نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر محمدحسين نيکخواه Click to view محمدحسين نيکخواه in the family tree Click to view محمدحسين نيکخواه in the family tree نمایش نوار زمان فردی

mohamadhosin nikkhah (11)
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
محمدحسين  دهم آبان 1389 در اصفهان متولد شد . پدرش مجيد نيکخواه و مادرش زهرا فقيهي پزشکي می باشد.  جد پدری اش   حبيب الله نيکخواه و فاطمه صغري کاظمي می باشد. او دارد یک خواهر به نام : فاطمه.  او فرزند بزرگتر از دو فرزند می باشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of نيکخواه families, or surname index of نيکخواه pedigrees or report summary نيکخواه heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.