نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سها عباسيان Click to view سها عباسيان in the family tree Click to view سها عباسيان in the family tree

پدرش سعيد عباسيان و مادرش مهرنوش صادقي می باشد.  جد پدری اش   ايرج عباسيان و کشورسلطان نورمحمدي می باشد. او دارد یک خواهر به نام : سنا.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Ancestry Research Software.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.