 1812 1 PLAC Korpona 2 _XREF @place00088@ 1 SOURCE @source04118@ 0 @pic04325@ Picture 1 PATH media/PyFerenc_HAK_1803_0423_Korpona.jpg 2 RELATIVE media/PyFerenc_HAK_1803_0423_Korpona.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerenc_HAK_1803_0423_Korpona.jpg 2 REPORT media/PyFerenc_HAK_1803_0423_Korpona.jpg 1 NAME PyFerenc_HAK_1803_0423_Korpona 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9T97-QMR?i=31&cc=1554 2 CONC 443 1 CACHE 2 FILESIZE 56379 2 DIMENSION 1860x135 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Apr 1803 1 PLAC Korpona 2 _XREF @place00088@ 1 SOURCE @source01241@ 0 @pic02808@ Picture 1 PATH media/PyFerencne-JezerniczkyMaria_HAK_1830_0124_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyFerencne-JezerniczkyMaria_HAK_1830_0124_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyFerencne-JezerniczkyMaria_HAK_1830_0124_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyFerencne-JezerniczkyMaria_HAK_1830_0124_Szugy.jpg 1 NAME PyFerencne-JezerniczkyMaria_HAK_1830_0124_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 219640 2 DIMENSION 1773x688 2 MEGAPIXELS 1.22 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 24 Jan 1830 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02103@ 0 @pic02558@ Picture 1 PATH media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_1o.jpg 2 RELATIVE media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_1o.jpg 2 FILEUNIQUE ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_1o.jpg 2 REPORT media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_1o.jpg 1 NAME ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_1o 1 CACHE 2 FILESIZE 168413 2 DIMENSION 971x1740 2 MEGAPIXELS 1.69 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 29 Dec 1906 1 PLAC Rudabánya 2 _XREF @place00006@ 0 @pic02482@ Picture 1 PATH media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_2o.jpg 2 RELATIVE media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_2o.jpg 2 FILEUNIQUE ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_2o.jpg 2 REPORT media/ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_2o.jpg 1 NAME ifjAdamJozsef_SzAK_1906_1226_2o 1 CACHE 2 FILESIZE 1494854 2 DIMENSION 1017x1821 2 MEGAPIXELS 1.85 2 BPP 24 2 DPI 150 1 DATE 29 Dec 1906 1 PLAC Rudabánya 2 _XREF @place00006@ 0 @pic05009@ Picture 1 PATH media/AdamJozsef_HAK_Bpest-III_1984_0516.jpg 2 RELATIVE media/AdamJozsef_HAK_Bpest-III_1984_0516.jpg 2 FILEUNIQUE AdamJozsef_HAK_Bpest-III_1984_0516.jpg 2 REPORT media/AdamJozsef_HAK_Bpest-III_1984_0516.jpg 1 NAME AdamJozsef_HAK_Bpest-III_1984_0516 1 CACHE 2 FILESIZE 496831 2 DIMENSION 1530x2050 2 MEGAPIXELS 3.13 2 BPP 24 2 DPI 200 1 DATE 16 Jun 1984 1 PLAC Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 1 SOURCE @source04038@ 0 @pic02557@ Picture 1 PATH media/AdamJozsef_PyViola_Obuda1.JPG.JPG 2 RELATIVE media/AdamJozsef_PyViola_Obuda1.JPG.JPG 2 FILEUNIQUE AdamJozsef_PyViola_Obuda1.JPG.JPG 2 REPORT media/AdamJozsef_PyViola_Obuda1.JPG.JPG 1 NAME ÁdámJózsef_PyViola_Óbuda1.JPG 1 CACHE 2 FILESIZE 826024 2 DIMENSION 1536x2048 2 MEGAPIXELS 3.14 2 BPP 24 2 DPI 314 1 DATE 2002 1 PLAC Budapest, Óbudai Temető 2 _XREF @place00012@ 0 @pic02885@ Picture 1 PATH media/KemenyGabor-ValicsAranka_HAZ_Siktvadkert_1924_0501.jpg 2 RELATIVE media/KemenyGabor-ValicsAranka_HAZ_Siktvadkert_1924_0501.jpg 2 FILEUNIQUE KemenyGabor-ValicsAranka_HAZ_Siktvadkert_1924_0501.jpg 2 REPORT media/KemenyGabor-ValicsAranka_HAZ_Siktvadkert_1924_0501.jpg 1 NAME KemenyGabor-ValicsAranka_HAZ_Siktvadkert_1924_0501 1 DESCRIPTION Forrás: 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-C9TZ-49MG-1 1 CACHE 2 FILESIZE 213511 2 DIMENSION 1800x499 2 MEGAPIXELS 0.89 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 May 1924 1 PLAC Soltvadkert 2 _XREF @place00667@ 0 @pic02887@ Picture 1 PATH media/KemenyGabor_HAK_1974_1021_Baja.jpg 2 RELATIVE media/KemenyGabor_HAK_1974_1021_Baja.jpg 2 FILEUNIQUE KemenyGabor_HAK_1974_1021_Baja.jpg 2 REPORT media/KemenyGabor_HAK_1974_1021_Baja.jpg 1 NAME KemenyGabor_HAK_1974_1021_Baja 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Baja_Vegyes_Akv_1929_2016/?layout=r&pg=2 2 CONC 47 1 CACHE 2 FILESIZE 33999 2 DIMENSION 1777x115 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 21 Oct 1974 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 0 @pic05179@ Picture 1 PATH media/ZsurkaiIstvan-PyHajnalka_HAZ_Bpest-V_1919_0609.jpg 2 RELATIVE media/ZsurkaiIstvan-PyHajnalka_HAZ_Bpest-V_1919_0609.jpg 2 FILEUNIQUE ZsurkaiIstvan-PyHajnalka_HAZ_Bpest-V_1919_0609.jpg 2 REPORT media/ZsurkaiIstvan-PyHajnalka_HAZ_Bpest-V_1919_0609.jpg 1 NAME ZsurkaiIstvan-PyHajnalka_HAZ_Bpest-V_1919_0609 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1902_1925/?pg 2 CONC =405&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 160199 2 DIMENSION 1787x789 2 MEGAPIXELS 1.41 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 9 Jun 1919 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04207@ 0 @pic03438@ Picture 1 PATH media/SarkoziGyorgy_HAK_1943_0526_Bpest-XII.jpg 2 RELATIVE media/SarkoziGyorgy_HAK_1943_0526_Bpest-XII.jpg 2 FILEUNIQUE SarkoziGyorgy_HAK_1943_0526_Bpest-XII.jpg 2 REPORT media/SarkoziGyorgy_HAK_1943_0526_Bpest-XII.jpg 1 NAME SarkoziGyorgy_HAK_1943_0526_Bpest-XII 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D1N8-QV?i=42&personaU 2 CONC rl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AW9Z2-9X2M 1 CACHE 2 FILESIZE 384663 2 DIMENSION 1790x747 2 MEGAPIXELS 1.33 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 26 May 1943 1 PLAC Budapest XII. kerület 2 _XREF @place00157@ 1 SOURCE @source02804@ 0 @pic03011@ Picture 1 PATH media/PyMaria_HAK_1848_1101_Czered.jpg 2 RELATIVE media/PyMaria_HAK_1848_1101_Czered.jpg 2 FILEUNIQUE PyMaria_HAK_1848_1101_Czered.jpg 2 REPORT media/PyMaria_HAK_1848_1101_Czered.jpg 1 NAME PyMaria_HAK_1848_1101_Czered 1 DESCRIPTION Film # 004665943 - Image 469 of 499 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939J-1R5Y-D?i=468 1 CACHE 2 FILESIZE 47054 2 DIMENSION 1802x140 2 MEGAPIXELS 0.25 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Nov 1848 1 PLAC Czered (Nógrád m.) 2 _XREF @place00219@ 1 SOURCE @source02380@ 0 @pic04290@ Picture 1 PATH media/GyurkyAndras_SzAK_Kekko_1759_0103.jpg 2 RELATIVE media/GyurkyAndras_SzAK_Kekko_1759_0103.jpg 2 FILEUNIQUE GyurkyAndras_SzAK_Kekko_1759_0103.jpg 2 REPORT media/GyurkyAndras_SzAK_Kekko_1759_0103.jpg 1 NAME GyürkyAndras_SzAK_Kekko_1759_0103 1 DESCRIPTION https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GT9Q-93KC?cc=1554443& 2 CONC personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3AKDVH-JYL 1 CACHE 2 FILESIZE 75329 2 DIMENSION 1705x243 2 MEGAPIXELS 0.41 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 3 Jan 1759 1 PLAC Kőkeszi 2 _XREF @place00271@ 1 SOURCE @source03466@ 0 @pic05165@ Picture 1 PATH media/PyZoltanBela_SzAK_Bpest-V_1883_0623.jpg 2 RELATIVE media/PyZoltanBela_SzAK_Bpest-V_1883_0623.jpg 2 FILEUNIQUE PyZoltanBela_SzAK_Bpest-V_1883_0623.jpg 2 REPORT media/PyZoltanBela_SzAK_Bpest-V_1883_0623.jpg 1 NAME PyZoltanBela_SzAK_Bpest-V_1883_0623 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1878_1889/?pg 2 CONC =135&layout=s 1 CACHE 2 FILESIZE 74625 2 DIMENSION 1583x399 2 MEGAPIXELS 0.63 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 23 Jun 1883 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source04181@ 0 @pic04055@ Picture 1 PATH media/PyTibor_Szak_1900_0216_Bgy.jpg 2 RELATIVE media/PyTibor_Szak_1900_0216_Bgy.jpg 2 FILEUNIQUE PyTibor_Szak_1900_0216_Bgy.jpg 2 REPORT media/PyTibor_Szak_1900_0216_Bgy.jpg 1 NAME PyTibor_Szak_1900_0216_Bgy 1 CACHE 2 FILESIZE 234074 2 DIMENSION 808x845 2 MEGAPIXELS 0.68 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Feb 1900 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04056@ Picture 1 PATH media/PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004_350.jpg 2 RELATIVE media/PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004_350.jpg 2 FILEUNIQUE PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004_350.jpg 2 REPORT media/PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004_350.jpg 1 NAME PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004__350 1 CACHE 2 FILESIZE 382478 2 DIMENSION 3431x2119 2 MEGAPIXELS 7.27 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 6 Oct 1973 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 0 @pic04057@ Picture 1 PATH media/PyLenke_SzAK_1897_1110_Bgyarmat.jpg 2 RELATIVE media/PyLenke_SzAK_1897_1110_Bgyarmat.jpg 2 FILEUNIQUE PyLenke_SzAK_1897_1110_Bgyarmat.jpg 2 REPORT media/PyLenke_SzAK_1897_1110_Bgyarmat.jpg 1 NAME PyLenke_SzAK_1897_1110_Bgyarmat 1 CACHE 2 FILESIZE 146779 2 DIMENSION 710x844 2 MEGAPIXELS 0.59 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Nov 1898 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04058@ Picture 1 PATH media/PyLenkeEmmaAdel_Bgyarmat_HAK_1898_0513.jpg 2 RELATIVE media/PyLenkeEmmaAdel_Bgyarmat_HAK_1898_0513.jpg 2 FILEUNIQUE PyLenkeEmmaAdel_Bgyarmat_HAK_1898_0513.jpg 2 REPORT media/PyLenkeEmmaAdel_Bgyarmat_HAK_1898_0513.jpg 1 NAME PyLenkeEmmaAdel_Bgyarmat_HAK_1898_0513 1 CACHE 2 FILESIZE 2371681 2 DIMENSION 4333x3209 2 MEGAPIXELS 13.90 2 BPP 8 2 DPI *96 1 DATE 14 May 1898 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04059@ Picture 1 PATH media/PyLenkeEmmaAdel_SzAK_1897_1110_Balassagyarmat.jpg 2 RELATIVE media/PyLenkeEmmaAdel_SzAK_1897_1110_Balassagyarmat.jpg 2 FILEUNIQUE PyLenkeEmmaAdel_SzAK_1897_1110_Balassagyarmat.jpg 2 REPORT media/PyLenkeEmmaAdel_SzAK_1897_1110_Balassagyarmat.jpg 1 NAME PyLenkeEmmaAdel_SzAK_1897_1110_Balassagyarmat 1 CACHE 2 FILESIZE 45956 2 DIMENSION 1302x164 2 MEGAPIXELS 0.21 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 10 Nov 1897 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04060@ Picture 1 PATH media/PyJanos_Bgyarmat_HAK_1896_0805.jpg 2 RELATIVE media/PyJanos_Bgyarmat_HAK_1896_0805.jpg 2 FILEUNIQUE PyJanos_Bgyarmat_HAK_1896_0805.jpg 2 REPORT media/PyJanos_Bgyarmat_HAK_1896_0805.jpg 1 NAME PyJanos_Bgyarmat_HAK_1896_0805 1 CACHE 2 FILESIZE 2528963 2 DIMENSION 4309x3243 2 MEGAPIXELS 13.97 2 BPP 8 2 DPI *96 0 @pic04061@ Picture 1 PATH media/PyJanos_Szak_1896_0804_Bgy.jpg 2 RELATIVE media/PyJanos_Szak_1896_0804_Bgy.jpg 2 FILEUNIQUE PyJanos_Szak_1896_0804_Bgy.jpg 2 REPORT media/PyJanos_Szak_1896_0804_Bgy.jpg 1 NAME PyJanos_Szak_1896_0804_Bgy 1 CACHE 2 FILESIZE 190127 2 DIMENSION 849x851 2 MEGAPIXELS 0.72 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 5 Aug 1896 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04081@ Picture 1 PATH media/PyErzsebet_SzAK_1893_0730_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyErzsebet_SzAK_1893_0730_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyErzsebet_SzAK_1893_0730_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyErzsebet_SzAK_1893_0730_Szugy.jpg 1 NAME PyErzsebet_SzAK_1893_0730_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 42394 2 DIMENSION 1780x140 2 MEGAPIXELS 0.24 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 30 Jul 1893 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02116@ 0 @pic04082@ Picture 1 PATH media/JavorAndorne_PyErzsebet_HAK_1937_0216_Bpest-VIII.jpg 2 RELATIVE media/JavorAndorne_PyErzsebet_HAK_1937_0216_Bpest-VIII.jpg 2 FILEUNIQUE JavorAndorne_PyErzsebet_HAK_1937_0216_Bpest-VIII.jpg 2 REPORT media/JavorAndorne_PyErzsebet_HAK_1937_0216_Bpest-VIII.jpg 1 NAME JavorAndorne_PyErzsebet_HAK_1937_0216_Bpest-VIII 1 DESCRIPTION Budapest VIII. HAK 1937/376 rk 2 CONT https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SGS-7F5?i=72 1 CACHE 2 FILESIZE 88592 2 DIMENSION 1548x390 2 MEGAPIXELS 0.60 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 16 Feb 1937 1 PLAC Budapest VIII. kerület 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source03072@ 0 @pic04207@ Picture 1 PATH media/PyMargitIda_SzAK_1895_0921_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyMargitIda_SzAK_1895_0921_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyMargitIda_SzAK_1895_0921_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyMargitIda_SzAK_1895_0921_Szugy.jpg 1 NAME PyMargitIda_SzAK_1895_0921_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 52920 2 DIMENSION 1799x174 2 MEGAPIXELS 0.31 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 21 Sep 1895 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02119@ 0 @pic04208@ Picture 1 PATH media/PyMargit_HAK_1895_1002_Szugy.jpg 2 RELATIVE media/PyMargit_HAK_1895_1002_Szugy.jpg 2 FILEUNIQUE PyMargit_HAK_1895_1002_Szugy.jpg 2 REPORT media/PyMargit_HAK_1895_1002_Szugy.jpg 1 NAME PyMargit_HAK_1895_1002_Szügy 1 CACHE 2 FILESIZE 34375 2 DIMENSION 1804x111 2 MEGAPIXELS 0.20 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1895 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 SOURCE @source02121@ 0 @pic03977@ Picture 1 PATH media/PyAladar_MajorMargit_HAZ_BP-VI_1931_0215.jpg 2 RELATIVE media/PyAladar_MajorMargit_HAZ_BP-VI_1931_0215.jpg 2 FILEUNIQUE PyAladar_MajorMargit_HAZ_BP-VI_1931_0215.jpg 2 REPORT media/PyAladar_MajorMargit_HAZ_BP-VI_1931_0215.jpg 1 NAME PyAladár_MajorMargit_HAZ_BP-VI_1931_0215 1 CACHE 2 FILESIZE 1725295 2 DIMENSION 4086x1118 2 MEGAPIXELS 4.56 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 15 Feb 1931 1 PLAC Budapest VI. kerület 2 _XREF @place00054@ 0 @pic04026@ Picture 1 PATH media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107_Bgyarmat.jpg 2 RELATIVE media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107_Bgyarmat.jpg 2 FILEUNIQUE PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107_Bgyarmat.jpg 2 REPORT media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107_Bgyarmat.jpg 1 NAME PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107_Bgyarmat 1 CACHE 2 FILESIZE 45530 2 DIMENSION 1535x181 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 7 Jan 1908 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic05052@ Picture 1 PATH media/PyErvinBelaTibor_SzAK_Bgyarmat_1908_0107.jpg 2 RELATIVE media/PyErvinBelaTibor_SzAK_Bgyarmat_1908_0107.jpg 2 FILEUNIQUE PyErvinBelaTibor_SzAK_Bgyarmat_1908_0107.jpg 2 REPORT media/PyErvinBelaTibor_SzAK_Bgyarmat_1908_0107.jpg 1 NAME PyErvinBelaTibor_SzAK_Bgyarmat_1908_0107 1 DESCRIPTION http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Ker_Akv_1887_1921/?layout 2 CONC =r&pg=175 1 CACHE 2 FILESIZE 31602 2 DIMENSION 1612x195 2 MEGAPIXELS 0.31 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 7 Jan 1908 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source04052@ 0 @pic04027@ Picture 1 PATH media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 RELATIVE media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 FILEUNIQUE PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 REPORT media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 1 NAME PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107 1 CACHE 2 FILESIZE 402790 2 DIMENSION 3472x2447 2 MEGAPIXELS 8.49 2 BPP 8 2 DPI 300 1 DATE 28 Aug 1918 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04054@ Picture 1 PATH media/PyTibor_nemesitese_cv_ligetiorias.jpg 2 RELATIVE media/PyTibor_nemesitese_cv_ligetiorias.jpg 2 FILEUNIQUE PyTibor_nemesitese_cv_ligetiorias.jpg 2 REPORT media/PyTibor_nemesitese_cv_ligetiorias.jpg 1 NAME Plachy Tibor_nemesitese_cv_ligetiorias 1 DESCRIPTION Plachy Tibor által kinemesített sárgabarck fényképe - a nemesítési oki 2 CONC ratról (1959) 2 CONT 2 CONT Breeder: Plachy Tibor 2 CONT Origin: Hungary 1959 2 CONT Blossom, pollination: Self-sterile, blooms mid-season 2 CONT 2 CONT Forrás: 2 CONT http://images.google.ro/imgres?imgurl=http://www.boku.ac.at/iam/aprico 2 CONC t/cv_ligetiorias.jpg&imgrefurl=http://www.boku.ac.at/iam/apricot/cv_li 2 CONC getiorias.html&h=159&w=250&sz=32&hl=hu&start=140&um=1&tbnid=jQ-qN9jOky 2 CONC Nt1M:&tbnh=71&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dplachy%26start%3D126%26ndsp% 2 CONC 3D18%26um%3D1%26hl%3Dhu%26lr%3D%26rls%3Dcom.microsoft:hu:IE-SearchBox% 2 CONC 26rlz%3D1I7WZPA%26sa%3DN 1 CACHE 2 FILESIZE 32431 2 DIMENSION 250x159 2 MEGAPIXELS 0.04 2 BPP 24 2 DPI 300 1 DATE 1959 0 @pic04063@ Picture 1 PATH media/cimer_Jancso.jpg 2 RELATIVE media/cimer_Jancso.jpg 2 FILEUNIQUE cimer_Jancso.jpg 2 REPORT media/cimer_Jancso.jpg 1 NAME Jancsó család címere 1 CACHE 2 FILESIZE 17281 2 DIMENSION 164x184 2 MEGAPIXELS 0.03 2 BPP 24 2 DPI 300 0 @pic04064@ Picture 1 PATH media/PyTiborne_Farkasret.jpg 2 RELATIVE media/PyTiborne_Farkasret.jpg 2 FILEUNIQUE PyTiborne_Farkasret.jpg 2 REPORT media/PyTiborne_Farkasret.jpg 1 NAME PyTiborne_Farkasret 1 CACHE 2 FILESIZE 413082 2 DIMENSION 1200x1600 2 MEGAPIXELS 1.92 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic04025@ Picture 1 PATH media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 RELATIVE media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 FILEUNIQUE PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 2 REPORT media/PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107.jpg 1 NAME PyErvinBelaTibor_SzAK_1908_0107 1 CACHE 2 FILESIZE 402790 2 DIMENSION 3472x2447 2 MEGAPIXELS 8.49 2 BPP 8 2 DPI 300 1 DATE 28 Aug 1918 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 0 @pic04092@ Picture 1 PATH media/PyClementina_gyj_Gyomro_1933_1002_312.jpg 2 RELATIVE media/PyClementina_gyj_Gyomro_1933_1002_312.jpg 2 FILEUNIQUE PyClementina_gyj_Gyomro_1933_1002_312.jpg 2 REPORT media/PyClementina_gyj_Gyomro_1933_1002_312.jpg 1 NAME PyClementina_gyj_Gyömrő_1933_1002__312.jpg 1 CACHE 2 FILESIZE 553639 2 DIMENSION 3353x2293 2 MEGAPIXELS 7.68 2 BPP 8 2 DPI 200 1 DATE 2 Oct 1933 1 PLAC Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 0 @pic04091@ Picture 1 PATH media/PyClementina_SzAK_1895_0601_Lucfalva.jpg 2 RELATIVE media/PyClementina_SzAK_1895_0601_Lucfalva.jpg 2 FILEUNIQUE PyClementina_SzAK_1895_0601_Lucfalva.jpg 2 REPORT media/PyClementina_SzAK_1895_0601_Lucfalva.jpg 1 NAME PyClementina_SzAK_1895_0601_Lucfalva 1 CACHE 2 FILESIZE 44908 2 DIMENSION 1878x147 2 MEGAPIXELS 0.27 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 1 Jun 1895 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 0 @pic04020@ Picture 1 PATH media/VogelJulianna.jpg 2 RELATIVE media/VogelJulianna.jpg 2 FILEUNIQUE VogelJulianna.jpg 2 REPORT media/VogelJulianna.jpg 1 NAME VogelJulianna 1 DESCRIPTION Az iWiW-en találtam 1 CACHE 2 FILESIZE 682578 2 DIMENSION 2304x1728 2 MEGAPIXELS 3.98 2 BPP 24 2 DPI *96 1 DATE 2008 0 @pic05180@ Picture 1 PATH media/colorized-image1.jpg 2 RELATIVE media/colorized-image1.jpg 2 FILEUNIQUE colorized-image1.jpg 2 REPORT media/colorized-image1.jpg 1 NAME colorized-image (1) 1 CACHE 2 FILESIZE 301012 2 DIMENSION 1800x1212 2 MEGAPIXELS 2.18 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic05181@ Picture 1 PATH media/Photo1500010-Colorized.jpg 2 RELATIVE media/Photo1500010-Colorized.jpg 2 FILEUNIQUE Photo1500010-Colorized.jpg 2 REPORT media/Photo1500010-Colorized.jpg 1 NAME Photo1500010-Colorized 1 CACHE 2 FILESIZE 51387 2 DIMENSION 657x449 2 MEGAPIXELS 0.29 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic05182@ Picture 1 PATH media/Photo1500007-Colorized.jpg 2 RELATIVE media/Photo1500007-Colorized.jpg 2 FILEUNIQUE Photo1500007-Colorized.jpg 2 REPORT media/Photo1500007-Colorized.jpg 1 NAME Photo1500007-Colorized 1 CACHE 2 FILESIZE 99706 2 DIMENSION 777x620 2 MEGAPIXELS 0.48 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic05183@ Picture 1 PATH media/Komak_1860.jpg 2 RELATIVE media/Komak_1860.jpg 2 FILEUNIQUE Komak_1860.jpg 2 REPORT media/Komak_1860.jpg 1 NAME Komak_1860 1 CACHE 2 FILESIZE 65303 2 DIMENSION 723x1153 2 MEGAPIXELS 0.83 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @pic05184@ Picture 1 PATH media/colorized7d5b49a604a2c2eea7fc39374.png 2 RELATIVE media/colorized7d5b49a604a2c2eea7fc39374.png 2 FILEUNIQUE colorized7d5b49a604a2c2eea7fc39374.png 2 REPORT media/colorized7d5b49a604a2c2eea7fc39374.png 1 NAME colorized7d5b49a604a2c2eea7fc39374 1 CACHE 2 FILESIZE 616807 2 DIMENSION 800x569 2 MEGAPIXELS 0.45 2 BPP 32 2 DPI *96 0 @pic05185@ Picture 1 PATH media/colorized-szureti_buli_kb1915-Colorized.jpg 2 RELATIVE media/colorized-szureti_buli_kb1915-Colorized.jpg 2 FILEUNIQUE colorized-szureti_buli_kb1915-Colorized.jpg 2 REPORT media/colorized-szureti_buli_kb1915-Colorized.jpg 1 NAME colorized-szureti_buli_kb1915-Colorized 1 CACHE 2 FILESIZE 92851 2 DIMENSION 858x623 2 MEGAPIXELS 0.53 2 BPP 24 2 DPI *96 0 @place00229@ PLAC 1 NAME Szügy 0 @place00196@ PLAC 1 NAME Lucfalva 0 @place00218@ PLAC 1 NAME Gyömrő 0 @place00054@ PLAC 1 NAME Budapest VI. kerület 0 @place00175@ PLAC 1 NAME London 0 @place00094@ PLAC 1 NAME Balassagyarmat 0 @place00066@ PLAC 1 NAME Vác 0 @place00059@ PLAC 1 NAME Budapest VII. kerület 0 @place00223@ PLAC 1 NAME Budapest I. kerület 0 @place00011@ PLAC 1 NAME Salgótarján 0 @place00130@ PLAC 1 NAME Cseri 0 @place00237@ PLAC 1 NAME Salt Lake City - USA, Utah állam 0 @place00771@ PLAC 1 NAME K.Varbók 0 @place00253@ PLAC 1 NAME Pásztó 0 @place00002@ PLAC 1 NAME Budapest 0 @place00236@ PLAC 1 NAME Jászapáti 0 @place00080@ PLAC 1 NAME Budapest V. kerület 0 @place00189@ PLAC 1 NAME Budapest ? 