نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه صادقي Click to view فاطمه صادقي in the family tree Click to view فاطمه صادقي in the family tree نمایش نوار زمان فردی

فاطمه  سيزدهم آبان 1365 در اصفهان متولد شد . پدرش ابراهيم صادقي و مادرش شهره عباسيان می باشد.  پدر بزرگش  منوچهر عباسيان  و مادر بزرگ  مادری اش  رضوان برومند می باشد. او دارد یک برادر و دو خواهر  به نام : محمدحسين, ريحانه و زهرا.  او فرزند اول از چهار فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of صادقي families, or surname index of صادقي pedigrees or report summary صادقي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Tree.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.