نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر عليرضا خبير Click to view عليرضا خبير in the family tree Click to view عليرضا خبير in the family tree نمایش نوار زمان فردی

alireza khabir (2)
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
عليرضا  خرداد 1385 در اصفهان متولد شد . پدرش حسين خبير و مادرش گيتي براهيمي می باشد.  پدر بزرگش  رضا براهيمي  و مادر بزرگ  مادری اش  منيژه برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of خبير families, or surname index of خبير pedigrees or report summary خبير heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Search.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.