نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث سنا عباسيان Click to view سنا عباسيان in the family tree Click to view سنا عباسيان in the family tree

پدرش سعيد عباسيان و مادرش مهرنوش صادقي می باشد.  جد پدری اش   ايرج عباسيان و کشورسلطان نورمحمدي می باشد. او دارد یک خواهر به نام : سها.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of عباسيان families, or surname index of عباسيان pedigrees or report summary عباسيان heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.



Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.