Click to enlarge/reduce the GenoMap image Hide this GenoMap frame

Family Subtree Diagram : Gerzsenyi

PLEASE NOTE: If you do not see a GRAPHIC IMAGE of a family tree here but are seeing this text instead then it is most probably because the web server is not correctly configured to serve svg pages correctly. see http://developer.mozilla.org/en/docs/SVG:Server_Configuration for information on how to correctly configure a web server for svg files. ? Nagyborzova BEREGSZÁSZ Tiszafüred Maglódi temető Maglódi temető MÁROKPAPI ref ADATOK AJAK ŐRLADÁNY KÉKCSE PÁTROHA EPERJESKE DOMBRÁD G.Károly unokái (Kitől??) Azonos a 3 László? Azonos a 2 Sándor? BARABÁS B A R A B Á S Egy család? Szülők azonosak? (Az apa mindenhol Gerzsenyi György, az anya nincs feljegyezve) Született? Egy család? Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Foster Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Foster Child Foster Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Biological Child Parent Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Biological Child Parent Parent Biological Child Biological Child Biological Child Separation in fact (two children) Bpest,1971.jún.5 - 1992 No more children Marriage (five children) Ráckeve,2009.júl.24 Marriage Bpest,2013.máj.25 No more children ind04228 1 Jul 1940 28 Jun 2010 Ádám Viola 69 69 1971.06.05 ind01348 9 Mar 1973 Gerzsenyi Zoltán 48 48 2009.07.24 ind01349 10 Sep 1976 Gerzsenyi Gergő 44 44 2013.05.25 ind02155 4 Jan 1982 Bőcs Dóra 39 39 2009.07.24 ind02156 23 Aug 1976 Galló Krisztina 44 44 2013.05.25 ind02679 10 Jan 2011 Gerzsenyi Viola 10 10 - ind03549 4 Feb 2013 Gerzsenyi Boglárka 8 8 - ind06915 9 Dec 1938 28 Jul 2017 Gerzsenyi György 78 78 1971.06.05 Marriage (three children) Debrecen,1937.12.18. No more children Marriage (two children) Debrecen No more children Marriage Marriage 2014.07.24 Marriage Marriage (a child) Marriage (three children) Debrecen,1997.11.29 No more children Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Bpest VI. 1958 Marriage Budapest IV. 1931.01.10. Marriage Marriage Budapest X. 1964 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage Kolozsvár,1942 Marriage (a child) Debrecen,1927.08.24 Marriage (two children) Marriage Budapest I.ker.1919.06.05 Divorce Marriage (a child) Marriage Budapest X: 1939.02.12. Marriage (five children) Pátroha,1894.03.15 Marriage Budapest IV. 1922.07.18. Marriage (a child) Legal separation Debrecen,1908.02.26 Marriage Budapest VII. 1923.03.19 Marriage (a child) Marriage Budapest XVIII. 1930.08.14. Marriage (a child) Marriage Budapest IX. 1919.06.05 Marriage (a child) Marriage Budapest XV. 1918.10.13. Marriage (a child) Marriage Budapest IV. 1928.09.13. Marriage (a child) Marriage Beregszász, 1924.09.25. Marriage Debrecen, 1949.március 26. Marriage (a child) Debrecen,1928.04.14. Marriage Debrecen, 1950.július 22. Marriage (two children) Beregszász,1922.06.17. Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (five children) No more children Marriage (four children) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Mocsola, 1854.05.02 Marriage Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage Marriage (two children) Marriage Marriage Marriage (a child) Marriage Bp,III.1922.05.21 Marriage (a child) Marriage Debrecen,1947.09.05 Marriage (a child) Marriage (three children) Marriage Debrecen,1921.05.31 Marriage Debrecen,1936.09.19. Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (three children) Marriage Marriage Marriage Marriage (two children) Marriage Beregszász?_1889 Marriage Marriage (a child) Cohabitation Marriage (two children) 1999.08.28. Marriage (two children) Marriage 2004. június 25. Marriage (four children) Marriage (a child) Cohabitation 2015. október 10. Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) 2015.09.26 Marriage (two children) Marriage (two children) Committed (long-term) relationship 2016.07.23 Marriage (two children) Engagement 2015.12.19 Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage 2016.07.01 Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (three children) Barabás,1948.05.05 Marriage (two children) Debrecen, 1977.12.03 Marriage Marriage Marriage (two children) Engagement and cohabitation 2017.11.05 Marriage (a child) Marriage (a child) 1982.03.20 Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Barabás,1803.11.28 Marriage (a child) Barabás, 1810.02.13 Marriage (two children) Barabás,1802.03..30 Marriage Barabás,1808.03.31 Marriage (four children) Barabás, 1817.02.20 Marriage (three children) Tákos, 1826.02.28 Marriage (eight children) Barabás,1818.06.11 Marriage (eleven children) Barabás,1821.02.13 Marriage (five children) Barabás, 1798.02.13 Marriage (a child) Marriage Barabás, 1798.08.22 Marriage (a child) Marriage (two children) Barabás, 1798.01.25 Marriage (a child) Marriage (two children) Barabás, 1820.03.21 Marriage (nine children) 1830.03.19 Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Marriage (two children) Barabás,1804.03.20 Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage Jánk,1904.03.05 Marriage Marriage (a child) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (a child) Barabás,1860.05.16 Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (a child) 1798.02.13. Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (four children) Marriage (two children) Marriage (eight children) Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage Debrecen,1913.08.30 Marriage Debrecen,1917.09.29 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (six children) Marriage (three children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (four children) Marriage (three children) Marriage (four children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (six children) Pátroha, 1883.05.29 Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (five children) Marriage (a child) Marriage (nine children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (seven children) Marriage (four children) Marriage (three children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (two children) Marriage (five children) Marriage (eight children) Marriage (seven