نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر حسام شريف زاده Click to view حسام شريف زاده in the family tree Click to view حسام شريف زاده in the family tree

حسام در اصفهان متولد شد . پدرش داود شريف زاده و مادرش مهديه حاجي هاشمي می باشد.  جد پدری اش   غلامحسين شريف زاده و فاطمه صغري شمسي اسفرجاني می باشد;  جد مادری او  نعمت الله حاجي هاشمي  و زهرا شمسي می باشد. او دارد یک برادر به نام : مسيح.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Logiciel d'arbre généalogique.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.