نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر آروين محمدي قهدريجاني Click to view آروين محمدي قهدريجاني in the family tree Click to view آروين محمدي قهدريجاني in the family tree

آروين در اصفهان متولد شد . پدرش مجتبي محمدي قهدريجاني و مادرش اعظم حاجي هاشمي می باشد.  جد مادری او  احمد علي حاجي هاشمي  و نرگس برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : آرين.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of محمدي قهدريجاني families, or surname index of محمدي قهدريجاني pedigrees or report summary محمدي قهدريجاني heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Charts.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.