children) Pátroha, 1887.03.31 Marriage (three children) Pátroha, 1863.12.08 Marriage (five children) Pátroha, 1849.03.29 Marriage (a child) Marriage (three children) Pátroha, 1831.01.18 Widowed Marriage Pátroha,1834.09.25 Marriage (a child) Pátroha, 1835.03.03 Marriage Pátroha, 1860.01.17 Widowed Marriage Pátroha 1875.05.06 Marriage (five children) Marriage Marriage (three children) Pátroha,1883.04.05 Marriage (six children) Pátroha 1892.01.28 Marriage Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (three children) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Widowed (a child) Marriage (three children) Marriage Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage Marriage Marriage Other or Unknown (three children) Marriage (a child) Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage Marriage (four children) Marriage Marriage Marriage Marriage (a child) Marriage Marriage (a child) Marriage Marriage Marriage (two children) Marriage (a child) Marriage (two children) Szombathely, 1989.06.01 Marriage Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage 1879 Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage Beregszász, 1992.11.14 Engagement Eljegyzés - 1941.08.01 Marriage Ungvár 1926.06. (a child) Marriage (two children) (two children) (a child) (a child) Szamossályi,1907.05.20 Marriage (seven children) Szamossályi,1907.07.13 Kisnamény,1908.08.29 (a child) (a child) (a child) Marriage 2014.06.14 Marriage (a child) (a child) (a child) (a child) (a child) (a child) (a child) (a child) Widowed Nyírpazony,1907.02.21. Nyírpazony,1920.09.28 (a child) (a child) (a child) (six children) (a child) Marriage (two children) (four children) (six children) (a child) (a child) Marriage (five children) Pátroha, 1862.01.30 (two children) Widowed (a child) (a child) (a child) (a child) (four children) (a child) Marriage (three children) Marriage Marriage (a child) Marriage Budapest VI. 1939.06.13. (a child) (three children) (two children) (five children) (a child) (two children) Marriage (three children) 1864 Marriage Marriage (four children) (a child) (four children) (a child) (a child) Marriage (seven children) Pátroha, 1873.03.13 (a child) (a child) (a child) Marriage (seven children) Pátroha 1798.07.13 (a child) (a child) Marriage (a child) Marriage (a child) Marriage (six children) (a child) (two children) Marriage (nine children) Marriage (eleven children) (six children) (seven children) Marriage (a child) (a child) ind04384 10 Feb 1903 27 Feb 1975 Gerzsenyi György 72 72 1937.12.18. ind04385 1 Aug 1911 7 Apr 1995 Nagy Margit 83 83 1937.12.18. ind04387 23 Jun 1941 13 Nov 1992 Gerzsenyi Katalin 51 51 ind04672 5 Dec 1942 Gerzsenyi László 78 78 ind04673 7 May 1943 Tóth Julianna 78 78 ind04674 30 Nov 1969 Gerzsenyi Hajnalka 51 51 1997.11.29 ind04675 18 Jul 1977 Gerzsenyi László 43 43 ind04676 1 Jan 1952 Gerzsenyi Béla 69 69 ind04677 16 Apr 1981 Gerzsenyi Ákos 40 40 ind04678 Gerzsenyi n ind04679 3 Jan 1973 Fejes Anzselika 48 48 ind04680 13 Jul 1957 Varga Irén 63 63 ind04681 1888 Gerzsenyi Gábor ind04682 23 Nov 