نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث باران علويزاده Click to view باران علويزاده in the family tree Click to view باران علويزاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

باران سال 1389 در اصفهان متولد شد . پدرش سيد امير علويزاده و مادرش فرزانه براهيمي می باشد.  پدر بزرگش  رضا براهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  منيژه برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of علويزاده families, or surname index of علويزاده pedigrees or report summary علويزاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.