0 @place00017@ PLAC 1 NAME Nagykanizsa 0 @place00321@ PLAC 1 NAME Budapest, Köztemető 0 @place00755@ PLAC 1 NAME Bakó 0 @place00291@ PLAC 1 NAME Csesztve 0 @place00086@ PLAC 1 NAME Bágyon 0 @place00261@ PLAC 1 NAME Miskolc 0 @place00317@ PLAC 1 NAME Érd 0 @place00077@ PLAC 1 NAME Budapest VIII. kerület 0 @place00095@ PLAC 1 NAME Losonc 0 @place00224@ PLAC 1 NAME Losonctamási (Tomasovce) 0 @place00154@ PLAC 1 NAME Selmecbánya (Hont vm.) 0 @place00747@ PLAC 1 NAME Szupatak 0 @place00507@ PLAC 1 NAME Rákospalota 0 @place00290@ PLAC 1 NAME Aszód 0 @place00213@ PLAC 1 NAME Nemesvarbók 0 @place00216@ PLAC 1 NAME Korpás Varbók 0 @place00268@ PLAC 1 NAME Varbók 0 @place00336@ PLAC 1 NAME Alsófehérkút 0 @place00879@ PLAC 1 NAME Lévártfürdő 0 @place00122@ PLAC 1 NAME Túrócszentmárton 0 @place00415@ PLAC 1 NAME Esztergom 0 @place00434@ PLAC 1 NAME Budapest XVI. kerület 0 @place00144@ PLAC 1 NAME Budapest IV. kerület 0 @place00215@ PLAC 1 NAME Nemesvarbók ? Cseri ? 0 @place00057@ PLAC 1 NAME Rákoskeresztúr 0 @place00887@ PLAC 1 NAME Selmecbánya 0 @place00123@ PLAC 1 NAME Folkusfalva 0 @place00393@ PLAC 1 NAME Aranyosmarót 0 @place00091@ PLAC 1 NAME Budapest IX. kerület 0 @place00710@ PLAC 1 NAME Lapujtő 0 @place00383@ PLAC 1 NAME Kecskevarbók 0 @place00869@ PLAC 1 NAME Korpásvarbók 0 @place00024@ PLAC 1 NAME Debrecen 0 @place00596@ PLAC 1 NAME Kujdanow 0 @place00892@ PLAC 1 NAME Mesic 0 @place00584@ PLAC 1 NAME Tiszaújhely 0 @place00232@ PLAC 1 NAME Budakeszi 0 @place00231@ PLAC 1 NAME Viss (Szabolcs m.) 0 @place00233@ PLAC 1 NAME Nagyvárad 0 @place00475@ PLAC 1 NAME Sárospatak 0 @place00448@ PLAC 1 NAME Eperjes 0 @place00463@ PLAC 1 NAME Igló 0 @place00111@ PLAC 1 NAME Budapest II. kerület 0 @place00813@ PLAC 1 NAME Füzesabony 0 @place00276@ PLAC 1 NAME Nagysáros 0 @place00206@ PLAC 1 NAME Budapest, Farkasréti Temető 0 @place00192@ PLAC 1 NAME Kassa 0 @place00110@ PLAC 1 NAME Kolozsvár 0 @place00646@ PLAC 1 NAME Ungvár 0 @place00607@ PLAC 1 NAME Besenyőtelek 0 @place00699@ PLAC 1 NAME Mátyásföldi plébániytemplom 0 @place00700@ PLAC 1 NAME Budapest, Cinkotai temető 0 @place00298@ PLAC 1 NAME Makó 0 @place00163@ PLAC 1 NAME Budapest III. kerület 0 @place00012@ PLAC 1 NAME Budapest, Óbudai Temető 0 @place00266@ PLAC 1 NAME Ibrány 0 @place00893@ PLAC 1 NAME Bodzás tanya 0 @place00957@ PLAC 1 NAME Florida 0 @place00384@ PLAC 1 NAME Zalkod 0 @place00895@ PLAC 1 NAME Materzicka 0 @place00456@ PLAC 1 NAME Saár 0 @place00179@ PLAC 1 NAME Jobbágyi 0 @place00756@ PLAC 1 NAME Bakópuszta 0 @place00067@ PLAC 1 NAME Ebeck 0 @place00294@ PLAC 1 NAME Durand 0 @place00007@ PLAC 1 NAME Baja 0 @place00209@ PLAC 1 NAME Szeged 0 @place00052@ PLAC 1 NAME Tata 0 @place00058@ PLAC 1 NAME Tata-Tóváros 0 @place00003@ PLAC 1 NAME Győr 0 @place00801@ PLAC 1 NAME Bécs, Kancellária 0 @place00109@ PLAC 1 NAME Bécs 0 @place00069@ PLAC 1 NAME Szakálháza 0 @place00133@ PLAC 1 NAME Bátorfalu 0 @place00098@ PLAC 1 NAME Bácsujfalu 0 @place00068@ PLAC 1 NAME Nagykürtös 0 @place00113@ PLAC 1 NAME Becske 0 @place00221@ PLAC 1 NAME Szklabonya 0 @place00773@ PLAC 1 NAME Kiskürtös 0 @place00219@ PLAC 1 NAME Czered (Nógrád m.) 0 @place00070@ PLAC 1 NAME Csene 0 @place00073@ PLAC 1 NAME Szeged Belvárosi temető 0 @place00388@ PLAC 1 NAME Carpinis 0 @place00072@ PLAC 1 NAME Békéscsaba 0 @place00436@ PLAC 1 NAME Békés 0 @place00292@ PLAC 1 NAME Perbenyik 0 @place00471@ PLAC 1 NAME Nyíregyháza 0 @place00583@ PLAC 1 NAME Berlin 0 @place00634@ PLAC 1 NAME Királyhelmec 0 @place00293@ PLAC 1 NAME Begaszentgyörgy 0 @place00026@ PLAC 1 NAME Baja, Kálvária temető 0 @place00001@ PLAC 1 NAME Gönyü 0 @place00295@ PLAC 1 NAME Gölnicbánya 0 @place00438@ PLAC 1 NAME Gölnitz 0 @place00018@ PLAC 1 NAME Pécs 0 @place00464@ PLAC 1 NAME Körösmező 0 @place00051@ PLAC 1 NAME Kisvárda 0 @place00362@ PLAC 1 NAME Valjevo (Szerbia) 0 @place00590@ PLAC 1 NAME Bohuniczi áll. elemi népiskola 0 @place00240@ PLAC 1 NAME Budapest XX. kerület 0 @place00503@ PLAC 1 NAME Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 0 @place01020@ PLAC 1 NAME Erzsébetfalva 0 @place00114@ PLAC 1 NAME Ráckeve 0 @place00744@ PLAC 1 NAME Budapest, Lipótmező 0 @place00177@ PLAC 1 NAME Sielnica 0 @place00548@ PLAC 1 NAME Johannesthal 0 @place00779@ PLAC 1 NAME Alsó Pribél 0 @place00504@ PLAC 1 NAME Poprádremete (Szepes vm.) 0 @place00667@ PLAC 1 NAME Soltvadkert 0 @place00378@ PLAC 1 NAME Szarvas 0 @place00387@ PLAC 1 NAME Óbuda 0 @place00101@ PLAC 1 NAME Futak 0 @place00081@ PLAC 1 NAME Újvidék 0 @place00088@ PLAC 1 NAME Korpona 0 @place00006@ PLAC 1 NAME Rudabánya 0 @place00707@ PLAC 1 NAME Újpazna 0 @place00672@ PLAC 1 NAME Új Pázva (Neu-Pazua) 0 @place00271@ PLAC 1 NAME Kőkeszi 0 @place00654@ PLAC 1 NAME Budapest Belvárosi rk. templom 0 @place01019@ PLAC 1 NAME Inárcs 0 @place00157@ PLAC 1 NAME Budapest XII. kerület 0 @place00106@ PLAC 1 NAME Gödöllő 0 @place00136@ PLAC 1 NAME Budapest XI. kerület 0 @place00490@ PLAC 1 NAME Kézdivásárhely 0 @place00531@ PLAC 1 NAME Monor 0 @place00235@ PLAC 1 NAME Nagybárkány (Nógrád m.) 0 @edu00240@ Education 1 PROGRAM tanító 1 INSTITUTION Selmecbánya (Hont vm.) 1 PLAC Selmecbánya (Hont vm.) 2 _XREF @place00154@ 1 LEVEL egyetem 1 TERMINATION Graduation 1 DATEEND 1879 1 NOTE Alsósztregován is volt tanító, 1905-ben 100 K, 1907-ben 30 K jutalmat 2 CONC is kapott 0 @edu00241@ Education 1 INSTITUTION Evangélikus kerületi lyceum, Selmecbánya 1 PLAC Selmecbánya (Hont vm.) 2 _XREF @place00154@ 1 SOURCE @source01411@ 1 DATESTART 1871 1 NOTE Evangélikus kerületi lyceum, Selmecbánya, 1871 értesítője 0 @edu00242@ Education 1 INSTITUTION Evangélikus kerületi lyceum, Selmecbánya 1 PLAC Selmecbánya (Hont vm.) 2 _XREF @place00154@ 1 SOURCE @source01411@ 1 DATESTART 1871 1 NOTE Evangélikus kerületi lyceum, Selmecbánya, 1871 értesítője 0 @edu00245@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Evangélikus lyceum, Selmecbánya 1 PLAC Selmecbánya 2 _XREF @place00887@ 1 NOTE Petőfi osztálytársa volt Selmecbányán? Nem, mert akkor apja István len 2 CONC ne... 2 CONT RELATIO DE JUVENTUTE SCHOLASTICA 2 CONT CLASSIS HUMANITATIS PRIMOS ET SECUNDOS LYCEI EVANG. A. C. DISTRICTUALI 2 CONC S SCHEMNICIENSIS DATA SEMESTRI PRIMO ET 2 CONT SECUNDO A. 2 CONT 1838/39. (Tudósítás a selmeci ágost. hitv. evang. kerületi Lyceum tanu 2 CONC ló ifjúságáról.) 0 @edu00246@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Evangélikus lyceum, Selmecbánya 1 PLAC Selmecbánya (Hont vm.) 2 _XREF @place00154@ 1 SOURCE @source01411@ 1 LEVEL érettségi 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Forrás: 2 CONT Evangélikus lyceum, Selmecbánya, 1894 értesítője 0 @edu00063@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium 1 PLAC Sárospatak 2 _XREF @place00475@ 1 SOURCE @source01089@ 1 LEVEL érettségi 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1891 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Református főiskola, teológiai akadémia és gimnázium, Sárospatak, 2 CONT 1896 - ötödikes 0 @edu00152@ Education 1 INSTITUTION Eperjesi Kollégium 1 PLAC Eperjes 2 _XREF @place00448@ 1 SOURCE @source02219@ 1 NOTE Evangélikus egyházkerületi collegium, Eperjes, 1902 0 @edu00393@ Education 1 INSTITUTION Iglói főgimnázium 1 PLAC Igló 2 _XREF @place00463@ 1 NOTE https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OrszagVilag_1930/?query=Plachy&pg=1 2 CONC 60&layout=s 0 @edu00058@ Education 1 PROGRAM polgári iskola 1 INSTITUTION Svetits-intézet római katolikus leányiskola 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 LEVEL polgári iskola 2 YEARS 4 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1925 1 DATEEND 1929 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Svetits-intézet római katolikus leányiskola, Debrecen, tanulója, 2 CONT - 1927-ben másodikos 2 CONT - 1929-ben negyedikes 2 CONT 0 @edu00057@ Education 1 PROGRAM polgári iskola 1 INSTITUTION Svetits-intézet római katolikus leányiskola 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source01405@ 1 LEVEL polgári iskola 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1926 1 DATEEND 1930 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Svetits-intézet római katolikus leányiskola, Debrecen, tanulója: 2 CONT - 1926-ban elsős 2 CONT - 1928-ban harmadikos 0 @edu00019@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Fazekas Mihály Gimnázium 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source00217@ 1 LEVEL érettségi 2 YEARS 8 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1929 1 DATEEND 1937 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE 1937-ben (Állami főreáliskola, Debrecen) érettségizett a DEBRECENI Faz 2 CONC ekas Mihály Gimnáziumban: 2 CONT 2 CONT Osztályfőnök: JESCH MÁTYÁS 2 CONT 2 CONT Bagdy László, Baukovác Ferenc, Bánhidi Sándor, Borbély Endre, Cselle L 2 CONC ászló, Enyedi Mihály, Farkas Gábor, Juhász Pál, Kiss Zoltán, Nagy Mikl 2 CONC ós, Németh András, Plachy Ferenc, Sárady Kornél, Szabó Tibor, Szántó Z 2 CONC oltán, Tóth Zoltán, Udvardi Győző 2 CONT 2 CONT Forrás: http://fmg.hu/node/1201 0 @edu00018@ Education 1 PROGRAM Ludovika Akadámia 1 INSTITUTION Ludovika Akadémia 1 PLAC Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 LEVEL egyetem 2 YEARS 4 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1937 1 STUDYTYPE Full 0 @edu00394@ Education 1 INSTITUTION Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem 1 DATESTART 1883 1 NOTE Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja, 1884-1885Egyetem 2 CONC i hallgatók 2 CONT https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ELTE_Almanach_1884/?query=SZO%3D(SZ 2 CONC O%3D(SZO%3D(SZO%3D(Plachy%20OR%20Plahy%20OR%20Plachi)%200W%20Istv%C3%A 2 CONC 1n)%20AND%20DATE%3D(1840--1901)))&pg=94&layout=s 0 @edu00156@ Education 1 PICTURES @pic03031@ 2 PRIMARY @pic03031@ 1 SOURCES @source02415@ 1 PROGRAM Elemi iskola 1 INSTITUTION Elemi iskola 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 1 SOURCE @source02413@ 1 LEVEL elemi iskola 2 YEARS 4 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1893 1 DATEEND 1897 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Gépelt önéletrajza 0 @edu00157@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Szegedi Magyar Királyi Gimnázium 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 SOURCE @source02413@ 1 LEVEL érettségi 2 YEARS 8 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1897 1 DATEEND 1905 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Gépelt önéletrajza 0 @edu00158@ Education 1 PROGRAM Kereskedelmi Akadémia 1 INSTITUTION Kereskedelmi Akadémia 1 PLAC Berlin 2 _XREF @place00583@ 1 SOURCE @source02413@ 1 LEVEL egyetem 2 YEARS 6 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1905 1 DATEEND 1911 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Gépelt önéletrajza alapján 0 @edu00028@ Education 1 PROGRAM lelkész 1 INSTITUTION Pécsi Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem 1 PLAC Pécs 2 _XREF @place00018@ 1 SOURCE @source00366@ 1 LEVEL egyetem 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1932 1 DATEEND 1938 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Forrás: 2 CONT https://www.google.hu/search?tbm=bks&hl=hu&q=Magyar+%C3%ADr%C3%B3k+%C3 2 CONC %A9lete+%C3%A9s+munk%C3%A1i+Plachy#hl=hu&q=Plachy+zsigmond&start=40&tb 2 CONC m=bks 0 @edu00081@ Education 1 INSTITUTION Budapesti V. ker. Állami Főreáliskola 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source01269@ 1 TERMINATION Graduation 1 NOTE A IV. A osztályt 1888-ban jeles eredménnyel végezte 2 CONT Forrás: 2 CONT Budapesti Hírlap, 1888 (8. évfolyam, 182-211. szám) • 1888-07-08 / 188 2 CONC . szám 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1888_07/?query=SZO%3 2 CONC D(Plachy)&pg=76&zoom=h&layout=s 2 CONT szám) • 1888-08-31 / 241. szám 0 @edu00082@ Education 1 PROGRAM pénzügy 1 INSTITUTION Kereskedelmi Akadémia 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source01269@ 1 TERMINATION Graduation 1 NOTE A kereske­delmi akadémiánál üresedésben levő fővárosi 5 alapítványi he 2 CONC lyre Fuchs Emil, Plachy Jenő, Kronits Mirko, Isos Emil és Boxmann Vi 2 CONC lmos tanu­lókat választotta meg. 2 CONT Forrás: 2 CONT Budapesti Hírlap, 1888 (8. évfolyam, 212-241. 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1888_08/?query=SZO%3 2 CONC D(Plachy)&pg=350&zoom=h&layout=s 0 @edu00084@ Education 1 PROGRAM tanító 1 INSTITUTION Esztergomi Érseki Tanítóképző 1 PLAC Esztergom 2 _XREF @place00415@ 1 SOURCE @source01274@ 1 LEVEL Főiskola 2 YEARS 4 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1892 1 DATEEND 1896 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Forrás: 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/BudapestiHirlap_1897_09/?query=SZO%3 2 CONC D(Plachy)&pg=176&zoom=h&layout=s 0 @edu00086@ Education 1 PROGRAM gép- és gyorsíró 1 SOURCE @source01292@ 1 TERMINATION Graduation 1 NOTE a parlamenti képzésen kiváló eredménnyel vett részt. 2 CONT Forrás: 2 CONT Pesti Napló, 1908. június (59. évfolyam, 132–156. szám) • 1908-06-30 / 2 CONC 156. szám 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PestiNaplo_1908_06/?query=SZO%3D(pla 2 CONC chy)&pg=725&zoom=h&layout=s 0 @edu00069@ Education 1 PROGRAM tanító 1 INSTITUTION Evangélikus Gimnázium 1 PLAC Szarvas 2 _XREF @place00378@ 1 SOURCE @source01139@ 1 LEVEL Főiskola 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 STUDYTYPE Full 0 @edu00070@ Education 1 PROGRAM kántor 1 INSTITUTION Evangélikus Gimnázium 1 PLAC Szarvas 2 _XREF @place00378@ 1 SOURCE @source01140@ 1 LEVEL Főiskola 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1926 1 DATEEND 1931 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Kántorvizsgát ötödéves tanuló korában tatt. 0 @edu00148@ Education 1 PROGRAM tanító 1 INSTITUTION Evangélikus Gimnázium 1 PLAC Szarvas 2 _XREF @place00378@ 1 SOURCE @source01855@ 1 LEVEL Főiskola 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1927 1 DATEEND 1931 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Népiskolai Tanítói Oklevél 0 @edu00383@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Magyar Királyi Reálgimnázium 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 1 SOURCE @source00005@ 1 LEVEL érettségi 2 YEARS 8 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1919 1 DATEEND 1927 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Bizonytvány száma: 185/1927 0 @edu00002@ Education 1 PROGRAM Felsőfokú Postaforgalmi Tiszti iskola 1 INSTITUTION Felsőfokú Postaforgalmi Tiszti iskola 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source00004@ 1 LEVEL Főiskola 2 YEARS 1 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1928 1 DATEEND 1929 1 STUDYTYPE Night 1 NOTE Oklevél száma: 6/159/1929 0 @edu00382@ Education 1 PROGRAM Felsőfokú Postaforgalmi Tiszti iskola 1 INSTITUTION Felsőfokú Postaforgalmi Tiszti iskola 1 PLAC Budapest VIII. kerület 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source00005@ 1 LEVEL felsőfokú postaforgalmi szakképzettség 2 YEARS 1 1 ACHIEVEMENT passed 1 TERMINATION Graduation 1 DATESTART 1929 1 DATEEND 1930 1 STUDYTYPE Full 1 NOTE Oklevél száma: 6/77/1930 0 @edu00243@ Education 1 PROGRAM érettségi 1 INSTITUTION Evangélikus Gimnázium 1 PLAC Aszód 2 _XREF @place00290@ 1 SOURCE @source01403@ 1 NOTE Lehetséges, hogy ő az, aki 1901-ben Aszódon megkezdte gimnáziumi tanul 2 CONC mányait. (Született: Szúpatak - ma Bátonyterenye - 1890?, vallása: ág 2 CONC .hjtv.ev.) 2 CONT Első év végén matekból sikeresen pótvizsgázott. 2 CONT Forrás: 2 CONT https://hungaricana.hu/hu/search/results/?list=eyJmaWx0ZXJzIjogeyJEQVR 2 CONC BQkFTRSI6IFsiSVNLT0xBSUVSVCJdfSwgInF1ZXJ5IjogIlBsYWNoeSJ9&per_page=20 0 @edu00239@ Education 1 PROGRAM Jogi Egyetem 1 LEVEL egyetem 1 TERMINATION Graduation 1 STUDYTYPE Full 0 @edu00232@ Education 1 NOTE 1919-es bosszú: 2 CONT "Kizárás mindennemű vizsgálattételből 2 CONT Az 1919 szeptemberében lefolytatott fegyelmi tárgyaláson Róna Imrén kí 2 CONC vül még 15 diákot ítélt el a tanári bizottság. Név szerint: Sándor Gyö 2 CONC rgy, Rótt Sándor, Lengyel Jenő, Vezér András, Vezér Zoltán, König Anta 2 CONC l, Leinhart József, Kaszás Árpád, Blahó Mihály, Rákosy Zoltán, Sugár L 2 CONC ászló, Spitzer István, Plachy Aladár, Finály László és Kachmejer Feren 2 CONC c tanulókat. Büntetésük „a hazai Tanintézetekben mindennemű vizsgálatt 2 CONC á télből’ való kizárástól „az osztályfőnök útján III. fokúlag történő 2 CONC megintésig” terjedt. 2 CONT Ezeknek a diákoknak későbbi sorsa sokban megegyezik Róna Imréével. Vez 2 CONC ér Zoltánt félig agyonverték, és más diákok is az iskola elhagyására, 2 CONC illetve a választott pálya feladására kényszerültek. " 2 CONT Forrás: 2 CONT Ifjúsági Magazin, 1977-03-01 / 3. szám 0 @occu02016@ Occupation 1 TITL Takarékpénztári igazgató. 1 COMPANY Hangya Szövetkezet 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 DATESTART 1919 1 WORKTYPE Charity 1 NOTE A Hangya szövetkezet gyömrői tagozatának felügyelő bizottsági tagja vo 2 CONC lt 1919 után 2 CONT Forrás: 2 CONT http://www.omgk.hu/Digitarchiv/konyvek/b4305/b4305.pdf 0 @occu02017@ Occupation 1 TITL vasúti dolgozó 1 COMPANY Magyar Államvasutak 1 INDUSTRY Transportation 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source01326@ 1 DATESTART 1895 1 DATEEND 1924 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE "1865-ben született Lucfalván. Iskolái befejezése után saját birtokán 2 CONC gazdálkodott, majd 1895-ben a MÁV szolgálatába lépett és 30 éven át Bu 2 CONC dapesten a MÁV VIII. osztályán teljesített szolgálatot, mint csoportve 2 CONC zető. 1924-ben vonult nyugalomba. Katonai szolgálatát a cs. és kir. 1 2 CONC hidász ezrednél teljesítette Pozsonyban és mint főhidász szerelt le. G 2 CONC yömrőn 1914-ben telepedett le.. Tagja a Gyömrői Gyóni Géza Irodalmi Tá 2 CONC rsaságnak, a dal- és önképző körnek, a Stefánia Szövetségnek. Alapító 2 CONC tagja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és a sakkörnek. Presbitere az e 2 CONC v. egyháznak. Felesége Nürnberger Anna. 2 CONT Forrás: 2 CONT Pest-Pilis-Solt vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára (szerk.: 2 CONC Csatár István, dr. Hovhannesian Eghia és Oláh György, 1939. Budapest; 2 CONC 153.o.) 2 CONT 2 CONT Gyömrő, 1930. október 15. A Keresztenyszocialista Vasutasok Országos G 2 CONC azdasági Egyesületének /vOGE/ gyömről csoportja most tartotta alakuló 2 CONC közgyűlését. 