1958 Varga Ibolya 62 62 ind04683 21 Nov 1982 Gerzsenyi Imre 38 38 2014.07.24. ind04684 Turóczi Anikó 2014.07.24. ind04685 1959 Gerzsenyi István 62 62 ind04686 1 Jul 1991 Gerzsenyi Kitti 29 29 ind04687 Lengyel Lívia ind04688 20 Oct 1984 Gerzsenyi Tamás 36 36 ind04689 1982 2013 Gerzsenyi Zoltán 31 31 ind04690 14 Aug 1969 Gerzsenyi Zsolt 51 51 ind04691 Gerzsenyi n ind04692 12 Nov 1971 Ködöböc Erzsébet 49 49 ind04693 4 Aug 1956 Gerzsenyi Gábor 64 64 ind04849 10 Feb 1972 Papp Sándor 49 49 1997.11.29 ind04850 Gerzsenyi Klára ind04871 21 Mar 2015 Gerzsenyi Sarolta 6 6 - ind04902 1886 Horváth Lajos ind04903 1895 Gerzsenyi Vilma ind04904 14 May 1919 2 Jan 1921 Horváth Ferenc 1 1 ind04905 Gerzsenyi Sándor ind04906 Hajdu Emma ind04907 13 Sep 1911 14 Nov 1961 Gerzsenyi Árpád 50 50 ind04908 Gerzsenyi Pál ind04909 Váradi Margit ind04910 1889 9 Feb 1937 Gerzsenyi Pál 48 48 ind04911 1893 22 Dec 1945 Prokop Julianna 52 52 ind04912 24 Dec 1932 9 Jul 1962 Polyák Dezső 29 29 1958 ind04913 Gerzsenyi Piroska 1958 ind04914 21 Aug 1901 10 Sep 1970 Horváth Géza 69 69 1931.01.10. ind04915 27 Jul 1907 Gerzsenyi Karola 113 113 1931.01.10. ind04916 Gerzsenyi György ind04917 14 May 1883 10 Oct 1970 Lukács Zsuzsanna 87 87 ind04918 Hegedüs Gergely 1964 ind04919 12 Jun 1919 6 Feb 1970 Gerzsenyi Gizella 50 50 1964 ind04920 Gerzsenyi József ind04921 Berecz Erzsébet ind04922 Gerzsenyi János ind04923 1887 1 Mar 1949 Katkó Julianna 62 62 ind04924 Vorth Győző ind04925 Gerzsenyi Gizella ind04926 22 Jul 1901 11 Sep 1971 Nagylónyai Elemér 70 70 1942 ind04927 Obetko Erzsébet 1942 ind04928 8 Apr 1904 4 Nov 1973 Dóró József 69 69 1927.08.24 ind04929 Gerzsenyi Mária 1927.08.24 ind04930 László Mihály ind04931 Gerzsenyi Erzsébet ind04932 1865 20 Dec 1940 László Mária 75 75 ind04933 21 Jun 1876 17 Oct 1965 László Paulina 89 89 1919.06.05. ind04934 11 Aug 1867 Frank Lajos 1919.06.05. ind04935 N. N 1919.06.05. ind04936 Ismeretlen N ? ind04937 Gerzsenyi Borbála ind04938 22 Dec 1916 Horváth Erzsébet 104 104 1939.02.12. ind04939 3 Dec 1903 Kovács Sándor 117 117 1939.02.12. ind04940 1867 Szirmai Ferenc 1894.03.15 ind04941 1872 Gerzsenyi Mária 1894.03.15 ind04942 31 May 1895 Szirmai Erzsébet 1922.07.18. ind04943 Szteics Szlavko 1922.07.18. ind04944 Ary László ind04945 Gerzsenyi Ráchel ind04946 20 May 1882 12 Nov 1946 Ary Ilona 64 64 1908.02.26 ind04947 Kocsis József 1908.08.29 ind04948 28 Jan 1893 Mauk Gyula 1923.03.19. ind04949 Horváth Károly ind04950 Gerzsenyi Amália ind04951 7 Nov 1898 Horváth Antal 1930.08.14. ind04952 19 Jan 1900 Kiss Margit 1930.08.14. ind04953 Vékony László ind04954 Gerzsenyi Róza ind04955 13 Aug 1894 Vékony Mária 1919.06.05. ind04956 20 Sep 1884 Birta Endre 1919.06.05. ind04957 Gerzsenyi András ind04959 29 Jun 1894 Gerzsenyi Pál 1918.10.13. ind04960 9 Aug 1896 Botos Eszter 1918.10.13. ind04965 Gerzsenyi Bertalan ind04966 Gerzsenyi Zsuzsanna ind04967 21 Mar 1904 Gerzsenyi Sándor 117 117 1928.09.13. ind04968 3 Apr 1909 Ficze Borbála 112 112 1928.09.13. ind04969 Vincze Lajos ind04970 Gerzsenyi Borbála ind04971 28 Apr 1886 Vincze Károly 1924.09.25. ind04972 