نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث شکيبا بهروزيان اسفرجاني نژاد Click to view شکيبا بهروزيان اسفرجاني نژاد in the family tree Click to view شکيبا بهروزيان اسفرجاني نژاد in the family tree نمایش نوار زمان فردی

shakiba gholamzade
شکيبا  مهر 1393 در اصفهان متولد شد . پدرش علي غلامزاده و مادرش سميرا بهروزيان اسفرجاني نژاد می باشد.  جد مادری او  رحيم بهروزيان اسفرجاني نژاد  و صديقه برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of بهروزيان اسفرجاني نژاد families, or surname index of بهروزيان اسفرجاني نژاد pedigrees or report summary بهروزيان اسفرجاني نژاد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.