نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث پانيا هاديزاده Click to view پانيا هاديزاده in the family tree Click to view پانيا هاديزاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

پانيا  دوم اسفند 1393 در اصفهان متولد شد . پدرش مجيد  هاديزاده و مادرش الهام بهرامي می باشد.  جد مادری او  محمد رضا بهرامي  و عصمت برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of هاديزاده families, or surname index of هاديزاده pedigrees or report summary هاديزاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.