16 Mar 1883 Kovács Julianna 1924.09.25. ind04973 6 Jun 1928 Dóró Ernő 93 93 1949.03.26. ind04974 5 Mar 1928 Szentmiklósi Jolán 93 93 1949.03.26. ind04975 4 Aug 1887 1968 Szathmáry Kálmán 81 81 1928.04.04. ind04976 23 Jun 1895 13 May 1977 Gerzsenyi Irma 81 81 1928.04.04. ind04977 23 Jan 1932 Szathmáry Magdolna 1850.07.22. ind04978 23 Jun 1917 Tariska Lajos 1850.07.22. ind04993 19 Sep 1893 Gerzsenyi Imre 1922.06.17. ind04994 12 Nov 1896 Hadadi Mária 1922.06.17. ind04995 Gerzsenyi Bertalan ind04996 1880 26 Dec 1939 Csatári Zsuzsanna 59 59 ind04997 Hadadi Károly ind04998 Lénárt Erzsébet ind05000 1911 1977 Gerzsenyi József 66 66 ind05001 1908 1981 N. N. 73 73 ind05002 Gerzsenyi István ind05003 Gerzsenyi György ind05004 Makkai Julianna ind05005 1930 17 Jan 1936 Gerzsenyi Irma 6 6 ind05006 Gerzsenyi Ferenc ind05007 Domokos Lidia ind05008 13 Oct 1850 Gerzsenyi György ind05009 Gerzsenyi László ind05010 Kozák Julianna ind05011 8 Oct 1894 Gerzsenyi Ilona ind05012 19 Nov 1893 26 Nov 1893 Gerzsenyi Pál 7d 7d ind05013 6 Jan 1869 Gerzsenyi László 152 152 ind05014 15 Nov 1879 Szanics Irma ind05031 1730 27 Feb 1805 Lipcsey György 75 75 ind05032 D. 29 Sep 1789 Gerzsenyi Krisztina ind05033 Lipcsey Borbála ind05034 Lipcsey Éva ind05035 1760 15 Sep 1830 Lipcsey Sámuel 70 70 ind05036 1761 Lipcsey József ind05135 1860 Gerzsenyi György ind05155 Szathmáry Sándor ind05156 1931 Gerzsenyi László 90 90 ind05157 1933 Gerzsenyi Sándor 88 88 ind05158 Gerzsenyi István ind05159 1930 N N 91 91 ind05160 1910 15 Jan 1943 Gerzsenyi Gyula 33 33 ind05161 Gerzsenyi N ind05162 Sándorházi Veronika ind05163 Péchy Lajos ind05164 Gerzsenyi Júlia ind05165 29 Feb 1828 11 Apr 1881 Péchy Miklós 53 53 1854.05.02. ind05166 D. 21 Mar 1863 Dancs Júlia 1854.05.02. ind05167 Szűcs Zsuzsanna ind05168 D. 12 Apr 1939 Varga Lajos ind05169 N N ind05170 Varga Lili ind05171 Gerzsenyi István ind05172 1932 10 Jun 1939 Gerzsenyi György 7 7 ind05173 Varga Tünde ind05174 Varga Zita ind05175 Varga Edit ind05176 Balogh Endre ind05177 Gerzsenyi Mária ind05178 Gerzsenyi Zsigmond ind05179 Lazin Mária ind05180 12 Mar 1864 1 Jan 1914 Gerzsenyi Eleonóra 49 49 ind05181 1914 1985 Gerzsenyi István 71 71 ind05182 1922 1983 N N 61 61 ind05183 Gerzsenyi András ind05184 1920 2015 N N 95 95 ind05185 Dancs Pál ind05186 D. 1 Jan 1922 Gerzsenyi Julianna ind05187 Dancs Mihály 1922.05.21. ind05188 Gyumity Julianna 1922.05.21. ind05189 D. 1 Jan 1947 Gáti Károly ind05190 D. 1 Jan 1947 Gerzsenyi Eszter ind05191 24 Sep 1893 Gáti Piroska 1947.09.05. ind05192 15 Oct 1897 Szabó Sándor 1947.09.05. ind05193 Tariska Sándor ind05194 Tar Jolán ind05195 1865 29 Jul 1938 Gáti György 73 73 ind05196 1876 Gerzsenyi Irén ind05197 26 Aug 1899 Gáti Margit 1921.05.31. ind05200 19 Nov 1898 1936 Szakács Andor 38 38 1936.09.19. ind05201 5 Jun 1901 Tiszai Gyula 120 120 1936.09.19. ind05202 Gerzsenyi Károly ind05203 Gerzsenyi Eszter ind05204 D. 1935 Szathmáry Károly ind05205 Hegedűs Julianna ind05206 D. 1 Jan 1966 Gerzsenyi Péter ind05207 1884 7 Feb 1966 Fazekas Eszter 82 82 ind05208 1910 24 Jul 1973 Gerzsenyi Ferenc 