نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر اميرعلي شريف زاده Click to view اميرعلي شريف زاده in the family tree Click to view اميرعلي شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

amirali sharif
اميرعلي  بیستم اردیبهشت 1389 در تهران متولد شد . پدرش غلامرضا شريف زاده و مادرش مريم برومند می باشد.  پدر بزرگش  کرمعلي (حاجي) برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  شوکت برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.