نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث فروغ سماروک Click to view فروغ سماروک in the family tree Click to view فروغ سماروک in the family tree

پدرش عبدالرضا سماروک و مادرش فريبا قنواتي می باشد.  پدر بزرگش  امان الله سماروک و مادر بزرگ  پدری او شهناز کبيري می باشد. او دارد یک خواهر به نام : حديث.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سماروک families, or surname index of سماروک pedigrees or report summary سماروک heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Medical Genograms.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.