1 központ részéről Haubner Ede intéző tartott előadást, m 2 CONC ajd Szabadosi Tivalart elnökké, Plachy Istvánt alelnökké és Jakubovics 2 CONC Józsefet ügyvezető elnökké választották neg./MTT./ 2 CONT Forrás: 2 CONT http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a090829.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28Plachy%29&s 2 CONC =SORT&m=0&a=rec 0 @occu02091@ Occupation 1 TITL kereskedő 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Lánya születési akvi kivonatában mint kereskedő szerepel. 0 @occu02023@ Occupation 0 @occu02034@ Occupation 1 TITL ev. igazgató-tanító 1 INDUSTRY Education 1 PLAC Losonc 2 _XREF @place00095@ 1 SOURCE @source01129@ 1 DATESTART 1879 1 DATEEND 1924 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE tanító 2 CONT Alsó-Sztregova: 1905-ben 300 korona jutalomban részesült 2 CONT http://apps.arcanum.hu/evangelikus/a130407.htm?v=pdf&q=SZO%3D%28%22PLA 2 CONC CHY%22%29&s=SORT&m=47&a=rec#pg=396&zoom=f&l=s 2 CONT Kraszkó (Gömör megye), évi 499 frt. fizetéssel, 2 CONT Losonc: az ág. hitv. ev. iskola igazgató-tanítója haláláig. 2 CONT 2 CONT nemesvarbóki Plachy Pál nyug.ig.-tanító.*1860.Luczfalva. Ősrégi nemesi 2 CONC családból származik. Selmecbányán nyerte tanítói oklevelét. Pályafutá 2 CONC sát 1879-ben kezdte meg, 44 éven keresztül megszakítás nélkül működött 2 CONC , 1924-ben vonult nyugalomba. F.: Gonda Anna. Gy.: Ilona, Péter és Kat 2 CONC alin. 0 @occu02036@ Occupation 1 TITL lelkész - evangélikus 1 COMPANY Ág. ev. egyház 1 INDUSTRY OtherServices 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 SOURCE @source01132@ 1 DATESTART 1894 1 DATEEND 1910 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE Betegség miatt kértre nyugdíjazását. 2 CONT "Plachy felsőpetényi,. Kossaczky luczfalvi lelkészek, hivatkozással be 2 CONC tegségükre, benyújtották nyugdíjaztatás iránti kérvényeiket. " 2 CONT Forrás: Evangélikus Őrálló, 1910 (6. évfolyam) • 1910-07-21 / 30. szám 2 CONT http://library.hungaricana.hu/hu/view/EvangOrallo_1910/?query=SZO%3D(P 2 CONC lachy)&pg=270&layout=s 0 @occu02037@ Occupation 1 TITL Egyedi azonosító HAG_0058612 1 NOTE Levéltár Budapest Főváros Levéltára 2 CONT Metatár neve Hagyatéki ügyek 2 CONT Ügyazonosító HU BFL - VII.279 - 1947 - 0201 2 CONT Fond VII.279 Tárczay Rezső közjegyző iratai 2 CONT Keletkezés dátuma 1947 2 CONT Ügyszám 0201 2 CONT Ügytípus hagyatéki ügy 2 CONT Név Kossatzky Mihályné 2 CONT Leánykori név Plachy Mária 2 CONT Halálozás dátuma 1947.01.17 2 CONT 2 CONT http://tarstort.bparchiv.hu/tarstort/viewrecord.html?id=476361 0 @occu02038@ Occupation 1 NOTE Plachy Pétertől kapott anyagban találkoztam először a nevével. Ekkor k 2 CONC iskorú, mint Géza, Tamás, Pál. 0 @occu02039@ Occupation 1 TITL írnok 1 COMPANY Balassagyarmati Királyi Törvényszék 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 SOURCE @source01270@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE törvényszéki irnok - 1895. XI.18. - kinevezik a Bgyarmati Királyi Törv 2 CONC ényszékhez, és véglegesítik mint irodatisztet: 1909. I.2. 2 CONT (Megjelent az Igazságügyi Közlönyben - 1898.) 2 CONT 2 CONT Tvszéki irodafőtisztként ment nyugdíjba 0 @occu02044@ Occupation 1 TITL fürdőtulajdonos 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Lévártfürdő 2 _XREF @place00879@ 1 WORKTYPE Other 1 NOTE Pásztó, Lévártfürdő 2 CONT 1900-ban Pásztón vegyeskereskedése volt. 2 CONT Forrás: 2 CONT Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 1. félév) • 1900-05-03 / 37. sz 2 CONC ámhttp://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Kozponti_Ertesito_1900_1/?query=SZ 2 CONC O%3D(plachy)&pg=596&zoom=h&layout=s 2 CONT Még 1928-ban is: 2 CONT ..., 35. Plachy Tamás pásztói vegyeskereskedő, egyéni cégek, továbbá a 2 CONC kereskedelmi társas cégjegyzékbe bevezetett 2 CONT Forrás: 2 CONT Budapesti Közlöny, 1928. szeptember 13. (62. évfolyam, 208. szám) 0 @occu02069@ Occupation 1 TITL vegyeskereskedő 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Pásztó 2 _XREF @place00253@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE fürdőtulajdonos, szövetkezeti ellenőr, vegyeskereskedő 0 @occu02045@ Occupation 1 TITL Nincs róla semmi információm 1 NOTE Nincs információ. Az anyakönyvvezető szerint bizonytalan az édesanyja 2 CONC neve: Kosenuch, vagy Koreluh Mária volt? 0 @occu02050@ Occupation 1 NOTE Neve a házassági anyakönyv szerint Frick (Krehon) Rozina. 2 CONT Édesanyja: Frick (Krehon) Teréz 0 @occu02051@ Occupation 1 TITL lelkész - evangélikus 1 COMPANY Ág. ev. egyház 1 INDUSTRY OtherServices 1 PLAC Rákoskeresztúr 2 _XREF @place00057@ 1 DATESTART 1852 1 DATEEND 1857 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Promotion 1 NOTE lelkész - Rkeresztúron, majd Luczfalván (1857-1894 között). 2 CONT Lelkészi beiktatása: 1852 (Bányai Kerület 1801-1885.; 401. old. 20.) 2 CONT 2 CONT (Születtem Nemes-Varbókon, 1821. október hó 22-kén. Atyám P. Mihály, 1 2 CONC 833-ban, anyám Csesznok Anna, másfél éves koromban húnyt el. Olvasásba 2 CONC ni első ismeretet otthon nyervén, 3 évre Korponára mentem. Ezután a Se 2 CONC lmecbányai Lyceumban 8 évet töltöttem grammaticalis osztálytól egészen 2 CONC a Philosophia utolsó osztályáig (Kunczius, Bolemann, Lichard és Suhay 2 CONC da Tisztelendő professzor uraknál). Pozsonyban a két évi teológiai cur 2 CONC sus után a candidaticum és ministeriale vizsga után 1845-től 1852-ig n 2 CONC evelő állomásokon voltam előbb Plachy Zsigmond úrnál Mohorán 1 évig, m 2 CONC ajd Trajtler Mihály úrnál Szügyben 3 évig, végül Mohorán Beniczky Anta 2 CONC l úrnál 2,5 évig. Dobronyovszky Károly Kis-Csalomi lelkész meghívott s 2 CONC eg.lelkésznek. 1852 május 19-kén Miskolczon Fő Tisztelendő Komáromy Jó 2 CONC zsef püspök-helyettes úr felszentelt. Melczer János fogsága alatt R. K 2 CONC eresztúron szolgáltam 1854–56-ban.) 0 @occu02052@ Occupation 1 TITL lelkész - evangélikus 1 COMPANY Ág. ev. egyház 1 INDUSTRY OtherServices 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 DATESTART 1857 1 DATEEND 1894 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE lelkész - Luczfalván (1857-1894 között). 2 CONT Lelkészi beiktatása: 1852 (Bányai Kerület 1801-1885.; 401. old. 20.) 0 @occu02053@ Occupation 0 @occu02055@ Occupation 0 @occu02056@ Occupation 0 @occu02057@ Occupation 0 @occu02063@ Occupation 0 @occu02070@ Occupation 1 TITL ev. tanító. 1 INDUSTRY Education 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE ev. tanító Nemesvarbókon - 1838-ban biztosan. 2 CONT Lehet, hogy azonos ind02985 PyPállal? 0 @occu00006@ Occupation 1 TITL katonatiszt 1 COMPANY KUK 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Kujdanow 2 _XREF @place00596@ 1 SOURCE @source01295@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Katonatiszt, K.U.K. százados? 2 CONT Egy Plachy nevű ezredes szerepelt a 39. honvédhadosztályban (1916) az 2 CONC I. VH leírásban, de nem hiszem, hogy ő az. Unokája szerint már 1868-ba 2 CONC n elhunyt. 2 CONT Forrás:Magyar Katonai Szemle, 1942 (12. évfolyam, 1. negyedév) • ÁLTAL 2 CONC ÁNOS KATONAI KÖZLEMÉNYEK • Hősi elszántság és kemény akarat. Közli: Ha 2 CONC dilevéltár parancsnokság 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MagyarKatonaiSzemle_1942_1/?query=SZ 2 CONC O%3D(plachy)&pg=70&zoom=h&layout=s 2 CONT 2 CONT A Felsőmagyarországi evangélikus vezetők között 1926-ban szerepel P.MI 2 CONC hály egyházfelügyelő neve is. 0 @occu00007@ Occupation 1 NOTE Báró Nyáry Antalnak özv. Plachy Mihály nő és társa e. végrehajtás megi 2 CONC gazitása iránti pere. 2 CONT Előadó: U r b a n o v s z k y Jusztin - 1864 2 CONT Forrás: Törvényszéki csarnok (1864/82) 336. oldal 2 CONT http://dtl.ogyk.hu/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=9556387.xml&dvs=1370 2 CONC 974667719~571&locale=hu_HU&search_terms=plachy&view_profile=user&adjac 2 CONC ency=N&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4&usePid1=tr 2 CONC ue&usePid2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=copyrights3 0 @occu00008@ Occupation 1 TITL földbirtokos 1 INDUSTRY Agriculture 1 PLAC Tiszaújhely 2 _XREF @place00584@ 1 SOURCE @source01296@ 1 WORKTYPE Other 1 NOTE Tiszaújhelyi (Ugocsa megye) földbirtokos 2 CONT Forrás: 2 CONT http://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Koztelek_1908_1/?query=SZO%3D(plachy 2 CONC )&pg=508&zoom=h&layout=s 2 CONT A Tisza-újhelyi hitelszövekezet igazgatósági tagja, cégjegyzési jogosu 2 CONC ltsággal. 2 CONT Forrás: 2 CONT Központi Értesítő, 1900 (25. évfolyam, 1. félév) • 1900-01-11 / 3. szá 2 CONC m 0 @occu01561@ Occupation 1 TITL katonai főszámtanácsos 1 COMPANY K.U.K. 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 WORKTYPE Full 1 NOTE K.U.K. (Császári és királyi) katonai főszámtanácsos 2 CONT 0 @occu00009@ Occupation 1 TITL árvaszéki fogalmazó 1 COMPANY Pest-Pilis -Solt-Kiskun vm 1 INDUSTRY Health 1 WORKTYPE Full 1 NOTE (A Bécsi Levéltári Delegáció anyaga (Levéltári jelzet: ÖStA HHStA Kabi 2 CONC nettsarchiv Geheimakten Karton 30 (alt 32) Konv. Akten betreffend die 2 CONC in der Zeit der Regierung Fejérváry bewilligten Gnadengaben 1908, 1909 2 CONC fol.) szerint 2 CONT 2 CONT 1908. évi márczius hó 1-ével: 2 CONT tartalékos hadapród a munkácsi 11. honvéd gyalogezrednél 2 CONT Forrás: Rendeleti közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - 1908. 6 2 CONC . szám 42.oldal 0 @occu01518@ Occupation 1 TITL Posta tanácsos 1 COMPANY Magyar Királyi Posta 1 INDUSTRY OtherServices 1 PLAC Nagyvárad 2 _XREF @place00233@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE A magyar Távirati Iroda jelent 1: A kormány a kereskedelem - és közlek 2 CONC edésügyi miniszter előterjesztésére a magyar királyi posta fogalmazási 2 CONC szakán Léstyán István postafőigazgatói címmel felruházott postaigazga 2 CONC tónak a postafőigazgatói jelleget, ... Plachy Károly és Vass Zsigmond 2 CONC dr . postatitkároknak a posta tanácsosi cimet és jelleget ... adomonyo 2 CONC zta. /MTI 2 CONT Forrás: 2 CONT http://mol.arcanum.hu/mti/opt/a090829.htm?v=pdf&q=WRD%3D%28Plachy%29&s 2 CONC =SORT&m=1&a=rec 2 CONT 1940-ben a Kassai M. Kir. postaigazgatóságon dolgozik. 0 @occu00010@ Occupation 0 @occu01556@ Occupation 1 TITL tanítónő 1 INDUSTRY Education 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source01376@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Forrás: 2 CONT Debrecen HAZ 567/1932 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21260-30512-56 0 @occu02075@ Occupation 1 TITL tanítónő 1 INDUSTRY Education 1 WORKTYPE Full 0 @occu00011@ Occupation 1 TITL posta távirász gyakornok 1 COMPANY Magyar Királyi Posta Debreceni Igazgatósága 1 INDUSTRY Media 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source01267@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Távírász (posta) tisztviselő - tart. 2 CONT távírász gyakornokokká kinezve (Tart. postaszolgálatos karpaszományos) 2 CONT (Rendelet száma: 23.000/eIn. 8. — 1941. évi április hó 26-án.) 0 @occu01624@ Occupation 1 TITL tanár 1 NOTE Siketnéma intézeti tanár 0 @occu01555@ Occupation 1 TITL gyógyszerész 1 INDUSTRY Health 1 SOURCE @source01376@ 1 WORKTYPE Full 0 @occu01696@ Occupation 1 TITL orvos 1 COMPANY Magyar Királyi Honvédség 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source01701@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE ezredorvos 2 CONT Forrás: 2 CONT Pesti Hírlap, 1938. november 13. (60. évfolyam, 258. szám) 0 @occu00673@ Occupation 0 @occu00676@ Occupation 0 @occu00677@ Occupation 0 @occu00678@ Occupation 0 @occu00061@ Occupation 1 NOTE Balassagyarmat 0 @occu00062@ Occupation 1 NOTE kasznár (gazdatiszt) 0 @occu00063@ Occupation 0 @occu00068@ Occupation 1 TITL Ügyvéd és földbirtokos 1 NOTE Ügyvéd és földbirtokos Ebecken. 2 CONT Beceneve Harcsa. 0 @occu00069@ Occupation 1 TITL Női divatteremtulajdonos. 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 SOURCE @source01087@ 1 WORKTYPE Other 1 NOTE Lakhely 1900-ban: Budapest, VII. Jósika-u. 23. 2 CONT 2 CONT Plachy és Kallina - Női divatkereskedés, Bpest, Koronaherczeg (volt U 2 CONC ri) utca 14. 2 CONT (Mai címe: Petőfi Sándor utca 18 Régiposta utca 19. Hrsz.24351) 2 CONT (Plachy Kálmán és Kallina Gyula) 2 CONT Forrás: 2 CONT Levéltár: Budapest Főváros Levéltára 2 CONT Adatbázis: Tervek 2 CONT Levéltári jelzet: HU BFL XV.17.b.312 2089/1873 2 CONT Levéltári irategyüttes: XV.17.b.312 Pest szabad királyi város Építő Bi 2 CONC zottmányának tervei 2 CONT Ügytípus: építészeti terv 2 CONT Év: 1873 2 CONT Ügyszám: 2089/1873 2 CONT Hely: Egykorú cím: Belváros; Úri utca 14/[446]. 2 CONT Mai cím: V. Petőfi Sándor utca 18 – Régi posta utca 19. 2 CONT Mai helyrajzi szám: 24351 2 CONT Leírás: kirakat 2 CONT Építtető: Kallina, Plachy 2 CONT http://nfo.arcanum.hu/kozos/opt/a090716.htm?v=pdf&q=WRD%3D(Kallina%20P 2 CONC lachy)&s=SORT&m=0&a=rec 2 CONT 2 CONT Plachy Kálmán Lakcíme: Bpest, VII. ker. Jósika-u. 23. 2 CONT 2 CONT A Pesti Nemzeti Dalkör vezetőségi tagja volt. 1867-ben az egyesület je 2 CONC gyzője, 1868-ban pénztárnok, majd választmányi tag. (VaU.) 2 CONT Forrás: 2 CONT http://www.fidelio.hu/zeneszetilapok/view.asp?p=l_1867%5F0073%2Ejpg 2 CONT 2 CONT A Magyar Történelmi Társulat 1867. október 3,-i ülésén megerősített ta 2 CONC gjai között szerepel Plachy Kálmán neve is. 2 CONT Forrás: 2 CONT http://books.google.com/books?id=SyI9AAAAIAAJ&pg=PA226-IA1&dq=Plachy&l 2 CONC r=lang_hu&as_brr=3&ei=kTAXSduMH4PMyQTc2o2pCg&hl=hu 2 CONT Többet nem tudok róla. 0 @occu00070@ Occupation 1 TITL pénzügyőr 1 DURATION 22 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE Pénzügyőr szemlész 0 @occu01486@ Occupation 1 TITL üzlettulajdonos 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Budapest IV. kerület 2 _XREF @place00144@ 1 SOURCE @source01088@ 1 WORKTYPE Other 1 NOTE 1881: az üzlet a Károly krt. 1 szám alatt található 2 CONT Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam) • 4. rész. Buda 2 CONC pesti czégek • I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél beje 2 CONC gyzett czégek • 5. Magán czégek 2 CONT Budapest, IV. kerület, Koronahg-u. 20. 2 CONT (Eredetileg testvérével, Kálmánnal közös üzlet) 0 @occu00071@ Occupation 1 TITL pincér 1 INDUSTRY OtherServices 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source01838@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE pincér 0 @occu01779@ Occupation 1 PICTURES @pic03032@ 2 PRIMARY @pic03032@ 1 TITL magánhivatalnok 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC Berlin 2 _XREF @place00583@ 1 SOURCE @source02413@ 1 DATESTART 1906 1 DATEEND 1909 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Unknown 1 NOTE Gépelt önéletrajza alapján 2 CONT 0 @occu01780@ Occupation 1 TITL magánhivatalnok 1 INDUSTRY Sales 1 PLAC London 2 _XREF @place00175@ 1 SOURCE @source02413@ 1 DATESTART 1909 1 DATEEND 1912 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Unknown 1 NOTE Gépelt önéletrajza alapján 0 @occu01468@ Occupation 1 TITL hivatalnok 1 COMPANY Szegedi Légszeszgyár 1 INDUSTRY Energy 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 DATESTART 1912 1 DATEEND 1930 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Unknown 1 NOTE légszeszgyári hivatalnok 0 @occu00072@ Occupation 1 TITL jószágigazgató 1 COMPANY Majláth grófi birtok 1 INDUSTRY Agriculture 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 DATESTART 1930 1 DATEEND 1950 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE földbérlő, vállalatigazgató (PIM), jószágigazgató 2 CONT 2 CONT Újból letartóztatták Plachy, Imrét, a Majláth-uradalom jószág-igazgató 2 CONC ját, sorozatos okirathamisitassal gyanúsítják. 2 CONT Forrás: Samorin-Somorja VII. évfolyam 4, szám 1934. január 27. 2 CONT http://katalogus.kkmk.hu/jadox/portal/displayImage.psml?offset=2&origO 2 CONC ffset=1&docID=29166&secID=44300&qdcId=null&limit=10&resultType=0&schem 2 CONC aId=0&filter=null&action=browse&site= 0 @occu00073@ Occupation 1 TITL pénzügyőr 1 COMPANY Vám és pénzügyőrség 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 DATESTART 18 Dec 1902 1 WORKTYPE Full 1 NOTE A Bajai Pénzügyőrbiztosi Kerület vezetőjeként, mint pénzügyőr főbiztos 2 CONC ment nyugdíjba (1937 és 1940 között.) 2 CONT 2 CONT 1928-ban a Kunszentmártonban laknak (a pénzügyőr laktanya parancsnoka) 2 CONC 2 CONT Forrás:http://iparmuzeum.hu/kepek/szakmatorteneti_elektronikus_konyvta 2 CONC r/Kunszentmarton_a_mezovaros.pdf 2 CONT 2 CONT Budapesti Közlöny, 1929. április 12. (63. évfolyam, 82. szám): 2 CONT A m. kir. pénzügy miniszter Plachy Lajost, aki biztosi vizsgát tett, m 2 CONC int pénzügyőri főszemlészt Kunszentmártonba, a X. fizetési osztályba m 2 CONC . kir. pénzügyőri biztossá kinevezte. 0 @occu00075@ Occupation 1 TITL lelkész - evangélikus 1 NOTE 1938.11.10 - lelkésszé avatja a Deák téri templomban dr. Raffay Sándor 2 CONC püspök 2 CONT 1939 - s.lelkésszé avatják a bányai egyházkerületben 2 CONT 1940 - Szeged, segédlelkész, 2 CONT 1941 - sikeres vizsga után lelkésszé avatják a bányai egyházkerületben 2 CONT 1944 - Budapest, Deák tér, 2 CONT 1954 - Tata, Tóváros, 2 CONT 1965 - Győr 0 @occu00076@ Occupation 1 TITL katonatiszt 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 DATESTART 6 Dec 1942 1 DATEEND 1 Oct 1944 1 TERMINATION Death 1 NOTE Született: Igló (Szepes megye) 2 CONT 1934-1935-ben a Bajai Ciszterci Rend III. Béla Reálgimnáziuma 2 CONT 6. osztályának tanulója volt. 2 CONT (Adatok az eredeti iskolai anyakönyvben: ben: Név, vallás, jegyek.) 2 CONT Forrás: A Ciszterci Rend Bajai III. Béla-Reálgimnáziumának ötvenhatodi 2 CONC k - alapítása óta 179. évi - értesítoje az 1934-1935. iskolai évrol / 2 CONC közli Tordai Ányos. - Baja : Kollár A. Könyvnyomdája, 1935. - 83, [1] 2 CONC p. ; 24 cm Oldalszám: p. 67 2 CONT 2 CONT 2 CONT Bevonult: Borgóprundra 1942. december 6.-án 2 CONT Azonossági sz:3004 - 29 - 4889 2 CONT 645. táb.akv. - 56. lap 2 CONT Sírjelszám: 34649 2 CONT 2 CONT Csak egy hónappal halála után, a Honvédségi Közlöny 1944. október 25-k 2 CONC ei 47. számában jelent meg, hogy a Kormányzó október 21-kén engedélyez 2 CONC te számára a német II. oszt. vasketreszt elfogadását és viselését, maj 2 CONC d a 49. sz. Közlöny (1944. november 1.) közölte, hogy megkapta a Magya 2 CONC r Érdemrend Lovagkeresztjét, hadiszalagon, kardokkal. 2 CONT 2 CONT Kormányzó Ür Ö Főméltósága 1942. évi december hó 3. napján kelt legfel 2 CONC sőbb elhatározásával 2 CONT a magyar királyi honvéd „Ludovika" akadémia 1942/43. tanévben időelőt 2 CONC t sikerrel elvégzett, a magyar királyi honvédségbe való felavatása alk 2 CONC almával az I. llományfőcsoport 2 CONT A) Állománycsoportjának hivatásos állományába tisztté kinevezni méltóz 2 CONC tatott 1942. évi december hó 6-ával hadnaggyá: 2 CONT 1941. szeptember 1-i ranggal, 2 CONT (1941-es sorolási évfolyammal), 118. rangszámmal. 0 @occu00078@ Occupation 1 TITL Pénzügyes: 1 NOTE Közgazdasági területen dolgozott, a Magyar Nemzeti Bank Győr- Sopron M 2 CONC egyei Igazgatóságának osztályvezetőjeként ment nyugdíjba, 1989-ben. 0 @occu00081@ Occupation 0 @occu01519@ Occupation 1 TITL csendőr 1 COMPANY Magyar Királyi Csendőrség 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 0 @occu00082@ Occupation 0 @occu00400@ Occupation 1 TITL tanító 1 INDUSTRY Education 1 PLAC Bohuniczi áll. elemi népiskola 2 _XREF @place00590@ 1 DATESTART 31 Aug 1897 1 WORKTYPE Full 1 NOTE okl. tanító 2 CONT 1895-ben végzett az Esztergomi Érseki Tanítóképzőben. 