نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر سينا شهرياري Click to view سينا شهرياري in the family tree Click to view سينا شهرياري in the family tree

پدرش غلام محمد شهرياري و مادرش فاطمه سبحاني می باشد.  پدر بزرگش  خورشيد سبحاني  و مادر بزرگ  مادری اش  ترلان شهرياري می باشد. او دارد یک خواهر به نام : سيما.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شهرياري families, or surname index of شهرياري pedigrees or report summary شهرياري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Description of Genogram Symbols.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.