Click to enlarge/reduce the GenoMap image Hide this GenoMap frame

Family Subtree Diagram : Plachy

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? A két Aranka lehet azonos??? Egy napon esküdtek Cseriben. Rokonok? Testvérek? Zsebes (Ma Kassa külvárosa) Egy család?? Lásd: 6474 és 6475 Lásd 7649 és 7664 Felesége: Plachy Zsuzsanna, Plachy Sámuel és Csesznák Zsuzsanna lánya Lásd: ind07735 Férje Csesznák József, Csesznák Sámuel és Plachy Teréz fia Lásd: ind07784 Azonos személyek? Ez az Erzsébet NEM azonos a Jakab-Martinkin Erzse Erzsébet ind04007 leányával! DE: Lehet a fiának a neje!!! Gyalulni! Ugyanaz a két személy? Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Adopted Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Adopted Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Adopted Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Marriage Ujmoldova,1846.szept.27. +Possibly more children Marriage No more children Marriage Marriage (a child) Marriage (three children) Widowed (six children) Marriage (three children) Debrecen,1927.11.26 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Bgyarmat, 1835.11.22. Marriage Bgyarmat.1845.01.01 Marriage (a child) Marriage (seven children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (seven children) Marriage (a child) Marriage (two children) Bgyarmat,1837.06.11 Marriage (a child) Debrecen,1923.02.06 Marriage (two children) Debrecen,1932.09.10. Marriage (three children) Bp.1938.11.09 +Possibly more children Marriage (a child) Miskolc,1948.12.12 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (seven children) Bgyarmat - 1842 Marriage Marriage (thirteen children) Csáklyó, 1876. május 15. +Possibly more children Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Bucsány,?1850,július 11 Marriage (three children) Szelnic,1874. február 15 +Possibly more children Marriage (eleven children) Kiszellő,kb.1810 Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage Marriage (a child) Marriage (three children) Nagypalugya-1851 +Possibly more children Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (two children) Separation in fact (two children) Marriage (four children) Soroksár,1942.12.10 Widowed (a child) Bpest,XXIII.1912.01.30 Marriage (five children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (two children) Separation in fact (four children) Marriage (two children) Marriage Marriage Engagement (two children) Birtokátruházás: 1744.02.20 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (six children) Marriage (seven children) Vaja, 1858 Marriage (a child) Marriage (three children) Nagykálló, 1810.III.13. +Possibly more children Marriage (a child) 1812.június 20. Marriage (a child) 1780 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) 1703. március 6. +Possibly more children Marriage (a child) 1686. február 8. +Possibly more children Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) 1869 Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Kb. 1750 körül Marriage Marriage (a child) Szirák, 1833.március 25. +Possibly more children Marriage (a child) Marriage (a child) Nagypalugya,1804.IX.18 +Possibly more children Marriage (three children) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) 1895 Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Ház.eng: 1848.01.04. +Possibly more children Marriage Marriage Marriage Separation in fact (two children) Marriage (three children) Marriage Marriage Bpest,1892.nov.21. Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (two children) Bgyarmat,1883.11.14. Widowed Divorce (a child) Marriage (three children) Marriage (three children) Marriage Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage Marriage Becske,1870.okt.28 Marriage Marriage Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage Miskolc,1871.jan.18 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Bp.VII.1931.szept.6 XTo be completed Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Bp.VI.1917.12.22. Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Bpest,VIII.1918-okt.27 Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Bp.VIII.1911.szept.17 Marriage Bp.VIII.1938.jan.30 Marriage (four children) Marriage (five children) Marriage Marriage (a child) Marriage (seven children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (six children) Vác, 1897 +Possibly more children Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Widowed (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage Bp.VIII.1924.szept.13. Marriage (six children) Legal separation (a child) Bp.VI.1904.márc.6, válás:1919 Marriage (two children) Bp.VI.1919.júl.5 Marriage (a child) Marriage (four children) Bp.VI.1899.feb.11 Marriage Pestsztlőrinc.31.05.17 Marriage (a child) Marriage (five children) Marriage (three children) Marriage (four children) Ellenőrizni!! Marriage (a child) Marriage Bp.V.1907-júli.7. Marriage Kispest,29.05.18 Marriage Kispest,1929.11.23 Marriage (five children) Marriage (two children) Marriage (five children) Korpona,1784.feb.16 Marriage (four children) Korpona,1793.feb.10 Marriage (seven children) Korpona,1793.feb.10 Marriage (a child) Marriage (six children) Marriage (three children) Marriage Korpona,1799.feb.10 Marriage Korpona,1804.jan.30 Marriage (a child) Divorce Korpona,1812.02.09 Marriage Korpona, 1822.márc.24 Marriage (a child) Marriage (two children) Korpona,1841.nov.21 Marriage Korpona,1844.jan.28 Marriage Korpona,1844.aug.25 Marriage (a child) Korpona,1842.ápr.17 Marriage Korpona, 1845.ápr.14 Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (two children) Korpona,1813.05.27 Marriage (three children) Nemesvarbók,1816.05.06. Marriage (a child) Temporary relation / One night stand (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (three children) Korpona,1833.06.30 Temporary relation / One night stand TÉVES! felülvizsgálni Marriage Marriage (a child) Korpona, 1803.feb.13 Marriage (a child) Marriage Marriage (four children) Tószeg ? Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage Losonc,1846.júni.7 Marriage (a child) Marriage (four children) Nógrádmegyer_? Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Losonc,1851 Marriage (a child) Marriage P.Daróc,1855.máj.14 Marriage Marriage (two children) Marriage Widowed Marriage Losonc,1850.ápr.3 Marriage Marriage (a child) Marriage (six children) Losonc,1879.nov.2 Marriage (a child) Marriage (three children) Marriage (two children) Losonc,1892.okt.16 Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (five children) Terbeléd, 1827. február 28. +Possibly more children Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (six children) Marriage Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (a child) Marriage (six children) Marriage (two children) Szhely,1912. máj.5 Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (two children) Widowed (four children) Marriage (two children) Marriage Marriage (a child) Marriage Bp.VIII.1920.okt.23 Marriage (a child) rk. - Korpona Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Korpona,1810.04.01 Marriage Korpona,1824.feb.15 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage Bpest, VI.1903.május 24. Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (three children) Szombathely(?) 1916 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (three children) Engagement Elj.:1906.szept.25 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (five children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage Marriage Kétbodony,1911.júl.15 Marriage Szente,1962 Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage Losonc 1845. július (2) Marriage (a child) Marriage (two children) SOL, ? Marriage Bgyarmat,1823.11.23 Marriage (seven children) Marriage (eight children) Losonc,1824.feb.10 Marriage (a child) Marriage Bpest,VI.; 1919.márc.27 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Korpona,1796.11.21 Marriage (a child) Marriage (two children) Losonc,1858.ápr.25 Marriage Marriage (a child) Marriage (two children) Szügy,1774.10.24 No more children Marriage (three children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage Marriage XTo be completed Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (ten children) Ujvidék,1870 +Possibly more children Marriage (nine children) LOSONTAMÁSI Marriage (fourteen children) Szügy, 1859.01.25 Widowed (a child) Marriage (two children) Bp.VI_1931.febr.15 Marriage (a child) Marriage (two children) ?_1989.08.05 Marriage (a child) Marriage 1940 után Widowed (a child) Bgyarmat,1900.05.02 Marriage Bp.XVII.1924.03.04 Marriage (nine children) Vác, 1888. január 6. Marriage (two children) 1939 előtt, Bgyarmat vagy Starján ?? Marriage (two children) Starján, 1973.09.11. Marriage (two children) Eger,1998.