نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر همتي Click to view همتي in the family tree Click to view همتي in the family tree

hemati
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
پدرش ارد همتي و مادرش فاطمه نور محمدي می باشد.  جد مادری او  علي اکبر نور محمدي  و سيما يوسفيان می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of همتي families, or surname index of همتي pedigrees or report summary همتي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Theory.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.