63 63 ind05209 Gerzsenyi Péter ind05210 D. 3 Dec 1997 Simon Klára ind05211 Gerzsenyi Ferenc ind05212 D. 1 Jan 1972 Gerzsenyi György ind05213 17 May 1902 2 Mar 1972 Halmos Mária 69 69 ind05214 Szabó Irén ind05215 Gerzsenyi Csaba ind05216 Gerzsenyi Péter ind05217 Gerzsenyi Zita ind05235 Gerzsenyi László ind05236 Mihálkó Anna ind05237 11 Sep 1876 Gerzsenyi László ind05258 1873 20 Apr 1940 Tóth Mária 67 67 ind05445 Gerzsenyi Antal ind05446 Szathmáry Zsuzsanna ind05447 16 Oct 1825 Gerzsenyi György ind05448 Gerzsenyi István ind05449 N N ind05450 1897 27 Apr 1945 Gerzsenyi Károly 48 48 ind05451 Gerzsenyi Albert ind05452 N N ind05453 1925 22 Aug 1945 Gerzsenyi István 20 20 ind05454 D. Aug 2007 Gerzsenyi Péter ind05455 1897 2 Jan 1977 Gerzsenyi István 80 80 ind05456 Gerzsenyi N ind05457 N N ind05458 1893 13 Feb 1974 Gerzsenyi Ida 81 81 ind05459 Gerzsenyi Bertalan ind05460 Gerzsenyi Rozália ind05461 1887 27 Feb 1973 Vitányi Bertalan 86 86 ind05462 Imre Géza ind05463 Szathmáry Margit ind05464 Szathmáry Zoltán ind05465 Szathmáry Gabriella ind05466 Gerzsenyi Endre ind05467 Perjesi N ind05468 Barmos János ind05469 Gerzsenyi Borbála ind05470 Barmos Berta 1889 ind05471 1853 2 Jun 1902 Hirholcz Lőrinc 49 49 1889 ind05472 Földényi Kornél ind05473 Gerzsenyi Mária ind05482 1907 9 Jun 1979 Gerzsenyi Lajos 72 72 ind05483 N N ind05484 Gerzsenyi N ind05617 30 Jun 1998 Papp Sarolta 22 22 ind05618 19 Mar 2001 Papp Szilárd 20 20 ind05619 31 May 2006 Papp Vince,Sámuel 15 15 ind05620 N Brigitta ind05621 Gerzsenyi Tamás 1999.08.28. ind05622 Bodnár Beáta 1999.08.28. ind05623 Gerzsenyi Lili ind05624 Gerzsenyi Luca ind05625 Gerzsenyi N ind05626 N. N ind05627 Gerzsenyi András ind05628 1978 Gerzsenyi Judit 43 43 2004.06.25. ind05629 Dobos Botond 2004.06.25. ind05630 Filep Kata ind05631 Gerzsenyi n ind05632 Gerzsenyi n ind05633 Gerzsenyi n ind05634 Gerzsenyi n ind05635 Gerzsenyi Szilárd ind05636 11 Apr 1969 Varga Zsuzsanna 52 52 ind05637 Gerzsenyi Ádám 2015.10.10. ind05638 Békési Éva 2015.10.10. ind05639 Gerzsenyi Bertalan ind05640 N N ind05641 1903 13 Apr 1945 Gerzsenyi Bertalan 42 42 ind05642 N N ind05643 N N ind05644 1909 15 Jun 1945 Gerzsenyi Endre 36 36 ind05645 N N ind05646 N N ind05647 1896 31 Dec 1944 Gerzsenyi Sándor 48 48 ind05648 Gerzsenyi N ind05649 N N ind05650 1898 30 Mar 1945 Gerzsenyi Dezső 47 47 ind05654 Gerzsenyi Albert ind05655 1910 1990 N N 80 80 ind05656 1962 2012 Gerzsenyi Csaba 50 50 ind05657 Erős Tibor ind05658 D. 22 Jun 2003 Gerzsenyi Ilona ind05659 1938 2008 Gerzsenyi László 70 70 ind05665 Gerzsenyi Béla ind05666 Bíró N ind05667 Gerzsenyi Gergő 2015.09.26. ind05668 N Kata 2015.09.26. ind05669 Gerzsenyi András ind05670 ind05671 Gerzsenyi N ind05672 N N ind05673 13 Sep 2016 Gerzsenyi Szofi 4 4 ind05674 Gerzsenyi Máté 2016.07.23 ind05675 Szőke Viktória 2016.07.23 ind05676 Gerzsenyi N ind05677 n n ind05678 Gerzsenyi Viktória 2015.12.19. ind05679 N N 2015.12.19. ind05680 Gerzsenyi László ind05681 N N ind05682 Gerzsenyi Dávid ind05683 Gerzsenyi Sára 2016.07.01 ind05684 Gerzsenyi Éva ind05685 Gerzsenyi N ind05686 n n ind05687 Harka