ápr.12 Marriage (two children) Starjan,1966.02.05 Separation in fact 1939 után Widowed Bpest VII. 1934.04.28 Marriage 1955 Divorce (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Starján,2006.szep.9 Marriage (two children) Marriage (1896 előtt) +Possibly more children Marriage Widowed (two children) Marriage Marriage (three children) Losonc Marriage (seven children) Cseri,1803.02.20. Widowed (a child) Pásztó 1899.07.22 Marriage (a child) Nagyréde,1923.11.26. No more children Legal separation (two children) Bpest, válás 1971.07.15 Divorce Marriage (two children) Nagyrév 1986.06.06 Marriage (eleven children) Cseri,1801.11.01 Marriage (a child) Marriage (two children) Separation in fact (two children) Válás:2012 Legal separation (a child) Válás Marriage (two children) 2012.03.12. ind00029 1 Jan 1831 Plachy Mária 1846.09.27 ind00030 1824 Éliás Venzel 1846.09.27 ind00040 1847 26 Jan 1898 Plachy Vincze 51 51 - ind00041 1877 26 Jan 1898 Plachy Márton 21 21 - ind00050 1813 1880 Balás Ferenc 67 67 - ind00051 Plachy N. - ind00052 D. Feb 1841 Plachy Jakab - ind00053 Plachy Zsigmond - ind00054 D. 1841 Veres Zsuzsa - ind00055 1560 Plachy Tamás - ind00056 1606 19 Apr 1664 Plachy György 58 58 - ind00065 D. 1868 Plachy Mihály - ind00066 N N - ind00067 D. 1928 Plachy János - ind00068 Boócz Katalin - ind00069 7 Nov 1881 8 Nov 1960 (Plachy) Poroszlay Károly 79 79 1953 ind00070 1885 6 Apr 1945 Jeszenák Mária 60 60 1905 előtt ind00071 10 Nov 1905 30 Jul 1970 Plachy Mária 64 64 1923.02.06. ind00072 18 Nov 1906 22 Dec 1993 Plachy Mónika 87 87 1927.11.26. ind00073 17 Jun 1911 1969 Plachy Lenke 58 58 1932.09.10. ind00074 23 Sep 1915 Plachy Tekla 105 105 1938.11.09. ind00075 2 Dec 1918 16 Mar 2004 (Plachy) Poroszlay Ferenc 85 85 1948.12.12 ind00078 22 Jun 1904 1972 Kerekes Ernő dr. 68 68 1927.11.26. ind00089 Plachy N. - ind00090 N - ind00097 1779 21 Feb 1850 Plachy Pál 71 71 - ind00098 B.? Judit - ind00099 1807 27 Jul 1843 Plachy Mihály 36 36 1835.11.22. ind00100 1815 Bende Mária 1845.01.01 ind00101 1819 Patak Mihály 1845.01.01 ind00102 Plachy N. - ind00103 katolikus ? - ind00104 1828 4 Jun 1876 Plachy Bertalan 48 48 - ind00105 1835 3 Apr 1914 Jónás Vilma 79 79 - ind00106 4 Jun 1871 14 Nov 1871 Plachy Gedeon 5m 5m - ind00111 Plachy N. - ind00112 N - ind00113 Plachy András - ind00114 Bencsik Mária - ind00115 12 Mar 1833 Plachy András - ind00128 Plachy János - ind00129 Nagy Mária - ind00130 19 Apr 1832 Plachy György - ind00137 Plachy N. - ind00138 N - ind00139 Plachy Zsuzsanna - ind00140 Sirály Pál - ind00141 14 Aug 1818 Sirály Pál - ind00142 30 Jan 1810 1 Jan 1812 Sirály Pál 1 1 - ind00143 3 Nov 1808 4 Apr 1809 Sirály Zsuzsanna 5m 5m - ind00144 3 Nov 1808 14 Mar 1809 Sirály Mária 4m 4m - ind00145 30 Jan 1806 Sirály Renata - ind00146 24 May 1802 Sirály Johanna - ind00149 Plachy Erzsébet - ind00150 Szterenkó János - ind00151 24 Sep 1877 Szterenkó István - ind00152 1806 Plachy Anna 215 215 - ind00153 1787 Miskolczy János 234 234 - ind00154 26 Feb 1840 Miskolczy Lajos - ind00155 29 Aug 1838 Miskolczy Mihály - ind00156 4 Oct 1888 30 Aug 1928 Kunsch Ferenc 39 39 1923.02.06. ind00157 10 Mar 1896 15 Mar 1968 Saáry Gábor 72 72 1932.09.10. ind00158 D. 31 Dec 1942 Balásházy János 1938.11.09. ind00159 17 Apr 1920 7 Dec 1982 Sznagyik Irén 62 62 1948.12.12 ind00160 25 Apr 1890 Miklós Etel(ka) 1953 ind00161 26 Dec 1949 Poroszlay Éva 71 71 - ind00173 Plachy János - ind00174 Warasik Anna - ind00175 5 Aug 1833 Plachy István - ind00182 