2 CONT Forrás: 2 CONT ( http://libri.vjrktf.hu/kttort2.htm ) 2 CONT Kinevezik 1897. augusztus 31. hatállyal a bohuniczi iskolába rendes ta 2 CONC nárnak. 2 CONT Forrás: 2 CONT Hivatalos közlöny > 1897/18. száma, 384.oldal. (50.495. sz.) 2 CONT http://dtl.ogyk.hu/view/action/nmets.do?DOCCHOICE=6168260.xml&dvs=1363 2 CONC 543043433~512&locale=hu_HU&search_terms=plachy&view_profile=user&adjac 2 CONC ency=N&VIEWER_URL=/view/action/nmets.do?&DELIVERY_RULE_ID=4&usePid1=tr 2 CONC ue&usePid2=true©RIGHTS_DISPLAY_FILE=copyrights3 2 CONT 2 CONT takarékpénztári hivatalnok 2 CONT Lakhely 1900-ban: Budapest, VII. Jósika-u. 23. 2 CONT 2 CONT Budapesti torna-club. Budapest V, Markó-u. 20. — Elnök: gr. Teleky Sán 2 CONC dor. — Alelnök: Jász Géza. — Titkár: Plachy Jenő. — Pénztáros: Müller 2 CONC Hugó. — Ellenőr: Fagyas Géza. — Feotball szakosztály kapitánya : Hajós 2 CONC Alfréd. Művezető : Kmetykó János. 0 @occu00401@ Occupation 1 TITL ev. tanító. 1 INDUSTRY Education 1 PLAC Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 2 _XREF @place00503@ 1 SOURCE @source01137@ 1 WORKTYPE Part 1 NOTE hivatalnok, heti 2 órában gyorsírást tanít az Evangélikus Elemi Iskolá 2 CONC ban, Budapesten, 1911-ben 2 CONT 0 @occu00517@ Occupation 1 TITL szakácsnő 1 INDUSTRY FoodServices 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source00774@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE szakácsnő 0 @occu00519@ Occupation 1 TITL ápoló 1 COMPANY Elmegyógyintézet 1 INDUSTRY Health 1 PLAC Budapest, Lipótmező 2 _XREF @place00744@ 1 SOURCE @source01834@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Elmegyógyintézeti ápoló 2 CONT 0 @occu00520@ Occupation 0 @occu00909@ Occupation 0 @occu01011@ Occupation 1 NOTE pincér 0 @occu01109@ Occupation 0 @occu01122@ Occupation 0 @occu00074@ Occupation 1 TITL tanítónő 1 INDUSTRY Education 1 WORKTYPE Full 0 @occu01412@ Occupation 1 TITL ügyvéd 1 PLAC Bácsujfalu 2 _XREF @place00098@ 1 NOTE (joghallgató, 1825-ben Pozsonyi Jogakadémián másodéves) 2 CONT 2 CONT Kitüntetve a Ferenc-József rend lovagkeresztjével. 2 CONT ("Illustrierte Geschichte der österreichischen und ungarischen Ordens 2 CONC auszeichnungen und deren.Besitzer" (1908-ban R. Hengstenberg által kia 2 CONC dott, Friedrich von Görtz és Carl Zellner által összeállított 303 old 2 CONC alas) könyv 205. oldalán szerepel. " ... des Ritterkreuzes des Franz J 2 CONC oseph-Ordens ausgezeichnet. FERDINAND PLACHY wurde am 3.Oktober 1836 . 2 CONC .." 2 CONT Forrás: internet 2 CONT http://books.google.com/books?vid=OCLC38691841&id=JBQJAAAAIAAJ&q=Plach 2 CONC y+date:1850-2006&dq=Plachy+date:1850-2006&pgis=1 2 CONT 2 CONT Nemesvarbóki Plachy Ferdinánd bácsújfalui lakos és Plachy Éva 2 CONT házassági engedélye. Kiadó: V. Ferdinánd - Bécs, 1842.04.21 2 CONT Honos: Bács 2 CONT Levéltári jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 2 CONC 67. kötet - 280. oldal 2 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1842 - N°. 6068 2 CONC . 2 CONT Megjegyzés: protestánsok 2 CONT Sorszám: 67.257 2 CONT Oldal: 280 2 CONT Forrás: 2 CONT http://nfo.arcanum.hu/moldigidat/opt/a090615.htm?v=moldigidat&q=NEV%3D 2 CONC (Plachy)&s=ORIG&m=3&a=rec 0 @occu01417@ Occupation 1 TITL szenátor 1 COMPANY Korpona szabad királyi város 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Korpona 2 _XREF @place00088@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Korponai szenátor - nincs több adat. 2 CONT Forrás: Szluha Márton: Bács, Bodrog, Csanád, ... nemes családai 2 CONT éa 2 CONT Geni 2 CONT 2 CONT 1796-ban ő Korpona szabad királyi város küldötte a pozsonyi országgyűl 2 CONC ésre 0 @occu01418@ Occupation 0 @occu00191@ Occupation 1 TITL Posta forgalmi igazgató 1 COMPANY Budapesti Postaigazgatóság 1 INDUSTRY Media 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 SOURCE @source00005@ 1 DATESTART 1927 1 DATEEND 20 Feb 1968 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Retirement 1 NOTE Nyugdíj törzsszáma: B11-60.793/1968 2 CONT Munkakönyv száma: G sorozat 838451 0 @occu00190@ Occupation 1 NOTE ág. hitv. ev. lelkész-esperes 0 @occu01626@ Occupation 1 TITL intéző 1 NOTE gazdasági intéző 0 @occu02028@ Occupation 1 TITL katonatiszt 1 NOTE Huszár főhadnagy, majd a gödöllői járás szolgabírája, majd tb. főszolg 2 CONC abíró 2 CONT Forrás: MTI - 1938.05.10. 2 CONT 1923. július 15-kén (joghallgató) rendes tagként felvették a Magyar E 2 CONC btenyésztők Országos Egyesületébe 2 CONT 0 @occu02029@ Occupation 1 TITL szolgabíró helyettes 1 COMPANY Pest-Pilis -Solt-Kiskun vm 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Gödöllő 2 _XREF @place00106@ 1 DATESTART 1 Jul 1931 1 DATEEND 2 Sep 1933 1 WORKTYPE Full 1 TERMINATION Promotion 1 NOTE Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, 1942 (40. évf 2 CONC olyam, 1-52. szám)1942-02-19 / 8. szám 0 @occu02030@ Occupation 1 TITL szolgabíró 1 COMPANY Pest-Pilis -Solt-Kiskun vm 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Gödöllő 2 _XREF @place00106@ 1 DATESTART 8 May 1934 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, (32. évfolyam 2 CONC , 1934-05-17 / 20. szám (210. oldal) 0 @occu02031@ Occupation 1 TITL főszolgabíró 1 COMPANY Pest-Pilis -Solt-Kiskun vm 1 INDUSTRY PublicAdministration 1 PLAC Gödöllő 2 _XREF @place00106@ 1 WORKTYPE Full 1 NOTE Forrás: Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye Hivatalos Lapja, (32. évfolyam 2 CONC , 1934-05-17 / 20. szám (210. oldal) 0 @occu02032@ Occupation 0 @occu02024@ Occupation 1 NOTE nyúltenyésztő, a Szécsényi Tangazdaság tagja. 1967. augusztus 1-jén me 2 CONC galakult a Szécsényi Tangazdaság Vadásztársasága. Az intézőbizottság e 2 CONC lnöke Palotás József, elnökhelyettese Horváth András, titkára Plachy E 2 CONC rvin, vadászmestere Vavrovics Lajos, gazdaságfelelőse Babinszki József 2 CONC volt. 0 @occu02018@ Occupation 1 TITL vasúti üzemi altiszt 1 INDUSTRY Transportation 1 WORKTYPE Full 1 NOTE magyar államvasuti üzemi segédtiszt 2 CONT Mint hetedikes gimnazista elsőként jelentkezett és állt be vöröskatoná 2 CONC nak. 2 CONT Forrás: 2 CONT http://books.google.com/books?id=aQ8iAAAAMAAJ&q=Plachy&dq=Plachy&lr=&a 2 CONC s_brr=0&ei=nf4XSbziGZb0ygSsnJ2ADw&hl=hu&pgis=1 2 CONT Hadtörténelmi közlemények 2 CONT szerző: Hungary Honvéd Levéltár és Múzeum Kiadó, 1969 2 CONT Az elem adatai: v.16 1969 2 CONT 2 CONT Plachy Aladár 1901-ben született Budapesten. Középsikoláinak elvégzése 2 CONC után a MÁV szolgálatába lépett. Budapesten, Kiskunhalason, majd a bud 2 CONC apesti Lipótvárosi állomáson nyert forgalmi beosztást. Tagja a Gyömrői 2 CONC Önképzőkörnek, a Tűzoltó Egyesület alelnöke, tagja a casinonak, a MOV 2 CONC E-nak és a vasutasok országos gazd. egyesületének. Felesége Major Marg 2 CONC it. 2 CONT Forrás: 2 CONT Pest-Pilis-Solt vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára (szerk.: 2 CONC Csatár István, dr. Hovhannesian Eghia és Oláh György, 1939. Budapest; 2 CONC 153.o.) 0 @occu02019@ Occupation 0 @occu02035@ Occupation 1 NOTE MÁV tisztviselőnő 0 @contact00803@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 14 Aug 1865 0 @contact01205@ Contact 1 PLAC Budapest 2 _XREF @place00002@ 1 NOTE Budapest ? 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 2 May 1900 0 @contact01795@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 2 May 1900 1 DATEEND 1914 0 @contact00255@ Contact 1 PLAC Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 NOTE Gyömrő Deák Ferenc utca 16 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1914 1 DATEEND 19 Apr 1940 0 @contact01257@ Contact 1 PLAC Jászapáti 2 _XREF @place00236@ 1 NOTE Jászapáti 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1869 0 @contact00099@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. ker. Hernád utca 24. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 18 Apr 1897 0 @contact00802@ Contact 1 PLAC Csesztve 2 _XREF @place00291@ 1 NOTE Csesztve 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 8 Feb 1866 1 DATEEND 2 May 1900 0 @contact01196@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 2 May 1900 1 DATEEND 15 Jan 1917 0 @contact00753@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 86 - születésekor 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 17 Feb 1860 0 @contact00754@ Contact 1 PLAC Szupatak 2 _XREF @place00747@ 1 NOTE Szupatak az esküvője utáni lakcíme 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00202@ Contact 1 PLAC Losonc 2 _XREF @place00095@ 1 NOTE Losonc Beniczky Lajos utca 3. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 3 Nov 1943 0 @contact01520@ Contact 1 PLAC Rákospalota 2 _XREF @place00507@ 1 NOTE Rákospalota 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01519@ Contact 1 PLAC Rákospalota 2 _XREF @place00507@ 1 NOTE Rákospalota 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 17 Jan 1947 0 @contact00752@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 86. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 17 Aug 1878 0 @contact01336@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 14 Apr 1861 0 @contact00118@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat, Magtár utca (42) 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 1897 0 @contact00458@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat, Bercsényi utca 7. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1897 1 DATEEND 1925 0 @contact00751@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 86 Esküvőjéig 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 16 Jan 1876 1 DATEEND 22 Jul 1899 0 @contact00174@ Contact 1 PLAC Túrócszentmárton 2 _XREF @place00122@ 1 NOTE Túrócszentmárton - esküvőjekor 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00913@ Contact 1 PLAC Pásztó 2 _XREF @place00253@ 1 NOTE Pásztón vegyeskereskedése volt 1928-ban 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 22 Jul 1899 1 DATEEND 31 Dec 1928 0 @contact00052@ Contact 1 PLAC Budapest IV. kerület 2 _XREF @place00144@ 1 NOTE Budapest IV. ker. Ferencziek tere 3. (esküvőjekor, 1910-ben) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00823@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 22 Oct 1821 0 @contact00824@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 21 May 1857 1 DATEEND 28 Oct 1894 0 @contact01399@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 19 Feb 1804 0 @contact01400@ Contact 1 PLAC Cseri 2 _XREF @place00130@ 1 NOTE Cseri 36. szám 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00870@ Contact 1 PLAC K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01398@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 18 Jul 1802 0 @contact01401@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 26 Sep 1810 0 @contact01402@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 29 Nov 1812 0 @contact00859@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 21. szám 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 23 Oct 1819 0 @contact00825@ Contact 1 PLAC Folkusfalva 2 _XREF @place00123@ 1 NOTE Folkusfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1842 0 @contact01193@ Contact 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 NOTE Szügy 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 25 Jan 1859 0 @contact01194@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 25 Jan 1859 1 DATEEND 22 Dec 1892 0 @contact01335@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 28 Sep 1862 1 DATEEND 15 Jan 1863 0 @contact01334@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 20 Jan 1864 1 DATEEND 29 Jan 1864 0 @contact00749@ Contact 1 PLAC Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 NOTE Lucfalva 86 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01376@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 27 Nov 1808 0 @contact01416@ Contact 1 PLAC Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 NOTE Varbók - de melyik? 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 10 Feb 1805 1 DATEEND 20 Oct 1828 0 @contact01417@ Contact 1 PLAC Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 NOTE Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 10 Feb 1805 1 DATEEND 30 Jul 1821 0 @contact01181@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 SOURCE @source03368@ 1 NOTE Nemesvarbók 34 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 25 Aug 1807 1 DATEEND 15 Jan 1870 0 @contact01418@ Contact 1 PLAC Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 NOTE Varbók - de melyik?! 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 17 Apr 1816 0 @contact01419@ Contact 1 PLAC Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 NOTE Varbók - de melyik ?! 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 27 Dec 1818 1 DATEEND 7 Aug 1820 0 @contact01494@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 34. szám 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01493@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 21. szám 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01476@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 21. szám 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 14 Mar 1841 0 @contact01475@ Contact 1 PLAC Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 NOTE Nemesvarbók 40. szám 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 21 Feb 1841 0 @contact00481@ Contact 1 PLAC Tiszaújhely 2 _XREF @place00584@ 1 NOTE Tiszaújhely. Közelebbi címe nincs meg. (Forrás: dédunokája, Kerekes Ág 2 CONC ota) 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 29 Feb 1820 0 @contact00098@ Contact 1 PLAC Nagyvárad 2 _XREF @place00233@ 1 NOTE Nagyvárad, Gróf-Teleki Pál-u. 32 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01270@ Contact 1 PLAC Budakeszi 2 _XREF @place00232@ 1 NOTE Budakeszi, Kiss János u. 78 (ma Rózsa utca 92?) 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 8 Nov 1960 0 @contact01271@ Contact 1 PLAC Viss (Szabolcs m.) 2 _XREF @place00231@ 1 NOTE Viss (Szabolcs m.) 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 7 Nov 1881 0 @contact00151@ Contact 1 PLAC Budapest II. kerület 2 _XREF @place00111@ 1 NOTE Budapest II. ker. Júlia u. 6. 2 CONT 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 6 Apr 1945 0 @contact00543@ Contact 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 SOURCE @source01376@ 1 NOTE Debrecen, Székely utca 15. Debreceni volt, 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01799@ Contact 1 PLAC Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 NOTE Debrecen 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 30 Aug 1928 0 @contact00097@ Contact 1 PLAC Budakeszi 2 _XREF @place00232@ 1 NOTE Budakeszi, Kiss János u. 78 (ma Rózsa utca 92?) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00146@ Contact 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 NOTE Nagykürtös (Az 1755. évi nemesi összeíráson Nagy-Kürtösön lakott.) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00147@ Contact 1 PLAC Becske 2 _XREF @place00113@ 1 NOTE Becske (Az 1744-45-ös nemesi összeíráskor (Mártonnal) Becskén lakik) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00819@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 16 Jan 1751 0 @contact00820@ Contact 1 PLAC Bakópuszta 2 _XREF @place00756@ 1 NOTE Bakópuszta 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 16 Jan 1751 0 @contact01485@ Contact 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 NOTE Szügy 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 14 Apr 1753 0 @contact00148@ Contact 1 PLAC Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 NOTE Bátorfalu 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00277@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 30 Oct 1806 0 @contact00149@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 13 Nov 1808 0 @contact01524@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 24 Sep 1815 0 @contact01525@ Contact 1 PLAC Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 NOTE Bátorfalu 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 1896 0 @contact00479@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01252@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1818 0 @contact00150@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. ker. Rottenbiller utca 39. III. 14. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 1896 0 @contact00140@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. ker. Jósika utca 23 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00853@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. ker. Vesselényi utca 9 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 15 Nov 1914 0 @contact01269@ Contact 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 NOTE Nagykürtös 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 10 Mar 1839 0 @contact01521@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 9 May 1841 1 DATEEND 1880 0 @contact01522@ Contact 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 1 NOTE Csene 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1885 1 DATEEND 1900 0 @contact01523@ Contact 1 PLAC Szakálháza 2 _XREF @place00069@ 1 NOTE Szakálháza 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1900 1 DATEEND 7 Feb 1900 0 @contact00048@ Contact 1 PLAC Budapest V. kerület 2 _XREF @place00080@ 1 NOTE Budapest V. ker. Csáky u. 4. 2 CONT 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01293@ Contact 1 PLAC Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 NOTE Ebeck 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 14 Nov 1849 0 @contact00223@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. ker. Óvoda utca 31. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 4 Nov 1900 0 @contact00732@ Contact 1 PLAC Budapest VIII. kerület 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source01838@ 1 NOTE Budapest VIII. ker. Mária utca 23 (Esküvője után) 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1896 0 @contact01277@ Contact 1 PLAC Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 NOTE Bátorfalu 1. szám 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 9 Sep 1857 0 @contact00730@ Contact 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 1 SOURCE @source01835@ 1 NOTE Csene 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 18 Jun 1867 1 DATEEND 3 Nov 1889 0 @contact00729@ Contact 1 PLAC Szakálháza 2 _XREF @place00069@ 1 SOURCE @source01835@ 1 NOTE Szakálháza 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 3 Nov 1889 1 DATEEND 1919 0 @contact01189@ Contact 1 PLAC Békés 2 _XREF @place00436@ 1 NOTE Békés 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1919 1 DATEEND 10 May 1947 0 @contact00867@ Contact 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 1 SOURCE @source02413@ 1 NOTE Csene 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1887 1 DATEEND 1897 0 @contact00868@ Contact 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 SOURCE @source02413@ 1 NOTE Szeged, Madách út 24. - esküvőjekor 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1897 1 DATEEND 1905 0 @contact00563@ Contact 1 PLAC Királyhelmec 2 _XREF @place00634@ 1 NOTE Királyhelmec, Május 1. utca 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1905 0 @contact00564@ Contact 1 PLAC Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 NOTE Perbenyik 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 1959 0 @contact00653@ Contact 1 PLAC Baja 2 _XREF @place00007@ 1 NOTE Baja, Attila utca 18. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 19 Sep 1960 0 @contact01276@ Contact 1 PLAC Begaszentgyörgy 2 _XREF @place00293@ 1 NOTE Begaszentgyörgy 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 11 Jul 1882 0 @contact00403@ Contact 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 NOTE Szeged, Tisza Lajos krt. 27. - esküvőjekor 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00211@ Contact 1 PLAC Budapest XX. kerület 2 _XREF @place00240@ 1 NOTE Budapest XVIII. ker. Pestszenterzsébet, Török Flóris u. 195. (1916-ba 2 CONC n) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01836@ Contact 1 PLAC Erzsébetfalva 2 _XREF @place01020@ 1 NOTE Erzsébetfalva. Klapka utca 27 2 CONT Esküvőjekor 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00840@ Contact 1 PLAC Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 NOTE Nagykürtös 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 24 Jan 1869 0 @contact00841@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat (Esküvőjekor már itt lakott) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00371@ Contact 1 PLAC Budapest VIII. kerület 2 _XREF @place00077@ 1 SOURCE @source01838@ 1 NOTE Budapest VIII. ker. Mária utca 23. 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00267@ Contact 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 1 SOURCE @source01834@ 1 NOTE Budapest II. ker. (régen Budapest, I.) Hidegkúti út 72. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1 Oct 1896 0 @contact00583@ Contact 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 1 SOURCE @source01834@ 1 NOTE Budapest II. ker. Hidegkúti út 72. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 28 Dec 1897 1 DATEEND 28 Aug 1928 0 @contact00357@ Contact 1 PLAC Budapest VI. kerület 2 _XREF @place00054@ 1 NOTE Budapest VI. ker. Liszt Ferenc tér 5. - 1061 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1959 1 DATEEND 1960 0 @contact00356@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 TELEPHONE +36 (1) 672 735 1 NOTE Budapest VII. ker. Rákóczi út 26. - 1072 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1960 1 DATEEND 1972 0 @contact00363@ Contact 1 PLAC Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 1 TELEPHONE +36 (1) 244 2735 1 NOTE Budapest III. ker. Jós utca 9. - 1039 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1972 1 DATEEND 2001 0 @contact00733@ Contact 1 PLAC Csene 2 _XREF @place00070@ 1 NOTE Csene 171 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 22 Mar 1891 1 DATEEND 12 Jan 1914 0 @contact00734@ Contact 1 PLAC Szakálháza 2 _XREF @place00069@ 1 NOTE Szakálháza 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 12 Jan 1914 1 DATEEND 1919 0 @contact00735@ Contact 1 PLAC Békéscsaba 2 _XREF @place00072@ 1 NOTE Békéscsaba 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1919 0 @contact00736@ Contact 1 PLAC Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 NOTE Szeged 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 22 Dec 1963 0 @contact01102@ Contact 1 PLAC Bácsujfalu 2 _XREF @place00098@ 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01186@ Contact 1 PLAC Nagykanizsa 2 _XREF @place00017@ 1 TELEPHONE 10-00 1 NOTE Nagykanizsa 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1949 1 DATEEND 1959 0 @contact00360@ Contact 1 PLAC Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 1 TELEPHONE +36 (1) 244 2735 1 NOTE Budapest III. ker. Jós utca 9. - 1039 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 1972 1 DATEEND 1984 0 @contact01835@ Contact 1 PLAC Inárcs 2 _XREF @place01019@ 1 NOTE Inárcs 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00925@ Contact 1 PLAC Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 NOTE Budapest IX. ker. Gubacsi út 73 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00887@ Contact 1 PLAC Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 NOTE Korpás Varbók 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01829@ Contact 1 PLAC Budapest VI. kerület 2 _XREF @place00054@ 1 NOTE Budapest VI. kerület Gyár utva 14.szám 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 23 Jun 1883 0 @contact00830@ Contact 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 NOTE Szügy 66 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 5 Mar 1891 1 DATEEND 21 Mar 1891 0 @contact00866@ Contact 1 PLAC Budapest XI. kerület 2 _XREF @place00136@ 1 TELEPHONE 260 180 1 NOTE Budapest XI. ker. Fehérvári út 20 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 4 Oct 1973 0 @contact01299@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 16 Feb 1900 0 @contact01300@ Contact 1 PLAC Érd 2 _XREF @place00317@ 1 TELEPHONE 260 180 1 NOTE Érd 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATEEND 4 Oct 1973 0 @contact01817@ Contact 1 PLAC Budapest I. kerület 2 _XREF @place00223@ 1 NOTE Budapest I. kerület, Alkotás u. 7/a 2 CONT (1934-ben, esküvőjekor) 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact00798@ Contact 1 PLAC Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 NOTE Balassagyarmat 1 TYPE TemporaryResidence 1 DATESTART 10 Nov 1897 1 DATEEND 13 May 1898 0 @contact00831@ Contact 1 PLAC Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 NOTE Szügy 93 2 CONT Itt született 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 30 Jul 1893 0 @contact00253@ Contact 1 PLAC Budapest VI. kerület 2 _XREF @place00054@ 1 NOTE Budapest VI. ker. Ambrus utca 8. alatt lakott esküvőjekor 1 TYPE PrimaryResidence 0 @contact01830@ Contact 1 PLAC Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 NOTE Budapest VII. kerület, Murányi utca 41. 1 TYPE PrimaryResidence 1 DATESTART 16 Apr 1901 0 @contact00254@ Contact 1 PLAC Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 NOTE Gyömrő, Deák Ferenc utca 16 1 TYPE PrimaryResidence 0 @source03271@ SOUR 1 PICTURES @pic03976@ 2 PRIMARY @pic03976@ 1 TITL Szügy HAZ 1859/4 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 25 Jan 1859 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Szügy vegyes anyakönyvek 1787-1859Házassági anyakönyv 1859 734. kép 1 REFERENCENUMBER 1859/4 HAZ 0 @source02111@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1787-1859Házassági anyakönyv 1859 734. kép 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source04050@ SOUR 1 TITL Ragálynétól kaptam 0 @source04054@ SOUR 1 PICTURES @pic03980@ 2 PRIMARY @pic03980@ 1 TITL Balassagyarmat HAZ 1900/3 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 2 May 1900 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1900/3 HAZ 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source03274@ SOUR 1 PICTURES @pic03981@ 2 PRIMARY @pic03981@ 1 TITL Vác HAZ 1888/4 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Jan 1888 2 PLAC Vác 3 _XREF @place00066@ 2 PUBLISHER Vác Felsővárosi R.kat. plébánia hivatal 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1888/4 0 @source03277@ SOUR 1 PICTURES @pic03987@ 2 PRIMARY @pic03987@ 1 TITL Pásztó HAZ 1899/26 ev 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1899 2 PLAC Pásztó 3 _XREF @place00253@ 2 PUBLISHER Pásztó aktő 1 REPOSITORY Pásztó 2 _XREF @place00253@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Forrás: Pásztó HAZ 1899/26 ev 2 CONT MACsE 2 CONT http://www.macse.hu/databases/marriages/marriages.aspx?s=&l=Plachy&f=& 2 CONC u=1 1 REFERENCENUMBER 1899/26 HAZ 0 @source03507@ SOUR 1 PICTURES @pic03993@ 2 PRIMARY @pic03993@ 1 TITL Cseri HAZ 1801_1101 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Nov 1801 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Mindketten Korpás Varbókon laktak. 1 REFERENCENUMBER 1801_1101 0 @source02595@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BCG?i=366&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03279@ SOUR 1 PICTURES @pic03993@ 2 PRIMARY @pic03993@ 1 TITL Cseri HAZ 1801_1101 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Nov 1801 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1801_1101 0 @source03280@ SOUR 1 PICTURES @pic04003@ 2 PRIMARY @pic04003@ 1 TITL Gyömrő HAK 1940/34 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 19 Apr 1940 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 2 PUBLISHER Gyömrő aktő 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1940/34 0 @source01905@ SOUR 1 TITL Lucfalva HAZ 1865/26 0 @source03281@ SOUR 1 PICTURES @pic04004@, @pic04005@ 2 PRIMARY @pic04004@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1865/26 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Aug 1895 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1865/26 0 @source01326@ SOUR 1 TITL Pest-Pilis-Solt vármegye és Kecskemét th. jogu város adattára 0 @source03282@ SOUR 1 PICTURES @pic04006@ 2 PRIMARY @pic04006@ 1 TITL Budapest VII. HAK 1897/703 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 19 Apr 1897 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XC2J-S2J 1 QUOTEDTEXT délben, 13,30-kor lakásán (Budapest VII. Hernád utca 24. szám) 2 CONT A halál oka: tüdővész. 2 CONT Palasovszky József és Hoffman Mária leánya. 2 CONT Született: Jászapáti, 1869. 1 WHEREINSOURCE 703/1897 1 REPOSITORY Jászapáti 2 _XREF @place00236@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE A gyászhír [Vasárnapi újság 17. szám, 1897. április 25.-44 évfolyam, 2 2 CONC 74. oldal] szerint elhúnyt Nemes-varbóki PLACHY ISTVÁNNÉ, szül. Palasa 2 CONC vszky Mariska, 28 éves korában, Budapesten. 2 CONT Forrás: 2 CONT http://www.epa.hu/00000/00030/02253/pdf/02253.pdf 1 REFERENCENUMBER Budapest VII. HAK 0 @source00166@ SOUR 1 TITL MACSE 1 MEDIATYPE ElectronicDocument 1 ORIGINATOR MACSE 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER MACSE 1 URL http://www.macse.org/databases/image.aspx?i=7BAEE2CRM 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source04185@ SOUR 1 PICTURES @pic05167@ 2 PRIMARY @pic05167@ 1 TITL Budapest V. SzAK 1901/234 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Apr 1901 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1900_1906/?pg 2 CONC =75&layout=s 1 REFERENCENUMBER 1901/234 SzAK 0 @source03283@ SOUR 1 PICTURES @pic04007@ 2 PRIMARY @pic04007@ 1 TITL Sír - Budapesti Köztemető (5/VI. parc.1.sor 74. sírhely) 1 MEDIATYPE Tombstone 1 PUBLICATION 2 DATE 2005 2 PLAC Budapest, Köztemető 3 _XREF @place00321@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 2005 0 @source00207@ SOUR 1 TITL Szluha 1 CONFIDENCELEVEL Questionable 0 @source01289@ SOUR 1 TITL Pesti Hírlap, 1917. január (39. évfolyam, 1-31. szám) • 1917-01-19 / 1 2 CONC 9. szám 0 @source03284@ SOUR 1 PICTURES @pic04023@ 2 PRIMARY @pic04023@ 1 TITL Vác SzAK 1939/1128 1 MEDIATYPE Deed 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1939/1128 0 @source03285@ SOUR 1 PICTURES @pic04024@ 2 PRIMARY @pic04024@ 1 TITL Gyászjenetés 1939.11.13 1 MEDIATYPE Document 1 PUBLICATION 2 DATE 13 Nov 1939 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1939.11.13 gyj 0 @source04067@ SOUR 1 PICTURES @pic05066@ 2 PRIMARY @pic05066@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1973/25 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 4 Oct 1973 1 REPOSITORY Érd 2 _XREF @place00317@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/E_Balassagyarmat_Hal_Akv_1965_2017/?layout 2 CONC =s&pg=28 1 REFERENCENUMBER 1973/25 HAK 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source03295@ SOUR 1 PICTURES @pic04062@ 2 PRIMARY @pic04062@ 1 TITL Sírkő - Balassagyarmat 1 MEDIATYPE Tombstone 1 EDITION 1996 1 PUBLICATION 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source03791@ SOUR 1 PICTURES @pic04607@ 2 PRIMARY @pic04607@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1910/66 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 15 Mar 1910 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1910/66 0 @source02116@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1860-1986Keresztelési anyakönyv 1893. 122. ké 2 CONC p 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source03072@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6SGS-7F5?i=72 0 @source04065@ SOUR 1 PICTURES @pic05064@ 2 PRIMARY @pic05064@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1920/22 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 27 May 1920 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1920/22 HAK 0 @source01516@ SOUR 1 TITL Gyászjelentés 1943.11.03 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source03300@ SOUR 1 PICTURES @pic04086@, @pic04087@ 2 PRIMARY @pic04086@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1860/5 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 17 Feb 1860 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1860/5 SzAK 0 @source01129@ SOUR 1 TITL A visszatért Felvidék adattára (Budapest, Rákóczi, 1939) • Ölvedi Jáno 2 CONC s: Üzenet a csonkaországi magyaroknak 0 @source01411@ SOUR 1 TITL Evangélikus kerületi lyceum, Selmecbánya, 1871 értesítője 0 @source01132@ SOUR 1 TITL Evangélikus Őrálló, 1910-07-21 (6.évf.30. szám) 0 @source03303@ SOUR 1 PICTURES @pic04093@, @pic04094@ 2 PRIMARY @pic04093@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1878/17 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 17 Aug 1878 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1878/17 0 @source03304@ SOUR 1 PICTURES @pic04095@ 2 PRIMARY @pic04095@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1925/67 polg. 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Apr 1925 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat Elöljáróság 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1925/67 0 @source03305@ SOUR 1 PICTURES @pic04096@ 2 PRIMARY @pic04096@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1861/59 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Apr 1861 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Lucfalva ev. lelkészi hivatal 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1861/59 0 @source04066@ SOUR 1 PICTURES @pic05065@ 2 PRIMARY @pic05065@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1925/9 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 2 Apr 1925 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1925/9 HAK 0 @source01270@ SOUR 1 TITL Igazságügyi Közlöny 0 @source01403@ SOUR 1 TITL Evangélikus Gimnázium, Aszód, 1901 értesítő 0 @source02528@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B83?i=284&cc=155 2 CONC 4443 0 @source01626@ SOUR 1 TITL Lucfalva HAZ 1899/26 ev 0 @source03314@ SOUR 1 PICTURES @pic04109@, @pic04110@ 2 PRIMARY @pic04109@ 1 TITL LucfalvaSzAK 1876/6 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Jan 1876 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1876/6 SzAK 0 @source03318@ SOUR 1 PICTURES @pic04128@ 2 PRIMARY @pic04128@ 1 TITL Cseri SzAK 1821_1022 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Oct 1821 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1821_1022 SzAK 0 @source00552@ SOUR 1 TITL Mormon film - 005016482 - Image: 00132 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Oct 1821 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 WHEREINSOURCE Image Number: 00132 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Varbókon 2 CONT Keresztszülők: Plachy Pál, Vályus Heléna és Pavlova Anna 2 CONT Forrás: önéletrajza és mormon film 2 CONT Page Number: 230 2 CONT GS Film number: 2011172 2 CONT Digital Folder Number: 05016482 2 CONT Image Number: 00132 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26394-15?cc=155444 2 CONC 3 2 CONT 1 REFERENCENUMBER GS Film number: 2011172 0 @source03319@ SOUR 1 PICTURES @pic04129@, @pic04130@ 2 PRIMARY @pic04129@ 1 TITL Lucfalva HAK 1894/15 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1894/15 HAK 0 @source00210@ SOUR 1 TITL Cseri SzAK 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-25652-80?cc=155444 2 CONC 3 1 QUOTEDTEXT Entry Number: 3 2 CONT Digital Folder Number: 05016482 2 CONT Image Number: 00337 2 CONT 1 WHEREINSOURCE Page Number: 29 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Cseri (Lakik: Cseri 36.) 2 CONT Keresztszülők: Nikléczy János, Hudec János, Jiri Gregorik 2 CONT Keresztelte: Raphadines Sámuel 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-25652-80?cc=155444 2 CONC 3 1 REFERENCENUMBER Film number: 2011172 0 @source03320@ SOUR 1 PICTURES @pic04131@ 2 PRIMARY @pic04131@ 1 TITL Cseri SzAK 1804_0219 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 19 Feb 1804 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1804_0219 SzAK 0 @source03321@ SOUR 1 PICTURES @pic04132@ 2 PRIMARY @pic04132@ 1 TITL Cseri SzAK 1802_0718 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Jul 1802 2 PUBLISHER LDS 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00093 2 CONT Digital Folder Number: 05016482 1 WHEREINSOURCE Page Number: 157 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Korpás Varbókon, 2 CONT Keresztszülők: Pampuch(?) Mihály - Szénavár, Csesznák Rozália, Vályus 2 CONC Dorothea, Pavlovna Dorothea, Bribisch Johanna 2 CONT akv.: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26172-88?cc 2 CONC =1554443 1 REFERENCENUMBER Film number: 2011172 0 @source00269@ SOUR 1 TITL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26172-88?cc=155444 2 CONC 3 0 @source03322@ SOUR 1 PICTURES @pic04133@ 2 PRIMARY @pic04133@ 1 TITL Cseri SzAK 1806_0909 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Sep 1806 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1806_0909 SzAK 0 @source02286@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-1ZM 0 @source03323@ SOUR 1 PICTURES @pic04134@ 2 PRIMARY @pic04134@ 1 TITL Cseri SzAK 1810_0926 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 26 Sep 1810 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-19Z 1 REPOSITORY Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1810_0926 SzAK 0 @source02346@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-19Z 0 @source03324@ SOUR 1 PICTURES @pic04135@ 2 PRIMARY @pic04135@ 1 TITL Cseri SzAK 1812_1129 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 29 Nov 1812 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1812_1129 SzAK 0 @source02285@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-BBW 0 @source03325@ SOUR 1 PICTURES @pic04136@ 2 PRIMARY @pic04136@ 1 TITL Cseri SzAK 1817_0901 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Sep 1817 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-183 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1817_0901 SzAK 0 @source02273@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-183 0 @source03326@ SOUR 1 PICTURES @pic04137@ 2 PRIMARY @pic04137@ 1 TITL Cseri HAK 1819_0201 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Feb 1819 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1819_0201 HAK 0 @source02516@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BK4?i=276&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03327@ SOUR 1 PICTURES @pic04138@ 2 PRIMARY @pic04138@ 1 TITL Cseri Szak 1823_1023 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Oct 1823 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1823_1023 SzAK 0 @source02362@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-1ZQ 0 @source03329@ SOUR 1 PICTURES @pic04140@, @pic04141@ 2 PRIMARY @pic04140@ 1 TITL Lucfalva HAK 1892/21 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Dec 1892 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1892/21 0 @source03331@ SOUR 1 PICTURES @pic04162@ 2 PRIMARY @pic04162@ 1 TITL Gyászjelentés 1909.08.26. 