نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث مسيحا لطفي Click to view مسيحا لطفي in the family tree Click to view مسيحا لطفي in the family tree

پدرش عليرضا لطفي و مادرش شهلا کبيري می باشد.  جد مادری او  فريدون کبيري  و منيژه برومند می باشد. او دارد یک برادر به نام : دانيال.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of لطفي families, or surname index of لطفي pedigrees or report summary لطفي heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Family Systems Therapy.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.