نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مونث حديث سماروک Click to view حديث سماروک in the family tree Click to view حديث سماروک in the family tree

پدرش عبدالرضا سماروک و مادرش فريبا قنواتي می باشد.  پدر بزرگش  امان الله سماروک و مادر بزرگ  پدری او شهناز کبيري می باشد. او دارد یک خواهر به نام : فروغ.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of سماروک families, or surname index of سماروک pedigrees or report summary سماروک heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Genealogy Hosting.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.