Plachy N. - ind00183 N - ind00184 1832 3 Jul 1882 Plachy Lajos 50 50 - ind00185 Tucsek Johanna - ind00186 Plachy N. - ind00187 N - ind00188 21 Feb 1820 Plachy János 1842 ind00189 1823 Tóth Zsuzsanna 1842 ind00190 13 Apr 1845 Plachy György - ind00191 4 Jun 1843 Plachy Mária - ind00192 1933 30 Jun 2003 Kerekes Ágota 70 70 - ind00410 Plachy Gyula - ind00411 1914 Bóta Mária 107 107 - ind00460 1856 Plachy György 1876.05.15 ind00461 1856 Cseszlyák Anna 1876.05.15 ind00462 7 Jun 1879 8 Jun 1879 Plachy György 1d 1d - ind00463 9 Sep 1880 6 Jun 1881 Plachy Anna 8m 8m - ind00465 10 Oct 1884 2 Jun 1900 Plachy György 15 15 - ind00466 20 Sep 1887 9 May 1892 Plachy Mária 4 4 - ind00467 11 Mar 1892 4 Nov 1893 Plachy József 1 1 - ind00468 20 Apr 1898 10 Jul 1898 Plachy Ilona 2m 2m - ind00469 20 Apr 1898 8 Jul 1898 Plachy János 2m 2m - ind00507 D. 1841 Plachy J.Jakab - ind00508 1 Oct 1731 1798 Plachy Cirill 67 67 - ind00520 Plachy László - ind00521 Pongrácz Mária - ind00524 Pajor Pál II. - ind00525 Plachy Julia - ind00526 1930 Jan 2003 Plachy Stephan 73 73 - ind00547 Plachy Pál - ind00548 Csesznák Borbála - ind00549 1791 20 Aug 1849 Plachy Karolina 58 58 1850.07.11 ind00550 1784 11 Nov 1832 Tomka Mátyás 48 48 1850.07.11 ind00552 1 Jun 1844 16 Mar 1908 Dobák Frigyes 63 63 1874.02.15 ind00553 8 Apr 1853 Plachy Mária 1874.02.15 ind00554 7 Aug 1874 Dobák Mária - ind00555 15 Dec 1881 Dobák Adolf - ind00556 22 Dec 1884 Dobák Bertalan - ind00564 28 Jan 1780 Csemiczky Károly 1810 ind00566 Csernyus János - ind00567 Plachy Ilona - ind00568 1729 Csernyus János - ind01383 Lubek Dániel - ind01384 25 Oct 1755 Plachy Rebeka - ind01392 4 Feb 1896 16 Jun 1968 Plachy Franz 72 72 - ind01454 Dittrich Thomas - ind01455 Plachy Margit - ind01456 Dittrich N - ind01507 Tóth N. - ind01508 Plachi Erzsébet - ind01509 Tóth Anna - ind01510 Kovásznay Rezső Géza - ind01511 Kovásznay András - ind01671 Plachy Gergely - ind01680 1586 1655 Plachy Jiri 69 69 - ind01681 28 Feb 1949 Plachý Jozef 72 72 - ind01697 5 Oct 1858 14 Sep 1932 Plachy Antal 73 73 - ind01698 1852 4 Feb 1928 Jellinek Alojzia 76 76 - ind01703 Plachy N - ind01704 Markó Janka - ind01717 ? - ind01718 Plachy N - ind01719 25 Mar 1821 22 Apr 1882 Plathy Klementina 61 61 1851 ind01720 20 Oct 1813 Csemiczky Péter 1851 ind01728 31 Dec 1925 Plachy Árpád 95 95 - ind01729 n n ? - ind01730 Plachy N - ind01779 1800 Plachy János - ind01837 1838 Plachy Lőrinc - ind01838 ? - ind01839 Plachy N - ind01849 Plachy István - ind01850 Plachy Mihály - ind01857 D. 8 Dec 1914 Plachy József - ind01908 D. 20 Jun 1917 Plachi András - ind01909 D. 8 Mar 1915 Plachi Mihály - ind01950 22 Jul 1947 Turák József 73 73 - ind01951 22 Aug 1947 5 Sep 2016 Plachy Rozália Ildikó 69 69 - ind01952 17 Jul 1968 Turák-ifj. József 52 52 - ind01953 7 May 1977 Turák Szilvia 44 44 - ind01954 26 Jul 1937 2008 Jung Ödön 71 71 - ind01955 12 Jul 1944 Plachy Zsuzsanna 76 76 - ind01956 14 Nov 1966 Jung Gábor 54 54 - ind01957 10 Dec 1964 Jung László 56 56 - ind01958 19 Feb 1971 Jávorszki Judit 50 50 - ind01959 21 Jul 1992 Jung László 