نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه نيکخواه Click to view فاطمه نيکخواه in the family tree Click to view فاطمه نيکخواه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

fateme nikkhah
فاطمه  بیست و دوم مرداد 1393 در اصفهان متولد شد . پدرش مجيد نيکخواه و مادرش زهرا فقيهي پزشکي می باشد.  جد پدری اش   حبيب الله نيکخواه و فاطمه صغري کاظمي می باشد. او دارد یک برادر به نام : محمدحسين.  او فرزند کوچکتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نيکخواه families, or surname index of نيکخواه pedigrees or report summary نيکخواه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family History.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.