نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فاطمه Click to view فاطمه in the family tree Click to view فاطمه in the family tree

پدرش بابک و مادرش مرضيه سماروک می باشد.  پدر بزرگش  امان الله سماروک  و مادر بزرگ  مادری اش  شهناز کبيري می باشد. او دارد یک خواهر.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of families, or surname index or report summary heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
View a family tree from Gedcom file.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.