نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسن نوروزي فرد Click to view محمدحسن نوروزي فرد in the family tree Click to view محمدحسن نوروزي فرد in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadhasan n
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمدحسن  شهریور 1394 در اصفهان متولد شد . پدرش ايمان نوروزي فرد و مادرش عارفه شاهين می باشد.  جد پدری اش   علي اصغر نوروزي فرد و پروانه برومند می باشد. او دارد دو برادر به نام : محمد طاها و محمد علي.  او فرزند آخر از سه فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نوروزي فرد families, or surname index of نوروزي فرد pedigrees or report summary نوروزي فرد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Examples.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.