1 SUBTITLE nemesvarbóki Plachy Tamásné Masszy Jolán gyászjelentése 1 MEDIATYPE Manuscript 1 EDITION 1909 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Aug 1909 2 PLAC Aranyosmarót 3 _XREF @place00393@ 1 QUOTEDTEXT nemesvarbóki Plachy Tamásné Masszy Jolán gyászjelentése 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source03332@ SOUR 1 PICTURES @pic04169@ 2 PRIMARY @pic04169@ 1 TITL Cseri SzAK 1842/9 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 27 Apr 1842 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B5D 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1842/9 SzAK 0 @source02335@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B5D 0 @source04204@ SOUR 1 PICTURES @pic05177@ 2 PRIMARY @pic05177@ 1 TITL Budapest IX, HAZ 806/1910 1 MEDIATYPE ElectronicDocument 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Sep 1910 1 REPOSITORY Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 CONFIDENCELEVEL Unreliable 1 REFERENCENUMBER HAZ 806/1910 0 @source03333@ SOUR 1 PICTURES @pic04170@ 2 PRIMARY @pic04170@ 1 TITL Budapest V. HAZ 1910/89 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Sep 1910 2 PLAC Budapest IX. kerület 3 _XREF @place00091@ 2 PUBLISHER Bpest IX. ker akvi hiv 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1910/806 HAZ 0 @source00775@ SOUR 1 TITL Budapest IX, HAZ 806/1910 1 MEDIATYPE ElectronicDocument 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Sep 1910 1 REPOSITORY Budapest IX. kerület 2 _XREF @place00091@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER HAZ 806/1910 0 @source04203@ SOUR 1 TITL Budapest V. HAZ 1910/89 0 @source03334@ SOUR 1 PICTURES @pic04171@ 2 PRIMARY @pic04171@ 1 TITL Cseri HAZ 1802_0111 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 11 Jan 1802 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1802_0111 HAZ 0 @source02602@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-BQL?i=367&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03336@ SOUR 1 PICTURES @pic04173@ 2 PRIMARY @pic04173@ 1 TITL Cseri HAZ 1825_1030 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 30 Oct 1825 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1825_1030 HAZ 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source02625@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-B8C?i=383&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03337@ SOUR 1 PICTURES @pic04174@ 2 PRIMARY @pic04174@ 1 TITL Cseri HAZ 1832_0423 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Apr 1832 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1832_0423 HAZ 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source02631@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-B4S?i=387&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03338@ SOUR 1 PICTURES @pic04175@ 2 PRIMARY @pic04175@ 1 TITL Cseri HAZ 1834_0106 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 6 Jan 1834 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1834_0106 HAZ 0 @source02640@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-YB4?i=389&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03339@ SOUR 1 PICTURES @pic04176@ 2 PRIMARY @pic04176@ 1 TITL Cseri HAZ 1838_0108 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 8 Jan 1838 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1838_0108 HAZ 0 @source02647@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-YB8?i=394&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03341@ SOUR 1 PICTURES @pic04178@ 2 PRIMARY @pic04178@ 1 TITL Cseri HAZ 1839_1118 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Nov 1839 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1839_1118 HAZ 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source02652@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BQT?i=395&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03530@ SOUR 1 PICTURES @pic04332@ 2 PRIMARY @pic04332@ 1 TITL Nemesvarbók, 1839_1118 HAZ 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Nov 1839 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1839_1118 HAZ 0 @source01551@ SOUR 1 TITL Miskolc SzAK 1006/1905 0 @source03349@ SOUR 1 PICTURES @pic04187@, @pic04188@ 2 PRIMARY @pic04187@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1862/26 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Sep 1862 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1862/26 SzAK 0 @source03350@ SOUR 1 PICTURES @pic04189@, @pic04190@ 2 PRIMARY @pic04189@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1864/3 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 20 Jan 1864 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1864/3 0 @source03351@ SOUR 1 PICTURES @pic04191@, @pic04192@ 2 PRIMARY @pic04191@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1867/5 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Mar 1867 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1867/5 0 @source03352@ SOUR 1 PICTURES @pic04193@, @pic04194@ 2 PRIMARY @pic04193@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1868/20 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 2 Sep 1868 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1868/20 0 @source03353@ SOUR 1 PICTURES @pic04195@, @pic04196@ 2 PRIMARY @pic04195@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1871/1 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 26 Jan 1871 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1871/1 0 @source03354@ SOUR 1 PICTURES @pic04197@, @pic04198@ 2 PRIMARY @pic04197@ 1 TITL Lucfalva HAK 1875/7 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 8 Mar 1875 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1875/7 HAK 0 @source03355@ SOUR 1 PICTURES @pic04199@, @pic04200@ 2 PRIMARY @pic04199@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1873/2 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Jan 1873 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1873/2 0 @source03356@ SOUR 1 PICTURES @pic04201@, @pic04202@ 2 PRIMARY @pic04201@ 1 TITL Lucfalva HAK 1894/1 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Jan 1894 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1894/1 HAK 0 @source03357@ SOUR 1 PICTURES @pic04203@, @pic04204@ 2 PRIMARY @pic04203@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1882/7 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Feb 1882 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1882/7 SzAK 0 @source03358@ SOUR 1 PICTURES @pic04205@ 2 PRIMARY @pic04205@ 1 TITL Cseri SzAK 1808_1127 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 EDITION 1808 1 PUBLICATION 2 DATE 27 Nov 1808 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-176?i=106&cc=155 2 CONC 4443 1 REFERENCENUMBER 1808_1127 SzAK 0 @source02447@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-176?i=106&cc=155 2 CONC 4443 0 @source02117@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1860-1986Keresztelési anyakönyv 1891. 114. k 2 CONC ép 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source02119@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1860-1986Keresztelési anyakönyv 1896 128. ké 2 CONC p 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source02121@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1860-1986Halotti anyakönyv 1896. 486. kép 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source03362@ SOUR 1 PICTURES @pic04209@ 2 PRIMARY @pic04209@ 1 TITL Cseri HAK 1835_0321 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Mar 1835 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1835_0321 0 @source02542@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B7B?i=291&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03363@ SOUR 1 PICTURES @pic04210@ 2 PRIMARY @pic04210@ 1 TITL Cseri SzAK 1805_0210 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 10 Feb 1805 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1805_0210 SzAK 0 @source02265@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-184 0 @source03364@ SOUR 1 PICTURES @pic04211@ 2 PRIMARY @pic04211@ 1 TITL Cseri HAK 1828_1020 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 20 Oct 1828 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1828_1020 0 @source03365@ SOUR 1 PICTURES @pic04212@ 2 PRIMARY @pic04212@ 1 TITL Cseri SzAK 1805_0210 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 10 Feb 1805 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1805_0210 SzAK 0 @source03366@ SOUR 1 PICTURES @pic04213@ 2 PRIMARY @pic04213@ 1 TITL Cseri HAK 1821_0730 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 30 Jul 1821 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1821.07.30 0 @source02521@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-B4C?i=278&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03367@ SOUR 1 PICTURES @pic04214@ 2 PRIMARY @pic04214@ 1 TITL Cseri SzAK 1807_0825 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23410-26386-9?cc=1554443 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00104 2 CONT Digital Folder Number: 005016482 1 WHEREINSOURCE Page Number: 176 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER Film number: 2011172 0 @source03368@ SOUR 1 PICTURES @pic04215@ 2 PRIMARY @pic04215@ 1 TITL Cseri HAK 1870/1 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 15 Jan 1870 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Nemesvarbók 2 _XREF @place00213@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1870/1 HAK 0 @source02584@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-B4B?i=359&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03369@ SOUR 1 PICTURES @pic04216@ 2 PRIMARY @pic04216@ 1 TITL Cseri SzAK 1816_0417 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDNG-7KL 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00118 2 CONT Dig Folder Number: 005016482 2 CONT 1 WHEREINSOURCE Page Number: 204 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Keresztszülők: Turánszky János, Csesznák Zsuzsanna 2 CONT akv.: https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23410-26243-30?cc 2 CONC =1554443 1 REFERENCENUMBER 1816_0417 SzAK 0 @source03370@ SOUR 1 PICTURES @pic04217@ 2 PRIMARY @pic04217@ 1 TITL Cseri SzAK 1818_1227 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 27 Dec 1818 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-1W9?i=122&cc=155 2 CONC 4443 1 REFERENCENUMBER 1818_1227 0 @source02453@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMZ-1W9?i=122&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03371@ SOUR 1 PICTURES @pic04218@ 2 PRIMARY @pic04218@ 1 TITL Cseri HAK 1820_0807 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 7 Aug 1820 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Varbók 2 _XREF @place00268@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1820_0807 0 @source02519@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BV1?i=277&cc=155 2 CONC 4443 0 @source03372@ SOUR 1 PICTURES @pic04219@ 2 PRIMARY @pic04219@ 1 TITL Cseri HAK 1833_0331 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 31 Mar 1833 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY K.Varbók 2 _XREF @place00771@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1833_0331 HAK 0 @source02540@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMZ-BP4?i=290&cc=155 2 CONC 4443 0 @source04176@ SOUR 1 PICTURES @pic05162@ 2 PRIMARY @pic05162@ 1 TITL Miskolc SzAK 1905/1006 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Aug 1905 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1905/1006 0 @source03497@ SOUR 1 PICTURES @pic04308@ 2 PRIMARY @pic04308@ 1 TITL Cseri SzAK 1841/6 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Mar 1841 1 REPOSITORY Korpás Varbók 2 _XREF @place00216@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1841/6 SzAK 0 @source03496@ SOUR 1 PICTURES @pic04307@ 2 PRIMARY @pic04307@ 1 TITL Cseri SzAK 1841/4 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Feb 1841 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1841/4 SzAK 0 @source04026@ SOUR 1 TITL Debrecen HAZ 859/1927 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1927/859 HAZ 0 @source04027@ SOUR 1 TITL Debrecen HÁZ 1923/93 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1923/93 HAZ 0 @source03611@ SOUR 1 PICTURES @pic04389@ 2 PRIMARY @pic04389@ 1 TITL Debrecen HAZ 1932/567 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 10 Sep 1932 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1932/67 HAZ 0 @source03610@ SOUR 1 TITL Debrecen HAZ 1932/567 0 @source01702@ SOUR 1 TITL Pesti Hírlap, 1938. november 13 1 MEDIATYPE Newspaper 1 PUBLICATION 2 DATE 13 Nov 1938 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 2 PUBLISHER Pesti Hírlap 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source04023@ SOUR 1 TITL Észak-Magyarország, 1948. december 14. (5. évfolyam, 290. szám) 0 @source01295@ SOUR 1 TITL Magyar Katonai Szemle, 1942 (12. évfolyam, 1. negyedév) 0 @source01296@ SOUR 1 TITL Köztelek – 1908. 1-50. szám • 1908-02-29 / 18. szám 0 @source04081@ SOUR 1 TITL Ország-Világ, 1930 december 28. (51. évfolyam, 52. szám) 0 @source00276@ SOUR 1 PICTURES @pic01786@ 2 PRIMARY @pic01786@ 1 TITL Budakeszi HAK 1960/28 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 29 Nov 2002 2 PLAC Budakeszi 3 _XREF @place00232@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 QUOTEDTEXT Budakeszi HAK 28/1960 1 REPOSITORY Viss (Szabolcs m.) 2 _XREF @place00231@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 28/1960 0 @source00008@ SOUR 1 TITL Anyakönyvi kivonat 1 MEDIATYPE Deed 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source01089@ SOUR 1 TITL Évkönyv 0 @source02219@ SOUR 1 TITL https://library.hungaricana.hu/hu/view/Eperjes_7704_evangelikus_kolleg 2 CONC ium_7739_1902/?pg=82&layout=s&query=Plahy 0 @source01476@ SOUR 1 TITL Debrecen HÁZ 93/1923 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source02791@ SOUR 1 PICTURES @pic03434@ 2 PRIMARY @pic03434@ 1 TITL Füzesabony HAK 1970/41 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 30 Jul 1970 2 PLAC Füzesabony 3 _XREF @place00813@ 1 REPOSITORY Nagysáros 2 _XREF @place00276@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1970/41 HAK 0 @source01600@ SOUR 1 PICTURES @pic02355@ 2 PRIMARY @pic02355@ 1 TITL Gyászjelentés 1993.12.22 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/159116/4311443_00509 2 CONC _mormon.jpg?sequence=4&isAllowed=y 0 @source01601@ SOUR 1 TITL https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/159116/4311443_00509 2 CONC _mormon.jpg?sequence=4&isAllowed=y 0 @source01475@ SOUR 1 TITL Debrecen HAZ 859/1927 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 859/1927 0 @source01376@ SOUR 1 TITL Debrecen HAZ 567/1932 1 MEDIATYPE Fiche 1 PUBLICATION 2 DATE 1932 2 PLAC Debrecen 3 _XREF @place00024@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 NOTE Forrás: 2 CONT Debrecen HAZ 567/1932 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-21260-30512-56 1 REFERENCENUMBER 567/1932 0 @source01405@ SOUR 1 TITL Svetits-intézet római katolikus leányiskola, Debrecen, 1926 értesítője 1 CONFIDENCELEVEL Questionable 0 @source01869@ SOUR 1 PICTURES @pic02571@ 2 PRIMARY @pic02571@ 1 TITL Kassa SzAK 1918/n 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 4 Dec 1918 2 PLAC Kassa 3 _XREF @place00192@ 2 PUBLISHER Kassa aktő 1 REPOSITORY Debrecen 2 _XREF @place00024@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1918/n SzAK 0 @source01267@ SOUR 1 TITL Honvédségi Közlöny a Magyar Királyi Honvédség számára - Személyes Ügye 2 CONC k, 1941 (53. évfolyam, 1-60. szám) • 1941-05-06 / 20. szám 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00217@ SOUR 1 TITL Forrás: http://fmg.hu/node/1201 0 @source01425@ SOUR 1 TITL Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára (Gyászjelentések) 0 @source01612@ SOUR 1 PICTURES @pic02361@ 2 PRIMARY @pic02361@ 1 TITL Gyászjelentés 1968.03.19 1 MEDIATYPE Fiche 1 PUBLICATION 2 DATE 19 Mar 1968 2 PLAC Budapest XVI. kerület 3 _XREF @place00434@ 1 URL C:\Users\az\Documents\Geno_Pro_2011\GenoPro\Gyászjelentések\SaáryGabor 2 CONC _gyj_1968_0319.jpg 1 REPOSITORY Budapest XVI. kerület 2 _XREF @place00434@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/523349/4328659_00133 2 CONC _mormon.jpg?sequence=4&isAllowed=y 0 @source01611@ SOUR 1 TITL https://dspace.oszk.hu/bitstream/handle/123456789/523349/4328659_00133 2 CONC _mormon.jpg?sequence=4&isAllowed=y 0 @source01701@ SOUR 1 TITL Pesti Hírlap, 1938. november 13 0 @source00839@ SOUR 1 PICTURES @pic04429@ 2 PRIMARY @pic04429@ 1 TITL Ibrány SzAK 1884/55 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Nov 1884 1 REPOSITORY Bodzás tanya 2 _XREF @place00893@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1884/55 SzAK 0 @source03656@ SOUR 1 PICTURES @pic04430@ 2 PRIMARY @pic04430@ 1 TITL Zalkod SzAK 1879/23 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Jul 1879 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1879/23 0 @source00980@ SOUR 1 PICTURES @pic04428@ 2 PRIMARY @pic04428@ 1 TITL Saár SzAK 1874/7 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Jul 1874 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1874/7 SzAK 0 @source00938@ SOUR 1 TITL Budakeszi HAZ 1953/18 0 @source03706@ SOUR 1 PICTURES @pic04467@ 2 PRIMARY @pic04467@ 1 TITL Salgótarján SzAK 1880/380 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 26 Sep 1880 1 REPOSITORY Jobbágyi 2 _XREF @place00179@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1880/3/80 0 @source02085@ SOUR 1 PICTURES @pic02796@ 2 PRIMARY @pic02796@ 1 TITL Szügy HAZ 1751/01.16 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Jan 1751 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 REPOSITORY Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1751/01.16 HAZ 0 @source01853@ SOUR 1 PICTURES @pic02519@ 2 PRIMARY @pic02519@ 1 TITL Durand HAZ 1911/3 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 29 Apr 1911 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 2 PUBLISHER Durand aktő 1 REPOSITORY Baja 2 _XREF @place00007@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1911/3 0 @source01810@ SOUR 1 PICTURES @pic02519@ 2 PRIMARY @pic02519@ 1 TITL Durand HAZ 1911/3 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 29 Apr 1911 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 2 PUBLISHER Durand aktő 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1911/3 0 @source01809@ SOUR 1 PICTURES @pic02518@ 2 PRIMARY @pic02518@ 1 TITL Szeged HAZ 1913/324 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 17 Jul 1913 2 PLAC Szeged 3 _XREF @place00209@ 2 PUBLISHER Szeged akv. kerület 1 REPOSITORY Kassa 2 _XREF @place00192@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1913/324 0 @source00487@ SOUR 1 PICTURES @pic01853@ 2 PRIMARY @pic01853@ 1 TITL Tata HAZ 1954/40 1 SUBTITLE ifj. nemesvarbóki Plachy Lajos és Ajtay Vanda HAZ akvi kivonata 1 MEDIATYPE Deed 1 EDITION 1954 1 PUBLICATION 2 DATE 22 May 1954 2 PLAC Tata 3 _XREF @place00052@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 QUOTEDTEXT ifj. nemesvarbóki Plachy Lajos és Ajtay Vanda HAZ akvi kivonata 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER Tata HAZ 40/1954 0 @source02690@ SOUR 1 PICTURES @pic03244@ 2 PRIMARY @pic03244@ 1 TITL Balassagyarmat HAZ eng. 1 MEDIATYPE ElectronicDocument 1 PUBLICATION 2 PLAC Bécs 3 _XREF @place00109@ 2 PUBLISHER I. Ferenc 1 WHEREINSOURCE 62.148 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Típus: Királyi Könyvek 2 CONT Név: Kasztner Sámuel balassagyarmati lakos, Plachy Terézia 2 CONT Kiadó: Ferenc 1 - Bécs, 1808.05.06 - házassági engedély 2 CONT Honos: Nógrád 2 CONT Levéltári jelzet: A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 2 CONC 62. kötet - 318 - 319. oldal 2 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1808 - N°. 4473 2 CONC . 