نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر شايان شريف زاده Click to view شايان شريف زاده in the family tree Click to view شايان شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

shayan sharifzade
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
شايان  اسفند 1388 در اصفهان متولد شد . پدرش محسن شريف زاده و مادرش فرح ميرخندان می باشد.  جد پدری اش   حسين شريف زاده و نرجس خاتون برومند می باشد.  او تک فرزند میباشد .


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.