نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدصادق جوادي نژاد Click to view محمدصادق جوادي نژاد in the family tree Click to view محمدصادق جوادي نژاد in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadsadegh javadinejad
محمدصادق  شانزدهم دی 1393 در اصفهان متولد شد . پدرش سميع جوادي نژاد و مادرش مونس نيکخواه می باشد.  جد مادری او  حبيب الله نيکخواه  و فاطمه صغري کاظمي می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of جوادي نژاد families, or surname index of جوادي نژاد pedigrees or report summary جوادي نژاد heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genogram Assessment and Intervention.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.