نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر کورش کبيري Click to view کورش کبيري in the family tree Click to view کورش کبيري in the family tree نمایش نوار زمان فردی

کورش  اردیبهشت 1394 متولد شد . پدرش مسعود کبيري و مادرش نوشين کاظمي می باشد.  جد پدری اش   علي اکبر کبيري و مهناز شجاعي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of کبيري families, or surname index of کبيري pedigrees or report summary کبيري heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Make a family tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.