نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث زهرا صادقي Click to view زهرا صادقي in the family tree Click to view زهرا صادقي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

زهرا  اول بهمن 1378 در اصفهان متولد شد . پدرش ابراهيم صادقي و مادرش شهره عباسيان می باشد.  پدر بزرگش  منوچهر عباسيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رضوان برومند می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمدحسين, فاطمه و ريحانه.  او فرزند آخر از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادقي families, or surname index of صادقي pedigrees or report summary صادقي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Templates.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.