28 28 - ind01960 26 Dec 1994 Jung Szabina 26 26 - ind01961 13 Jul 1918 2001 Merksz Borbála 83 83 1942.12.10 ind01962 22 Apr 1910 13 May 1956 Plachy János 46 46 1942.12.10 ind01963 7 Apr 1877 30 Apr 1925 Szabó Zsuzsanna 48 48 1912.01.30. ind01964 23 Apr 1882 23 Sep 1948 Plachy János 66 66 1912.01.30. ind01966 12 Apr 1943 Plachy Anna 78 78 - ind01967 Vladár Lujza - ind01968 5 Aug 1941 Vereckei Csaba 79 79 - ind01969 14 Jul 1967 Vereckei Csaba 53 53 - ind01970 26 Aug 1977 Vereckei Ákos 43 43 - ind01971 14 Feb 1976 Müller Beatrix 45 45 - ind01972 14 Jan 2000 Vereckei Csaba,Vajk 21 21 - ind01973 4 Aug 2006 Vereckei Nóra 14 14 - ind01974 16 Dec 1976 Monostori Diána 44 44 - ind01975 25 Mar 2006 Vereckei Ákos 15 15 - ind01976 31 Aug 2007 Vereckei Lilla 13 13 - ind01977 24 Jul 1963 Bossányi Tímea 57 57 - ind01978 1 May 1986 Jung Diána 35 35 - ind01979 4 May 1988 Jung Alexandra 33 33 - ind01980 1 Sep 1989 Jung Bianca 31 31 - ind01981 11 Sep 2002 Jung Domonkos 18 18 - ind01982 14 Jul 1969 Jagri Ágnes 51 51 - ind01983 8 May 2001 Turák József 20 20 - ind01984 22 Apr 2003 Turák Balázs 18 18 - ind01985 24 Mar 1974 Magi Massimo 47 47 - ind01986 Plachy Péter - ind01987 Aranyi István - ind01988 Balla Mária - ind01989 Plachy Julianna - ind01990 Horváth Mária - ind01991 Aranyi Ferenc - ind01992 Domanyiki Magdolna - ind01993 Aranyi István - ind02017 Haheisel János - ind02027 1860 23 Dec 1945 Vay Róza 85 85 - ind02028 7 Dec 1849 27 May 1901 Eördögh Ábrányi Lajos 51 51 - ind02029 15 Mar 1840 25 Sep 1868 Péchy Piroska 28 28 1858 ind02030 26 Apr 1821 17 Oct 1867 Vay Géza 46 46 1858 ind02032 1820 Lang Paulina - ind02033 20 Nov 1820 7 Apr 1850 Ábrányi Emil 29 29 - ind02034 1790 1 Oct 1855 Kállay Terézia 65 65 1810.03.13 ind02035 1786 30 May 1853 Ábrányi Alajos 67 67 1810.03.13 ind02036 5 Sep 1796 11 Apr 1835 Bernáth Terézia 38 38 1812.06.20 ind02037 25 May 1791 14 May 1869 Vay István 77 77 1812.06.20 ind02038 12 Aug 1753 26 Feb 1812 Teleki gr. Eszter 58 58 1780 ind02039 1751 28 Jan 1796 Vay Ábrahám 45 45 1780 ind02040 D. 17 May 1790 Bethlen Katalin - ind02041 11 Sep 1716 2 Jun 1758 Teleki gr. Lajos 41 41 - ind02042 D. 6 Aug 1790 Bugarin--Horváth Charitas IV. - ind02043 D. 15 Aug 1788 Vay Mihály - ind02044 Boros Katalin - ind02045 Vay László - ind02046 Ibrányi Anna - ind02047 Vay Ábrahám - ind02048 29 Dec 1686 28 Dec 1722 Bethlen Júlia 35 35 1703.03.06 ind02049 1679 5 Sep 1754 Teleki gr. Sándor 75 75 1703.03.06 ind02050 1669 16 Feb 1716 Rhédey Júlia 47 47 1686.02.08 ind02051 1 Sep 1642 27 Oct 1716 Bethlen Miklós 74 74 1686.02.08 ind02059 Plachy Jónás - ind02060 Csemiczky János - ind02061 Plachy Julianna - ind02063 Bornemissza N - ind02064 Csemiczky Márton - ind02103 1560 9 Oct 1609 Plachy Simon 49 49 - ind02107 Halasi,Kun Barna 1869 ind02108 Höppner Etelka 1869 ind02109 Oct 1885 Mar 1976 Halasi,Kun Ida 90 90 - ind02110 Czira Gergely - ind02111 1917 1939 Czira Magdolna 22 22 - ind02112 12 Jul 1920 5 Nov 1980 Czira Judit 60 60 - ind02114 Plachy András - ind02115 Kovács Zsuzsanna - ind02116 12 Nov 1881 Jan 1904 Plachy