نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث ريحانه صادقي Click to view ريحانه صادقي in the family tree Click to view ريحانه صادقي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ريحانه  هجدهم اسفند 1367 در اصفهان متولد شد . پدرش ابراهيم صادقي و مادرش شهره عباسيان می باشد.  پدر بزرگش  منوچهر عباسيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رضوان برومند می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمدحسين, فاطمه و زهرا.  او فرزند دوم از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادقي families, or surname index of صادقي pedigrees or report summary صادقي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
شجره نامه.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.