Dániel 2016.07.01 ind05688 Gerzsenyi István ind05689 N N ind05690 Gerzsenyi István ind05691 12 Feb Gerzsenyi Gabriella ind05695 Gerzsenyi N ind05696 Simonics Edit ind05697 Gerzsenyi Melinda ind05706 Gerzsenyi Rozália ind05761 Bihari István ind05762 Gerzsenyi Borbála ind05763 19 Jul 1760 Bihari István ind05764 25 Jan 1766 Gerzsenyi Kata ind05765 D. 1 Jan 1793 Gerzsenyi István ind05766 Szabó Erzsébet ind05767 28 Feb 1793 Gerzsenyi Erzsébet ind05768 17 Dec 1857 17 Mar 1896 Gerzsenyi József 38 38 ind05769 Kozma Mária ind05770 13 Sep 1894 Gerzsenyi Mária ind05788 20 Nov 2017 Gerzsenyi Zita 3 3 - ind05807 7 Nov 1914 Gerzsenyi Béla 106 106 1948.05.05 ind05808 6 Nov 1919 Kun Borbála 101 101 1948.05.05 ind05809 22 Jun 1952 Tóth Ferenc 68 68 1977.12.03 ind05810 25 Sep 1953 Gerzsenyi Márta 67 67 1977.12.03 ind05811 28 Jun 1978 Tóth Krisztián 42 42 ind05812 ind05813 27 Jan 1982 Tóth Ildikó 39 39 ind05814 1976 Kovács László 45 45 ind05815 Gerzsenyi N ind05816 Török Andrea ind05817 25 Nov 1989 Gerzsenyi Dániel 31 31 ind05818 6 Nov 1991 Gerzsenyi Flóra 29 29 2017.11.05 ind05819 Sárog Ádám 2017.11.05 ind05825 27 Sep 1807 Gerzsenyi László 1830.03.19 ind05826 Gerzsenyi Anna,Sára ind05827 Gerzsenyi Kitti ind05828 Gerzsenyi Krisztián ind05829 Raczko Tímea ind05830 Gerzsenyi András 1982.03.20 ind05831 21 Mar Keller Gyöngyi 1982.03.20 ind05832 Gerzsenyi Dóra ind05876 1918 Gerzsenyi Pál 103 103 ind05877 Gerzsenyi József ind05878 Sütő Julianna ind05879 Gerzsenyi N ind05880 Guttmann Róza ind05881 D. 23 Jan 2009 Gerzsenyi András ind05882 D. 19 Nov 2007 Gerzsenyi István ind05883 D. 1 Jan 2007 Gerzsenyi János ind05884 D. 3 Mar 2007 N N ind05956 Fülöp Lajos 1803.11.28. ind05957 Gerzsenyi Eszter 1803.11.28. ind05958 Gerzsenyi András 1810.02.13. ind05959 Túrótzi Ráhel 1810.02.13. ind05960 Gerzsenyi Dávid 1802.03.30. ind05961 Gerzsenyi Julianna 1802.03.30. ind05962 Gerzsenyi Ferenc 1808.03.31. ind05963 Túrótzi Krisztina 1808.03.31. ind05964 Gerzsenyi Ferenc 1817.02.20. ind05965 Horváth Julianna 1817.02.20. ind05966 Gerzsenyi Gábor 1826.02.28. ind05967 Pópé Eszter 1826.02.28. ind05968 Gerzsenyi István 1818.06.11. ind05969 Túrótzi Julianna 1818.06.11. ind05970 Gerzsenyi János 1821.02.13. ind05971 Szalma Ágnes 1821.02.13. ind05972 Gerzsenyi Lajos 1798.02.13. ind05973 Szegedi Rebeka 1798.02.13. ind05976 Gerzsenyi Gábor ind05977 N ind05978 Gerzsenyi Julianna 1798.08.22. ind05979 Maléter József 1798.08.22. ind05980 Gerzsenyi György ind05981 N N ind05982 Gerzsenyi Zsuzsanna 1798.01.25. ind05983 Nagy János 1798.01.25. ind05984 Gerzsenyi Lajos ind05985 N N ind05986 Gerzsenyi Ágnes 1820.03.21. ind05987 Nagy János 1820.03.21. ind05988 18 May 1824 Gerzsenyi Ágnes ind05990 4 Oct 1807 Belényesi Eszter 213 213 1830.03.19 ind05991 25 Sep 1830 Gerzsenyi Ágnes ind05992 5 May 1829 Gerzsenyi András ind05993 19 Apr 1787 Gerzsenyi Ferenc 234 234 ind05994 File Borbála ind05995 5 Jan 1823 Gerzsenyi Borbála ind05996 27 May 1827 Gerzsenyi Eszter ind05997 3 Dec 1825 Gerzsenyi Ferenc ind05998 16 Feb 1827 Gerzsenyi Ferenc ind05999 23 Mar 1829 Gerzsenyi Ferenc ind06000 11 Oct 