István 22 22 - ind02119 1875 21 Apr 1915 Plachy András 40 40 - ind02120 1 Jan 1880 Plachy Olga - ind02121 Plahy Erzsébet - ind02136 7 Mar 1975 Bogyai Lajos Attila 46 46 - ind02137 13 Apr 1976 Plachi Zsuzsanna 45 45 - ind02142 14 Jan 1872 13 Nov 1943 Plachy John 71 71 1898.05.21. ind02157 1875 Plachy Franciska - ind02158 1848 Plachy Károly - ind02162 Suhajda Jusztina 1750 körül ind02171 Plachy Dávid - ind02172 N N - ind02183 11 Jul 1812 2 Jun 1867 Ambrózy Krisztina 54 54 1833.03.25 ind02184 1802 Plachy József 1833.03.25 ind02185 Plachy János - ind02186 Bohunka Anna - ind02187 1776 27 Apr 1828 Detrich Katalin 52 52 1804.09.18 ind02188 1779 8 Oct 1840 Ambrózy Ferenc 61 61 1804.09.18 ind02197 1854 24 Dec 1937 Csemiczky Etel 83 83 - ind02198 D. 1 Jan 1937 Folkusházy Gábor - ind02199 Joób István - ind02200 Csemiczky Klementina - ind02201 Folkusházy Zoltán - ind02202 Folkusházy Aranka - ind02211 1823 13 May 1889 Jankó Rozália 66 66 - ind02212 1825 27 Jan 1885 Plachy Antal 60 60 - ind02224 1868 1 Feb 1907 Plachy Dezső 39 39 1894 ind02232 1873 29 Aug 1913 Plachy István 40 40 1895 ind02233 Komora Terézia 1895 ind02234 10 Jan 1910 Neuschl Plachy Mária 111 111 1938.01.30 ind02287 21 Jul 1895 Ábrányi Klára - ind02288 5 Apr 1888 1 Jan 1945 Ábrányi Elza 56 56 - ind02289 11 Oct 1883 5 May 1906 Ábrányi József 22 22 - ind02291 D. 1 Jan 1906 Ábrányi Aurél - ind02333 1907 10 Feb 1944 Ábrányi Emil ifj.dr. 37 37 - ind02335 1839 16 Sep 1911 Plachi András 72 72 - ind02336 Hamar Linda - ind02337 Detrich Rudolf - ind02389 1874 Plachy Teofil - ind02405 1 Jan 1797 Plachy Lajos - ind02420 11 Nov 1829 Plachy Imre - ind02421 1898 Plachi József - ind02423 30 Jan 1894 Plachy Ella - ind02424 Bord Barbara - ind02425 Plachy N - ind02426 1914 Plachy István 107 107 - ind02427 Szabó Margit - ind02428 Plachy N - ind02460 Babják Pál 1848.01.04 ház.engedély ind02461 Plachy Zsuzsanna 1848.01.04 ház.engedély ind02463 D. 1 Jan 1881 Gyura Sámuel - ind02464 Plachy Katalin - ind02473 31 Dec 1850 20 May 1920 Eördögh Ábrányi Emil 69 69 - ind02474 22 Sep 1882 12 Feb 1970 Ábrányi Emil, legifjabb 87 87 - ind02475 Wein Margit - ind02478 Plachy Elemér - ind02479 Plachy Lajos - ind02480 1901 Kalina László 120 120 - ind02481 Kallina Gyula - ind02482 Hirsch Fanni - ind02483 18 Nov 1958 12 May 2007 Nagy György 48 48 - ind02484 23 Feb 1981 Nagy Viktória 40 40 2010 ind02499 Huszár Gizella - ind02500 31 Mar 1945 Plachy József 76 76 - ind02501 Plachy N - ind02502 Plachy N - ind02503 Plachy Hubert - ind02518 1876 Plachy Károly - ind02550 D. 1 Jan 1938 Plachy N - ind02551 21 May 1894 Vilinszky Mária - ind02552 Plachy János,Szaniszló - ind02553 1944 23 Jul 2007 Plachý Emil 63 63 - ind02556 1590 Plachy András - ind02560 21 Jan 1829 20 Jun 1905 Tomka Károly 76 76 1868 ind02561 N N 1892.11.21 ind02564 1882 21 Jan 1904 Plahi István 22 22 - ind02570 1767 Plachy János - ind02574 N N - ind02575 Plachy N - ind02576 N N - ind02577 Plachy János - ind02578 N N - ind02579 1826 20 Jan 1891 Plachy Zsófia 65 65 - ind02580 D. 1 Jan 1891 Csepcsányi Vince - ind02581 1856 