2 CONT Megjegyzés: protestáns 2 CONT Sorszám: 62.148 1 REFERENCENUMBER A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 62. kötet - 318 - 2 CONC 319. oldal 0 @source01574@ SOUR 1 PICTURES @pic03245@ 2 PRIMARY @pic03245@ 1 TITL Balassagyarmat HAZ 1808/13 1 MEDIATYPE Fiche 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Jun 1808 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Mormon film száma: 8118680 2 CONT 61/649 filmkocka 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source02691@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSVC-D9XC-R?i=60&cat= 2 CONC 196058 0 @source01835@ SOUR 1 PICTURES @pic02543@ 2 PRIMARY @pic02543@ 1 TITL Szakálháza HAZ 1889/53 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Nov 1889 2 PLAC Szakálháza 3 _XREF @place00069@ 2 PUBLISHER Szakálháza plébánia 1 REPOSITORY Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1889/53 0 @source04198@ SOUR 1 PICTURES @pic02546@ 2 PRIMARY @pic02546@ 1 TITL Budapest IX. HÁZ 1896/572 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Apr 1896 2 PLAC Budapest IX. kerület 3 _XREF @place00091@ 2 PUBLISHER Bpest IX. ker akvi hiv 1 REPOSITORY Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1896/572 HAZ 0 @source04200@ SOUR 1 TITL Budapest V. HAZ 1896/42 0 @source04199@ SOUR 1 PICTURES @pic02546@ 2 PRIMARY @pic02546@ 1 TITL Budapest IX. HÁZ 1896/42 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Apr 1896 2 PLAC Budapest V. kerület 3 _XREF @place00080@ 2 PUBLISHER Bpest V. ker Deák téri ev. templom 1 REPOSITORY Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Haz_Akv_1889_1901/?pg 2 CONC =211&layout=s 1 REFERENCENUMBER 1896/42 HAZ 0 @source01834@ SOUR 1 PICTURES @pic02542@ 2 PRIMARY @pic02542@ 1 TITL Budapest I. HAZ 1925/238 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 10 May 1925 2 PLAC Budapest I. kerület 3 _XREF @place00223@ 2 PUBLISHER Bpest I. ker akvi hiv 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1925/238 0 @source00341@ SOUR 1 TITL Bácsujfalu_haz.eng-1842 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL http://193.224.149.8/adatbazisokol/adatbazis/a-57_-k-19-libri-regii-%C 2 CONC 2%B7-kiralyi-konyvek-1527%E2%80%941918/adatlap/32079 1 QUOTEDTEXT Plachy de Nemesvarbók Ferdinánd ügyvéd,bácsújfalui lakos, Plachy Éva 2 CONT Honos : Bács 2 CONT Birtok : n.a. 2 CONT Sorszám : 67.257 2 CONT Megjegyzés : protestánsok 1 WHEREINSOURCE A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1842 - N°. 6068 2 CONC . 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Adatbázisok > A 57, K 19 Libri Regii · Királyi Könyvek 1527—1918 > Rek 2 CONC ord adatlapja 2 CONT Típus : K 2 CONT Név : Plachy de Nemesvarbók Ferdinánd ügyvéd,bácsújfalui lakos, Plachy 2 CONC Éva 2 CONT Kiadó : Ferdinánd 5 | Bécs | 1842.04.21 | házassági engedély 2 CONT Jelzet : A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 67. köte 2 CONC t - 280. oldal 2 CONT A 39 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Acta generalia - 1842 - N°. 6068 2 CONC . 2 CONT Honos : Bács 2 CONT Birtok : n.a. 2 CONT Sorszám : 67.257 2 CONT Megjegyzés : protestánsok 1 REFERENCENUMBER A 57 - Magyar Kancelláriai Levéltár - Libri regii - 67. kötet - 280. o 2 CONC ldal 0 @source02088@ SOUR 1 PICTURES @pic02799@ 2 PRIMARY @pic02799@ 1 TITL Szügy HAZ 1784/05.08 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 8 May 1784 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1784/05.08 HAZ 0 @source01774@ SOUR 1 PICTURES @pic02479@ 2 PRIMARY @pic02479@ 1 TITL Baja HAZ 1935/110 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Jul 1935 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 PUBLISHER Baja akvi hiv 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1935/110 0 @source02084@ SOUR 1 PICTURES @pic02795@ 2 PRIMARY @pic02795@ 1 TITL Szügy HAK 1784/40 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Dec 1784 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1784/40 HAK 0 @source02077@ SOUR 1 PICTURES @pic02789@ 2 PRIMARY @pic02789@ 1 TITL Szügy SzAK 1753/04.14 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Apr 1753 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1753/04.14 0 @source00263@ SOUR 1 TITL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23413-2524-49?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-ZP5:n1547820972 0 @source00126@ SOUR 1 PICTURES @pic02987@ 2 PRIMARY @pic02987@ 1 TITL Nagykürtös SzAK 1806/20 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 30 Oct 1806 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Akvi_ 2 CONC kivonatok\SzAK\PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 1 QUOTEDTEXT Nagykürtös ág.ev. SzAK II. kötet 11.old. 11.bejegyzés 1 REPOSITORY Kiskürtös 2 _XREF @place00773@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Mormonok filmjén is megvan: 2 CONT Page Number: 11 2 CONT Entry Number: 11 2 CONT GS Film number: 2055744 2 CONT Digital Folder Number: 05016503 2 CONT Image Number: 00017 1 REFERENCENUMBER 1806/20 SzAK 0 @source02347@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMY-BDC 0 @source00246@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23427-25569-78?cc=155444 2 CONC 3 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00662 2 CONT Entry Number: 20 2 CONT Digital Folder Number: 05016502 1 WHEREINSOURCE Page Number: 307 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Ebeck 2 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Júlia 2 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 20/1806 és a mormonok: 2 CONT 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055743 0 @source00567@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 1806/20 0 @source00248@ SOUR 1 PICTURES @pic02970@ 2 PRIMARY @pic02970@ 1 TITL Nagykürtös SzAK 1808/36 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 13 Nov 1808 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23427-25499-70?cc=155444 2 CONC 3 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00666 2 CONT Entry Number: 36 2 CONT Digital Folder Number: 05016502 1 WHEREINSOURCE Page Number: 311 1 REPOSITORY Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született (és élt): Ebeck 2 CONT Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 2 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 36/1808, és a mormonok 1 REFERENCENUMBER 1808/36 SzAK 0 @source02326@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TMY-BC1 0 @source02238@ SOUR 1 PICTURES @pic02909@ 2 PRIMARY @pic02909@ 1 TITL Nagykürtös SzAK 20/1815 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23427-25274-57?cc=155444 2 CONC 3 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00678 2 CONT Entry Number: 20 2 CONT Digital Folder Number: 005016502 1 WHEREINSOURCE Page Number: 323 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055743 0 @source02237@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 1815/20 0 @source00249@ SOUR 1 PICTURES @pic01773@ 2 PRIMARY @pic01773@ 1 TITL Nagykürtös SzAK 20/1815 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1951-23427-25274-57?cc=155444 2 CONC 3 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00678 2 CONT Entry Number: 20 2 CONT Digital Folder Number: 005016502 1 WHEREINSOURCE Page Number: 323 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Keresztszülők: Tarcsányi Mihály és Péri Julianna 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055743 0 @source02379@ SOUR 1 PICTURES @pic03010@ 2 PRIMARY @pic03010@ 1 TITL Czered SzAK 1851/61 rk 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Dec 1851 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1851/61 SzAK 0 @source01588@ SOUR 1 PICTURES @pic02349@ 2 PRIMARY @pic02349@ 1 TITL Gyászjelentés 1871.05.07 1 MEDIATYPE Fiche 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 NOTE https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/511430# 0 @source01589@ SOUR 1 TITL https://dspace.oszk.hu/handle/123456789/511430# 0 @source00473@ SOUR 1 PICTURES @pic01844@ 2 PRIMARY @pic01844@ 1 TITL Gyászjelentés 1896.06.22. 1 MEDIATYPE Manuscript 1 EDITION 1896 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Jun 1896 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source02391@ SOUR 1 PICTURES @pic03019@ 2 PRIMARY @pic03019@ 1 TITL Budapest V. HAK 1896/1130-VII 1 MEDIATYPE Deed 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1896/1130-VII HAK 0 @source02392@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-D4ZT-9G?i=202&cc=1452 2 CONC 460 0 @source00250@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 31/1836 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-H2K 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00010 2 CONT Entry Number: 31 2 CONT Digital Folder Number: 005016503 1 WHEREINSOURCE Page Number: 2 1 NOTE Name: Elisabetha Theresia Plachy 2 CONT Event Type: Baptism 2 CONT Event Date: 01 Nov 1836 2 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 2 CONT Father's Name: Daniel Plachy 2 CONT Mother's Name: Clara Liszka 2 CONT 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055744 0 @source00259@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 9/1839 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-CNF 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00015 2 CONT Entry Number: 9 2 CONT Digital Folder Number: 005016503 1 WHEREINSOURCE Page Number: 8 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Event Date: 10 Mar 1839 2 CONT Event Place: Veľký Krtíš, Modrý Kameň, Slovakia 2 CONT Father's Name: Dániel Plachy 2 CONT Mother's Name: Klára Liszka 2 CONT 2 CONT 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055744 0 @source02223@ SOUR 1 PICTURES @pic02895@ 2 PRIMARY @pic02895@ 1 TITL Budapest VII. HAK 1914/1545 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 15 Nov 1914 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Nagykürtös 2 _XREF @place00068@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1944/1545 HAK 0 @source01087@ SOUR 1 TITL Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 1891-1892 (7. évfolyam) • 4. rész. Buda 2 CONC pesti czégek • I. A budapesti kereskedelmi és váltótörvényszéknél beje 2 CONC gyzett czégek • 5. Magán czégek 0 @source00252@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 1841/11 mormon 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 9 May 1841 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Akvi_ 2 CONC kivonatok\SzAK\PyIstvan_keresztl_1841_0509_1old.jpg 1 QUOTEDTEXT Nagykürtös ág.ev. SzAK II. kötet 11.old. 11.bejegyzés 1 REPOSITORY Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Mormonok filmjén is megvan: 2 CONT Page Number: 11 2 CONT Entry Number: 11 2 CONT GS Film number: 2055744 2 CONT Digital Folder Number: 05016503 2 CONT Image Number: 00017 1 REFERENCENUMBER 11/1841 Nagykürtös SzAK II. kötet 11. oldal 0 @source00251@ SOUR 1 PICTURES @pic02576@, @pic02577@ 2 PRIMARY @pic02576@ 1 TITL Nagykürtös SzAK 1841/11 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 May 1841 2 PLAC Nagykürtös 3 _XREF @place00068@ 2 PUBLISHER Evangélikus lelkészi hivatal 1 REPOSITORY Ebeck 2 _XREF @place00067@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1841/11 SzAK 0 @source00254@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 22/1849 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-ZYP 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00031 2 CONT Entry Number: 22 2 CONT Digital Folder Number: 05016503 1 WHEREINSOURCE Page Number: 31 1 NOTE Született: Ebeck 2 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK 22/1849 és a mormonok, 2 CONT 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055744 0 @source01088@ SOUR 1 TITL Budapesti Czim- és Lakjegyzék, 0 @source00257@ SOUR 1 PICTURES @pic01775@ 2 PRIMARY @pic01775@ 1 TITL Alsófehérkút SzAK 1857/26 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7111-51?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00564 2 CONT Entry Number: 26 2 CONT Digital Folder Number: 05016574 1 WHEREINSOURCE Page Number: 197 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Bátorfalu - Hont m. 2 CONT Budapesten pincér. 2 CONT Lakcím: Budapest, VIII. Mária u. 23, de az 1900-as lakcímjegyzék szeri 2 CONC nt már Budapest, VII. kerület Óvoda utca 31. sz. alatt lakott. 2 CONT Született: Alsófehérkút (Dolné Príbelce) 2 CONT Keresztszülők: Blaskovits Pál és Blaskovits született Sárközy Johanna 2 CONT 2 CONT 2 CONT 1 REFERENCENUMBER Film number: 2064043 0 @source00258@ SOUR 1 TITL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7111-51?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 0 @source00622@ SOUR 1 PICTURES @pic02506@ 2 PRIMARY @pic02506@ 1 TITL Budapest VII. HAK 1900/1789 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 5 Nov 1900 2 PLAC Budapest VII. kerület 3 _XREF @place00059@ 2 PUBLISHER Bpest VII. ker akvi hiv 1 REPOSITORY Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1900/1789 0 @source03695@ SOUR 1 PICTURES @pic04461@ 2 PRIMARY @pic04461@ 1 TITL Alsófehérkút SzAK 1857_0909 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Sep 1857 1 REPOSITORY Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1857_0909 SzAK 0 @source03694@ SOUR 1 TITL Alsófehérkút SzAK 1857_0909 0 @source01838@ SOUR 1 PICTURES @pic02546@ 2 PRIMARY @pic02546@ 1 TITL Budapest IX. HÁZ 1896/572 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Apr 1896 2 PLAC Budapest IX. kerület 3 _XREF @place00091@ 2 PUBLISHER Bpest IX. ker akvi hiv 1 REPOSITORY Bátorfalu 2 _XREF @place00133@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1896/572 0 @source00469@ SOUR 1 PICTURES @pic01838@ 2 PRIMARY @pic01838@ 1 TITL Sír - Szeged 1 MEDIATYPE Tombstone 1 EDITION 1947 1 PUBLICATION 2 DATE 1947 1 REPOSITORY Szeged Belvárosi temető 2 _XREF @place00073@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00128@ SOUR 1 PICTURES @pic01839@ 2 PRIMARY @pic01839@ 1 TITL Szakálháza SzAK 1867_0618 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Jun 1867 2 PLAC Szakálháza 3 _XREF @place00069@ 2 PUBLISHER Temesvári egyházmegye 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Akvi_ 2 CONC kivonatok\SzAK\BallauerMargit_keresztlev_1867_0618.jpg 1 QUOTEDTEXT Szülei: Peter Ballauer és Elisabetha Rotsching 1 WHEREINSOURCE 1867_0618 1 REPOSITORY Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER Temesvári egyházmegye Szakálháza parókia SzAK V. kötet 0 @source00896@ SOUR 1 PICTURES @pic01959@ 2 PRIMARY @pic01959@ 1 TITL Sír - Perbenyik, 1959.12.02. 1 MEDIATYPE Tombstone 1 PUBLICATION 2 DATE 2 Dec 1959 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1959.12.02. 0 @source01852@ SOUR 1 PICTURES @pic02556@ 2 PRIMARY @pic02556@ 1 TITL Csene SzAK 1887/30 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Oct 1887 2 PLAC Csene 3 _XREF @place00070@ 2 PUBLISHER Csenei Szt.Gábor görögkeleti szerb egyház 1 REPOSITORY Perbenyik 2 _XREF @place00292@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE A fordítást hitelesítette: dr. Horthy István közjegyző 1 REFERENCENUMBER 1887/30 0 @source02414@ SOUR 1 TITL Plachy Imre hagyatéka 0 @source02413@ SOUR 1 TITL PyImre saját önéletrajza 0 @source02415@ SOUR 1 PICTURES @pic03033@ 2 PRIMARY @pic03033@ 1 TITL Plachy Imre önéletrajza 1 MEDIATYPE Manuscript 1 ORIGINATOR Plachy Imre 1 EDITION 1958 1 PUBLICATION 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1958 - Plachy Imre önéletrajza 0 @source01787@ SOUR 1 PICTURES @pic02489@ 2 PRIMARY @pic02489@ 1 TITL Tata HAK 1960/157 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Sep 1960 2 PLAC Tata 3 _XREF @place00052@ 2 PUBLISHER Tatai akvi kerület 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1960/157 0 @source00377@ SOUR 1 PICTURES @pic01823@ 2 PRIMARY @pic01823@ 1 TITL Durand SzAK 7/1887 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Akvi_ 2 CONC kivonatok\SzAK\idPyLajosne_HuszTerez_SzAK_1887_0825_1o.jpg 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 7/1887 0 @source00382@ SOUR 1 PICTURES @pic01827@ 2 PRIMARY @pic01827@ 1 TITL Gyászjelentés, 1993.07.05 1 MEDIATYPE Manuscript 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1993.07.05. 0 @source01788@ SOUR 1 PICTURES @pic02490@ 2 PRIMARY @pic02490@ 1 TITL Gönyü HAK 1993/10 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 5 Jul 1993 2 PLAC Gönyü 3 _XREF @place00001@ 2 PUBLISHER Gönyü aktő 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1993/10 0 @source01789@ SOUR 1 PICTURES @pic01937@, @pic01938@ 2 PRIMARY @pic01937@ 1 TITL Gölnitz SzAK 1925/133 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Apr 1925 2 PLAC Gölnitz 3 _XREF @place00438@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1925/133 0 @source00837@ SOUR 1 PICTURES @pic01937@, @pic01938@ 2 PRIMARY @pic01937@ 1 TITL Gölnitz SzAK 133/1925 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Apr 1925 2 PLAC Gölnitz 3 _XREF @place00438@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 133/1925 0 @source00366@ SOUR 1 TITL A Pécsi Magyar királyi Erzsébet Tudományegyetem almanachja - 1938 0 @source01065@ SOUR 1 TITL D-458 tábori lelkész 645. számú hal.akv. 56. lap 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 22 Sep 1944 2 PLAC Körösmező 3 _XREF @place00464@ 2 PUBLISHER Tábori lelkészség 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER D-458/645 akv 56. lap 0 @source01100@ SOUR 1 TITL Evangfélikus élet 1944. október 7. (XII. évf. 40.szám) 0 @source01805@ SOUR 1 PICTURES @pic02514@ 2 PRIMARY @pic02514@ 1 TITL Gyászjelentés 1944.0624 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00685@ SOUR 1 PICTURES @pic01930@ 2 PRIMARY @pic01930@ 1 TITL Perbenyik temető 1 MEDIATYPE Tombstone 1 PUBLICATION 2 DATE 1985 2 PLAC Perbenyik 3 _XREF @place00292@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00380@ SOUR 1 PICTURES @pic01826@ 2 PRIMARY @pic01826@ 1 TITL Sír-Tata 1 SUBTITLE Plachy Lajosné Ajtay Vanda 1 MEDIATYPE Tombstone 1 PUBLICATION 2 PLAC Győr 3 _XREF @place00003@ 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Sirok\ifjPyLajos_AjtayVanda_Győr2.j 2 CONC pg 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00379@ SOUR 1 TITL Győr, Nádorvárosi temető 1 CONFIDENCELEVEL Unreliable 0 @source00381@ SOUR 1 PICTURES @pic01825@ 2 PRIMARY @pic01825@ 1 TITL Gyászjelentés 2001.09.13. 1 SUBTITLE Plachy Lajosné Ajtay Vanda 1 MEDIATYPE Manuscript 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Sep 2001 2 PLAC Gönyü 3 _XREF @place00001@ 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Gyász 2 CONC jelentések\PyLajosneAjtayVanda_Gyor2001.jpg 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00483@ SOUR 1 PICTURES @pic01851@ 2 PRIMARY @pic01851@ 1 TITL HAZ akvi kivonat 1954.05.22. 