نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اميرحسام Click to view اميرحسام in the family tree Click to view اميرحسام in the family tree نمایش نوار زمان فردی

amirhesam yosefian
اميرحسام  آذر 1392 متولد شد . پدرش هادي يوسفيان و مادرش فريبا خوشنظر می باشد.  جد پدری اش   سهراب يوسفيان و کبري عليدادي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of families, or surname index or report summary heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Software to Create Pedigree Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.