نمایش یا جمع کردن تمام شاخه ها جزئيات بيشتر

مذکر احسان شريف زاده Click to view احسان شريف زاده in the family tree Click to view احسان شريف زاده in the family tree نمایش نوار زمان فردی

ehsan sharif
نمایش اسلاید مکث اسلاید تصویر قبلی تصویر بعدی تنظیم سرعتتنظیم سرعت
احسان  اول مرداد 1367 در اصفهان متولد شد . پدرش حسين شريف زاده و مادرش نرجس خاتون برومند می باشد.  پدر بزرگش  حاج جعفرعلي برومند  و مادر بزرگ  مادری اش  سلطنت شريف زاده می باشد. او داشت سه برادر به نام : سعيد, امير و محسن.


This page is within a frameset. View the entire genealogy report of شريف زاده families, or surname index of شريف زاده pedigrees or report summary شريف زاده heritage from 'شجره نامه خانوادگي'.
Creating a Genogram.Copyright © 2007 GenoPro Inc. All rights reserved.