22 Nov 1932 Csepcsányi Árpád 76 76 1883.11.14. ind02582 1867 9 Feb 1889 Platthy Szilárda 22 22 1883.11.14. ind02583 D. 1 Jan 1876 Friesz Vencel - ind02584 Csepcsányi Blanka - ind02585 Csepcsányi Tibor - ind02588 Ábrányi Aurél - ind02589 Ábrányi Margit 1931.09.06 ind02590 Ricci Gina - ind02591 Ábrányi Lívia - ind02592 1882 12 Feb 1970 Ábrányi Emil 88 88 - ind02593 Ábrányi Daysi - ind02594 Della Casa Antal 1931. előtt ind02595 N N - ind02596 Ábrányi N - ind02597 9 Jan 1868 Vay Ádám - ind02598 Vay Miklós - ind02599 1866 9 Sep 1923 Vay Amália 57 57 - ind02600 1861 23 Aug 1867 Vay Ádám 6 6 - ind02601 Vay Géza - ind02632 Folkusházy Etta - ind02633 Podhorszky Jolán - ind02634 D. 1 Jan 1937 Békeffy Endre - ind02635 Folkusházy Klára - ind02636 Folkusházy Zoltán - ind02637 1832 15 Nov 1903 Plachy Éva 71 71 1870.10.28 ind02638 1821 25 Jul 1896 Ruttkay Sándor 75 75 1870.10.28 ind02639 1829 28 Aug 1894 Plachy Ferenc 65 65 - ind02640 evangélikus ? - ind02641 D. 1 Jan 1891 Plachy Ferenc - ind02642 D. 31 Dec 1891 Vladár Konstancia - ind02643 N N - ind02644 Plachy N - ind02645 N N - ind02646 Plachy N - ind02671 Plachy Lajos - ind02678 Bogyai Xavér,Lajos - ind02680 1845 Kaiknisz János 1871.01.18 ind02681 1851 Plachy Zsuzsánna 1871.01.18 ind02716 D. 1 Jan 1909 Belohorszky Károly - ind02717 D. 1 Jan 1909 Plachy Ida - ind02718 25 Apr 1886 6 Mar 1949 Belohorszky Lajos 62 62 1934.05.23 ind02719 D. 1 Jan 1934 Orbán János - ind02720 D. 1 Jan 1934 Tóth Ágnes - ind02721 2 May 1888 Orbán Vilma 1934.05.23 ind02722 Alberighi Antal 1931.09.06 ind02738 D. 1 Jan 1903 Plachi Ferenc - ind02739 Wesel Vilma - ind02741 Braun Lipót - ind02742 Urnauer Leopoldina - ind02743 1 Jul 1875 Braun Karolina 1903.05.24 ind02744 11 Feb 1891 Pásztor Vilma 1917.12.22 ind02745 30 Oct 1886 Szamek Károly 1917.12.22 ind02747 D. 1 Jan 1918 Pauisz József - ind02748 D. 1 Jan 1918 Plachy Mária - ind02749 5 Oct 1875 Pauisz Mihály 1918.10.27 ind02750 Pavel Emil - ind02751 Belák Katalin - ind02752 26 Nov 1890 Pavel Katalin 1918.10.27 ind02755 1864 17 Jun 1898 Hofmeister Franciska 34 34 1888 előtt ind02756 15 Jul 1863 29 Jul 1942 Pásztor István 79 79 1903.05.24 ind02884 Plachy András - ind02885 Schromm Anna - ind02886 18 Aug 1879 11 Feb 1917 Plachy Erzsébet 37 37 1911.09.17 ind02887 Kovacsevics József - ind02888 Majstorovics Manda - ind02889 27 Feb 1882 Kovacsevics Máté 1911.09.17 ind02912 27 Jan 1908 18 Jan 1947 Bati József 38 38 1938.01.30 ind02913 Plachy András - ind02914 Janik Mária - ind02915 Jan 1898 24 Mar 1898 Plachy Mária 2m 2m - ind02919 Plachy János,Örs - ind02920 Tóth Erzsébet - ind02921 20 Jun 1742 20 Jun 1742 Plachy János - ind02922 1756 Plachy Mária - ind02924 1750 Plachy Borbála - ind02925 1748 Plachy János - ind02926 D. 31 Dec 1933 Máglos János - ind02927 31 Dec 1917 31 Dec 1933 Plachi Anna 16 16 - ind02928 D. 1894 Plahi Mihály - ind02930 Plahi János - ind02933 Plachi Berta Margit - ind02940 N N ? - ind02941 Plachi Zsuzsanna - ind07897 4 Mar 1856 Plachi József - ind02946 1888 Kalina Julianna - ind02947 1918 9 Sep 1942 Plachy Vince 24 24 -