1831 Gerzsenyi János ind06001 20 Jul 1821 Gerzsenyi Julianna ind06002 19 May 1822 Gerzsenyi Julianna ind06003 4 Feb 1823 Gerzsenyi Károly ind06004 23 Jul 1826 Gerzsenyi Sára ind06005 1 May 1825 Gerzsenyi Terézia ind06006 19 Aug 1829 Gerzsenyi Zsófia ind06007 10 Feb 1825 Gerzsenyi Zsuzsanna ind06110 Gerzsenyi Antal ind06111 Kegyes Mária ind06112 1900 7 Jun 1932 Gerzsenyi Ágnes 32 32 ind06204 D. 1 Jan 1975 Gerzsenyi Sándor ind06205 12 Jan 1900 26 Apr 1975 Szakos Julianna 75 75 ind06206 Balog Bartha Dániel ind06207 Gerzsenyi Erzsébet ind06208 9 Nov 1888 14 Oct 1975 Balog Bartha József 86 86 ind06281 D. 1 Jan 1913 Gerzsenyi István ind06282 D. 1 Jan 1913 Balogh Ágnes ind06283 1867 17 Jul 1913 Gerzsenyi Zsófia 46 46 ind06284 Papp Károly ind06290 18 Jun 1903 20 Mar 1904 Gáti György 9m 9m ind06292 Gál Sára 1804.03.20. ind06293 Vincze János ind06294 D. 29 Oct 1909 Gerzsenyi Johanna ind06295 28 Jul 1878 Vincze Mária 1904.03.05. ind06296 Belényesi Ferenc ind06297 Vadász Anna ind06298 7 Oct 1877 Belényesi Ferenc 1904.03.05. ind06299 1811 6 Jan 1896 Tukács István 85 85 ind06300 Gerzsenyi Anna ind06301 Tukács Mihály ind06302 Nagy Julianna ind06585 Gerzsenyi Ádám ind06586 Orosz Ágnes ind06587 6 Apr 1837 Gerzsenyi Ignác ind06588 21 Jan 1840 Gerzsenyi Gáspár ind06589 20 Jan 1842 Gerzsenyi Veronika ind06590 Gerzsenyi Ádám ind06591 Tóth Terézia ind06592 20 Apr 1868 Gerzsenyi András ind06593 Gerzsenyi Ferenc ind06594 Kócsar Ágnes ind06595 7 Sep 1853 20 Dec 1888 Gerzsenyi Ida 35 35 ind06600 13 Apr 1828 Gerzsenyi Ádám ind06601 13 Apr 1828 Gerzsenyi Éva ind06602 16 Apr 1832 Gerzsenyi Eszter ind06603 Gerzsenyi György ind06604 N N ind06605 29 Oct 1767 Gerzsenyi Dávid ind06606 5 May 1829 Gerzsenyi István ind06325 3 Dec 1843 Gerzsenyi Veronika ind06326 30 Apr 1834 Gerzsenyi Ágnes ind06327 2 Oct 1840 Gerzsenyi Erzsébet ind06607 20 Jan 1837 Gerzsenyi Ignác ind06608 Gerzsenyi József ind06609 Böltskei Julianan ind06610 30 Jan 1836 Gerzsenyi Erzsébet ind06611 5 Jun 1839 Gerzsenyi Erzsébet ind06612 15 Sep 1849 Gerzsenyi József ind06613 11 Oct 1844 Gerzsenyi Eszter ind06614 21 Mar 1834 1 Jan 1844 Gerzsenyi Eszter 9 9 ind06336 11 Oct 1844 Gerzsenyi Borbála ind06615 30 Jul 1838 1 Jan 1844 Gerzsenyi Borbála 5 5 ind06616 29 Apr 1832 1 Jan 1836 Gerzsenyi Erzsébet 3 3 ind06617 18 Nov 1836 Gerzsenyi Erzsébet ind06618 30 Jul 1838 Gerzsenyi Miklós ind06619 25 Feb 1842 Gerzsenyi Áron ind06342 Gerzsenyi Mihály ind06343 Papp Julianna ind06344 17 Jul 1848 Gerzsenyi Eszter ind06620 Gerzsenyi Ferenc ind06621 Kulcsár Ágnes ind06622 28 Apr 1864 Gerzsenyi Mária ind06351 16 Apr 1828 Gerzsenyi Gábor ind06623 10 Sep 1803 Gerzsenyi Mária ind06624 11 Oct 1831 Gerzsenyi József ind06625 Gerzsenyi Ádám 1860.05.16 ind06626 Tóth Borbála 1860.05.16 ind06627 6 May 1858 Gerzsenyi Borbála ind06642 Gerzsenyi András ind06643 Lipták Eulália ind06644 7 Aug 1858 Gerzsenyi Erzsébet ind06645 2 May 1811 Gerzsenyi Károly ind06649 26 Mar 1807 Gerzsenyi Eszter ind06650 28 Feb 1858 2 Jul 1879 Gerzsenyi Pál 21 21 ind06651 8 Feb 1831 Gerzsenyi Borbála ind06652 28 Jan 1820 Gerzsenyi Zsuzsanna