1 SUBTITLE ifj. nemesvarbóki Plachy Lajos és Ajtay Vanda HAZ akvi kivonata 1 MEDIATYPE Deed 1 EDITION 1954 1 PUBLICATION 2 DATE 22 May 1954 2 PLAC Tata 3 _XREF @place00052@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 QUOTEDTEXT ifj. nemesvarbóki Plachy Lajos és Ajtay Vanda HAZ akvi kivonata 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00445@ SOUR 1 PICTURES @pic01833@ 2 PRIMARY @pic01833@ 1 TITL M. Kir. 3. honvéd gyalogezred particédulája 1 MEDIATYPE Manuscript 1 PUBLICATION 2 DATE 1916 1 URL Pla_adat\Okiratok, net\Gyászjelentések\PyJeno_gyj_Valjevo-Szerbia_1914 2 CONC _1209_333.jpg 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source00670@ SOUR 1 TITL Hadtörténelmi Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source01269@ SOUR 1 TITL Budapesti Hírlap, 1888 (8. évfolyam, 182-211. szám) • 1888-07-08 / 188 2 CONC . szám 0 @source01274@ SOUR 1 TITL Budapesti Hírlap, 1897 (17. évfolyam, 243-272. szám) • 1897-09-11 / 25 2 CONC 3. szám 0 @source01482@ SOUR 1 PICTURES @pic02788@ 2 PRIMARY @pic02788@ 1 TITL Budapest XX. HAZ 1919/485 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Jun 1919 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1919/485 HAZ 0 @source04179@ SOUR 1 PICTURES @pic05164@ 2 PRIMARY @pic05164@ 1 TITL Budapest V. SzAK 1879/3 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 20 Dec 1878 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1879/3 SzAK 0 @source01137@ SOUR 1 TITL Evangélikus Elemi Iskola, Budapest, 1911 0 @source01292@ SOUR 1 TITL Pesti Napló, 1908. június (59. évfolyam, 132–156. szám) • 1908-06-30 / 2 CONC 156. szám 0 @source01666@ SOUR 1 TITL Mormon film - 005016503 - Image: 00066 0 @source00774@ SOUR 1 TITL Budapest IX. HÁZ 572/1896 0 @source04182@ SOUR 1 PICTURES @pic05166@ 2 PRIMARY @pic05166@ 1 TITL Budapest V. SzAK 1896/469 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Oct 1896 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source02367@ SOUR 1 PICTURES @pic03000@ 2 PRIMARY @pic03000@ 1 TITL Budapest I. HAK 1928/2243 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Aug 1928 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1143/1928 HAK 0 @source03526@ SOUR 1 PICTURES @pic04328@ 2 PRIMARY @pic04328@ 1 TITL Losonc SzAK 1800/91 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Nov 1800 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1800/91 SzAK 0 @source02378@ SOUR 1 PICTURES @pic03009@ 2 PRIMARY @pic03009@ 1 TITL Czered SzAK 1850/36 rk 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 18 Sep 1850 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1850/36 SzAK 0 @source00253@ SOUR 1 TITL Nagykürtös SzAK 11/1852 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/KDJ4-ZFD 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00037 2 CONT Entry Number: 11 2 CONT Digital Folder Number: 05016503 1 WHEREINSOURCE Page Number: 40 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Ebeck 2 CONT Forrás: Nagykürtös SzAK, 11/1852 , és a mormonok, 1 REFERENCENUMBER Film number: 2055744 0 @source00255@ SOUR 1 PICTURES @pic01774@ 2 PRIMARY @pic01774@ 1 TITL Alsófehérkút 13/1855 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7710-20?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00552 2 CONT Entry Number: 13 2 CONT Digital Folder Number: 05016574 1 WHEREINSOURCE Page Number: 181 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Született: Bátorfalu (Lakik: Bátorfalu 1.) 2 CONT (Akv.: Alsófehérkút (1891-ig Alsó-Pribel, szlovákul Dolné Príbelce) Fe 2 CONC hérkút település része) 2 CONT Keresztelő: 1855. április 22. 2 CONT Keresztszülők: Blaskovics Antal és Sárközy Erzsébet 2 CONT 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7710-20?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 1 REFERENCENUMBER Film number: 2064043 0 @source00256@ SOUR 1 TITL https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1942-23431-7710-20?cc=1554443 2 CONC &wc=M99C-4BK:n143221904 0 @source03525@ SOUR 1 PICTURES @pic04326@ 2 PRIMARY @pic04326@ 1 TITL Losonc SzAK 1792/91 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 20 Dec 1792 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1792/91 SzAK 0 @source02278@ SOUR 1 TITL https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GTMY-BX9 0 @source02217@ SOUR 1 PICTURES @pic02886@ 2 PRIMARY @pic02886@ 1 TITL Baja HAZ 1935/5 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 8 Sep 1935 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Soltvadkert 2 _XREF @place00667@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1935/5 HAZ 0 @source01139@ SOUR 1 TITL Evangélikus Tanítóképző, Szarvas - évkönyve 0 @source01140@ SOUR 1 TITL Evangélikus Tanítóképző, Szarvas - évkönyv 1931 0 @source01781@ SOUR 1 PICTURES @pic02483@ 2 PRIMARY @pic02483@ 1 TITL Durand SzAK 1912/2 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 7 Feb 1912 2 PLAC Durand 3 _XREF @place00294@ 2 PUBLISHER Durand ev. lelkészi hivatal 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1912/2 0 @source00467@ SOUR 1 PICTURES @pic01836@ 2 PRIMARY @pic01836@ 1 TITL Budapest III. HAK 380/2001 1 MEDIATYPE Deed 1 EDITION 2001 1 PUBLICATION 2 DATE 5 Apr 2001 2 PLAC Budapest III. kerület 3 _XREF @place00163@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 380/2001 0 @source00468@ SOUR 1 PICTURES @pic01837@ 2 PRIMARY @pic01837@ 1 TITL Gyászjelentés 2001.04.01. 1 MEDIATYPE Manuscript 1 EDITION 2001 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Apr 2001 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source01855@ SOUR 1 TITL Népiskolai Tanítói Oklevél 0 @source00836@ SOUR 1 TITL Lánya, Pelle Margit 0 @source01136@ SOUR 1 PICTURES @pic01996@ 2 PRIMARY @pic01996@ 1 TITL Gyászjelentés 1975.02.28 1 MEDIATYPE Letter 1 EDITION 1975 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Feb 1975 2 PLAC Nagykanizsa 3 _XREF @place00017@ 1 URL http://www.rakovszky.net/D1_DisplRemImg/Rako_DRI_ShowRemoteImages.shtm 2 CONC l?$ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source01880@ SOUR 1 PICTURES @pic02587@ 2 PRIMARY @pic02587@ 1 TITL Szakálháza SzAK 1891/22 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 7 Apr 1891 2 PLAC Szakálháza 3 _XREF @place00069@ 2 PUBLISHER Rk. Plébánia 1 REPOSITORY Szeged 2 _XREF @place00209@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1981/22 SzAK 0 @source03104@ SOUR 1 PICTURES @pic03635@ 2 PRIMARY @pic03635@ 1 TITL Korpona SzAK 1788_0114 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Jan 1788 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1788_0114 SzAK 0 @source04118@ SOUR 1 PICTURES @pic05111@ 2 PRIMARY @pic05111@ 1 TITL Korpona HAK 1812_0414 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 Apr 1812 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1812_0414 HAK 0 @source01241@ SOUR 1 PICTURES @pic04325@ 2 PRIMARY @pic04325@ 1 TITL Korpona HAK 1803_0423 1 MEDIATYPE Deed 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Apr 1803 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 REPOSITORY Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1803/32 HAK 0 @source02102@ SOUR 1 PICTURES @pic02808@ 2 PRIMARY @pic02808@ 1 TITL Szügy HAK 1830/1 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 24 Jan 1830 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 REPOSITORY Sielnica 2 _XREF @place00177@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1830/1 HAK 0 @source02103@ SOUR 1 TITL Szügy vegyes anyakönyvek 1787-1859Halotti anyakönyv 1830. 413. kép 1 CONFIDENCELEVEL Primary 0 @source01779@ SOUR 1 PICTURES @pic02482@, @pic02558@ 2 PRIMARY @pic02558@ 1 TITL Rudabánya SzAK 1906_1226 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 29 Dec 1906 2 PLAC Rudabánya 3 _XREF @place00006@ 2 PUBLISHER Rudabánya aktő 1 REPOSITORY Budapest III. kerület 2 _XREF @place00163@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1906_1226 0 @source04038@ SOUR 1 PICTURES @pic05009@ 2 PRIMARY @pic05009@ 1 TITL Bpest-III_HAK 1984/1179 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Jun 1984 1 REPOSITORY Rudabánya 2 _XREF @place00006@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1984/1179 HAK 1 CUSTOM_TAG1 ref 0 @source01854@ SOUR 1 PICTURES @pic02557@ 2 PRIMARY @pic02557@ 1 TITL Sír - Budapest, Óbudai Temető, 1984.06.15 1 MEDIATYPE Tombstone 1 PUBLICATION 2 DATE 15 Jun 1984 2 PLAC Budapest, Óbudai Temető 3 _XREF @place00012@ 1 REPOSITORY Rudabánya 2 _XREF @place00006@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1984/0615 Óbuda 0 @source00005@ SOUR 1 TITL Munkakönyv 1 MEDIATYPE Deed 0 @source00004@ SOUR 1 TITL Bizonyítvány 0 @source02216@ SOUR 1 PICTURES @pic02885@ 2 PRIMARY @pic02885@ 1 TITL Soltvadkert HAZ 1924/33 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1 May 1924 2 PLAC Soltvadkert 3 _XREF @place00667@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Baja 2 _XREF @place00007@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1924/33 HAZ 0 @source02218@ SOUR 1 PICTURES @pic02887@ 2 PRIMARY @pic02887@ 1 TITL Baja HAK 1974/5 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Oct 1974 2 PLAC Baja 3 _XREF @place00007@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Új Pázva (Neu-Pazua) 2 _XREF @place00672@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1974/5 HAK 0 @source04208@ SOUR 1 PICTURES @pic05179@ 2 PRIMARY @pic05179@ 1 TITL Budapest V. HAZ 1919/96 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Jun 1919 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1919/96 HAZ 0 @source04207@ SOUR 1 TITL Budapest V. HAZ 1919/96 0 @source01481@ SOUR 1 TITL Budapest XX. HÁZ 4851919 0 @source03697@ SOUR 1 TITL Alsófehérkút SzAK 1766_0113 0 @source01667@ SOUR 1 TITL Mormon film - 005016503 - Image: 00075 0 @source01668@ SOUR 1 TITL Mormon film - 005016503 - Image: 00062 0 @source02795@ SOUR 1 PICTURES @pic03438@ 2 PRIMARY @pic03438@ 1 TITL Budapest XII. HAK 1943/1147 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 26 May 1943 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1943/1147 HAK 0 @source02804@ SOUR 1 TITL Hungary Civil Registration, 1895-1980 Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun Budapest 2 CONC XII. Kerület Halottak 1943 ápr 43.kép 0 @source01669@ SOUR 1 TITL Mormon film - 005016503 - Image: 00064 0 @source02380@ SOUR 1 PICTURES @pic03011@ 2 PRIMARY @pic03011@ 1 TITL Czered HAK 1848/11.01 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 1 Nov 1848 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1848/11.01 HAK 1 CUSTOM_TAG1 ev 0 @source03466@ SOUR 1 PICTURES @pic04290@ 2 PRIMARY @pic04290@ 1 TITL Kőkeszi SzAK 1759_0103 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 3 Jan 1759 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1759_0103 0 @source04181@ SOUR 1 PICTURES @pic05165@ 2 PRIMARY @pic05165@ 1 TITL Budapest V. SzAK 1883/136 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 23 Jun 1883 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE http://www.oskereso.hu/view/D_Budapest_Deak_teri_Ker_Akv_1878_1889/?pg 2 CONC =135&layout=s 1 REFERENCENUMBER 1883/136 SzAK 0 @source03275@ SOUR 1 PICTURES @pic03984@ 2 PRIMARY @pic03984@ 1 TITL Budapest I. HAZ 1934/12 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Apr 1934 2 PLAC Budapest I. kerület 3 _XREF @place00223@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1934/12 HAZ 0 @source04052@ SOUR 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1908/20 0 @source03298@ SOUR 1 PICTURES @pic04083@ 2 PRIMARY @pic04083@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1920/148 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 17 May 1920 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat Elöljáróság 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1920/148 0 @source03306@ SOUR 1 PICTURES @pic04099@, @pic04100@ 2 PRIMARY @pic04099@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1885/6 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 9 Mar 1885 2 PLAC Lucfalva 3 _XREF @place00196@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1885/6 0 @source03359@ SOUR 1 PICTURES @pic04206@ 2 PRIMARY @pic04206@ 1 TITL Szügy SzAK 1891/11 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 5 Mar 1891 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1891/11 0 @source01254@ SOUR 1 TITL Budapest VII. HAZ 605/1934 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1934 1 QUOTEDTEXT VŐLEGÉNY MENYASSZONY 2 CONT Családneve: Plachy Családneve: Jancsó 2 CONT Keresztneve: Tibor Keresztneve: Terézia 2 CONT Apja családneve: Plachy Apja családneve: Jancsó 2 CONT Apja keresztneve: Géza Apja keresztneve: Béla 2 CONT Anyja családneve: Lovas Anyja családneve: Welmeiter 2 CONT Anyja keresztneve: Erzsébet Anyja keresztneve: Erzsébet 2 CONT A házasságkötés dátuma: 1934.04.28. 2 CONT Helység: VII. kerület (Budapest) 2 CONT Folyószám: 605 2 CONT Megjegyzés: Az ara anyjának neve vélhetően téves bejegyzés, a név hely 2 CONC esen: Welmeister 2 CONT Filmkocka-szám: 532 2 CONT Kapcsolat az anyakönyvhöz a FamilySearch portálon: 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12394-266995-21 1 REPOSITORY Budapest VII. kerület 2 _XREF @place00059@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 NOTE fORRÁS: 2 CONT https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-267-12394-266995-21 0 @source03288@ SOUR 1 PICTURES @pic04055@ 2 PRIMARY @pic04055@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1900/38 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Feb 1900 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Anyakönyvi Hivatal 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1900/38 SzAK 0 @source03289@ SOUR 1 PICTURES @pic04056@ 2 PRIMARY @pic04056@ 1 TITL Gyászjeletés - 1973.10.04 1 MEDIATYPE Manuscript 1 PUBLICATION 2 DATE 6 Oct 1973 2 PLAC Budapest 3 _XREF @place00002@ 1 URL C:\Users\a\Documents\Geno_Pro_2011\Plachy\Pla_adat\Okiratok, net\Gyász 2 CONC jelentések\PyTibor_gyj_Bp-Bgyarmat_1973_1004__350.jpg 1 REPOSITORY Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 0 @source03290@ SOUR 1 PICTURES @pic04057@ 2 PRIMARY @pic04057@ 1 TITL Bgyarmat SzAK 1897/244. 1 MEDIATYPE Deed 1 EDITION 1897 1 PUBLICATION 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat Elöljáróság 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1897/244 SzAK 0 @source03291@ SOUR 1 PICTURES @pic04058@ 2 PRIMARY @pic04058@ 1 TITL Bgyarmat HAK 1898/60. 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 14 May 1898 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat Elöljáróság 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 60/1898 0 @source03292@ SOUR 1 PICTURES @pic04059@ 2 PRIMARY @pic04059@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1897/76 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 10 Nov 1897 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1897/76 SzAK 0 @source03293@ SOUR 1 PICTURES @pic04060@ 2 PRIMARY @pic04060@ 1 TITL Balassagyarmat HAK 1896/128 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 5 Aug 1896 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat Elöljáróság 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1896/128 HAK 0 @source03294@ SOUR 1 PICTURES @pic04061@ 2 PRIMARY @pic04061@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1896/141 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 4 Aug 1896 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat aktő 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1896/141 SzAK 0 @source01399@ SOUR 1 TITL Pesti Hírlap, 1937. február 19. (59. évfolyam, 40 szám) 0 @source03296@ SOUR 1 PICTURES @pic04081@ 2 PRIMARY @pic04081@ 1 TITL Szügy Szak 1893/23 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 30 Jul 1893 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 REPOSITORY Balassagyarmat 2 _XREF @place00094@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1893/23 SzAK 0 @source03297@ SOUR 1 PICTURES @pic04082@ 2 PRIMARY @pic04082@ 1 TITL Budapest VIII. HAK 1937/376 rk 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 16 Feb 1937 1 REPOSITORY Szügy 2 _XREF @place00229@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1937/376 HAK rk 0 @source03360@ SOUR 1 PICTURES @pic04207@ 2 PRIMARY @pic04207@ 1 TITL Szügy SzAK 1895/16 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 21 Sep 1895 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1895/16 SzAK 0 @source03361@ SOUR 1 PICTURES @pic04208@ 2 PRIMARY @pic04208@ 1 TITL Szügy HAK 1895/12 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 2 Oct 1895 2 PLAC Szügy 3 _XREF @place00229@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltárs 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1895/12 HAK 0 @source03272@ SOUR 1 PICTURES @pic03977@ 2 PRIMARY @pic03977@ 1 TITL Budapest VI. HAZ 1931/214 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 15 Feb 1931 2 PLAC Budapest VI. kerület 3 _XREF @place00054@ 2 PUBLISHER Bpest VI. ker akvi hiv 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1931/214 0 @source03286@ SOUR 1 PICTURES @pic04026@ 2 PRIMARY @pic04026@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK IV. kötete 158/20 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 7 Jan 1908 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Salgótarján 2 _XREF @place00011@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1908/20-158 SzAK 0 @source00926@ SOUR 1 PICTURES @pic05052@ 2 PRIMARY @pic05052@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK IV. kötete 158/20 - Ub/89/1979 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 7 Jan 1908 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Evangélikus Levéltár 1 REPOSITORY Salgótarján 2 _XREF @place00011@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1908/20 SzAK 0 @source01433@ SOUR 1 TITL Nógrád. 1979. július 10 0 @source03287@ SOUR 1 PICTURES @pic04027@ 2 PRIMARY @pic04027@ 1 TITL Balassagyarmat SzAK 1908/14 1 MEDIATYPE Deed 1 PUBLICATION 2 DATE 28 Aug 1918 2 PLAC Balassagyarmat 3 _XREF @place00094@ 2 PUBLISHER Balassagyarmat aktő 1 REPOSITORY Salgótarján 2 _XREF @place00011@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 REFERENCENUMBER 1908/14 SzAK 0 @source01434@ SOUR 1 TITL Nógrád. 1983. december 20. 0 @source00668@ SOUR 1 TITL Plachy Ökrös Mónika 0 @source03302@ SOUR 1 PICTURES @pic04092@ 2 PRIMARY @pic04092@ 1 TITL Gyászjelentés 1933.10.02 1 MEDIATYPE Document 1 PUBLICATION 2 DATE 2 Oct 1933 2 PLAC Gyömrő 3 _XREF @place00218@ 1 REPOSITORY Lucfalva 2 _XREF @place00196@ 1 CONFIDENCELEVEL Secondary 1 REFERENCENUMBER 1933.10.02 gyj 0 @source03088@ SOUR 1 TITL Pesti Hírlap, 1933. október 5. 0 @source03301@ SOUR 1 PICTURES @pic04091@ 2 PRIMARY @pic04091@ 1 TITL Lucfalva SzAK 1895_0501 1 MEDIATYPE Fiche 1 ORIGINATOR The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 1 PUBLICATION 2 DATE 1 May 1895 2 PLAC Salt Lake City - USA, Utah állam 3 _XREF @place00237@ 2 PUBLISHER LDS 1 URL https://familysearch.org/pal:/MM9.1.1/XC2J-S2J 1 QUOTEDTEXT Image Number: 00385 2 CONT Digital Folder Number: 004658918 2 CONT Line Number: 38 1 REPOSITORY Gyömrő 2 _XREF @place00218@ 1 CONFIDENCELEVEL Primary 1 NOTE Name: Klementina Erzsébet Plachy 2 CONT Event Type: Baptism 2 CONT Event Date: 01 Jun 1895 2 CONT Event Place: Nagybárkány, Nógrád, Hungary 2 CONT Father's Name: István Plachy 2 CONT Mother's Name: Mária Palasovszky 1 REFERENCENUMBER 1895_0601 SzAK 0 @twin00057@ Twin 1 FAMILY @fam02507@ 1 POSITION -3858 0 LABEL 1 POSITION -2765,-2000 2 WIDTH 215 2 HEIGHT 100 1 TEXT Felesége: Plachy Zsuzsanna, 2 CONT Plachy Sámuel 2 CONT és Csesznák Zsuzsanna lánya 2 CONT Lásd: ind07735 2 CONT 2 PADDING 10 2 ALIGNMENT 3 HORIZONTAL Right 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #DCFFDC 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -4025,-1840 2 WIDTH 250 2 HEIGHT 190 1 TEXT Lásd: 6474 és 6475 2 PADDING 10 2 ALIGNMENT 3 VERTICAL Bottom 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #DCFFDC 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -1430,-2760 2 SIZE L 2 WIDTH 285 2 HEIGHT 280 1 TEXT SEGÍTSÉGET KÉREK A FÉNYKÉPEN SZEREPLŐ SZEMÉLYEK AZONOSÍTÁSÁHOZ !!! 2 CONT 2 CONT A sárga hátterű piktogrammal jelöltek nagy valószínűséggel szerepelnek 2 CONC a képek valamelyikén 2 PADDING 10 2 ALIGNMENT 3 VERTICAL Top 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #C8C8FF 3 BORDER #000080 0 LABEL 1 POSITION -130,-1495 2 Z 165 2 WIDTH 160 2 HEIGHT 70 1 TEXT Nemes-Varbók 2 PADDING 20 2 DRAWOUTLINE Y 1 DISPLAY 2 COLOR 3 TEXT #000000 3 FILL #FFFFFF 3 BORDER #FF0000 0 TRLR