نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث نسترن نوروزي Click to view نسترن نوروزي in the family tree Click to view نسترن نوروزي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

nastaran norozi (2)
نسترن  پانزدهم مرداد 1386 در اصفهان متولد شد . پدرش احمد رضا نوروزي و مادرش فاطمه فتوت قهجاورستاني می باشد.  جد مادری او  رسول فتوت قهجاورستاني  و شهناز برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمدرضا.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نوروزي families, or surname index of نوروزي pedigrees or report summary نوروزي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.